“The Universe is Asymmetric” / “Vũ trụ là bất đối xứng”

In 19th century, Louis Pasteur declared: “The universe is asymmetric and I am persuaded that life, as it is known to us, is a direct result of the asymmetry of the universe or of its indirect consequences. The universe is asymmetric”[1]. Physics in 20th century had proved Pasteur’s prediction was totally right asymmetry is a universal law of nature…

Trong thế kỷ 19, Louis Pasteur tuyên bố: “Vũ trụ bất đối xứng và tôi tin rằng sự sống, như chúng ta đã biết, là kết quả trực tiếp của tính bất đối xứng của vũ trụ hoặc hệ quả gián tiếp của nó. Vũ trụ là bất đối xứng”. Vật lý thế kỷ 20 đã chứng tỏ dự đoán của Pasteur là hoàn toàn đúng tính bất đối xứng là một định luật phổ quát của tự nhiên…

Trong thời đại ngày nay, khi nói về tính bất đối xứng của sự sống mà không liên hệ gì đến tính bất đối xứng của vũ trụ thì quả là một thiếu sót lớn về nhận thức tự nhiên. Hai hiện tượng bất đối xứng này không phải ngẫu nhiên trùng lặp, mà có thể có một mối liên hệ nhân quả nào đó đến nay chưa ai biết. Tuy nhiên, Louis Pasteur, bằng trực giác thiên tài, đã dự đoán một cách táo bạo từ khoảng giữa thế kỷ 19 rằng ắt phải có một mối liên hệ như thế, và đó là nguyên nhân dẫn tới tính bất đối xứng của sự sống.

Mặc dù Pasteur không biết lực bí hiểm nào của vũ trụ đã tác động đến các phân tử của sự sống để buộc chúng phải bất đối xứng, nhưng ông là người đầu tiên tiên đoán có một lực như thế để rồi dám quả quyết rằng vũ trụ ắt phải bất đối xứng. Sự quả quyết này không nẩy sinh ngẫu nhiên, mà dựa trên một cơ sở khoa học rất rõ ràng:

 • Theo quy luật xác suất, cấu trúc phân tử của sự sống phải xuất hiện cân bằng phải-trái với tỷ lệ 50-50, nhưng tại sao phân tử của sự sống luôn luôn xuất hiện bất đối xứng?
 • Do đó ắt phải có một nguyên nhân, một tác động vật lý nào đó đối với các phân tử của sự sống buộc chúng bất đối xứng [Ngày nay, dưới ánh sáng của Lý thuyết Thông tin, chúng ta có thể suy rộng tư tưởng này theo cách cho rằng có thể có những thông tin, những mã lệnh nào đó chỉ huy sự tập hợp các thành phần hóa học của sự sống sao cho chúng cấu thành những phân tử bất đối xứng].
 • Vì sự sống là một thành phần của vũ trụ nên nguyên nhân ấy cũng phải thuộc về vũ trụ.

Đó là những suy luận thiên tài của Pasteur, vượt trước quá xa thời đại của ông, bởi lẽ đến hôm nay, vật lý học đã xác nhận vũ trụ bất đối xứng, nhưng không ai biết tác động cụ thể nào của vũ trụ làm cho phân tử của sự sống bất đối xứng. Đây là một bài toán thuộc tầm cỡ những nguyên lý vũ trụ, thách thức cả vật lý lẫn sinh học, thậm chí liên quan tới cả triết học nhận thức, vì nó đụng tới vấn đề nguồn gốc sự sống. Một tạp chí khoa học uy tín như Nature cũng đã đăng vài ý kiến giải thích tính bất đối xứng của sự sống, nhưng chỉ là những giả thuyết. Có thể không bao giờ có câu trả lời thỏa đáng. Nhưng dù thế nào thì tiến đoán của Pasteur về tính bất đối xứng của tự nhiên đã là một cuộc cách mạng lớn lao về nhận thức.

Bạn sẽ cảm nhận được ý nghĩa cách mạng đó một cách rõ rệt nếu biết rằng các nhà vật lý thế kỷ 20 đã bị sốc như thế nào khi họ bất ngờ khám phá ra tính bất đối xứng trong thế giới hạt cơ bản, nơi trước đó các lý thuyết được xây dựng trên nền tảng của mô hình vũ trụ đối xứng. Nếu các nhà vật lý biết tư tưởng của Pasteur một thế kỷ trước đó, có thể họ sẽ không bị sốc, mà vui mừng đón nhận kết quả. Nói cách khác, tư tưởng về tính bất đối xứng của vũ trụ do Pasteur nêu lên từ thế kỷ 19 đã tạo ra một cơ sở triết học cho những khám phá của vật lý học hiện đại trong thế kỷ 20. Một nhà khoa học thuộc Viện Pasteur ở Paris là M. Schwartz đã nói về điều này trong bài báo “The life and works of Louis Pasteur” (Cuộc đời và sự nghiệp của Louis Pasteur) trên Tạp chí “Applied Microbiology” (Vi-sinh-học Ứng dụng) số 91 năm 2001 như sau:

Sự xuất hiện của những khái niệm về đối xứng và phá vỡ đối xứng có tầm quan trọng cốt lõi, vì nó tạo ra cơ sở cho một số lý thuyết vật lý hiện đại như vật lý hạt cơ bản và lý thuyết biến đổi pha[2].

Thật vậy, những khám phá vật lý của thế kỷ 20 về tính bất đối xứng của vũ trụ có thể xem như một minh họa cho tuyên bố của Louis Pasteur từ thế kỷ 19. Sự minh họa này không chỉ cho thấy thiên tài của Pasteur, mà còn khẳng định tính bất đối xứng là một quy luật phổ quát của vũ trụ, biểu lộ rõ rệt cả trong sự sống lẫn trong toàn thể vũ trụ.

Nhưng câu chuyện về tính bất đối xứng hôm nay không thể bắt đầu từ vật lý, mà phải bắt đầu từ công trình nghiên cứu hóa học và tinh thể học của Louis Pasteur, bởi đó là lịch sử – muốn hiểu rõ một tư tưởng phải hiểu rõ lịch sử diễn biến của nó.

1/ Lịch sử tối giản của tư tưởng về tính bất đối xứng của tự nhiên

Năm 1846, theo lời khuyên của nhà hóa học Antoine Jérome Balard, chàng thành niên 24 tuổi Louis Pasteur bắt đầu sự nghiệp khoa học của mình tại phòng thí nghiệm của Balard thuộc Đại học ÉN (École Normale Supérieure), một đại học danh tiếng của nước Pháp ở Paris. Tại đây Pasteur đối mặt với một bài toán lớn đang thách thức các nhà hóa học đương thời: Tại sao hai hợp chất hữu cơ GIỐNG HỆT NHAU về thành phần cấu tạo hóa học, một hợp chất chiết xuất từ sự sống và một hợp chất là sản phẩm do con người chế tạo ra, lại có tác động KHÔNG GIỐNG NHAU đối với một chùm ánh sáng phân cực đi qua nó: vật chất sống làm quay mặt phẳng ánh sáng, trong khi vật chất không sống không làm quay mặt phẳng ánh sáng?

Hình bên: Louis Pasteur giai đoạn làm việc tại phòng thí nghiệm của Balard thuộc ENS

Đối tượng nghiên cứu cụ thể của Pasteur là acid tartaric chiết xuất từ nho, đại biểu của sự sống, và acid paratartaric, một sản phẩm hóa học do con người chế tạo ra, đại biểu cho vật chất không sống.

Sau hai năm say mê nghiên cứu cần mẫn, trực giác thiên tài của Pasteur đã mách bảo ông rằng câu trả lời nằm trong cấu trúc tinh thể của phân tử: Trong khi acid paratartaric bao gồm hai loại phân tử có cấu trúc tinh thể đối xứng gương với nhau (giống như hai bàn tay trái và phải) với số lượng cân bằng 50-50, thì acid tartaric chỉ có một loại phân tử với cùng một cấu trúc tinh thể (tất cả là cấu trúc bàn tay trái). Có nghĩa là các phân tử của vật chất không sống thì đối xứng phải-trái, còn phân tử của vật chất sống thì bất đối xứng (thuận tay trái).

Sau hàng loạt thí nghiệm, Pasteur đi đến một kết luận tổng quát mang tính định luật rằng phân tử của sự sống là bất đối xứng (chỉ có một loại phân tử, không có phân tử đối xứng gương với nó). Nói cách khác, tính bất đối xứng là đặc trưng của sự sống, là dấu hiệu để phân biệt sự sống với vật chất không sống.

Hình bên: Hai phân tử đối xứng gương, giống như hai bàn tay trái-phải

Đây là một khám phá hết sức quan trọng, nhưng tiếc thay không được quảng đại quần chúng biết đến. Một số người biết nhưng không ý thức được ý nghĩa lớn lao của nó đối với sinh học và triết học nhận thức. Tại sao vậy? Đây là một câu hỏi thú vị về lịch sử khoa học và giáo dục dành cho những người say mê lịch sử nghiên cứu. Nhưng bất luận thế nào, chúng ta có thể biết rõ rằng các nhà tiến hóa không thích thú với bản chất bất đối xứng của sự sống, vì nó chỉ ra rằng “Thuyết Tự Sinh” (abiogenesis) của thuyết tiến hóa là bất khả thi (impossible). Chúng ta sẽ bàn đến vấn đề này ở cuối bài viết này. Nhưng ngay bây giờ mọi người nên để ý tới một sự thật trớ trêu rằng hầu như ai cũng ít hoặc nhiều chịu ơn Pasteur vì ông là cha đẻ của khoa học về vi trùng, khoa học về virus, miễn nhiễm học và nhiều khám phá độc đáo khác liên quan tới đời sống và hạnh phúc của con người, nhưng rất ít người biết đến công trình đầu đời và để đời của Pasteur ─ Định luật Pasteur về tính bất đối xứng của sự sống (Pasteur’s Law of Life Asymmetry).

