From Darwin to Gödel / Từ Darwin tới Gödel

0-2

Abstract: The dominant worldview in modern society is the materialist one. But Kurt Gödel, the greatest mathematician of 20th century, father of the Incompleteness Theorem, declared: “Materialism is False!”. One of the biggest mistakes of materialism is Darwinian Theory of Evolution. In present day, we could not have a better worldview if we know nothing about philosophical consequences of the Incompleteness Theorem and the myth of Darwinian evolution. Our today’s story is about these two theories: Darwin’s Theory of Evolution and Gödel’s Theorem of Incompleteness…

Tóm tắt: Thế giới quan thống trị trong xã hội hiện đại là thế giới quan duy vật. Nhưng Kurt Gödel, nhà toán học vĩ đại nhất thế kỷ 20, cha đẻ của Định lý Bất toàn, tuyên bố: “Chủ nghĩa Duy vật là sai lầm!”. Một trong những sai lầm lớn nhất của chủ nghĩa duy vật là Thuyết tiến hóa Darwin. Ngày nay, chúng ta không thể có một thế giới quan đúng đắn hơn nếu chúng ta không biết gì về những hệ quả triết học của Định lý Bất toàn và câu chuyện hoang đường của Thuyết tiến hóa Darwin. Câu chuyện của chúng ta hôm nay nói về hai lý thuyết đó: Thuyết tiến hóa Darwin và Định lý Bất toàn của Gödel…

 

0-1a

PHẠM VIỆT HƯNG

Essay on Philosophy of Science

presented at VIDS (Vietnam Institute of Development Studies), 18/02/2017

Nhà văn Anh đang còn sống, Philip Pullman, nói: “Toàn bộ lịch sử đời sống nhân loại là cuộc đấu tranh giữa minh triết với vô minh” (All the history of human life has been the struggle between wisdom and stupidity). Định lý Bất toàn của Gödel là một lý thuyết Minh triết; Thuyết tiến hóa Darwin là một lý thuyết Vô Minh.

I – THUYẾT TIẾN HÓA, MỘT LÝ THUYẾT VÔ MINH

1/ Thuyết tiến hóa là một hệ thống lý luận phi quy nạp, do đó phi khoa học

1.1/ Thú nhận của Darwin

–  Thú nhận của Darwin về tình trạng tuyệt đối vô bằng chứng hóa thạch các loài chuyển tiếp

–  Thú nhận của Darwin về tính chất phi quy nạp trong trong lý thuyết của ông

i-1-2

1.2/ Nhận định của Michael Denton, nhà sinh học phân tử Anh-Úc

–  Sách “Thuyết tiến hóa, Một lý thuyết đang khủng hoảng” 1985

–  Sách “Thuyết tiến hóa, một lý thuyết VẪN đang khủng hoảng”, 2016

–  Khẳng định tình trạng tuyệt đối vô bằng chứng hóa thạch các loài chuyển tiếp.

i-1-3

1.3/ Nhận định của Duane Gish, nhà sinh học Mỹ

–  Sách “Hóa thạch nói KHÔNG với Thuyết tiến hóa”, 1979

–  Sách “Hóa thạch VẪN nói KHÔNG với Thuyết tiến hóa”, 1985

–  Khẳng định “Thuyết tiến hóa là chuyện thần tiên dành cho người lớn”.

i-1-4

1.4/ Nhận định của Pierre Paul Grassé, nhà sinh học lớn nhất của Pháp trong thế kỷ 20, tác giả của bộ bách khoa 23 tập về động vật học, nguyên Chủ tịch Viện hàn lâm khoa học Pháp.

–  Nhiệm vụ của khoa học ngày nay là đập tan Thuyết tiến hóa

–  Sự lừa dối trong Thuyết tiến hóa không chỉ vì vô thức, mà còn vì tính ngoan cố bảo vệ niềm tin sai trái.

i-1-5

1.5/ Nhận định của tạp chí New Scientist

–  9 lý do chứng minh DARWIN SAI

–  Sự chống đỡ ngoan cố của tạp chí National Geographic

–  Ariel Roth vạch trần tính mập mờ gian dối của Thuyết tiến hóa về vi tiến hóa (micro-evolution)

i-1-6

1.6/ Nhận định của Stephen Jay Gould, nhà cổ sinh học và Giáo sư sinh học tiến hóa nổi tiếng của Đại học Harvard

–  Sự che giấu của Thuyết tiến hóa về tình trạng vô bằng chứng hóa thạch các loài chuyển tiếp

i-1-7

1.7/ Nhận định của Malcom Muggeridge, một nhà báo nổi tiếng của Anh.

–  Thuyết tiến hóa là một lý thuyết hời hợt, nông cạn và đáng ngờ

–  Sự ngây thơ dại dột của con người trong niềm tin vào Thuyết tiến hóa

i-1-8

2/ Bằng chứng giả mạo và bằng chứng sai lầm của Thuyết tiến hóa

2.1/ Hình vẽ lừa đảo về bào thai của Haeckel

–  Tính chất lừa đảo trong hình vẽ bào thai của Haeckel

–  Sự kết tội của cộng đồng khoa học đối với Haeckel và lời thú tội của Haeckel

i-2-2

2.2/ Người Piltdown, “hóa thạch người-vượn” nổi tiếng nhất

–  Một vụ lừa đảo về tiến hóa có chủ ý kéo dài 41 năm (1912 – 1953)

–  Vụ án John Scopes và tác hại không sửa chữa được của bằng chứng giả mạo

–  Nếu Thuyết tiến hóa có bằng chứng, tại sao phải làm bằng chứng giả mạo?

i-2-3i-2-42.3/ Người Nebraska, “người-vượn” được tạo dựng từ một chiếc răng lợn

i-2-52.3/ Sự thật về người-vượn

–  Toàn bộ bằng chứng người-vượn hoặc SAI LẦM, hoặc GIẢ MẠO. Những hóa thạch không giả mạo là hóa thạch của người 100% hoặc vượn 100%. Kết luận: Không tồn tại người-vượn. Khái niệm người-vượn là SAI LẦM hoặc LỪA DỐI.

i-2-6

2.4/ Archaeoraptor, khủng long bay

–  Tạp chí National Geographic với sự lừa đảo về hóa thạch khủng long bay.

i-2-7

3/ Sự bùng nổ sự sống trong kỷ Cambri

–  Sự bùng nổ sự sống trong kỷ Cambri chứng minh rằng hầu hết sinh vật ngày nay đều ra đời gần như vào cùng một thời điểm. Sự thật này tự động bác bỏ Thuyết tiến hóa.

i-3-2

4/ Thuyết tiến hóa vi phạm một loạt định luật khoa học cơ bản

4.1/ Thuyết tiến hóa phản lại Định luật Tạo Sinh (Biogenesis)

–  Thí nghiệm bình cổ cong thiên nga và tuyên bố của Louis Pasteur

–  Tư tưởng về nguồn gốc sự sống của Thuyết tiến hóa thực chất là sự lặp lại và tiếp tục học thuyết sự sống hình thành tự phát (spontaneous generation) đã bị đập tan bởi thí nghiệm bình cổ cong thiên nga.

