Khoa học công nghệ và “sĩ, nông, công, thương” thời hiện đại

2014.04.23 (4)

Khoa học công nghệ và “sĩ, nông, công, thương” thời hiện đại

By Trương Văn Tân

Knowing is not enough; we must apply. Willing is not enough; we must do.” (Biết thôi chưa đủ, ta phải áp dụng. Quyết tâm thôi chưa đủ, ta phải làm) (J. W. von Goethe) Tiếp tục đọc

Những câu chuyện khoa học hiện đại, Chương V: CÔNG NGHỆ

NCCKHHD VChương V cuả cuốn “Những câu chuyện khoa học hiện đại” giới thiệu một số “phép lạ” của công nghệ hiện đại. Ta không khỏi biết ơn những công nghệ đó, nếu nhìn vào những ứng dụng trong y khoa. Nhưng cũng thật đáng sợ nếu những “phép lạ” đó được dùng vào mục đích chống lại con người, như Albert Einstein đã cảnh báo: “It has become appallingly obvious that our technology has exceeded our humanity”… Tiếp tục đọc