Đây rõ ràng là một thiếu sót lớn của các nền giáo dục trên toàn cầu. Ngày nay, bất kỳ ai trân trọng sự thật đều sẽ nhận thấy cần phải nhanh chóng bổ sung cho hành trang tri thức của mình những hiểu biết về định luật này, một định luật mang tính nền tảng của tự nhiên, tương tự như Định luật vạn vật hấp dẫn do Newton khám phá hoặc những định luật tự nhiên khác.

Rất may, trong thời đại thông tin hiện nay, mọi người đều có thể dễ dàng tự bổ khuyết những thiếu sót của ngành giáo dục để tìm thấy những thông tin bổ ích về bản chất bất đối xứng của sự sống và của vũ trụ. Chẳng hạn:

Trong một bài báo giới thiệu công trình của Pasteur về “Tinh thể học và tính bất đối xứng phân tử” (La cristallographie et la dissymétrie moléculaire), Viện Pasteur của Pháp viết:

Sau nhiều năm nghiên cứu kết hợp tinh thể học, hóa học và quang học, Louis Pasteur đã thiết lập nên một sự song song giữa dạng bên ngoài của một tinh thể, cấu tạo phân tử của nó với tác động của nó đối với ánh sáng phân cực: những tinh thế bất đối xứng làm quay ánh sáng phân cực trong khi những tinh thể có một mặt phẳng đối xứng không làm quay ánh sáng đó. Ông nêu lên một định luật cơ bản: “Chỉ những sản phẩm sinh ra dưới ảnh hưởng của sự sống thì mới bất đối xứng, bởi vì bản thân những lực vũ trụ chế biến ra nó cũng bất đối xứng. Tính bất đối xứng là một ranh giới rõ rệt phân biệt sự sống với cái không sống[3].

Một bài báo khác về Louis Pasteur của Julia Carrizosa ngày 14/01/2015 trên trang mạng Prezi cũng nhận định tương tự:

Vào tuổi 26, Pasteur đã hoàn thành công trình đâu tiên về tính bất đối xứng phân tử, gom các nguyên lý của tinh thể học, hóa học và quang học lại với nhau, Ông nêu lên một định luật nền tảng: tính bất đối xứng phân biệt thế giới sống với thế giới không sống. Nói cách khác, các phân tử bất đối xứng luôn luôn là sản phẩm của lực sống[4].

Bài báo đã dẫn ở trên của M. Schwartz cũng viết : “Tính bất đối xứng là một dấu hiệu của sự sống” (asymmetry is a sign of life).

Ngay sau khi khẳng định phân tử sự sống bất đối xứng, câu hỏi tự nhiên nẩy sinh: Tại sao sự sống bất đối xứng ?

Trực giác thiên tài cộng với tư duy khoa học và triết học sâu sắc của Pasteur trả lời: Tính bất đối xứng của sự sống là hệ quả của tính bất đối xứng của vũ trụ. Vũ trụ là bất đối xứng!

Pasteur đã dám đặt cược toàn bộ uy tín và thanh danh của mình trên tiên đoán táo bạo đó.

2/ Vật lý học thế kỷ 20 xác nhận vũ trụ bất đối xứng

Ngót một thế kỷ giới khoa học im lặng và nín thở chờ đợi sự phán xét của lịch sử đối với tuyên bố của Pasteur, mãi cho đến khi Dương Chấn Ninh và Lý Chính Đạo, hai nhà khoa học Mỹ gốc Hoa, khám phá ra hiện tượng vi phạm  tính đối xứng trong thế giới hạt cơ bản. Công trình này được trao Giải Nobel vật lý năm 1957, và được đánh giá là một trong những Giải Nobel vĩ đại nhất, vì nó gây nên một cuộc cách mạng về nhận thức tự nhiên: thế giới hạt cơ bản không đối xứng như lý thuyết hạt cơ bản trước đó vẫn quan niệm.

Trong diễn văn đọc tại lễ trao giải năm 1957, Giáo sư O.B. Klein, một thành viên Ủy ban Nobel, nói :

“Hầu hết chúng ta đều có khuynh hướng xem sự đối xứng của các hạt cơ bản đối với bên phải và bên trái như là một kết quả cần thiết của nguyên lý chung của tính đối xứng phải-trái của Tự nhiên. Nhờ Lý và Dương và những khám phá thực nghiệm lấy cảm hứng từ họ giờ đây chúng ta biết rằng ý nghĩ này là một sai lầm” (Most of us were inclined to regard the symmetry of elementary particles with respect to right and left as a necessary consequence of the general principle of right-left symmetry of Nature. Thanks to Lee and Yang and the experimental discoveries inspired by them we now know that this was a mistake)[5].

Nhận định về khám phá này, Bách khoa toàn thư Britannica viết:

“Công trình nghiên cứu của họ đã chứng minh rằng tính chẵn lẻ ─ sự đối xứng giữa các hiện tượng vật lý xảy ra trong các hệ tọa độ thuận tay trái và thuận tay phải ─ bị vi phạm khi các hạt cơ bản phân rã. Cho đến trước khi có khám phá này các nhà vật lí vẫn cho rằng tính đối xứng chẵn lẻ là một định luật phổ quát” (Their work demonstrated that parity—the symmetry between physical phenomena occurring in right-handed and left-handed coordinate systems—is violated when elementary particles decay. Up until this discovery physicists had assumed that parity symmetry was a universal law)[6].

Những nghiên cứu khác trong vật lý lượng tử và thiên văn học cũng cho thấy tính bất đối xứng của vũ trụ còn đặc biệt thể hiện rõ trong tính bất đối xứng giữa vật chất và phản vật chất. Về vấn đề này, một bài báo của CERN, Trung tâm Nghiên cứu Hạt nhân Âu châu, nhận định:

“Big Bang nên đã tạo ra một lượng vật chất và phản vật chất tương đương trong vũ trụ sơ khai. Nhưng ngày nay, mọi thứ chúng ta nhìn thấy từ những sinh vật nhỏ nhất trên trái đất đến những ngôi sao lớn nhất được tạo ra hầu như hoàn toàn bởi vật chất. Trong khi đó, không tìm thấy nhiều phản vật chất. Có một điều gì đó đã xảy ra để phá vỡ sự cân bằng. Một trong những thách thức lớn nhất của vật lý là tìm ra điều đã xảy ra với phản vật chất, hoặc tại sao chúng ta nhìn thấy sự bất đối xứng giữa vật chất và phản vật chất” (The Big Bang should have created equal amounts of matter and antimatter in the early universe. But today, everything we see from the smallest life forms on Earth to the largest stellar objects is made almost entirely of matter. Comparatively, there is not much antimatter to be found. Something must have happened to tip the balance. One of the greatest challenges in physics is to figure out what happened to the antimatter, or why we see an asymmetry between matter and antimatter)[7].

3/ Phản vật chất biến đi đâu?

Ngày 10/08/2000, Trung Tâm Nghiên Cứu Hạt Nhân Âu Châu CERN thông báo có thể trong năm này họ sẽ trả lời được một câu hỏi thách đố trong vật lý các hạt cơ bản và vũ trụ học: “Toàn bộ phản vật chất đã biến đi đâu?”.

Phản vật chất là gì? Đó là vật chất bao gồm các phản hạt. Năm 1930, bằng tính toán lý thuyết, Paul Dirac tiên đoán bất kỳ một hạt cơ bản nào cũng có một phản hạt tương ứng tạo thành một cặp đôi cùng khối lượng, cùng lượng điện tích nhưng trái dấu. Hạt và phản hạt tiếp xúc với nhau sẽ huỷ lẫn nhau và giải phóng năng lượng. Hai năm sau, bằng thực nghiệm, Carl Anderson đã khám phá ra hạt positron-phản hạt của electron, xác nhận tiên đoán của Dirac hoàn toàn đúng đắn. Điều này phù hợp với nguyên lý đối xứng của tự nhiên. Tuy nhiên vũ trụ ngày nay có vẻ như bất đối xứng: Trong khi vật chất tràn ngập khắp nơi thì phản vật chất rất hiếm thấy. Đến nay người ta cũng chỉ mới thấy phản vật chất xuất hiện trong các va chạm của tia vũ trụ và trong các máy gia tốc hạt cơ bản. Các nhà khoa học gặp khó khăn lớn trong việc chứng minh sự tồn tại rõ ràng của thế giới phản vật chất như thế giới vật chất thông thường ta thấy hàng ngày. Có nhiều nhà khoa học nghĩ rằng phản vật chất không có trên trái đất mà chỉ tồn tại ở những nơi xa xôi trong vũ trụ. Để giải thích tính bất đối xứng của vũ trụ hiện tại, các nhà vũ trụ học lý luận rằng vũ trụ nguyên khai là đối xứng, vụ nổ Big Bang cách đây 15 tỷ năm đã tạo ra một số lượng vật chất và phản vật chất bằng nhau. Nhưng ngay sau đó, phản vật chất đã bị biến mất trong cái biển năng lượng khủng khiếp do vụ nổ lớn tạo ra trước khi “thùng cháo” gồm các hạt quark và gluon nguội dần đi và đông cứng lại thành proton và neutron như ta thấy ngày nay. Lý thuyết này đã giải thích được rất nhiều hiện tượng vũ trụ, phù hợp với các lý thuyết cơ bản của vật lý, nên được đa số các nhà khoa học công nhận. Tuy nhiên nó vấp phải một chướng ngại lớn: Phản vật chất ấy biến đi đâu?

