This is Sydney / Đây là Sydney

A western proverb said: “Beauty is in the eyes of the beholder”. In my eyes, Sydney is very beautiful. Please enjoy some beauties of Sydney in listening to some sweet and beautifully sounded music by Hennie Bekker / Một ngạn ngữ Tây phương nói: “Cái Đẹp nằm trong mắt của kẻ ngắm nhìn”. Trong mắt tôi, Sydney rất đẹp. Xin mời thưởng thức vài vẻ đẹp của Sydney trong khi nghe vài bản nhạc dịu dàng thánh thót của Hennie Bekker:
● Rose and More
● Harp on it