Video “Người-vượn Piltdown: Vụ lừa đảo động trời!”

Darwin từng thú nhận rằng sự thiếu vắng bằng chứng loài chuyển tiếp là vấn đề nghiêm trọng nhất có thể được nêu lên để chống lại lý thuyết của ông. Đó là nỗi lo lắng của tất cả các nhà tiến hóa, và là nguồn gốc sâu xa dẫn tới vụ lừa đảo về hóa thạch gây chấn động thế giới: “Người vượn Piltdown”. Các nhà tiến hóa không muốn bạn biết vụ lừa đảo này, mà câu chuyện sau đây sẽ giúp bạn thấy rõ …     Tiếp tục đọc

Video: Information Machines / Những cỗ máy thông tin

“Shoot an arrow, follow the arrow”, although knowing that the road is deadlocked and wrong, but because of the honor, Darwinists still tried to claim that chemical reactions will eventually produce the DNA code (!!!), ignored the conclusion of the International Conference on the Origin of Life taking place in MAINZ, Germany from 10 to 15/07/1983, concluded that INFORMATION NEVER ARISES FROM MATERIALS…

“Đâm lao phải theo lao”, mặc dù biết rằng con đường đã chót đâm lao là con đường bế tắc, sai lầm, nhưng vì danh dự, các môn đệ của Darwin vẫn cố tuyên bố rằng các phản ứng hóa học rốt cuộc sẽ đẻ ra mã DNA (!!!), bất chấp kết luận của Hội nghị quốc tế về nguồn gốc sự sống diễn ra tại MAINZ, CHLB Đức từ 10 đến 15/07/1983, đã kết luận rằng THÔNG TIN KHÔNG NẨY SINH TỪ VẬT CHẤT …

Josh Groban: an Angel Voice / Một giọng hát thiên thần

O Holy Night, by Josh Groban

Trong những hình ảnh Giáng Sinh, có lẽ không có hình ảnh nào sinh động và đẹp hơn hình ảnh trong video nói trên. Giọng hát của Josh Groban làm cho hình ảnh ấy vốn đã thiêng liêng lại càng thiêng liêng hơn. Xem thêm video sau đây để thấy Josh Groban là một chàng trai tài năng, đẹp như thiên thần, và thật đáng yêu ra sao…

Bridge Over Troubled Water, performed by Josh Groban & Brian McNight