Evolution in the Light of Gödel’s Theorem / Thuyết Tiến hóa dưới ánh sáng của Định lý Gödel

In putting Evolution in the Light of Incompleteness Theorem, we see more clearly the truth of evolution, and two contrast pictures will appear in front of us: Gödel’s Theorem and Darwin’s Theory, one is full of wisdom and one full of stupidity…

Khi đặt Thuyết Tiến hóa dưới ánh sáng của Định lý Bất toàn, chúng ta thấy rõ hơn sự thật của Thuyết Tiến hóa, và hai bức tranh tương phản sẽ hiện ra trước mặt chúng ta: Định lý Gödel và Lý thuyết Darwin, một lý thuyết đầy minh triết, một lý thuyết đầy vô minh… Tiếp tục đọc

Hội thảo ““Từ Darwin đến Pasteur và Gödel”

giay-moi-copyClick vào hình để xem hình với kích thước lớn hơn. Chú ý đón thông tin cập nhật.

Thông báo:

Chương trình hội thảo tại Viện Pasteur Nha Trang ngày 09/03 và tại Đại học Nha Trang ngày 10/03/2017 đã diễn ra tốt đẹp theo đúng lịch trình đã định.

Chương trình hội thảo tại TP HCM xin tạm hoãn, vì lý do không sắp xếp được lịch trình phù hợp. Xin hẹn độc giả tại TP HCM sẽ tiếp tục cuộc hội thảo này vào một dịp khác. Xin chân thành cảm ơn quý độc giả đã theo dõi. PVHg