Những comments lý thú trên chủ đề “How can a part know the whole?”

Blaise Pascal: Comment se pourrait-il qu’une partie connut le tout?

Từ nay comment mới của độc giả sẽ xuất hiện trên trang chủ của PVHg’s Home ở góc bên phải, xin độc giả lưu ý. Còn bây giờ xin mời độc giả theo dõi cuộc thảo luận trên chủ đề “How can a part know the whole?”, bắt đầu từ lá thư rất chân thành của bạn Nguyễn Thái Xuân ở Saigon, và đặc biệt, những đào xới rất sâu của bạn Kan,… Tiếp tục đọc