About

2011.03.05 (2)B

PHẠM VIỆT HƯNG

Email: bizet09@gmail.com

Giảng dạy: General Mathematics; Operational Research; Theoretical Mechanics

Nghiên cứu: Member of White Light Company in Sydney, Australia.

 • Scientific Freelance in Australia and Vietnam
 • Cooperator of SIGNS of Times Magazine, Australia
 • Trang mạng Vietsciences: http://vietsciences.free.fr/
 • Tạp chí Khoa học & Tổ quốc của Hội Liên hiệp Khoa học & Kỹ thuật Việt Nam
 • Tạp chí Vật lý Ngày nay của Hội Vật lý VN
 • Khoa học & Đời sống của Hội Liên hiệp Khoa học & Kỹ thuật Việt Nam
 • Tạp chí Tia Sáng của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường
 • Tác giả cuốn “Những câu chuyện khoa học hiện đại”, NXB Trẻ xuất bản năm 2003
 • Đồng dịch giả cuốn “Định Lý Cuối Cùng của Fermat” (Fermat’s Last Theorem) của Simon Singh, NXB Trẻ năm 2004
 • Dịch giả cuốn “Phương Trình của Chúa” (God’s Equation) của Amir Aczel, NXB Trẻ 2004
 • Dịch giả cuốn “Từ Xác định đến Bất định” (From Certainty to Uncertainty) của David Peat, NXB Tri Thức 2011.
 • Thành viên của Kỷ yếu “Đại học Humboldt 200 năm, Kinh nghiệm Giáo dục Thế giới & Việt Nam”, NXB Tri Thức, 2011. Bài “Nền khoa học và giáo dục Australia: Một kim tự tháp vững chắc”,
 • Thành viên của Kỷ yếu “Hạt Higgs và Mô hình Chuẩn, cuộc phiêu lưu kỳ thú của khoa học”, NXB Tri Thức, 2014. Bài “Câu chuyện ‘hạt của Chúa’ đã kết thúc?”,
Advertisements