Những câu chuyện khoa học hiện đại, Chương II: TOÁN HỌC, KHOA HỌC COMPUTER, ROBOTICS

NCCKHHD IIToán học là cha đẻ của khoa học computer và là ngọn nguồn dẫn tới những phép lạ của công nghệ ngày nay. Vì thế không thiếu người sùng bái toán học như ông hoàng của các khoa học. Tuy nhiên Albert Einstein lưu ý chúng ta rằng “Chúa không bận tâm tới những khó khăn toán học của chúng ta; Ngài đúc kết nên mọi thứ bằng kinh nghiệm” (God does not care about our mathematical difficulties; He integrates empirically). Đó là tư tưởng dẫn dắt “Những câu chuyện khoa học hiện đại”, Chương II: TOÁN HỌC, KHOA HỌC COMPUTER, ROBOTICS… Tiếp tục đọc