Sydney Life / Cuộc sống ở Sydney

Sydney is in the air of Christmas. On this occasion, I would like to introduce how life in Sydney is through some lively pictures in sweet music / Sydney đang ngập tràn không khí Giáng Sinh. Nhân dịp này tôi muốn giới thiệu cuộc sống Sydney ra sao thông qua một số hình ảnh với âm nhạc dịu dàng:
● Le ruisseau de mon enfance, Paul Mauriat
● Memory, Andrew Lloyd Webber, Paul Mauriat
● Les Pêcheurs de Perles, Georges Bizet, Paul Mauriat
PVHg, Sydney 16 Dec 2015

Peace with God / Bình An Trong Thượng Đế

Peace-With-God-The-Secret-Happiness-by-Billy-GrahamIn the very chaotic and risky life today, how can we find the peace? Many people asked themselves this question, but did not find the answer. PVHg’s Home is honored to introduce a special book, which contains the answers that can be very useful for many people: “Peace with God” by Billy Graham, the man who bears the name “God’s ambassador to World leaders”…
Trong cuộc sống rất hỗn loạn và đầy rủi ro ngày nay, làm sao ta có thể tìm thấy sự bình an? Rất nhiều người tự hỏi câu hỏi này, nhưng không tìm thấy câu trả lời. PVHg’s Home xin trân trong giới thiệu một cuốn sách đặc biệt, chứa đựng câu trả lời có thể rất hữu ích đối với nhiều người: “Bình an trong Thượng Đế” của Billy Graham, người được mệnh danh là “đại diện của Chúa gửi tới các nhà lãnh đạo trên thế giới”Tiếp tục đọc