Trong nhiều năm qua người ta đã cố gắng tìm câu trả lời, nhưng chưa bao giờ đạt được kết quả, bởi vì các nhà khoa học chưa có cách nào kiểm soát được các phản hạt trong một trạng thái tương đối ổn định để nghiên cứu chúng.  Lần này CERN hy vọng sẽ làm được điều đó nhờ sự hỗ trợ của một chiếc máy mệnh danh là “nhà máy sản xuất phản vật chất” đầu tiên trên thế giới. Đó là một cái hộp khổng lồ bằng bêtông hình tròn, chu vi 188 m, bên trong được đặt một vòng nam châm cực lớn, được chế tạo đặc biệt để bẫy các hạt phản proton bằng cách làm chậm tốc độ của chúng xuống tới mức bằng 1/10 tốc độ ánh sáng, thậm chí đến chừng nào chúng không chuyển động nữa. Một khi đã bẫy được phản proton rồi, người ta sẽ tung positron (phản electron) vào đó, nhằm tạo ra phản hydrogen. Việc tìm kiếm phản hydrogen rất cần thiết đối với việc nghiên cứu sự hình thành của vũ trụ, vì hydrogen và phản hydrogen là những nguyên tố có cấu trúc nguyên tử đơn giản nhất (1 nguyên tử hydrogen = 1 proton + 1 electron, 1 nguyên tử phản hydrogen = 1 phản proton + 1 phản electron) do đó chúng phải là những nguyên tố xuất hiện sớm nhất. Năm 1966, lần đầu tiên trên thế giới CERN đã tạo ra được 9 nguyên tử phản hydrogen, nhưng chỉ kịp nhìn thấy chúng biến mất ngay tức khắc khi chúng tiếp xúc với vật chất. Mục tiêu của CERN lần này là giữ được chúng lại để nghiên cứu. Chiếc máy làm chậm phản hạt được thiết kế nhằm mục tiêu ấy. Đó là chiếc máy duy nhất trên thế giới hiện nay, trị giá 11,5 triệu dollards, sắp được đưa vào sử dụng. Đây là một bằng chứng tuyệt vời để chứng minh rằng tiến bộ của công nghệ là điều kiện thiết yếu đối với sự phát triển của khoa học cơ bản. Phát ngôn viên của CERN, Neil Calder nói: “Đây là lần đầu tiên chúng tôi có thể nghiên cứu và quan sát hành vi của phản hydrogen với một mức độ chính xác cực kỳ lớn bởi vì chúng tôi đã có công nghệ giữ phản hydrogen lại tại chỗ. Đây là một bước đột phá”.

4/ Tại sao vũ trụ bất đối xứng?

Trong một công trình vừa được công bố trên tạp chí Physical Review Letters ngày 06/07/2001, các nhà vật lý quốc tế làm việc tại Trung tâm máy gia tốc của Đại học Stanford, California, Mỹ, tuyên bố họ đã phát hiện thấy sự khác biệt về tốc độ phân hủy của loại hạt cơ bản mang tên “B meson” so với tốc độ phân huỷ của phản hạt của nó (phản-B meson). Thắng lợi này có ý nghĩa quyết định trong việc tìm lời giải cho một trong những bài toán lớn nhất của khoa học trong suốt 37 năm qua: “Tại sao vũ trụ bất đối xứng, trong khi vật chất có mặt ở khắp mọi nơi thì phản vật chất lại cực kỳ hiếm thấy ?”.

Vật chất trong vũ trụ được cấu tạo bởi hạt cơ bản, phản vật chất cấu tạo bởi phản hạt. Do đó về lý thuyết, vũ trụ phải đối xứng, bởi vì ứng với một hạt cơ bản bất kỳ luôn tồn tại một phản hạn tương ứng có cùng những đặc tính động lực học như khối lượng, spin, tốc độ phân huỷ, và có cùng lượng điện tích nhưng trái dấu (nếu hạt không tích điện thì có moment từ trái dấu). Nhưng vũ trụ lại thách thức khoa học bằng cách để cho vật chất tồn tại gần như đơn độc, trong khi phản vật chất chỉ xuất hiện vô cùng hiếm hoi trong các máy gia tốc, trong các va chạm của tia vũ trụ, hoặc một khối lượng phản vật chất lớn nhất mới được phát hiện gần đây cũng chỉ là một đám mây trong giải ngân hà gần trái đất nhất. Một lý thuyết vũ trụ học đồ sộ như Lý thuyết Big Bang cũng không giải thích được tại sao phản vật chất biến mất và biến đi đâu, mặc dù cho rằng vũ trụ sau vụ nổ lớn chứa cùng một lượng vật chất và phản vật chất như nhau.

Tuy nhiên một sự kiện bất ngờ đã xẩy ra vào năm 1964 khi James Cronin và Val Fitch thuộc Viện nghiên cứu quốc gia Brookhaven tại New York khám phá ra sự bất đối xứng của cặp K meson và phản K meson (nhờ đó Cronin và Fitch đã được trao giải Nobel vật lý năm 1980). Năm 1967, nhà khoa học nổi tiếng người Nga Andrey Sakharov lần đầu tiên nêu lên giả thuyết cho rằng chính hiện tuợng vi phạm tính đối xứng của cặp hạt–phản hạt, gọi tắt là hiện tượng CPV (charge-parity violation), có thể chính là nguyên nhân dẫn đến tình trạng bất đối xứng của vũ trụ. Lý thuyết của Sakharov sẽ trở nên hoàn toàn đáng tin cậy nếu hiện tượng CPV là hiện tượng phổ biến đối với các cặp hạt–phản hạt. Nhưng suốt từ đó đến nay người ta không tìm thấy thêm một cặp phi đối xứng nào khác, ngoài trường hợp K meson, đến nỗi một số nhà vật lý lập luận rằng K meson là trường hợp đặc biệt mang tính ngoại lệ. Trong khi đó 600 nhà khoa học bao gồm Mỹ, Nga, Nhật, Canada, Anh, Pháp, Ý, Trung Quốc tại Trung tâm máy gia tốc Stanford trong vài chục năm trời vẫn nỗ lực theo đuổi một mục tiêu: Chứng minh hiện tượng vi phạm tính đối xứng có thể xẩy ra với một cặp hạt–phản hạt khác. Đối tượng của họ là hạt B meson, một loại hạt nặng gấp 10 lần K meson và chỉ tồn tại trong 1 phần nghìn tỷ giây. Một chiến lược tinh vi bậc nhất về công nghệ toán lý đã được triển khai và áp dụng: Một máy dò tìm nặng 1200 tấn mang tên BABAR được sử dụng để ghi lại sự khác biệt vô cùng tinh vi giữa tốc độ phân huỷ của B meson so với tốc độ phân hủy của phản B meson. Từ các kết qủa đo lường này, các nhà khoa học đã tính ra một thông số gọi là sin2 biểu thị mức độ bất đối xứng. Thông số này biến thiên từ -1 đến +1. Nếu thông số đó bằng 0 thì có nghĩa là không có sự khác biệt. Nếu thông số khác 0 thì đó là bằng chứng rõ ràng của sự khác biệt. Thông số càng lớn (về tuyệt đối) thì có nghĩa là khác biệt càng lớn. Kết quả giá trị thông số do BABAR cung cấp là 0,59 (với sai số là 0.14), phù hợp với tiên đoán của Mô Hình Tiêu Chuẩn của vật lý hạt cơ bản, làm cơ sở cho một kết kuận mang tính cách mạng trong lý thuyết các hạt cơ bản: Hạt và phản hạt tương ứng không hoàn toàn đối xứng như từ trước đến nay vẫn tưởng.

Sau B meson, ngay từ bây giờ các nhà vật lý đã nghĩ đến neutrino, một loại hạt cơ bản vô cùng quan trọng trong sự hình thành vũ trụ. Bài toán kiểm chứng tính phi đối xứng của cặp neutrino–phản neutrino sẽ được triển khai trong tương lai sắp tới và sẽ tiếp tục góp phần trả lời bài toán tại sao vũ trụ phi đối xứng. Tuy nhiên không cần phải đợi đến lúc ấy, mà ngay sau thành công của thí nghiệm B meson, các nhà khoa học đã có dữ liệu chủ yếu để tin rằng Sakharov đúng, bởi vì từ dữ liệu này họ bắt đầu có thể tìm hiểu vì sao, cơ chế nào gây ra sự khác biệt giữa hạt và phản hạt, có nghĩa là có thể tìm thấy một cơ chế chung dẫn đến tính bất đối xứng của vũ trụ. “Sau 37 năm tìm kiếm thêm những mẫu mực của hiện tượng vi phạm tính đối xứng của cặp hạt – phản hạt, nay các nhà vật lý đã biết rõ rằng  có ít nhất 2 loại hạt cơ bản biểu lộ hiện tượng kỳ quặc đó, và chúng được coi là chịu trách nhiệm trong sự hiện diện lấn át của vật chất (so với phản vật chất) trong vũ trụ. Chúng tôi đã sẵn sàng cho những khám phá tiếp theo mở ra những phương hướng mới cho vật lý hạt cơ bản”, Stewart Smith, giáo sư Đại học Princeton kiêm phát ngôn viên của chương trình nghiên cứu B meson, tuyên bố.

5/ Định luật Pasteur về tính bất đối xứng của sự sống cho thấy Thuyết Tự Sinh là một ảo tưởng

Thật nực cười khi có một số “nhà” khoa học chê các tôn giáo là chỉ biết nhắm mắt mà tin vào những điều không đáng tin, nhưng chính họ lại nhắm mắt mà tin vào những điều huyễn hoặc đến mức hoang tưởng, điển hình là “Thuyết Tự Sinh” (Abiogenesis) ─ lý thuyết nguồn gốc sự sống của Thuyết tiến hóa tin rằng sự sống có thể đã ra đời một cách ngẫu nhiên và tự phát từ vật chất không sống.

