Evolution in the Light of Gödel’s Theorem / Thuyết Tiến hóa dưới ánh sáng của Định lý Gödel

In putting Evolution in the Light of Incompleteness Theorem, we see more clearly the truth of evolution, and two contrast pictures will appear in front of us: Gödel’s Theorem and Darwin’s Theory, one is full of wisdom and one full of stupidity…

Khi đặt Thuyết Tiến hóa dưới ánh sáng của Định lý Bất toàn, chúng ta thấy rõ hơn sự thật của Thuyết Tiến hóa, và hai bức tranh tương phản sẽ hiện ra trước mặt chúng ta: Định lý Gödel và Lý thuyết Darwin, một lý thuyết đầy minh triết, một lý thuyết đầy vô minh…

Essay on Philosophy of Science, presented at VIDS 18/02/2017

and some other institutes, universities

MỤC LỤC

Chương I ─ GÖDEL & ĐỊNH LÝ BẤT TOÀN

Discussion on the Impossibility / Luận về cái Bất Khả

Lược sử – Từ Siêu-Toán học tới Định lý Bất toàn

Mở rộng nội dung của Định lý Bất toàn cho mọi hệ logic

Hệ quả triết học của Định lý Bất toàn

 • Hệ quả 1: Không tồn tại Lý thuyết về mọi thứ (TOE)
 • Hệ quả 2: Giới hạn của logic và vai trò dẫn đường của trực giác
 • Hệ quả 3: Nhận thức chỉ đúng cục bộ, sai trên tổng thể
 • Hệ quả 4: Không thể chứng minh nguyên nhân đầu tiên
 • Hệ quả 5: Nguyên lý Bổ sung
 • Hệ quả 6: Định lý Bất toàn dẫn tới tư duy mở và sáng tạo
 • Hệ quả 7: Computer không bao giờ thông minh như con người
 • Hệ quả 8: Con người không bao giờ hiểu đầy đủ về chính mình

Tìm hiểu sâu hơn về Định lý Bất toàn

Quan điểm của Gödel về Thuyết Tiến hóa

Chương II ─ DARWIN & THUYẾT TIẾN HÓA

Darwinism: Beyond True Science / Thuyết Darwin phi khoa học

Tính phi thực chứng và phi quy nạp của Thuyết Tiến hóa

 • Sự mập mờ nhập nhằng giữa “vi tiến hóa” với “vĩ tiến hóa”
 • Tính phi thực chứng của Thuyết Tiến hóa (vô bằng chứng loài chuyển tiếp / Thú nhận của Darwin về tình trạng vô bằng chứng loài chuyển tiếp
 • Tính phi quy nạp – phi khoa học của Thuyết Tiến hóa / Thú nhận của Darwin về tính phi quy nạp của lý thuyết của ông

● Here is Evolution Proof / Đây, bằng chứng của Thuyết Tiến hóa

Bằng chứng sai lầm và bằng chứng lừa đảo

 • Hình vẽ giả mạo của Haeckel về bào thai
 • Người Piltdown
 • Người Nebraska
 • Sự thật về cái gọi là “người-vượn”
 • Archaeoraptor (Khủng long bay)
 • If Evolution Has Proofs, Why makes Fraudulent Proofs?

● Fossils Against Darwin / Hóa thạch chống Darwin

Sự bùng nổ sự sống trong kỷ Cambri

 • Thú nhận của Darwin về hóa thạch Cambri chống thuyết tiến hóa

Hóa thạch sống

 • Cá Vây tay (Coelacanth)
 • Gián (Cockroach)
 • Dế (Cricket)
 • Ong bắp cầy (Wasp/Himenotera)
 • Thú mỏ vịt (Platypus)
 • Nautilus (Ốc anh vũ)
 • Cua móng ngựa (Horseshoe Crab)
 • Những hóa thạch sống khác

● Evolution vs Laws of Science / Vi phạm các định luật khoa học

Thuyết Tiến hóa phản khoa học vì vi phạm các định luật cơ bản của khoa học

 • Thuyết tiến hóa vi phạm Định luật Pasteur về Tạo sinh (Pasteurian Law of Biogenesis)
 • Định luật Pasteur về Sự Sống Bất Đối Xứng (Pasteurian Law of Life Asymmetry) thách thức thuyết tiến hóa
 • Các Định luật Mendel về Di truyền (Mendelian Laws of Heredity) bác bỏ thuyết tiến hóa
 • Thuyết tiến hóa trái với Định luật 2 của Nhiệt Động lực học (2nd Law of Thermodynamics)
 • Lý thuyết Thông tin (Theory of Information) bác bỏ thuyết tiến hóa

      –    Tiên đề của Lý thuyết Thông tin

–    Nguồn của mã DNA?

● Darwinism: A Harmful Myth / Một chuyện hoang đường có hại

 • Bế tắc trong việc giải thích nguồn gốc sự sống
 • Toán học Xác suất bác bỏ Thuyết Tiến hóa
 • Thuyết Tiến hóa trái với triết học khoa học
 • Thuyết Tiến hóa vấp phải Nghịch lý Con gà và Quả Trứng
 • Thuyết Tiến hóa trái với Định lý Bất toàn của Kurt Gödel.
 • Thuyết Tiến hóa trái với triết học nhân sinh
 • Tác hại của Thuyết Tiến hóa
 • Tư tưởng Hitler thấm nhuần Thuyết Tiến hóa
 • Phát ngôn phân biệt chủng tộc của Darwin
 • Hậu Hắc học nói về Thuyết Tiến hóa
 • Tội ác nhân danh Thuyết Tiến hóa đối với người Aborigines
 • Những bài đọc thêm về tác hại của Thuyết Tiến hóa

Chương III KẾT LUẬN

● The Naked Emperor / Hoàng đế cởi truồng

Thăm dò của Viện Gallup về Thuyết Tiến hóa

 • Kết quả thăm dò: Chỉ có 19% tin vào Thuyết Tiến hóa.
 • Phân tích Biểu 1
 • Phân tích Biểu 2

Thuyết Tiến hóa trong mắt các nhà khoa học, học giả lớn

 • Louis Pasteur
 • Gregor Mendel
 • Adam Sedwick
 • Lord Kelvin
 • Kurt Gödel
 • Ernst Chain
 • Pierre Paul Grassé
 • John Ambrose Flemming
 • Malcolm Muggeridge
 • Soren Lovtrup
 • New Scientist

Kết luận – Từ bỏ vô minh, hướng tới minh triết trong khoa học

Để đọc tất cả các bài về SINH HÓA trên trang PVHg’s Home, xin click vào địa chỉ sau đây:

True Biology / Nền Sinh học chân chính

 

PVHg 31/03/2017

 

 

Advertisement

One thought on “Evolution in the Light of Gödel’s Theorem / Thuyết Tiến hóa dưới ánh sáng của Định lý Gödel

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s