–  Nghịch lý giáo dục: Sự tồn tại song song 2 lý thuyết mâu thuẫn trong giáo dục ─ Định luật tạo sinh (Biogenesis) đã được toàn thế giới thừa nhận và Giả thuyết Tạo sinh Phi Sinh học (Abiogenesis) do Thuyết tiến hóa đề xướng mà không hề có một chứng minh nào hỗ trợ.

i-4-2

4.2/ Thuyết tiến hóa bất lực trong việc giải thích Định luật Bất đối xứng của sự sống

–  Định luật Bất đối xứng do Louis Pasteur khám phá khẳng định tính bất đối xứng của phân tử sự sống (hầu hết phân tử sự sống đều thuận tay trái, thay vì đối xứng trái/phải)

–  Thuyết tiến hóa bế tắc trong việc giả thích Định luật Bất đối xứng của sự sống, do đó sẽ không bao giờ giải thích được nguồn gốc sự sống ─ hệ logic về tiến hóa trở thành vô căn cứ.

i-4-3

4.3/ Thuyết tiến hóa phản lại các Đinh luật Di truyền Mendel

–  Các định luật di truyền do Gregor Mendel khám phá khẳng định tính cố định của loài, do đó tự động bác bỏ Thuyết tiến hóa

–  Học thuyết Tân-Darwin (Neo-Darwinism) nêu lên giả thuyết đột biến làm biến đổi gene dẫn tới tiến hóa. Giả thuyết này đã chính thức bị toán học bác bỏ tại Hội nghị chuyên đề ở Viện Wistar, Philadelphia 1966. Hội nghị mang tên “Thách thức toán học đối với sự giả thích của học thuyết Tân-Darwin về tiến hóa”.

i-4-4

4.4/ Thuyết tiến hóa phản lại Định luật 2 của Nhiệt động lực học

–  Định luật 2 của Nhiệt Động lực học, còn gọi là Định luật Entropy, khẳng định trật tự trong mọi hệ kín đều có xu hướng giảm. Điều này tự động bác bỏ Thuyết tiến hóa, vì lý thuyết này cho rằng trật tự trong hệ thống sống ngày càng tăng lên (sinh vật tiến hóa từ đơn giản đến phức tạp, từ vô trật tự đến trật tự).

–  Các nhà tiến hóa cãi rằng hệ thống sống không phải là hệ khép kín, mà là hệ thống mở, được cung cấp năng lượng bởi Mặt Trời. Nhưng năng lượng thuần túy không đủ để sinh vật sống và phát triển. Phải có thông tin hướng dẫn việc sử dụng năng lượng sao cho năng lượng trở thành có ích. Cơ chế sinh hóa thuần túy không thể tạo ra sự sống, mà phải có thông tin hướng dẫn hình thành sự sống. Thuyết tiến hóa không thể tạo ra thông tin đó.

i-4-54.5/ Thuyết tiến hóa bế tắc trong việc giải thích thông tin của sự sống

–  Thông tin không phải là vật chất hoặc năng lượng; Mọi thông tin đều có nguồn trí tuệ thông minh.

–  Thuyết tiến hóa giải thích mọi sự kiện dựa trên cơ chế vật chất thuần túy, vì thế sẽ bất lực trước mọi sự kiện liên quan đến thông tin của sự sống, và do đó sẽ thất bại trong việc giải thích sự sống.

i-4-6

5/ Toán học xác suất bác bỏ Thuyết tiến hóa

–  Xác suất hình thành sự sống từ vật chất không sống bằng (1/10) mũ 40.000.

–  Émile Borel khẳng định mọi sự cố có xác suất bằng và nhỏ hơn (1/10) mũ 50 đều không thể xảy ra.

– Hội nghị Wistar, Philadelphia 1966 khẳng đinh thuyết Tân-Darwin không thể bảo vệ được bằng toán học.

–  Niềm tin của Thuyết tiến hóa: Thời gian là phép mầu biến KHÔNG thành CÓ (George Wald)

i-5-2i-5-3

6/ Bế tắc trong việc giải thích nguồn gốc sự sống

–  Lý thuyết hoang đường của Darwin về “cái ao ấm áp” = “nồi soup nguyên thủy” = “tiến hóa hóa học”

–  Toán học xác suất bác bỏ lý thuyết nồi soup nguyên thủy

–  Nghịch lý Con gà và Quả trứng và Giả thuyết RNA

–  Định lý Bất toàn khẳng định không thể chứng minh NGUYÊN NHÂN ĐẦU TIÊN của mọi hệ logic

i-6-2

7/ DNA bác bỏ Thuyết tiến hóa

–  Mã DNA là “Ngôn ngữ của Chúa” (Francis Collins). Cơ chế sinh hóa thuần túy không thể tạo ra thông tin của DNA, do đó Thuyết tiến hóa sẽ vĩnh viễn thất bại trong việc chế tạo ra DNA.

i-7-2

8/ Sai lầm và tác hại của thuyết đấu tranh sinh tồn

–  Adolf Hitler và tư tưởng về tiến hóa

–  Tư tưởng của Darwin về đấu tranh sinh tồn và phân biệt chủng tộc

–  Lý Tôn Ngô bác bỏ thuyết đấu tranh sinh tồn

–  Thảm họa và đau thương do lý thuyết về “missing links” (những loài chuyển tiếp bị mất tích) gây ra

i-8-2i-8-3i-8-4i-8-5i-8-6

9/ Thuyết tiến hóa trái với triết học nhân sinh và triết học khoa học

–  Thuyết tiến hóa trái với triết lý nhân sinh (Einstein’s quote, Martin Luther King’s quote,…)