Hiện nay các nhà tiến hóa sáng tác ra không chỉ một, mà một loạt các lý thuyết con của Thuyết Tự Sinh: từ “Cái ao nhỏ ấm áp” (A warm little pond) do Darwin tưởng tượng từ thế kỷ 19 đến “nồi soup nguyên thủy” (primordial soup), hoặc “nồi soup tiền sinh thái” (prebiotic soup) do hậu bối của Darwin sáng chế, và rất nhiều biến tướng khác không thể liệt kê hết ra đây, trong đó có những “lý thuyết” có tên gọi rất kêu, có vẻ khoa học hàn lâm làm những người yếu bóng vía phải kinh hãi, như “Giả thuyết RNA” (RNA hypothesis), rồi “Tiến hóa hóa học” (Chemical Evolution), “Tiến hóa vũ trụ” (Cosmic Evolution)… Tất cả những lý thuyết con này chỉ khác nhau về khung cảnh sự sống xuất hiện, nhưng đều thấm nhuần tư tưởng cốt lõi là sự sống ra đời một cách tình cờ từ vật chất không sống.

Những lý thuyết này đã tiêu rất nhiều tiền của xã hội nhưng chỉ sản xuất ra một thứ độc nhất, đó là giả thuyết. Có NHIỀU cơ sở khoa học để bác bỏ “Thuyết Tự Sinh”, chẳng hạn Định lý Gödel bác bỏ Thuyết Tự Sinh, Toán học xác suất bác bỏ Thuyết Tự Sinh, Lý thuyết thông tin bác bỏ Thuyết Tự Sinh,… Nhưng câu chuyện hôm nay chỉ đề cập đến một sự thật, đó là: Định luật Pasteur về tính bất đối xứng của sự sống bác bỏ Thuyết Tự Sinh.

Nếu Thuyết Tự Sinh muốn chứng minh sự sống có thể ra đời một cách ngẫu nhiên từ vật chất không sống thì bắt buộc họ phải chỉ ra một thí dụ thực tế của sự kiện đó:

 • Hoặc một thực tế đã hoặc đang xảy ra trong tự nhiên
 • Hoặc một thực tế xảy ra trong phòng thí nghiệm.

Các nhà tiến hóa biết chắc chắn họ không thể tìm được thí dụ thực tế trong tự nhiên nên họ đã lao vào làm thí nghiệm chế tạo ra sự sống.

Hình bên: Stanley Miller đang làm thí nghiệm 

“Thành tựu” duy nhất và điển hình nhất của họ về việc này là Thí nghiệm Urey-Miller năm 1953, một thí nghiệm từng một thời được quảng cáo om sòm như một “thành tựu vĩ đại” của khoa học về nguồn gốc sự sống của Thuyết tiến hóa. Nhưng sau một thời gian những quảng cáo đó chìm nghỉm trong yên lặng, không ai còn khua chiêng đánh trống quảng cáo nó bằng những lời ăn to nói lớn nữa, bởi thực chất họ đã biết là không hề có sự sống nào ra đời ở thí nghiệm đó. Thật vậy, tất cả các acid amin do Stanley Miller chế tạo ra đều không phải là acid amin cần cho sự sống, vì tất cả đều là những “racemic acid” ─ những acid amin đối xứng phải-trái theo tỷ lệ 50-50. Đó KHÔNG PHẢI LÀ ACID AMIN CỦA SỰ SỐNG! Tất cả các acid amin của sự sống đều thuật tay trái!!!

Tiến sĩ hóa học J. H. John Peet, trong bài báo “The Miller-Urey experiment” (Thí nghiệm Miller-Urey) trên trang mạng “Truth in Science” (Sự thật trong khoa học), cho chúng ta biết sự thật về thí nghiệm này như sau[8]:

“Charles Darwin nhận ra rằng vấn đề căn bản của thuyết tiến hóa của ông là tạo ra chính sự sống… Năm 1953 là một cột mốc cho các nhà khoa học nghiên cứu tìm ra một lời giải thích của thuyết tiến hóa về sự xuất hiện của sự sống. Stanley Miller thông báo ông đã tiến hành một thí nghiệm trong đó đã nhân rộng các điều kiện ban đầu trên trái đất và đã tạo ra những chất hoá học cần thiết cho sự sống bắt đầu. Một số người đã đưa ra những tuyên bố ngông cuồng, thậm chí nói rằng Miller đã tổng hợp được chính sự sống! Hơn năm mươi năm đã trôi qua và nay chúng ta có thể có một đánh giá khoa học và tỉnh táo về thí nghiệm đó và những thí nghiệm khác tương tự”.

Sau đó, TS Peet nhấn mạnh rằng thí nghiệm Miller đã tạo ra “những dạng acid amin không đúng” (Wrong forms of amino acid). Ông viết:

“Nhưng có một vấn đề cơ bản hơn với kịch bản này mà có thể dễ dàng bị bỏ qua… Trong tự nhiên, chúng ta chỉ có các acid amin thuận tay trái … Thí nghiệm của Miller tạo ra một hỗn hợp của cả hai dạng (trái-phải) nhưng tự nhiên chỉ đòi hỏi dạng tay trái”.

Ngay cả một trang mạng nổi tiếng ủng hộ Thuyết tiến hóa là Wikipedia, mặc dù vẫn cố gắng tô son trát phấn cho thí nghiệm Miller là một thành tựu có ý nghĩa, nhưng rốt cuộc vẫn phải thừa nhận một sự thật đáng buồn cho các nhà tiến hóa rằng:

Nhưng các thí nghiệm tiền sinh thái tiếp tục tạo ra các hỗn hợp racemic của các hợp chất từ đơn giản đến phức tạp dưới những điều kiện thay đổi”.

Xin nhắc lại rằng hỗn hợp racemic là những hỗn hợp bao gồm cả phân tử bàn tay trái lẫn phân tử bàn tay phải với tỷ lệ cân bằng 50-50, tức là không thỏa mãn tính bất đối xứng của sự sống, và do đó không phải là sự sống.

Tóm lại, thí nghiệm Urey-Miller nói riêng và mọi thí nghiệm của Thuyết Tự Sinh nói chung đều không hề tạo ra sự sống. Nếu ai đó dám tuyên bố đã tạo ra phân tử chỉ thuận bàn tay trái là nói dối.

Khoảng 40 năm sau thí nghiệm của mình, Stanley Miller đã có lần thú nhận trên tạp chí Scientific American (một tạp chí cũng ủng hộ Thuyết tiến hóa) rằng “Tôi và nhiều đồng nghiệp khác thấy rằng thực ra việc chứng minh nguồn gốc sự sống khó hơn rất nhiều so với ta tưởng“. Đó là một sự thức tỉnh, nhưng sự thức tỉnh này không đủ để ông thấy sự thật. Sự thật là Thuyết Tự Sinh chỉ là một lý thuyết không tưởng.

Phải có một nguyên nhân xuất phát từ vũ trụ làm cho phân tử của sự sống chỉ thuận tay trái. Con người không thể tạo ra nguyên nhân đó, do đó sẽ không bao giờ có thể tạo ra sự sống. Thuyết Tự Sinh là ảo tưởng!

6/ Kết luận

Hình bên: Tranh biếm họa, “Abiogenesis là một lời nói dối vĩ đại”. 

Các nhà tiến hóa không thích Đinh luật Pasteur về tính bất đối xứng của sự sống một chút nào, vì họ biết Định luật này hủy hoại thuyết tiến hóa. Họ không dám gọi Định luật này là một định luật, đó là một thái độ phi khoa học, giống như con đà điểu rúc đầu xuống cát để khỏi phải nhìn thấy sự thật. Thái độ này không chỉ biểu lộ ở những nhà tiến hóa không tên tuổi, mà biểu lộ ngay cả ở những nhà tiến hóa lớn, chẳng hạn như Wikipedia.

Thực ra bạn có thể gọi tính bất đối xứng của vũ trụ và của sự sống là một “định luật”, hay “quy luật”, hay “tính chất”, hay “đặc trưng”, hay “dấu hiệu”, hay “nguyên lý”… tất cả đều đúng. Nhưng dù gọi thế nào thì điều quan trọng là phải nhận thức được rằng:

 • Bản chất vũ trụ là bất đối xứng. Nếu không thừa nhận điều này thì có nghĩa là không đủ tri thức khoa học.
 • Bản chất sự sống là bất đối xứng. Nếu không thừa nhận điều này thì có nghĩa là không hiểu gì về sự sống.
 • Về logic, tính bất đối xứng của vũ trụ mang tính phổ quát trong toàn vũ trụ, và do đó nó phải có tác động đến sự sống theo một cách nào đó mà khoa học chưa biết và có thể không bao giờ biết. Điều này cho thấy Louis Pasteur là một nhà tư tưởng vĩ đại, một nhà tiên tri thiên tài!
 • Về logic, tính bất đối xứng của sự sống phải có nguyên nhân. Nguyên nhân ấy ắt phải thuộc về vũ trụ. Chừng nào con người chưa biết nguyên nhân ấy thì không thể giải thích nguồn gốc sự sống và không thể chế tạo ra sự sống. Hệ quả này đặc biệt có ý nghĩa với các nhà tiến hóa.

