The Fool and the Gold Fish (Gã điên và con cá vàng)

Ptolemaic ModelAbstract: Am I mad if I say that the Sun goes around the Earth and the Earth is the center of the Universe? The Gold Fish will give the answer.

Không chỉ Mặt Trời quay quanh Trái Đất, mà toàn thể Vũ Trụ quay quanh Trái Đất, Trái Đất là trung tâm Vũ trụ,… Tiếp tục đọc