–  Thuyết tiến hóa bế tắc vì Nghịch lý Con gà và Quả trứng

–  Định lý Bất toàn bác bỏ tham vọng chứng minh nguồn gốc sự sống của Thuyết tiến hóa

i-9-2i-9-3i-9-4i-9-5

II – ĐỊNH LÝ BẤT TOÀN, MỘT LÝ THUYẾT MINH TRIẾT

1/ Lược sử toán học TK 20 và sự ra đời của Định lý Bất toàn

–  Từ “Sự cố dừng” trong khoa học computer đến Định lý Bất toàn trong toán học

–  Nội dung cơ bản của Định lý Bất toàn

–  Nghịch lý trong toán học

–  Tham vọng của Siêu toán học (Chương trình Hilbert)

ii-12

2/ Hệ tiên đề và Trực giác

–  Tính bất toàn của một Hệ tiên đề

–  Vai trò dẫn đường của TRỰC GIÁC (intuition) trong nhận thức chân lý: Poincaré, Einstein

ii-14ii-15

3/ Nhận thức chân lý cục bộ và chân lý toàn phần

–  Partial truth / Whole truth ─ Lý lẽ logic không bao giờ giải thích được NGUYÊN NHÂN ĐẦU TIÊN và KẾT QUẢ CUỐI CÙNG.

–  Tam giác Penrose / Những cấu trúc bất khả (Impossible Structures) / Tích Thầy bói xem voi.

ii-16ii-17ii-184/ Nguyên lý Bổ sung ─ Mô hình cân bằng Âm-Dương

–  Niels Bohr’s Complementary Principle: “Contraria non contradictionaria, sed complementaria sunt”

–  Stephen Hawking: Godel & The End of Physics.

–  Lý thuyết về Mọi thứ (Theory of Everything)

ii-19ii-20ii-21

5/ Mệnh đề không quyết định được

–  Trong toán học tồn tại những mệnh đề không quyết định được (undecidable statements): không chứng minh được, không bác bỏ được. Bác bỏ Hilbert: “We MUST know; We WILL know”.

–  Giả thuyết Goldbach (Goldbach’s Conjecture)?

–  Số Omega của Greg Chain (uncomputable real number).

–  Chaitin’s quote / Laplace’s quote about the unknowable

ii-22

6/ Mệnh đề tự quy chiếu và Siêu ngôn ngữ

–  Paradoxes of self-referential statements

I am a Liar ! (Cretan paradoxe)

I know that I know nothing (Socrates)

Mệnh đề này không thể chứng minh được (Godel)

–  Meta language: Muốn chứng minh A phải đi ra ngoài A

–  Siêu toán học là ảo tưởng của giới toán học; Lý thuyết về mọi thứ là ảo tưởng của các nhà vật lý; Thuyết tiến hóa là ảo tưởng của các nhà sinh học.

–  Bộ não không bao giờ hiểu đầy đủ về bộ não. Con người không bao giờ hiểu đầy đủ về chính mình. Muốn hiểu mình đầy đủ hơn, chính xác hơn, con người phải thoát xác (tu luyện, giác ngộ, mặc khải, thánh nhân…).

–  Một hệ thống tốt là một hệ thống biết rằng nó bất toàn để tự điều chỉnh cho tốt hơn.

– Trong khoa học computer, không có THE BEST program, chỉ có THE BETTER.

–  Perry Marshall: “Faith and Reason are not enemies. In fact, the exact opposite is true! One is absolutely necessary for the other to exist. All reasoning ultimately traces back to faith in something that you cannot prove”

ii-23

III – KẾT LUẬN

–  Albert Einstein, Nhân vật của Thế kỷ (TIME), bạn tri kỷ của Kurt Gödel

iii-1

–  Những khẳng định của Gödel:

            ● Khoa học có giới hạn: Không thể giải thích được mọi thứ

            ● Chủ nghĩa Duy vật là sai lầm

            ● Con người là một chiếc computer nối với một linh hồn.

            ● Thuyết tiến hóa không đáng tin cậy (Có thể phủ định Thuyết tiến hóa, Stalin không tin Thuyết tiến hóa)

iii-2

–  Thăm dò của Viện Gallup năm 2014 về Thuyết tiến hóa: Chỉ có 19% người được hỏi tin vào Thuyết tiến hóa

iii-3

–  Nhận định của các nhà khoa học lớn về Thuyết tiến hóa.

            ● TS Newton Tahmisian, Viện năng lượng nguyên tử Mỹ

            ● TS John Ambrose Fleming, Chỉ tịch Hội Thúc đẩy Tiến bộ Khoa học Anh

            ● TS Sorren Lovtrup, Nhà bào thai học nổi tiếng người Thụy Điển

iii-4

PVHg 18/02/2017

Advertisement

15 thoughts on “From Darwin to Gödel / Từ Darwin tới Gödel

 1. Thưa bác Hưng, cháu có đọc một số bài viết của chú và rất nể phục vì tầm hiểu biết các kiến thức khoa học của bác. Tuy nhiên, dường như bác đang đi theo một con đường sai lầm và có thể nói là mù quáng về nhận thức về thuyết tiến hóa. Theo cháu biết thì thuyết tiến hóa chỉ có nhiệm vụ giải thích sự đa dạng loài bằng con đường chọn lọc tự nhiên. Thuyết tiến hóa không có nhiếm vụ giải thích nguồn gốc sự sống ( đầu tiên ) như thế nào. Cháu mong bác sẽ xem xét lại vấn đề này.

  Thích

  • Cảm ơn bạn daiducdinh vì sự chia sẻ,
   Bác rất thông cảm với những người đang tin vào Thuyết Tiến hóa bỗng nhiên gặp phải những ý kiến trái với niềm tin của mình.
   Tuy nhiên, sự thật không phải một mâm cỗ bầy sẵn cho mọi người. Mỗi người phải gắng sức tìm sự thật đó bằng công sức của chính bản thân mình. Đừng để bất kỳ một ai bầy sẵn cho mình hưởng thụ.
   Với internet ngày nay, cháu có thể tìm kiếm những thông tin hoàn toàn độc lập về Thuyết Tiến hóa, nói cho cháu biết sự thật mà không cần đến bác Hưng. Chẳng hạn, cháu có thể vào Google để search những chủ đề sau đây:
   – Darwin’s confession (Thú nhận của Darwin)
   – Evolutionists’s confessions (Thú nhận của các nhà tiến hóa)
   – How Evolution violates the Laws of Nature?
   – Pasteur’s Law of Biogenesis refutes Evolution (Định luật Tạo sinh do Pasteur khám phá bác bỏ Thuyết Tiến hóa)
   – Pasteur’s Law of Life Asymmetry refutes Evolution (Định luật Bất đối xứng của Sự Sống do Pasteur khám phá bác bỏ Thuyết Tiến hóa)
   – Mendel’s Laws of Heridity disproves Evolution (Các định luật di truyền do Mendel khám phá bác bỏ Thuyết Tiến hóa).
   – 2nd Law of Thermodynamics against Evolution (Định luật 2 của Nhiệt động học chống lại Thuyết Tiến hóa)
   – How Lord Kelvin disproved Evolution (Lord Kelvin bác bỏ Thuyết Tiến hóa như thế nào?)
   – How Kurt Godel disproved Evolution (Kurt Godel bác bỏ Thuyết Tiến hóa như thế nào?)
   – How scientists disproved Evolution (Các nhà khoa học bác bỏ Thuyết Tiến hóa như thế nào?)
   V.v. và v.v.
   Cháu hãy đọc những thông tin đó mà không cần phải biết bác Hưng nói gì. Tóm lại để biết sự thật về Thuyết Tiến hóa, chỉ cần 3 điều kiện:
   1/ Biết một ngoại ngữ để có thể tìm kiếm thông tin độc lập.
   2/ Có thì giờ để nghiền ngẫm các tài liệu
   3/ Trung thực (không bị trói buộc bởi bất cứ một tín điều nào).

