Những câu chuyện khoa học hiện đại, Chương VI: TỔNG QUAN KHOA HỌC

NCCKHHD VIMột lần tôi hỏi một sinh viên: “Nếu có một ai đó nói với em rằng mặt trời quay xung quanh trái đất thì em nghĩ sao?”. Sinh viên đó trả lời ngay: “Thì đó là thằng điên”. Câu trả lời đó làm tôi nghĩ đến Einstein, ông nói: “Một câu hỏi đôi khi làm tôi phân vân: liệu tôi điên hay những kẻ khác điên?”. Đó là lý do để “Những câu chuyện khoa học hiện đại” phải thêm Chương VI: TỔNG QUAN KHOA HỌC. Tiếc rằng chương này còn quá nghèo nàn. Nó đã được bổ sung bởi nhiều bài viết trên tạp chí Khoa học & Tổ quốc mà độc giả có thể tìm thấy trên các trang mạng như Vietsciences, PhamVietHung’s Home và rất nhiều trang mạng khác.

Tiếp tục đọc

Những câu chuyện khoa học hiện đại, Chương V: CÔNG NGHỆ

NCCKHHD VChương V cuả cuốn “Những câu chuyện khoa học hiện đại” giới thiệu một số “phép lạ” của công nghệ hiện đại. Ta không khỏi biết ơn những công nghệ đó, nếu nhìn vào những ứng dụng trong y khoa. Nhưng cũng thật đáng sợ nếu những “phép lạ” đó được dùng vào mục đích chống lại con người, như Albert Einstein đã cảnh báo: “It has become appallingly obvious that our technology has exceeded our humanity”… Tiếp tục đọc