NHỮNG CÂU CHUYỆN KHOA HỌC HIỆN ĐẠI (Lời Nói Đầu)

Nếu bạn có một tủ sách trông ra vườn thì bạn còn thiếu gì nữa đâu?” (Blaise Pascal). Mấy hôm nay, đọc lại cuốn “Đắc nhân tâm” của Dale Carnegie do Nguyễn Hiến Lê dịch, tôi sửng sốt thích thú nhận ra những chi tiết mà ngày xưa tôi không để ý. Chẳng hạn đoạn sau đây: “Loài vật không có dục vọng ấy. Nghiêm quân của tôi khéo nuôi heo và bò, kỳ đấu xảo canh nông nào ông cũng được giải thưởng. Ở nhà ông ghim hết thảy bằng cấp đó lên trên một tấm lụa trắng, khách khứa lại ông mở ra khoe. Heo thản nhiên đối với những giải thưởng ấy, còn ông thì khoái lắm, vì những giải thưởng đó cho ông cái cảm tưởng rằng ông rất quan trọng”. Đó là chỗ khác biệt giữa con người với con vật mà… Tiếp tục đọc