   Chúc cháu thành công
   PVHg

   Thích

   • Dạ thưa bác,

    Cháu không phải là tác giả của bình luận phía trên (bạn daiducdinh). Nhưng đọc qua bình luận, cháu muốn có ý kiến vì cháu cũng có suy nghĩ giống bạn ấy.

    Bạn ấy nói là
    “Theo cháu biết thì thuyết tiến hóa chỉ có nhiệm vụ giải thích sự đa dạng loài bằng con đường chọn lọc tự nhiên. Thuyết tiến hóa không có nhiếm vụ giải thích nguồn gốc sự sống ( đầu tiên ) như thế nào.”

    Bởi vì cháu thấy nhiều bài của bác đề cập đến vấn đề giải thích nguồn gốc sự sống để phủ nhận thuyết tiến hoá, trong khi đó chuyện nguồn gốc sự sống từ đâu vốn không liên quan đến thuyết tiến hoá! Vấn đề bạn đó nói chỉ có vậy.

    Cháu thấy bác chưa trả lời câu hỏi bạn đó đưa ra (chuyện nguồn gốc sự sống và chuyện thuyết tiến hoá không có liên quan với nhau) mà chỉ thấy bác đem những chuyện khác ra nói (bác thông cảm với những người tin thuyết tiến hoá, những chủ đề tìm kiếm về thuyết tiến hoá, những điều kiện để tìm hiểu về thuyết tiến hoá). Cháu thấy câu trả lời của bác không liên quan đến vấn đề mà bạn đó đặt ra, bạn đó muốn nói.

    Cháu cũng thắc mắc về vấn đề mà bạn đó nói, vì cháu thấy trong nhiều bài viết của bác đúng là như vậy. Cháu mong được nghe câu trả lời của bác, đúng chủ đề mà bạn đó muốn hỏi, để thoả mãn được thắc mắc của cháu, thay vì bác đem những chuyện mà cháu thấy không liên quan ra.

    Kính mến.

    Thích

   • Trả lời cháu Lê Thị Ngoạn,
    Cám ơn cháu đã trao đổi.
    Bác nói rằng bác thông cảm với bạn đó là bác nói thực lòng. Điều này rất dễ hiểu, vì không ai dễ gì mà chấp nhận một niềm tin của mình bấy lâu nay bị sụp đổ.
    Nhưng bác cũng thực lòng không muốn tranh luận với những người không thể thay đổi niềm tin vào Thuyết Tiến hóa. Những gì cần nói về lý thuyết này bác đã nói tất cả trên trang PVHg’s Home. Nếu tranh luận thì bác cũng chỉ nhắc lại những gì đã nói trong bài viết thôi. Như thế sẽ mất thì giờ thôi cháu ạ. Bác đang rất bận chuẩn bị bài cho cuộc hội thảo về Darwin, Pasteur, Godel tại Nha Trang và TP HCM sắp tới. Cháu thông cảm nhé.
    PVHg

    Thích

   • Dạ thưa bác,

    Cháu rất tiếc vì bác đã không thể giải đáp được thắc mắc của cháu, về vấn đề chuyện nguồn gốc sự sống và chuyện thuyết tiến hoá không có liên quan với nhau.

    Thực sự cháu rất thắc mắc điều này, thấy bác viết rất hay, nhưng điểm đó thì cháu chưa rõ, không lẽ bác viết chỗ đó sai sao?

    Nên cháu vẫn mong nghe được câu trả lời rõ ràng và đúng chủ để câu hỏi từ bác (tại sao chuyện nguồn gốc sự sống và chuyện thuyết tiến hoá không có liên quan với nhau mà bác lại dùng chuyện nguồn gốc sự sống để phủ định thuyết tiến hoá), thay vì trả lời những chuyện không liên quan ra, né tránh câu hỏi ạ.

    Kính mến.

    Thích

   • Cháu Lê Thị Ngoan thân mến,

    Cháu đã SAI khi viết “bác đã không thể giải đáp được thắc mắc của cháu”. Nếu đọc kỹ những bài của bác về Sinh Hóa nói chung và đặc biệt về Thuyết Tiến hóa thì cháu ĐÃ CÓ câu trả lời rồi. Nhưng có thể:
    1/ Cháu chưa đọc hết.
    2/ Cháu đọc hết rồi mà không hiểu.
    Thực ra bác RẤT NGẠC NHIÊN khi thấy cháu và một số người nghĩ rằng Thuyết Tiến hóa không liên quan đến vấn đề Nguồn gốc sự sống. Vậy cháu tiếp thu Thuyết Tiến hóa từ ai và từ đâu? Ai nói với cháu như thế? Bác trả lời cháu rằng ai nói như thế thì người ấy KHÔNG HIỂU GÌ VỀ THUYẾT TIẾN HÓA.
    Bác rất bận, nhưng vì cháu rất ngoan và ham hiểu biết, nên bác không muốn phụ lòng cháu.
    Vậy cháu hãy cố gắng đọc tất cả những bài trong chuyên mục sau đây:
    TRUE BIOLOGY / NỀN SINH HỌC CHÂN CHÍNH
    https://truesciencesite.wordpress.com/2016/07/12/true-biology-nen-sinh-hoc-chan-chinh/
    Nếu đọc xong mà vẫn thắc mắc không hiểu thì bác sẽ trả lời cháu một cách chính thức bằng một bài viết nhan đề “VẤN ĐỀ NGUỒN GỐC SỰ SỐNG – CÁI GÓT A-SIN CỦA THUYẾT TIẾN HÓA”.
    Nhưng bác đang rất bận, không thể có bài viết đó ngay được. Hẹn gặp cháu trên bài viết đó nhé.
    Chúc cháu khám phá ra chân lý mà cháu hằng khao khát tìm kiếm!
    PVHg