Với những gì chúng ta đã biết về tính bất đối xứng của vũ trụ và của sự sống, có thể kết luận:

 • Khám phá của Louis Pasteur về bản chất bất đối xứng của sự sống là một khám phá vĩ đại.
 • Tiên đoán của Louis Pasteur về bản chất bất đối xứng của vũ trụ là một tiên tri thiên tài. Tiên tri ấy không dựa trên cảm tính, mà dựa trên hiện thực do chính Pasteur khám phá, đó là bản chất bất đối xứng của sự sống.
 • Nguyên nhân vũ trụ làm cho sự sống bất đối xứng là một bí ẩn vĩ đại của tự nhiên, để lộ cho chúng ta thấy rõ vai trò của của Nhà Thiết kế vũ trụ. Tính bất đối xứng của vũ trụ và của sự sống là một biểu lộ rõ rệt của Nhà thiết kế vũ trụ.
 • Thuyết tiến hóa là một giả thuyết có rất nhiều lỗ hổng. Một trong những lỗ hổng lớn nhất của nó là không biết gì về bản chất bất đối xứng của sự sống. Lỗ hổng này sẽ vĩnh viễn hủy hoại thuyết tiến hóa.

 

PVHg, Sydney 28/01/2018

[1] Wikiquote, Louis Pasteur https://en.wikiquote.org/wiki/Louis_Pasteur

[2] The life and works of Louis Pasteur, M. Schwartz, Institut Pasteur, Paris, France, Journal of Applied Microbiology 2001, 91, 597±601 http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1046/j.1365-2672.2001.01495.x/pdf

[3] https://www.pasteur.fr/fr/institut-pasteur/notre-histoire/premiere-epoque-1847-1862-0

[4] https://prezi.com/_1j8gdx48jqs/louis-pasteur/

[5] https://www.nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/1957/press.html

[6] https://kids.britannica.com/students/article/Chen-Ning-Yang/277830

[7] The matter-antimatter asymmetry problem https://home.cern/topics/antimatter/matter-antimatter-asymmetry-problem

[8] http://www.truthinscience.org.uk/content.cfm?id=3161

Advertisement

27 thoughts on ““The Universe is Asymmetric” / “Vũ trụ là bất đối xứng”

 1. Pingback: “The Universe is Asymmetric” / “Vũ trụ là bất đối xứng” — PhamVietHung’s Home | Loan Lấp Lánh

 2. Cháu dẫn trang wiki về thí nghiệm Miller ra đây để những nhà tiến hóa thấy và không cần phải bới lông tìm vết nữa:
  https://en.wikipedia.org/wiki/Miller%E2%80%93Urey_experiment

  ” More recent evidence suggests that Earth’s original atmosphere might have had a composition different from the gas used in the Miller experiment. But prebiotic experiments continue to produce racemic mixtures of simple to complex compounds under varying conditions ”

  ” As observed in all subsequent experiments, both left-handed (L) and right-handed (D) optical isomers were created in a racemic mixture. In biological systems, almost all of the compounds are non-racemic, or homochiral “. => Như đã được quan sát trong tất cả các thí nghiệm tiếp sau đó, đồng phân quang học thuận tay trái (L) và tay phải (D) được tạo ra trong một hỗn hợp racemic. Trong các hệ thống sinh học, gần như tất cả các hợp chất đều không phải là racemic, hay còn gọi là homochiral

  ” The experiment created a mixture that was racemic (containing both L and D enantiomers) and experiments since have shown that “in the lab the two versions are equally likely to appear”; however, in nature, L amino acids dominate. Later experiments have confirmed disproportionate amounts of L or D oriented enantiomers are possible ”
  => Thí nghiệm tạo ra hỗn hợp raxemic (chứa cả chất đồng phân L và D) và các thí nghiệm sau đó cũng cho thấy rằng ” trong phòng thí nghiệm thì cả hai phiên bản trái và phải dường như xuất hiện cân bằng như nhau “; Tuy nhiên, trong tự nhiên thì L amino acids lại chiếm ưu thế. Các thí nghiệm sau này cũng đã xác nhận số lượng không cân xứng của các đồng phân định hướng L và D

  Wiki cũng giải thích về khái niệm chirality và homochirality. Và họ cũng phải thành thật thừa nhận đây là một huyền nhiệm của sự sống
  1/ https://en.wikipedia.org/wiki/Chirality
  2/ https://en.wikipedia.org/wiki/Chirality_(chemistry)
  ” The origin of this homochirality in biology is the subject of much debate ”
  3/ https://en.wikipedia.org/wiki/Homochirality
  ” While the origin of this phenomenon is not clearly understood, many different mechanism for the emergence of homochirality are proposed. One of the difficulties in determining the correct mechanism ”

  Cháu cũng đọc được một số bài báo khá gần đây nói về giả thuyết RNA. Đại khái rằng có một nhà sinh học phân tử tên là Jack Szostak vào năm 2016 đã đăng trên báo khoa học công khai tìm ra lời giải cho nguồn gốc sự sống về vấn đề RNA, rằng RNA có thể tự hình thành, tự nhân bản mà không cần enzym. Vì enzym được tạo ra bởi RNA trong khi RNA lại cần enzym để nhân bản. Nhưng không lâu sau thì đồng nghiệp của ông đã kiểm chứng và cho thấy ông cùng các cộng sự đã sai lầm, nên cuối cùng ông rất xấu hổ và phải rút lại bài báo. Hơn nữa, Jack Szostak cũng từng chỉ trích đức tin tôn giáo là mù quáng, nhưng rồi ông cũng phải tự thú nhận chính mình đã đặt đức tin mù quáng vào một giả thuyết không tưởng. Đây là một sự trung thực đáng khen ngợi với một nhà tiến hóa sinh học. Từ đó, khoa học lại phải đi đến chỗ thừa nhận có Nhà Thiết Kế, chỉ là họ có dũng cảm chấp nhận sự thật hay không mà thôi
  Bác Hưng xem:
  https://www.nst.com.my/opinion/columnists/2018/01/328188/evolution-fails-deny-creator

  https://evolutionnews.org/2017/12/retractions-show-scientists-blinded-by-belief/

  https://evolutionnews.org/2017/12/prominent-retraction-vindicates-meyer-and-signature-in-the-cell/

  http://www.educatetruth.com/articles-debates/nobel-prize-winner-blinded-by-belief-retracts-2016-paper-on-rna-self-replication/

  https://www.breakingisraelnews.com/100123/evolutionary-scientists-retract-groundbreaking-results-leaving-hole-theory/#/

  http://christianpatriotdaily.com/articles/decisive-proof-the-theory-of-evolution-is-completely-fake/

  http://blog.drwile.com/one-effect-of-bias-in-science/

  https://opentheword.org/2018/01/03/blinded-by-a-theory/

  http://www.icr.org/article/10444/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+icrscienceupdate+%28Science+Update+from+ICR%29

  Ta nên đọc những trang báo khác nhau như vậy để có cái nhìn toàn cảnh. Hoặc gõ google ” Jack Szostak retract paper ” sẽ ra rất nhiều thông tin

  Thích

  • Dear Tiến Nam,

   Giá như cháu diễn giải bằng Việt Ngữ cho mọi độc giả hiểu rõ thì tốt hơn. However, thông tin của cháu là sự bổ sung rất tốt.
   Cái loại “khoa học gia” như Jack Szostak có hàng đống, nhiều lắm. Lũ “khoa học gia” này khi nêu lên các GIẢ THUYẾT, họ trơ trẽn nói cứ như sự thật ĐÃ ĐƯỢC CHỨNG MINH. Họ không hề nói đây là một giả thuyết. Vì thế trong một bài báo, bác đã đề nghị mấy ông tiến hóa là có nói điều gì, tuyên truyền lý thuyết nào, xin hãy TRUNG THỰC nói rõ ngay từ đầu với người nghe rằng ĐÂY LÀ GIẢ THUYẾT.
   Nhưng họ quen trơ trẽn rồi, nên họ không có thái độ trung thực như thế. Thậm chí bác đã từng gặp những bài báo với tít lớn:
   ĐÃ GIẢI QUYẾT ĐƯỢC NGHỊCH LÝ CON GÀ & QUẢ TRỨNG (Chicken & Edd Paradox Resolved). Bác giật mình, nhưng khi đọc vào thì thấy đó là GIẢ THUYẾT.
   Tình trạng đó có ngay cả trên những tạp chí uy tín như NATURE, SCIENTIFIC AMERICAN,…
   Vì thế, phải có một thái độ thận trọng và bản lĩnh, để thấy rằng CÁC NHÀ KHOA HỌC TẦM THƯỜNG HƠN TA TƯỞNG thì mới đỡ bị shocked vì những sự giả dỗi trơ trẽn đến như vậy. PVHg

   Đã thích bởi 3 người

   • Phải đấy, bác. Cháu cũng quên nói rằng Jack Szostak là giáo sư thuộc Đại Học Harvard và từng đoạt giải Nobel, tức là ông cũng khá có danh tiếng, có uy tín, chứ bề ngoài thì ông không phải một nhà khoa học tầm thường. Trang wiki tiếng Việt cũng phải viết ngắn gọn về ông thì đủ hiểu rồi đấy. Nhưng sự trung thực của ông khi dám đối mặt với sự thật mà xấu hổ để rút lại khám phá tưởng như thành công của mình cũng là một điều đáng khen ngợi. Hơn hết, đồng nghiệp của ông cũng là người có lương tri nên mới cẩn thận kiểm chứng lại thí nghiệm để rồi thẳng thắn vạch rõ đó là sai lầm, dù họ rất muốn đặt đức tin vào cái lý thuyết phi tạo sinh. Nếu không họ đã cố tảng lờ và quảng cáo rầm rộ nó như một thành công vĩ đại sau thất bại của thí nghiệm Miller

    Đã thích bởi 1 người

   • Theo em nghĩ, vũ trụ là đối xứng, nhưng không phải theo kiểu cán cân bình đẳng âm dương như bề ngoài, mà còn ẩn chứa bên trong, chẳng hạn Âm tồn tại song song với Dương, nhưng không phải vì vậy mà phán chúng bằng nhau, thực tế Âm đại diện thường nhỏ hơn Dương , tương tự vũ trụ cũng có trên có dưới, xã hội cũng có người giàu và nghèo, người giàu nhiều tiền hơn nhưng số người giàu trong xã hội thật ít để có thể đếm trên ngón tay, ngược lại với người nghèo. Hạt vật lý cũng vậy, hạt phản vật chất so với vật chất cũng vậy, cho nên suy ra vũ trụ là đối xứng.

