About

2011.03.05 (2)B

PHẠM VIỆT HƯNG

Email: bizet09@gmail.com

Từng giảng dạy các môn: Toán kinh tế, Cơ học lý thuyết, Toán học cao cấp, Sức bền vật liệu, Toán luyện thi đại học

 

  • Tác giả cuốn “Những câu chuyện khoa học hiện đại”, NXB Trẻ xuất bản năm 2003
  • Đồng dịch giả cuốn “Định Lý Cuối Cùng của Fermat” (Fermat’s Last Theorem) của Simon Singh, NXB Trẻ năm 2004
  • Dịch giả cuốn “Phương Trình của Chúa” (God’s Equation) của Amir Aczel, NXB Trẻ 2004, dưới tiêu đề sách là “Câu chuyện về phương trình thâu tóm cả vũ trụ
  • Dịch giả cuốn “Từ Xác định đến Bất định” (From Certainty to Uncertainty) của David Peat, NXB Tri Thức 2011.
  • Thành viên của Kỷ yếu “Đại học Humboldt 200 năm, Kinh nghiệm Giáo dục Thế giới & Việt Nam”, NXB Tri Thức, 2011. Bài “Nền khoa học và giáo dục Australia: Một kim tự tháp vững chắc”,
  • Thành viên của Kỷ yếu “Hạt Higgs và Mô hình Chuẩn, cuộc phiêu lưu kỳ thú của khoa học”, NXB Tri Thức, 2014. Bài “Câu chuyện ‘hạt của Chúa’ đã kết thúc?”,
  • Tác giả cuốn “Định lý Gödel – Nền tảng của Khoa học Nhận thức Hiện đại“, do NXB Tri Thức xuất bản năm 2019, và tái bản Tháng 07/2022, tái bản lần I Tháng 07/2022.
  • Tác giả cuốn “Tố Quyên, Mối Tình Đầu“, do NXB Hồng Đức xuất bản ngày 1/10/2022
  • Tác giả cuốn “Louis Pasteur – Gregor Mendel & cuộc cách mạng sinh học – y khoa” (Kỉ niệm 200 năm ngày sinh 1822 – 2022)”, do NXB Tri Thức xuất bản ngày 23/12/2022.