    Thích

 2. Kính thưa chú,
  TÌnh cờ cháu đọc thấy trao đổi của chú và bạn Lê Thị Ngoan, chú viết :

  Thực ra bác RẤT NGẠC NHIÊN khi thấy cháu và một số người nghĩ rằng Thuyết Tiến hóa không liên quan đến vấn đề Nguồn gốc sự sống. Vậy cháu tiếp thu Thuyết Tiến hóa từ ai và từ đâu? Ai nói với cháu như thế? Bác trả lời cháu rằng ai nói như thế thì người ấy KHÔNG HIỂU GÌ VỀ THUYẾT TIẾN HÓA.
  … (hết trích).

  Ở các trường học lý thuyết tiến hóa được giảng dạy thực sự có chứa các ý tưởng về nguồn gốc sự sống, nhưng phần quan trọng và chủ yếu của thuyết tiến hóa là giải thích nguồn gốc các lòai, vì chính Darwin cũng không rõ về nguồn gốc sự sống, cũng như tới hôm nay chúng ta cũng không rõ.

  Nên thực ra dù nguồn gốc sự sống có như thế nào thì cũng không ảnh hưởng đến lý thuyết tiến hóa mà cốt lõi là cái giải thích sự đa dạng của các lòai dù chúng có 1 tổ tiên chung.

  Thích

  • Trả lời các bạn Trần Trọng Nhân, Trần Văn Hà, Lê Thị Ngoan,
   1/ Ý kiến của các cháu RẤT HAY, vì nó giúp cho bác HIỂU RÕ HƠN hiện nay các NHÀ TIẾN HÓA đang TRUYỀN BÁ lý thuyết của họ NHƯ THẾ NÀO để làm cho các cháu nói riêng và nhiều người nói chung tin vào Thuyết Tiến hóa.
   2/ Bác có thể nói ngay rằng sự truyền bá của các nhà tiến hóa có tính chất MẬP MỜ (đánh lận con đen). Cụ thể:
   – Có vấn đề họ NÉ TRÁNH. Chẳng hạn vấn đề nguồn gốc sự sống. Đây chính là cái gót A-sin của Thuyết Tiến hóa nên họ cố tình tảng lờ, càng che đậy được nhiều càng tốt. Với trẻ em và những người nhẹ dạ cả tin, họ nói vấn đề nguồn gốc sự sống không liên quan đến Thuyết Tiến hóa. Nhưng thực tế đó là một trong những vấn đề cốt lõi của Thuyết Tiến hóa mà chính Darwin đã đề cập đến đầu tiên (Trang PVHg đã nói về vấn đề này nhưng nhiều người không để ý hoặc không hiểu).
   – Có vấn đề họ làm cho LẪN LỘN. Chẳng hạn họ gọi những biến hóa trong loài là vi tiến hóa (micro-evolution), và những biến hóa từ loài này sang loài khác là vĩ tiến hóa (macro-evolution). Thực tế KHÔNG HỀ CÓ VĨ TIẾN HÓA – không hề có sự biến đổi từ loài này thành loài khác. Vì thế cái gọi là “vi tiến hóa” cũng không có, mà chỉ là sự biến đổi trong loài do lai tạp hoặc do thích nghi. Sự biến đổi để thích nghi có giới hạn: đó là LOÀI. Không hề có sự biến đổi thích nghi để biến loài này thành loài khác, tức là KHÔNG CÓ TIẾN HÓA! Vi khuẩn có biến hóa để thích nghi (chẳng hạn để chống lại kháng sinh), nhưng VI KHUẨN KHÔNG TIẾN HÓA THÀNH LOÀI KHÁC !
   3/ Các cháu hiểu biết về Thuyết Tiến hóa còn quá ít, chủ yếu thông qua giảng dạy ở nhà trường. Vì thế mới có những thắc mắc như các cháu đã bày tỏ. Bác RẤT cám ơn các cháu vì đã bày tỏ chân thành, qua đó bác biết Thuyết Tiến hóa được dạy ở nhà trường NHƯ THẾ NÀO.
   4/ Hãy đọc hết các bài trong chuyên mục sau đây để hiểu rõ Thuyết Tiến hóa:
   TRUE BIOLOGY / NỀN SINH HỌC CHÂN CHÍNH
   https://truesciencesite.wordpress.com/2016/07/12/true-biology-nen-sinh-hoc-chan-chinh/
   Nếu chưa đủ, bác sẽ cung cấp những tài liệu nguyen bản tiếng Anh hoặc tiếng Pháp của các nhà khoa học lớn về Sinh Học và Sinh Hóa trên thế giới. Các cháu phải tự mở cánh cửa thế giới của mình bằng cách tự đọc, tự học, đừng coi kiến thức nhà trường là giới hạn.
   5/ Bác sẽ lấy ý kiến của các cháu làm tiêu đề cho những bài viết mới, cụ thể:
   “VẤN ĐỀ NGUỒN GỐC SỰ SỐNG – CÁI GÓT A-SIN CỦA THUYẾT TIẾN HÓA”
   “TỪ VI TIẾN HÓA ĐẾN VĨ TIẾN HÓA”
   6/ Bác đang RẤT BẬN chuẩn bị cho hội thảo về Thuyết Tiến hóa tại Nha Trang và Tp HCM sắp tới. Nên hẹn gặp lại các cháu trong khoảng nửa sau của Tháng 03/2017 nhé.
   Thanks
   PVHg

   Thích

  • Bạn Nhân Trần thân mến, thực ra tôi biết cái cảm giác khi đọc những ý kiến trái chiều. Một trong những phản ứng tự vệ đầu tiên biểu môi chê trách, sau đó tìm cách liên lạc với tác giả đề bày tỏ quan điểm nhưng thực chất là đang đi tìm cách giải quyết xung đột. Nếu xung đột càng lớn, thì phản ứng càng mạnh mẽ. Nhưng nếu mọi xung đột được giải quyết thì bạn sẽ tìm được cảm giác thoả mãn. Cá nhân tôi, đầu tiên tôi cũng có cái cảm giác tương tự, nhưng sau khi đọc nhiểu, ngẫm đủ kỹ thì bạn sẽ thấy khúc mắc của mình thât trẻ con. Chúc bạn đủ kiên nhẫn và bình tỉnh để đi tìm ra câu trả lời bạn nhé!