    Thích

   • Âm và Dương bằng nhau là đối xứng, Âm không bằng Dương là bất đối xứng. Nhưng thực chất, em nghĩ sự không bằng nhau chính là sự đối xứng, vì nó thể hiện sự cân bằng qua số ít và số nhiều, trên và dưới. Trong xã hội cũng vậy, những tỷ phú nắm nhiều tiền trong tay, nhưng số lượng tỷ phú có thể đếm trên ngón tay, ngược lại với những tầng lớp bình dân. Cho nên tỷ phú nắm số tiền lớn tượng trưng cho số nhiều, còn số lượng tỷ phú trong 1 quốc gia hoặc 1 xã hội thì lại tượng trưng cho số ít, ngược lại, tầng lớp bình dân cũng trái ngược tương tự. Đó là đối xứng trong bất đối xứng. Vì vậy các nhà khoa học không hiểu tại sao hạt phản vật chất lại ít hơn vật chất chăng?

    Đã thích bởi 1 người

 3. Kính chào giáo sư Hưng

  Đọc kỹ lại bài viết của Giáo sư, tôi có một vài điểm xin Giáo sư làm rõ hoặc có thông tin gì mới thì giúp đọc giả rõ hơn (không vì việc biện hộ cho bất cứ điều gì).

  trong bài viết có nói đến

  1/ “Tính bất đối xứng là một dấu hiệu của sự sống” (asymmetry is a sign of life).
  2/ tính bất đối xứng là đặc trưng của sự sống, là dấu hiệu để phân biệt sự sống với cái không sống.
  –> tôi có thể đồng ý với Giáo sư là như vậy

  3/ Vũ trụ là bất đối xứng (paragraph 2)
  Vậy có thể kết luận Vũ Trụ là một THỰC THỂ SÔNG không? và chúng ta cũng chỉ là một đối tượng sống nhỏ nhoi sống bám trên một THỰC THỂ SỐNG phức tạp khác

  Và như vậy dẫn đến một câu hỏi lớn hơn “Vũ trụ này có biên hay không?” giả sử có biên thì ngoài vũ trụ này là cái gì?

  nếu giáo sư có thêm thông tin gì xin giúp đỡ

  Thân ái
  Đức Thuận . Lee

  Đã thích bởi 1 người

 4. Dear chú Hưng !

  Từ nguyên lý sự sống trong vũ trụ là bất đối xứng. Cháu liên tưởng đến thuyết âm dương của Phương Đông. Từ trước đến nay hình đồ người ta thường vẽ về nguyên lý âm dương là một sự cân bằng.

  Từ đó người ta khai triển ra các cặp phạm trù khác. Ở đây cháu muốn nói đến cặp phạm trù Thiện và Ác. Từ lâu rất nhiều người quen với suy nghĩ là 2 lực Thiện và Ác này bằng nhau thì sẽ tạo ra cân bằng. Cho nên ngày nay rất nhiều người thờ ơ, vô cảm trước cái Ác. Họ cho rằng tùy thời thế mà cái Thiện bị giảm đi.

  Nhưng theo cháu cái Thiện là sự sống, và luôn luôn tồn tại một lực làm cho cái Ác ở thời nào cũng mạnh và lấn áp cái Thiện. Đó cũng chính là nguyên lý của sự sống bất đối xứng.

  Một vị thầy Công Giáo đã dạy cháu một đạo lý rất sâu sắc về Thần học thế này :

  ” Dốt nát tạo ra tội phạm. Dốt nát và tội ác là sự vắng mặt của Thiên Chúa ”

  Từ khi con người để cho sự dốt nát lọt vào trong thế gian, thì lúc đó tội lỗi và sự chết đã xẩy đến.

  Bây giờ đọc tới hệ quả sự sống là bất đối xứng, cháu có thể rút ra một nhận thức triết học.

  ” Điều Thiện là sự sống, điều Ác thì luôn mạnh hơn và lấn áp điều Thiện. Là con người được tạo ra theo hình ảnh của Chúa, mang trong mình những điều cao thượng, tình yêu, trái tim và trực giác mà Chúa ban cho. Thì con người không bao giờ được thờ ơ trước sự dốt nát và cái ác. Bảo vệ điều Thiện Tâm cũng chính là bảo vệ sự sống. Mà sự sống là món quà vĩ đại mà Chúa đã ban tặng cho muôn loài. ”

  Chú cho cháu hỏi đến đây Thuyết Âm Dương với biểu đồ cân bằng có cần phải xét lại cho đúng với nguyên lý Sự sống bất đối xứng không chú?

  Đã thích bởi 1 người

  • Theo mình thấy, đó là đối xứng trong bất đối xứng, trong xã hội phải có kẻ đúng người sai, kẻ mạnh người yếu, nhưng có phải người yếu luôn yếu?. Họ có thể lật ngược ván cờ 1 cách bất ngờ đấy, bởi vì bản chất tốt xấu luôn cân bằng ở chỗ bất cứ ai cũng có thể tốt hoặc xấu, xấu trở thành tốt, tốt thành xấu, đó là điểm cân bằng. Lucifer từng là thiên thần, nhưng cũng bị sa ngã. Đối với người xấu thì cần bị lên án, ngược lại, bạn có thể bị lên án hoặc được khen thưởng khi đúng hoặc sai, Mặc dù là số ít hoặc nhiều, nhưng bạn thấy nó cân bằng và có trật tự trước sau không, ẩn ý là có đấy, sự đối xứng.

   Thích

 5. Chào chú

  Cháu xin có vài ý kiến về những quan điểm của chú, vì bài viết của chú dài nên cháu chỉ tập trung vào những quan điểm chú rút ra trong phần kết luận.

  1) Bản chất vũ trụ là bất đối xứng.
  Cháu không hiểu chú rút ra điều này làm gì, vì từ trước tới giờ chưa từng có 1 lý thuyết nào hay định luật nào quy định vũ trụ phải là đối xứng. Mà ngược lại còn chỉ ra rằng vũ trụ có hình dạng của ngày hôm nay là nhờ bất đối xứng. Nếu không có những sự bất đối xứng rất nhỏ tại thời điểm Big Bang, vật chất sẽ được phân bố đều đặn tuyệt đối trong vũ trụ, sẽ không có thiên hà hay ngôi sao, hành tinh nào được hình thành, 1 vũ trụ đối xứng tuyệt đối là 1 vũ trụ chết.

  2) Bản chất sự sống là bất đối xứng.
  Từ việc các phân tử amino acid có mặt trong các tế bào của sự sống đều thuận tay trái để dẫn tới kết luận rằng đó là bản chất của sự sống là quá vội vàng và đơn giản, nó giông như kết luận rằng con người sinh ra là để ăn khi mà ai cũng phải ăn vậy.

  3) Tính bất đối xứng của sự sống phải có nguyên nhân. Nguyên nhân ấy ắt phải thuộc về vũ trụ.
  Phải có nguyên nhân thì đã đành, ai cũng thấy việc đó không thể xảy ra ngẫu nhiên. Nhưng thuộc về vũ trụ nghĩa là sao chú? Nếu nguyên nhân nằm trong tương tác hóa học, nếu trong 1 điều kiện phản ứng đặc biệt nào đó dẫn tới kết quả này thì nguyên nhân này có thuộc loại “thuộc về vũ trụ” không ạ?

  4) Nguyên nhân vũ trụ làm cho sự sống bất đối xứng là một bí ẩn vĩ đại của tự nhiên, để lộ cho chúng ta thấy rõ vai trò của của Nhà Thiết kế vũ trụ. Tính bất đối xứng của vũ trụ và của sự sống là một biểu lộ rõ rệt của Nhà thiết kế vũ trụ.
  Cháu không cho rằng đây là thái độ tích cực của 1 nhà khoa học. Nó là bí ẩn thì sẽ có ngày nào đó được làm sáng tỏ, sẽ có cách giải thích hợp lý cho nó. Cớ sao phải đổ thừa cho nhà thiết kế nào đó.

  5) Thuyết tiến hóa là một giả thuyết có rất nhiều lỗ hổng. Một trong những lỗ hổng lớn nhất của nó là không biết gì về bản chất bất đối xứng của sự sống.
  Thuyết tiến hóa là học thuyết giải thích sự đa dạng của sinh giới, nó được xây dựng trên nền tảng là sự sống đã tồn tại. Sao nó lại phải chịu trách nhiệm cho việc không giải thích được nguồn gốc của sự sống vậy chú?

  Bài viết của chú chỉ dẫn ra 1 sự kiện rằng các phân tử amino acid trong sự sống đều thuận tay trái mà dẫn đến những kết luận rất to lớn và vĩ đại kiểu như khái quát bản chất của vũ trụ mà thật ra chẳng liên quan, bản chất của sự sống hay nhà thiết kế vĩ đại. Chưa nói đến việc nhà thiết kế vĩ đại là 1 khái niệm mang tính chất niềm tin, tôn giáo chứ không phải là 1 kết luận có thể rút ra dựa trên các bằng chứng thực tế. Chỉ riêng việc chú rút ra những kết luận rất tổng quát dựa trên 1 lượng bằng chứng rất hạn hẹp, dù rằng nghe rất hấp dẫn và có lý nhưng hoàn toàn không phải cách mà khoa học làm việc để giải quyết vấn đề, làm cho cháu rất khó tin tưởng.

