Foucault pendulum on Google main page 18/09/2013

Dear Friends,

It was a very nice surprise to me when seeing Foucault pendulum on Google main page today. Did you see it? If you missed it, please enjoy the picture I copied below:

0

Clicked on the picture I knew that … Tiếp tục đọc

Con lắc Foucault và Vũ trụ Nhất thể (Foucault pendulum and the Universe as a whole)

Foucault_pendulum_animatedAbstract: In his book “Foucault’s pendulum”, Umberto Eco wrote: “Any fact becomes important when it’s connected to another”. More ten years ago, it was a so nice surprise to me when knowing that Foucault pendulum was tightly connected to the whole of Universe. It’s great! (Trong cuốn “Con lắc Foucault”, Umberto Eco viết: “Bất kỳ sự kiện nào cũng sẽ trở thành quan trọng khi nó được liên hệ với một sự kiện khác”. Hơn mười năm trước, thật ngạc nhiên thú vị vô cùng khi tôi biết rằng con lắc Foucault có mối liên hệ chặt chẽ với toàn bộ vũ trụ. Thật tuyệt vời!). Tiếp tục đọc

The Fool and the Gold Fish (Gã điên và con cá vàng)

Ptolemaic ModelAbstract: Am I mad if I say that the Sun goes around the Earth and the Earth is the center of the Universe? The Gold Fish will give the answer.

Không chỉ Mặt Trời quay quanh Trái Đất, mà toàn thể Vũ Trụ quay quanh Trái Đất, Trái Đất là trung tâm Vũ trụ,… Tiếp tục đọc

Những comments lý thú trên chủ đề “How can a part know the whole?”

Blaise Pascal: Comment se pourrait-il qu’une partie connut le tout?

Từ nay comment mới của độc giả sẽ xuất hiện trên trang chủ của PVHg’s Home ở góc bên phải, xin độc giả lưu ý. Còn bây giờ xin mời độc giả theo dõi cuộc thảo luận trên chủ đề “How can a part know the whole?”, bắt đầu từ lá thư rất chân thành của bạn Nguyễn Thái Xuân ở Saigon, và đặc biệt, những đào xới rất sâu của bạn Kan,… Tiếp tục đọc