   Thích

   • Kính bác Hưng,
    Đầu tiên, xin phép cho cháu được vài lời với anh Nguyễn Văn Võ.

    Anh Nguyễn Văn Võ thân mến
    Hihihi Điều anh dạy thật là “ghê gớm”, em chắc còn phải cố gắng nhiều, nhưng nhắc anh vài chuyện. Đầu tiên là anh viết sai chính tả. Bĩu môi, chứ không phải “biểu môi”, anh nhé.

    Kế tiếp xin hỏi rằng, anh có thấy điều anh nói là trịch thượng và ra vẻ dạy đời lắm chăng ? Nếu chưa thấy thì để em nói. Có 1 lớp học, cô giáo đang giảng bài, có 1 người chưa hiểu rõ giơ tay thắc mắc, thế rồi một học sinh khác bĩu môi bảo “Trẻ con !”.

    Anh nên đọc lại cho đàng hoàng. Sự việc thế này:
    1. Bạn Ngoan, Bạn Đinh hỏi 1 câu hỏi.
    2. Bác Hưng nói các cháu tiếp thu về thuyết Tiến Hoá thế nào mà nói vậy.
    3. Em thấy thế, em báo cho bác Hưng biết và cũng là thắc mắc của em, Rằng ở đại học người ta dạy như thế !!

    Trong Khoa học, nếu những gì chúng ta đang bàn ở đây là Khoa học, thì việc thắc mắc là bình thường. Huống chi học thuyết tiến hoá đang được giảng dạy tại các trường đại học lẫy lừng trên toàn thế giới, nay sinh viên nghe một điều trái ngược thì việc họ thắc mắc xét ra cũng bình thường. Nói thật, ở đại học người ta nói hết về chuyện này, về cái gọi là Discovery Institute và các trường đại học cũng giải thích rồi, những gì bác Hưng viết cũng là dịch lại từ Discovery Institute thôi. Nhưng em tôn trọng bác Hưng, em nêu thắc mắc, vì có thể bác Hưng hiểu vấn đề tốt hơn các giáo sư đại học.

    Anh bảo em là trẻ con, thấy người có quan điểm “trái ý” bèn phản ứng này nọ hihihi. Anh nói có khi sai, vì sao ? Bộ anh không nghe em nói là các thầy giáo ở Đại học dạy thế sao ? và đó là ý kiến của các giáo sư ở các đại học bên Mỹ, bên châu Âu, và bên Nhật bản, bên Nga, … nói chung là trên toàn thế giới. EM chỉ là thằng học sinh quèn, em học thế, nên em hỏi tại sao có sự khác biệt đó ? Hãy dùng lý lẽ để giải thích, đó là con đường và phương pháp em đã được học và đã được các thầy giải thích rất rõ.

    Cái chuyện tiến hoá có đúng hay có sai, nó nằm ngoài cái tầm của em và cả của anh, và cả của bác Hưng. Người bức xúc lẻ ra phải là anh, vì nếu anh có không ưa cái thuyết đó thì anh hãy đến mà tranh luận với các giáo sư ở Berkeley, ở Havard, ở Princeton … ở tùm lum trên thế giới. Còn em có ăn nhằm gì đâu ? Nếu bây giờ thuyết tiến hoá là SAI, thì tụi em sẽ khỏi học nữa, học cái khác. Nhưng cái vấn đề mà bất cứ 1 học sinh nào cũng muốn hiểu đó là cái LOGIC ở dưới các vấn đề này là gì ? đó là lý do em thắc mắc. Mà em cũng nói đùa vậy chứ em đã tốt nghiệp rồi.

    Cái em bức xúc thật sự là cái thái độ tỏ vẻ đàn anh, dạy đời của anh, dù anh chưa biết em bao nhiêu tuổi và đang làm cái gì ? Khi người ta đang bàn chuyện khoa học, mình nên dùng lý lẽ để giải thích, chứ kiểu đàn anh “em còn trẻ con, về đọc lại đi ….” , xin thưa với anh nó ngạo mạn lắm.

    Mấy lời với anh như vậy, và em cũng chẳng có thắc mắc nữa đâu. Vì các vấn đề này nó xưa rồi, em cũng đã thắc mắc và đã được các thầy giải thích từ khi còn đi học. Chỉ là em thấy bác Hưng nói em hỏi bác, để xem thầy em và bác ai trình bày hợp lý hơn đó mà.

    Kính bác Hưng
    Cháu xin lỗi khi có thái độ khó chịu trên trang của bác như trên. Tuy nhiên cháu nghĩ bác chắc là có đọc COMMENT và REVIEW nó. Cháu không biết bác nghĩ thế nào về chuyện khi có 1 người thắc mắc thì lại được xem là “trẻ con” ? Chắc bạn Võ có điều gì không thích chăng ?

    Cả cháu, lẫn bác có lẻ đều cũng chỉ là những người đi đọc và dịch lại những bài có sẵn chứ chẳng có nghiên cứu độc đáo gì, vì chúng ta không phải là các nhà sinh hoá chuyên nghiệp. Do đó, có những chổ cháu đọc có thể còn sót, bác có thể đọc nhiều hơn, vì kinh nghiệm sống của bác tốt hơn, nên việc đặt câu hỏi đó, hay cháu báo cho bác biết là ở đại học người ta dạy thế, cháu chẳng nghĩ có gì là XÚC PHAM cả.
    Nhưng nếu bác hay các fan của bác không hài lòng, rồi nói kiểu “ối trẻ con về chịu khó đọc sách lại đi” thì thôi chắc cháu rút để cho các cao nhân ở đây bàn luận (hihihihi)… Chuyện đâu có gì quan trọng phải không bác.

    Kính bác,
    Chúc bác đi trên con đường mà bác tin tưởng. Sự vững tin và kiên trì là một đức tính đáng kính.

    Cháu.