  Thích

  • Trao đổi với bạn Khoa Nguyễn,
   Cám ơn bạn đã trao đổi. Qua ý kiến của bạn, tôi biết bạn đã chịu ảnh hưởng sâu đậm của thuyết tiến hóa, và bạn rất khó chấp nhận những ý kiến chỉ ra sai lầm của thuyết tiến hóa. Tôi rất thông cảm với bạn. Tôi nghĩ bạn nên dành thì giờ đọc một loạt bài về Sinh Hóa trên PVHg’s Home. Nếu bạn đọc chưa đủ, bạn sẽ không hiểu sâu vấn đề.
   Tôi đăng ý kiến của bạn vì bạn trao đổi nghiêm túc, không giống một số người khác bảo vệ thuyết tiến hóa bằng thái độ tức giận, gièm pha, chỉ trích cá nhân.
   Tôi cũng muốn để cho mọi độc giả đọc ý kiến của bạn để biết những người tin thuyết tiến hóa gặp khó khăn như thế nào trong việc tìm kiếm sự thật khoa học. Tôi đang bận nên không trả lời cụ thể vào câu hỏi của bạn. Rất có thể tôi sẽ lấy ý kiến của bạn để mở đầu cho một bài viết mới, trong đó tôi sẽ trình bày ý kiến của tôi, vừa là trả lời bạn một cách cụ thể, vừa nhân tiện để trao đổi chung với độc giả, như thế sẽ có ích lợi nhiều hơn. Vậy trong khi tôi chưa trả lời bạn được một cách thấu đáo, mong bạn thông cảm, và bạn có thể đọc tất cả các bài trên PVHg’s Home liên quan tới Định luật Bất đối xứng của sự sống nhé. Cám ơn, chúc bạn may mắn. PVHg

   Thích

   • Chắc là bác cũng không ủng hộ Theory of everything hoặc là one electron theory nhỉ, Đặc biệt là “Thuyết phi tạo sinh” (Abiogenesis) ─ lý thuyết giải thích nguồn gốc sự sống của Thuyết tiến hóa tin rằng sự sống có thể ra đời ngẫu nhiên từ vật chất không sống. Em nghĩ bài này lâu rồi, nhưng bác chắc cũng nghe qua Ribosome và Nano Replicator trong tương lai, thứ nano nhân bản có thể ghép các nguyên tử và phân tử theo đúng cách để tạo ra 1 sự sống, em nghĩ thật sự là vậy, vì khoa học ngày nay đã có thể lấy 1 tế bào từ cơ thể con người để tạo ra 1 em bé mà không cần thụ tinh.giữa nam và nữ.

    – Về phần Theory of everything hoặc và one electron , nếu nói là bất đối xứng, thì những thứ nghịch nhau không phải là 1 thứ sao?. Trái lại, nghịch nhau nhưng đôi khi lại có thể kết hợp như 1, cụ thể là biểu tượng Ouroboros, con rắn với cái đầu lớn cắn cái đuôi nhỏ tạo thành vòng tròn, rất cân bằng và hòa làm một. Nếu dùng từ bất đối xứng thì em thấy nó hơi đánh mất tính nhân văn trong khoa học và cả nghệ thuật, chẳng hạn người yếu thì suốt đời yếu, hoặc kẻ bị vu oan trong xã hội không bao giờ lấy lại được công bằng trước kẻ mạnh hơn sao, hoặc người có quyền luôn đúng và không sa ngã sao. Bất cứ ai cũng có thể tốt hoặc xấu, cũng có thể bị phạt hoặc được thưởng. Cho nên em dùng từ đối xứng nó sẽ nhân văn và mang lại hy vọng tốt cho nền khoa học cũng như lối xống trong xã hội.

    Thích

   • Gửi bạn Lê Tuấn,
    Biểu tượng Ouroboros là biểu tưởng của logic luẩn quẩn tự nó chứng minh nó, kiểu như A chứng minh A đúng, nhưng bạn Lê Tuấn là coi đó là “cân bằng và hòa làm một”. Suy ra bạn Lê Tuấn không hiểu gì về logic cả. PVHg

    Thích

   • ” phân tử của vật chất sống thì bất đối xứng (thuận tay trái)” .

    – Vậy giáo sư chưa nhắc đến 1 vấn đề trong bài này không phải vấn đề phân tử, hoa cỏ cũng là sự sống, vậy sao cấu trúc của nó lại đối xứng, con người cũng là sự sống và trái phải bộ phận như nhau, hai tay, 2 phổi, nếu có khác thì cũng do 1 đột biến nào đó chứ không tự nhiên.

    Thích

 6. Bạn Khoa Nguyen thân mến. Quan trọng là thuyết tiến hóa không giải thích được nan đề mà tính bất đối xứng của sự sống nêu ra. Chỉ cần trả lời câu hỏi tại sao sự sống tự nhiên chỉ thuận 1 bên tay trái hoặc 1 bên tay phải, trong khi ở phòng thí nghiệm người ta điều chế lại luôn xuất hiện tỉ lệ ngang bằng 50/50 giữa phân tử tay trái và tay phải ? Nếu như không thừa nhận có một Nhà Thiết Kế thì bằng cách nào một quy trình ngẫu nhiên, mù quáng, may rủi qua thời gian dài có thể tạo nên điều kỳ diệu ấy. Từ trước đến giờ các nhà khoa học vẫn luôn đặt câu hỏi cho vấn đề đó, kể cả các nhà tiến hóa cũng vậy, họ bế tắc. Nhưng ngạc nhiên là chưa một nhà tiến hóa nào trả lời hay giải quyết nan đề ấy, mà thay vào đó có một số người lại lái sang chuyện bên lề của khoa học, truy tìm từng câu từng chữ trong tên của định luật ấy. Nếu bạn muốn hiểu rõ hơn về định luật bất đối xứng, bạn có thể xem bài sau:
  https://viethungpham.com/2016/07/04/on-the-law-of-life-asymmetry-ve-dinh-luat-su-song-bat-doi-xung/#comment-10920

  Đã thích bởi 1 người

 7. Trao đổi thêm với bạn Khoa Nguyen
  Bạn nói: ” Từ việc các phân tử amino acid có mặt trong các tế bào của sự sống đều thuận tay trái để dẫn tới kết luận rằng đó là bản chất của sự sống là quá vội vàng và đơn giản, nó giông như kết luận rằng con người sinh ra là để ăn khi mà ai cũng phải ăn vậy. ” Thì hình như bạn chưa hiểu. Để công bằng mà nói sự sống có nhiều mặt, nhiều khía cạnh, cũng như nhiều bí ẩn ta chưa khám phá ra, hay chưa hiểu hết. Nhưng ở bài này chỉ bàn đến bản chất bất đối xứng của sự sống, nên không nói đến các khía cạnh khác. Cũng như nói rằng bản chất của con người là tàn ác, dại dột, nhưng vì đang chỉ bàn đến vấn đề tiêu cực đó là sự ác của con người, nên không nói đến vấn đề khác, và cũng không ai hiểu rằng bản chất con người chỉ có ác mà thôi.
  Và cũng nên nhắc lại, thuyết tiến hóa về vấn đề nguồn gốc sự sống, bế tắc không thể giải thích đặc trưng bất đối xứng qua việc tương tác vật chất hóa học thuần túy mà không thừa nhận có Nhà Thiết Kế. Tại sao trong phòng thí nghiệm người ta điều chế ( xin nhấn mạnh là CÓ SỰ CAN THIỆP CỦA CON NGƯỜI ) lại luôn xuất hiện tỉ lệ ngang bằng 50/50 giữa phân tử tay trái và tay phải ? Còn sự sống trong TỰ NHIÊN lại chỉ thuận tay trái ( hoặc tay phải ) ? Cơ chế ngẫu nhiên nào dẫn tới điều đó ? Xác suất là bao nhiêu ? Giống như tung đồng xu 100 lần mà cả 100 lần đều ngửa ( hoặc cả 100 lần đều úp ). Nếu ai làm được như vậy thì người ấy ắt phải là siêu nhân, nhưng rõ ràng khi tung đồng xu thì bao giờ cũng lúc thì ngửa, lúc thì úp. Các nhà tiến hóa nếu họ biết tôn trọng sự thật thì họ cần phải đi vào vấn đề chính đáng đó

  Đã thích bởi 1 người

  • Từ “bản chất” ở đây mang nghĩa quá mờ mịt nên tôi coi nó nghĩa là 1 đặc tính luôn đi kèm với sự sống, và không có mặt ở bất cứ đâu khác ngoài sự sống. Khi xem xét theo quan điểm đó, kết luận trên thật sự quá vội vàng và đơn giản như những gì tôi đã nói vì nó chỉ thỏa mãn điều kiện đầu – luôn đi kèm với sự sống (cứ cho là sự sống ngoài hành tinh nếu có cũng mang đặc tính bất đối xứng này đi), nhưng không có cách nào để khẳng định không thể điều chế thành công trong phòng thí nghiệm.

   Tôi đã nói rồi, thuyết tiến hóa không chịu trách nhiệm giải thích nguồn gốc của sự sống. Có nhiều loại tiến hóa như tiến hóa hóa học, tiến hóa tiền sinh học, tiến hóa sinh học, cho đến tiến hóa thiên hà, tiến hóa vũ trụ. Trong trường hợp này, nguồn gốc của sự sống thuộc về tiến hóa hóa học và tiền sinh học. Thuyết tiến hóa là học thuyết giải thích cơ chế của tiến hóa sinh học.

