Hội thảo khoa học về chủ đề thông tin

CUỘC CÁCH MẠNG THÔNG TIN

Trong 10 khám phá vĩ đại của thế kỷ 20 sau đây, khám phá nào là vĩ đại nhất?

  1. 1900 Thuyết lượng tử, bởi Max Planck
  2. 1905 Thuyết tương đối hẹp, bởi Albert Einstein
  3. 1915 Thuyết tương đối rộng, bởi Albert Einstein
  4. 1927 Nguyên lý Bất định của Cơ học lượng tử, bởi Werner Heisenberg
  5. 1931 Định lý Bất toàn, bởi Kurt Gödel
  6. 1948 Khoa học computer, bởi Kurt Gödel, Alan Turing, John von Neumann
  7. 1948 Khoa học về Thông tin, bởi Claude Shannon, Kurt Gödel, Norbert Wiener
  8. 1953 Khám phá ra DNA và thông tin sinh học, Watson & Crick
  9. 1983 Internet ra đời, Vinton Cerf & Bob Kahn[1]
  10. 2000 Công bố bản đồ gene người, Francis Collins, Craig Venter

Hãy chú ý tới giai đoạn 1931 – 1953 (22 năm), giai đoạn bản lề phân biệt nền khoa học kinh điển thuần túy động lực học với nền khoa học thông tin. 

Đó là khởi điểm của cuộc cách mạng thông tin – cuộc cách mạng không chỉ thay đổi căn bản đời sống vật chất (thông tin liên lạc), mà còn thay đổi căn bản nhận thức của khoa học:

Lần đầu tiên khoa học chấp nhận một thực tại phi vật chất là THÔNG TIN để nghiên cứu, hơn thế nữa, còn thấy rõ vài trò ĐIỀU KHIỂN của thông tin đối với vũ trụ và SỰ SỐNG!

Đó là lý do của chuyên đề “Từ Nguyên lý cơ bản của thông tin đến thông tin của sự sống” do diễn giả Phạm Việt Hưng, tác giả cuốn “Định lý Gödel – Nền tảng của Khoa học Nhận thức Hiện đại”, sẽ thuyết trình trong hội nghị phổ biến thông tin khoa học sắp tới tại Khoa Triết Đại học KHXH&NV ngày 23/06/2022. Kính mời quý độc giả tới nghe và phát biểu ý kiến thảo luận về đề tài rất mới và rất thú vị này.


[1] https://www.britannica.com/story/who-invented-the-internet