    Đã thích bởi 1 người

   • Trả lời bạn Trần Trọng Nhân,
    Bác đang rất bận cho những cuộc hội thảo tại Nha Trang và tp HCM nên bác chưa thể trả lời cháu đầy đủ. Về Hanoi bác sẽ trả lời đầy đủ hơn. Dẫu sao thì bác vẫn cám ơn cháu nêu ý kiến, dù là thuận hay không thuận với ý kiến của bác.
    Thắc mắc của cháu cũng tương tự như một số thính giả trong những cuộc hội thảo mà bác đã và đang tiến hành. Nhưng bác rất mừng là ĐẠI ĐA SỐ thính giả hưởng ứng bài nói chuyện của bác, đặc biệt những khi bác nêu lên những câu hỏi mà giới tiến hóa không biết trả lời ra sao.
    Cháu phạm SAI LẦM LỚN NHẤT khi nói rằng tất cả những điều bác nói ra đều từ Viện Discovery. Để cháu thấy rõ rằng cháu đã SAI, bác bắt chước cháu nói một câu như sau: “Tất cả những điều cháu nói ra đều chỉ là nhắc lại ý kiến của người khác mà thôi”. Có lẽ cháu sẽ thấy câu nói này không ổn.
    Tất nhiên, khi chúng ta nói ra điều gì đó thì ý kiến đó có thể là một trong 3 trường hợp sau đây:
    1/ Ta nói ra một ý kiến như con vẹt học thuộc lòng mà chẳng hiểu gì cả.
    2/ Ta nói ra một ý kiến của các bậc cao nhân mà ta thấm nhuần và ta thấy nó đúng với sự thật mà ta nhận thấy.
    3/ Ta nói ra một ý kiến của CHÍNH BẢN THÂN TA, thông qua sự mách bảo của TRỰC GIÁC và sự TRẢI NGHIỆM.
    Vậy bác cần nói để cháu biết rằng ý kiến của bác về Thuyết Tiến hóa thuộc trường hợp 2 và 3.
    Còn cháu, bác tin là cháu cũng nói thật những thắc mắc của bản thân cháu, cho dù những thắc mắc đó thể hiện sự ảnh hưởng rất sâu nặng của Thuyết Tiến hóa, mà đối với bác, đó là một căn bệnh của con người – căn bệnh ngây thơ cả tin và kém cả trực giác lẫn tư duy logic.
    Logic phủ định Thuyết Tiến hóa, như bác đã chứng minh qua hàng loạt bài viết trên PVHg’s Home mà có lẽ cháu không đọc hết, và không dừng lại để suy ngẫm.
    Cháu ơi, chân lý đòi hỏi sự suy ngẫm trầm ngâm cháu ạ, giống như Thiền vậy. Để kết ý kiến trả lời tạm thời này, bác tâm sự để cháu biết: Một GS từng dạy Thuyết Tiến hóa ở ĐH Sư Phạm hơn bác khoảng 10 tuổi, tức là hiện nay đã ngoài 80, nói nhỏ với bác rằng: “Nghe anh nói chuyện tôi mới nhận ra rằng từ trước tới nay tôi toàn nói dối”. Bác vô cùng kính trọng vị GS đó, vì ông rất trung thực. Hẹn gặp lại cháu khi bác về Hanoi. PVHg

    Thích

 3. Kính bác Hưng

  Wow, bác đã thuyết phục được 1 giáo sư sinh học ở đại học Sư phạm HN, cháu rất thú vị khi nghe điều đó. Như cháu nói ngay từ đầu, nếu muốn có sự thay đổi thật sự thì phải thuyết phục các nhà chuyên môn chứ không CHỈ là những tiếng vỗ tay của những người không có chuyên môn trong sinh học, vì vấn đề như cháu nói, TTH đang được giảng dạy ở Đại học trên toàn thế giới.

  Đầu tiên cháu sẽ nói từng điểm trong hồi đáp của bác cho rõ hơn, vì e rằng bác hiểu sai ý cháu, dù rằng cháu thiệt bụng không ham thích việc “tranh cãi” về vấn đề này, vì như cháu nói lần trước, vấn đề này VƯỢT KHỎI TẦM của cháu và (của Bác ?).

  1. Cháu phạm SAI LẦM LỚN NHẤT khi nói rằng tất cả những điều bác nói ra đều từ Viện Discovery. .. hết trích.
  Dạ, đúng, cháu xem lại các bài của bác thì đúng là nó không hòan toàn từ viện Discovery, ví dụ bác cũng dịch bài của Perry Marshall một người chuyên bán hàng trên mạng về Godel, hay từ Mario Seiglie một trưởng lão của giáo hội Uniting Church of God về DNA…

  Sở dĩ cháu nghĩ thế vì cháu xem lướt qua các điểm chính trong lý luận chống thuyết tiến hóa mà bác đưa ra thì hầu hết (?) đều đã được nhắc đến bởi viện Discovery, và viện này đang là think tanks của phong trào Intelligent Design.

  2. Vậy bác cần nói để cháu biết rằng ý kiến của bác về Thuyết Tiến hóa thuộc trường hợp 2 và 3…..
  (Hết trích).
  Dạ, bao giờ cháu dám nghĩ bác chỉ thuộc vào lọai chỉ dịch mà không “cảm”. Hơn thế nữa, cháu biết bác không chỉ đọc, dịch, tổng hợp… mà bác còn là ủng hộ phong trào I.D (Intelligent Design) nhiệt thành. Bởi chính bác đã tổ chức hội thảo làm clip …. việc theo cháu nghĩ tốn thời gian và tiền bạc của bác.

  3. Giờ cháu xin về vấn đề chính, cũng chính là các lời khuyên của bác dành cho cháu:

  …. ảnh hưởng rất sâu nặng của Thuyết Tiến hóa, mà đối với bác, đó là một căn bệnh của con người – căn bệnh ngây thơ cả tin và kém cả trực giác lẫn tư duy logic.
  Logic phủ định Thuyết Tiến hóa, như bác đã chứng minh qua hàng loạt bài viết trên PVHg’s Home mà có lẽ cháu không đọc hết, và không dừng lại để suy ngẫm……
  (Hết trích).

  Dạ, đúng đây là vấn đề cháu đã đề cập, và hy vọng bác hiểu. Cháu là 1 học sinh quèn, có thể kém trực giác, kém logic … vân vân và vân vân. Nhưng vấn đề không phải là ở chổ đó. Vấn đề KHÔNG phải là chổ cháu sẽ đọc bài của bác kỹ hơn để THUẬN hay KHÔNG THUẬN với bác. MÀ LÀ:
  Thuyết Tiến Hóa đang được giảng dạy tại các trường Đại Học lẫy lừng nhất trên tòan thế giới ! Chuyện Thuyết Tiến Hóa, ĐÚNG hay SAI xin khoan nói mà là vấn đề thực tế nó như thế.