   Vì các nguyên tử vận động và tương tác theo các quy luật của hóa học và vật lý, bạn không thể xem sự bất đối xứng này là kết quả của cơ chế ngẫu nhiên, cũng như bạn không thể xem 1 vật rơi tự do luôn rơi thẳng vào tâm Trái Đất là ngẫu nhiên. Bạn làm như 1 đoạn ADN hay ARN là kết quả của việc bốc 1 nắm bi trong 1 thùng bi chứa 4 loại bi không bằng. Chúng tồn tại 1 cách có quy luật, và quy luật đó đang chờ được khám phá, chứ không phải đương nhiên có 1 bàn tay vô hình siêu nhiên nào thao túng ở đây cả.

   Đã thích bởi 1 người

   • Và tôi phải nói thêm rằng, kể cả trong trường hợp các lý thuyết về nguồn gốc của sự sống hiện tại là sai, thì điều đó cũng không chứng minh được điều gì về nhà thiết kế vĩ đại. Nhà thiết kế vĩ đại hay sáng tạo luận là những quan điểm KHÔNG THỂ BÁC BỎ (được hiểu là có thể dùng chúng để giải thích hợp lý về mọi thứ, nhưng không thể thiết kế ra 1 thí nghiệm để chứng minh là chúng sai lầm), nên chỉ có thể TIN hoặc KHÔNG TIN.

    Thích

   • Bạn Lê Tuấn hoàn toàn không hiểu gì về tính đối xứng, và cũng chả hiểu gì về khoa học nốt. Tôi đề nghị bạn nên xem xét khoa học một cách khách quan nhất, đừng để cảm xúc chi phối hay dùng khoa học làm trò chính trị này nọ. Nghe rất là thiếu chuyên nghiệp

    Thích

 8. Đồng ý với bạn. Tính bất đối xứng có thể hình thành do một quy luật nào đó mà ta chưa khám phá ra. Nhưng ta cũng phải đặt câu hỏi quy luật vật lý, hóa học chúng có tự nhiên có hay tự chúng tạo ra chúng, hay chúng đã luôn luôn có hay không ? Nếu quy luật đã luôn luôn tồn tại ( trường tồn ) thì nó hẳn phải rất cao siêu như một Đấng Siêu Nhiên trường tồn. Nhưng như ta biết khoa học chứng minh vũ trụ có khởi đầu qua thuyết Big Bang, nghĩa là trước Big Bang thì chưa có gì hết, kể cả quy luật, mà cho dù có quy luật trước đó khiến cho vũ trụ sinh ra từ chỗ không có gì thì cũng lại phải đặt câu hỏi quy luật ấy bởi đâu ? Hơn nữa, theo logic thì một quy luật hay đạo luật nào đó đều phải có người ban luật ( lawgiver ) chứ luật không tự nhiên mà có, vì để có trật tự thì phải có luật, mà luật thì có người tạo ra luật. Nên luật là một sự sắp xếp có chủ ý. Còn nếu quy luật mà không do ai chủ định, thiết lập nhằm giữ trật tự thì nó đã không phải là quy luật rồi. Bởi luật là để đem lại trật tự mà chính bản thân nó lại vô trật tự ( không có ai hoạch định ) thì có phi logic và bất hợp lý hay không ?
  Một vật rơi tự do luôn rơi thẳng vào tâm Trái Đất là có quy luật, tức là luật trọng lực, nhưng cũng vẫn phải hỏi quy luật ấy đến từ đâu và tại sao lại có quy luật để khiến thế giới có trật tự ? Giống như nói rằng một lớp học cả lớp đều chăm ngoan học giỏi là nhờ học sinh biết vâng lời và tuân giữ phép tắc, kỷ luật, chứ không phải ngẫu nhiên mà được như vậy. Nhưng rồi lại bảo rằng phép tắc, kỷ cương tự nhiên mà có, hoặc bảo rằng tôi không biết kỷ cương, quy tắc ở đâu ra thì có mâu thuẫn không ? Đương nhiên ai cũng biết là có người ban hành kỷ luật để cho học sinh vâng giữ rồi đúng không ?

  Còn bạn nói ” Nhà thiết kế vĩ đại hay sáng tạo luận là những quan điểm KHÔNG THỂ BÁC BỎ (được hiểu là có thể dùng chúng để giải thích hợp lý về mọi thứ, nhưng không thể thiết kế ra 1 thí nghiệm để chứng minh là chúng sai lầm) nên chỉ có thể TIN hoặc KHÔNG TIN ” thì đó là chuyện khác, và cũng phải chứng minh về sự tồn tại của Nhà Thiết Kế ở chủ đề khác. Nhưng cái chính là thuyết phi tạo sinh ( abiogenesis ) không thể giải thích tại sao sự sống bất đối xứng vì nó chủ trương rằng sự sống hình thành qua việc tương tác vật chất hóa học thuần túy ( chưa nói đến vấn đề thông tin – information của sự sống có thể nào sinh ra bởi vật chất hay không ? ). Nếu như có một quy luật hoặc một lực ( force ) nào đó thúc ép cho sự sống phải mang đặc tính như vậy thì tôi nghĩ nó hẳn phải là một phép màu ( dù ta chưa biết quy luật ấy đến từ đâu, tại sao nó có ). Và như bạn nói ” không phải đương nhiên có 1 bàn tay vô hình siêu nhiên nào thao túng “, nhưng biết đâu bàn tay vô hình ấy đã tạo ra quy luật để cho sự sống tự nó hình thành theo đúng như quy luật đã hoạch định trước, tức là can thiệp gián tiếp ? Nghĩa là vẫn có sự khởi đầu ( dù chưa biết nguyên nhân khởi đầu vô hình đó là gì ), chứ không phải sự sống bột phát có tính bất đối xứng như vậy. Nhân đây, tôi cũng đặt câu hỏi chung cho mọi người suy ngẫm. Vì sự sống có thông tin, vậy thì có lẽ nào thông tin trong sự sống ngay từ buổi đầu khai sinh sự sống thì nó đã điều phối, hướng dẫn cho sự sống để sự sống mang đặc tính bất đối xứng ( hầu hết thuận tay trái ) hay không ? Tại sao lại là tay trái mà không tay phải ? Tay trái thì có ích gì ? Rồi nhất là thứ thông tin ấy đến từ đâu ? Quy luật hay động lực ( force ) là một chuyện, nhưng liệu có thể nào ngay cả thông tin cũng hướng dẫn cho sự sống trở nên bất đối xứng hay không ? Và chính thuyết phi tạo sinh cũng bế tắc trước câu hỏi về thông tin trong sự sống. Chắc bạn cũng đã hiểu thông tin thì phải có nguồn thông tin ( nguồn trí tuệ thông minh ), chứ có một quy luật hay một động lực, tạm gọi là khách quan, phi thân vị, vô hồn ( tiếng anh là Impersonal ) nào có thể tạo ra được thông tin hay không ?

  Còn việc có khẳng định không thể điều chế thành công trong phòng thí nghiệm phân tử bất đối xứng hay không thì tôi cũng không dám nói là không bao giờ, nhưng có lẽ ta phải chờ các nhà khoa học nghiên cứu và thực hành thí nghiệm. Nhưng cho đến thời điểm hiện tại thì người ta điều chế vẫn luôn cho ra tỉ lệ 50/50 đối xứng. Tuy nhiên, giả sử các nhà khoa học làm được chuyện đó thì chẳng phải nó càng chứng minh rằng tính bất đối xứng được hình thành là do có sự can thiệp của nhà thiết kế thông minh hay sao ?

  Đã thích bởi 1 người

 9. Có lẽ cần phải tóm tắt câu hỏi, coi như một câu hỏi mới. Nếu như có một quy luật hoặc một động lực nào đó mà ta chưa khám phá ra, đã giúp hình thành sự sống về mặt vật chất, thì quy luật hay động lực đó có thể nào tạo ra thông tin ( information ) hay không ? Vì thông tin thì phải có nguồn thông minh của nó. Người ban luật ( lawgiver ) có khác với bản thân quy luật ( impersonal law ) và người tạo ra lực có khác với lực vô nhân tính ( impersonal force ) hay không. Giống như một căn nhà được đầy đủ điện vì có máy phát điện ( nguồn điện ).

  Thích

 10. Thêm nữa, có lẽ mọi người ít chú ý đến đó là ngay cả bản thân quy luật vận hành của thế giới, của vũ trụ nó cũng là một dạng thông tin nhưng là thông tin vô hình, thông tin bất thành văn, không thể thấy được, khác với thông tin trong DNA hay bất cứ luật lệ nào của con người tạo ra. Luật trọng lực, chỉ khi Newton khám phá ra thì nó mới được viết lên giấy với cái tên Law of Gravity, còn trước đó thì nó đã tồn tại như một quy luật, mà quy luật thì cũng phải có nguồn của nó, như thông tin thì có nguồn thông tin.
  Thông tin trong DNA hay một thông tin, một câu chữ, mã số, mật mã nào đó chúng có quy luật hay không ? Do đó có thể kết luận rằng: ” thông tin thì cần quy luật, và quy luật lại chính là thông tin ( được viết ra ) “. Rất giống với nghịch lý con gà quả trứng. DNA chứa trong protein, nhưng protein lại cần DNA để tạo tác ( cái nào có trước ? )

  Đã thích bởi 1 người

 11. Pingback: “The Universe is Asymmetric” / “Vũ trụ là bất đối xứng” – Giáo dục Truyền thống với ICT

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s