Phương trình của Chúa, Chương I: NHỮNG NGÔI SAO BÙNG NỔ

PT cua Chua (1)Chỉ có một số ít nhà khoa học tin vào khả năng tồn tại một kịch bản thứ ba – sự giãn nở của vũ trụ sẽ tiếp tục mãi mãi. Và hầu như không ai nghĩ đến điều không thể hình dung được: tốc độ giãn nở của vũ trụ thực sự tăng lên… Perlmutter thấy bối rối. Thực ra khi bắt tay vào dự án nghiên cứu, ông hy vọng sẽ đo được tốc độ giãn nở giảm dần của vũ trụ – từ trước đến nay chưa bao giờ ông nghĩ rằng vũ trụ có thể giãn nở ngày càng nhanh lên. Có một cái gì đó thật sự phiền toái nếu đi đến một kết luận như thế… Tiếp tục đọc

PHƯƠNG TRÌNH CỦA CHÚA (GOD’S EQUATION), Sách của Amir D. Aczel

 Chúng ta đang sống trong “thế kỷ vàng của vũ trụ học” (the golden age of cosmology)! Nhưng cái gì đã giúp cho loài người làm nên “thế kỷ vàng” đó? Câu trả lời: Phương trình của Chúa – phương trình trường trong Thuyết Tương đối Tổng quát của Albert Einstein. Cuốn sách God’s Equation (Phương trình của Chúa) của Amir Aczel là câu chuyện về phương trình kỳ lạ đó, về lịch sử và ảnh hưởng sâu xa của nó đối với nhận thức của nhân loại, về ý nghĩa nền tảng của nó đối với khoa học hiện tại và tương lai. Tiếp tục đọc