I cried for Him / Tôi khóc vì Người

Lan Anh (1)“Watching the movie “The Passion Of The Christ”, I writhed in pain from the heart… I had cried from the first minute until the last second, and was still crying when the movie had ended. I felt and was sure that Jesus had acted upon my soul. He wanted me to feel the pain of the Holy Son…”. That’s Đỗ Phạm Lan Anh’s message sent to everyone, especially to young friends, as the best wishes on the occasion of Christmas Season. PVHg’s Home is honored to introduce it to the readers…
“Xem phim ‘Những nỗi khổ hình của Chúa Jesus’, tim tôi quặn thắt… Tôi khóc từ những phút đẩu tiên cho tới những giây cuối cùng, hết phim rồi vẫn còn khóc. Tôi cảm thấy và chắc chắn một điều rằng Thiên Chúa đã tác động lên tôi. Ngài muốn tôi cảm nhận được mỗi đau của Con Chí Thánh…”. Đó là thông điệp của Đỗ Phạm Lan Anh gửi tới mọi người, đặc biệt tới các bạn trẻ, như những lời chúc tốt đẹp nhất nhân mùa Giáng Sinh. PVHg’s Home xin trân trọng giới thiệu với độc giả… Tiếp tục đọc

How Did Life Start? Sự sống bắt đầu thế nào?

SS1On the occasion of Christmas, I’ve just received some issues of the magazine “Awake”, in which there are some interesting articles: “How Did Life Start?” and “Your Cell, A Lively Library”. I would like to share these with anyone who wants to uncover the secret of life.
Nhân dịp Giáng Sinh, tôi vừa nhận được vài số tạp chí “Tỉnh thức”, trong đó có những bài báo rất hay: “Sự sống bắt đầu như thế nào?” và “Tế bào của bạn, một thư viện sống”. Tôi muốn chia sẻ những bài báo này với bất kỳ ai muốn khám phá bí mật của sự sống.

(click vào hình để xem với kích thước lớn hơn)

Tiếp tục đọc

Sydney Life / Cuộc sống ở Sydney

Sydney is in the air of Christmas. On this occasion, I would like to introduce how life in Sydney is through some lively pictures in sweet music / Sydney đang ngập tràn không khí Giáng Sinh. Nhân dịp này tôi muốn giới thiệu cuộc sống Sydney ra sao thông qua một số hình ảnh với âm nhạc dịu dàng:
● Le ruisseau de mon enfance, Paul Mauriat
● Memory, Andrew Lloyd Webber, Paul Mauriat
● Les Pêcheurs de Perles, Georges Bizet, Paul Mauriat
PVHg, Sydney 16 Dec 2015

Peace with God / Bình An Trong Thượng Đế

Peace-With-God-The-Secret-Happiness-by-Billy-GrahamIn the very chaotic and risky life today, how can we find the peace? Many people asked themselves this question, but did not find the answer. PVHg’s Home is honored to introduce a special book, which contains the answers that can be very useful for many people: “Peace with God” by Billy Graham, the man who bears the name “God’s ambassador to World leaders”…
Trong cuộc sống rất hỗn loạn và đầy rủi ro ngày nay, làm sao ta có thể tìm thấy sự bình an? Rất nhiều người tự hỏi câu hỏi này, nhưng không tìm thấy câu trả lời. PVHg’s Home xin trân trong giới thiệu một cuốn sách đặc biệt, chứa đựng câu trả lời có thể rất hữu ích đối với nhiều người: “Bình an trong Thượng Đế” của Billy Graham, người được mệnh danh là “đại diện của Chúa gửi tới các nhà lãnh đạo trên thế giới”Tiếp tục đọc

This is Sydney / Đây là Sydney

A western proverb said: “Beauty is in the eyes of the beholder”. In my eyes, Sydney is very beautiful. Please enjoy some beauties of Sydney in listening to some sweet and beautifully sounded music by Hennie Bekker / Một ngạn ngữ Tây phương nói: “Cái Đẹp nằm trong mắt của kẻ ngắm nhìn”. Trong mắt tôi, Sydney rất đẹp. Xin mời thưởng thức vài vẻ đẹp của Sydney trong khi nghe vài bản nhạc dịu dàng thánh thót của Hennie Bekker:
● Rose and More
● Harp on it

Music in the Art / Âm nhạc trong Tranh

Please relax and enjoy Music in the ART, a video clip by Christian Dani 12/12/2015 / Hãy thư giãn và thưởng thức video Music in the ART do Christian Dani tuyển chọn:
● A. Mozart, Concerto for flute and harp.
● F. Chopin, Etude in A flat major, Op25, No1
Bao gồm tranh của… Tiếp tục đọc

Materialism in the light of modern sciences / Chủ nghĩa duy vật dưới ánh sáng của khoa học hiện đại

Q-U (7)

The modern science has proved that Kurt Gödel was totally right in saying “Materialism is wrong”. The building blocks of the universe are not materials but informations. That’s what La Thieu Binh, a researcher of science and Buddhism, wrote in an article sent to PVHg’s Home. I have honour to introduce it to the readers…
Khoa học hiện đại đã chứng minh rằng Kurt Gödel hoàn toàn đúng khi tuyên bố “Chủ nghĩa duy vật là sai lầm”. Thành phần cơ bản tạo dựng nên vũ trụ không phải là vật chất mà là thông tin. Đó là điều nhà nghiên cứu khoa học và Phật học La Thiếu Bình viết trong một bài báo gửi tới PVHg’s Home. Xin trân trọng giới thiệu với độc giả…

Tiếp tục đọc