  Francis Collins nói thế này:
  “The theory of neo‐Darwinian evolution cannot rationally be doubted by any educated person.”
  Cháu xin miễn dich và nói thêm cháu rất không thích việc trích dẫn câu nói của ngưòi nổi tiếng để support mình. Có điều cháu để câu nói của Francis Collins nhà sinh học lẫy lừng ở đây để muốn nói rằng chúng ta không thể chỉ đơn giản nói rằng :
  “ngây thơ, cả tin, kém trực giác, kém logic vân vân và vân vân …

  Đức Giáo Hòang cũng đồng ý với TTH, chúng ta không thể đơn giản nói như vậy với ông. Hey, Papa ngây thơ quá !!!

  Khi phong trào ID lên mạnh yêu cầu được đưa vào giảng dạy, cộng đồng khoa học tại Mỹ đã ký thỉnh nguyện thư trong đó có 72 nhà khoa học được giải Nobel để phản đối việc coi I.D (Hồi đó nó còn mang tên là Creationism) là khoa học. Trong số 72 lão sư phụ đó có cả Francis Crick (ngưòi đã tìm ra cấu trúc DNA).

  Liệu chúng ta có thể dịch những bài viết của bác ra tiếng Anh cho họ coi để họ thay đổi quan điểm chăng ? nếu không thì đó là họ kém logic, kém trực giác, cả tin và thậm chí ngây thơ ?

  HÌnh như bác đang ở Úc, đại học NSW cùng công đồng khoa học Úc cũng gởi thông cáo báo chí tận cách đây hơn 10 năm trước, cho biết quan điểm của họ, giản dị là I.D is NOT science, và tới hôm nay họ chưa thay đổi quan điểm, đối với họ vấn đề đó đã xong, hình như chỉ có người VN trong nước không đọc tiếng ANh nên không biết. Bác có con cháu học ở sinh học ở đại học NSW chăng ? và xin nói thêm dù có đi học đại học nào, chắc là ngọai trừ việc qua bên mấy nước Hồi Giáo, thì TTH cũng vẫn là học thuyết duy nhất hiện nay được xem là nền tảng của Sinh Học hiện đại. (Đúng hay sai là chuyện khác, chưa bàn ở đây). Tất cả đều là ngây thơ, cả tin, thiếu trực giác, kém logic ? chắc chúng ta đâu thể giản dị mà nói thế phải không bác ?

  Và thưa với bác, những vấn đề mà Michale Behe đưa ra như Irreducible Mechanism, hay cái specified complexity của Dembski, hay những vấn đề về DNA, định luật 2 nhiệt động lực học mà bác có đề cập, đã được Discovery và phong trào ID đề cập rồi. Và cộng đồng khoa học đã đọc rồi, đã feed-back rồi. Tại sao những khoa học gia đó vẫn không tán thành I.D mà vẫn ủng hộ Thuyết TIến Hóa ?? ngây thơ ? cả tin ? có lẻ cháu không rõ.

  NHƯNG Đứng trước những cái đó thì dù chúng ta có THUẬN, hay KHÔNG THUẬN với thuyết Tiến Hóa chúng ta cũng phải suy nghĩ.

  Bác có thể là cao nhân, cháu không rành vì cháu chưa được đọc bài nghiên cứu của bác trong chuyên ngành đã đăng trên các tạp chí chuyên ngành, nhưng cháu, chỉ là học sinh, cháu đến trưòng và được học thì đứng trước vấn đề đó tự nhiên cháu khó hiểu thôi. Cháu được học các nguyên tắc cơ bản mà một học thuyết khoa học phải tuân theo.

  Kết luận:
  Mong bác hiểu rõ quan điểm của cháu. Chuyện đánh giá 1 học thuyết khoa học đang được giảng dạy là ĐÚNG hay SAI là vượt khỏi tầm của cháu, dù cháu cũng hiểu nó một phần nhưng cháu chưa có một bài nghiên cứu nào đăng trên các tạp chí chuyên ngành, thì để đánh giá các nhà khoa học ở các đại học lẫy lừng, thì cháu với không tới. Từ đầu, chí cuối, nếu bác đọc lại trong comment trước và trước nữa của cháu, cháu chỉ nhấn mạnh là nó đang được cộng đồng khoa học chấp nhận. Đồng ý với bác là chuyện dễ, nhưng phản bác lại 1 học thuyết đang được công nhận bởi các khoa học gia lẫy lừng thì là chuyện khó,

  NẾU bác có 1 luận điểm nào độc đáo hơn, phát kiến nào lớn hơn những gì Discovery đã đưa ra, thì cháu hy vọng có thể làm chấn động khoa học thế giới và họ sẽ thay đổi. Vì bác cũng biết hàng năm có hàng bao nhiêu bài nghiên cứu trên các tạp chí chuyên ngành dựa trên Thuyết Tiến Hóa để ứng dụng vào sinh học, sinh thái học, dược phẩm, y sinh …. Nếu CHÚNG TA (cứ xem là bác và cháu “chung quan điểm” đi) thì chúng ta phải làm gì nếu muốn thay đổi ?

  Nó không đơn giản là viết những bài viết có tính cách phổ thông, hay dưới phổ thông để mong thay đổi.

  Bác có thể quên sự đồng ý, hay không đồng ý về TTH của CHÁU, vì như đã nói cháu là một CÁ NHÂN rất tầm thưòng, chưa có công trình nghiên cứu, chứ đừng nói gì phản bác mấy ông bự.

  Cháu chỉ xin nhắc bác vấn đề nó như thế.

  Còn nếu bác muốn nghe cháu nói vì sao các nhà khoa học không đồng ý với I.D vì sao cả chánh quyền các quốc gia tiến bộ (đừng nói VN làm gì) cũng không đồng ý, thì cháu sẽ nói tiếp. Cháu tự nhủ bác có muốn thay đổi diện mạo sinh học hiện đại ? hay là chỉ cần sự hoan hô tán thưỏng của những người không học chuyên môn về khoa học ?

  Lời nói của cháu rằng các đại học đang giảng dạy và đang chấp nhận rộng rãi TTH là gói ghém ý đó của cháu.

  Kính bác
  Cảm ơn bác đã dành chút thời gian để trò chuyện với cháu.

  Thích

  • Dear Cháu Trần Nhân,

   Quả là bác đã cố gắng dành thì giờ để đọc comment của cháu, và đăng comment của cháu, mặc dù bác bác bỏ toàn bộ ý kiến của cháu, trừ một ý kiến cháu tỏ ra khiêm tốn, rằng “Bác có thể quên sự đồng ý, hay không đồng ý về TTH của CHÁU, vì như đã nói cháu là một CÁ NHÂN….” .
   Tuy nhiên, mọi cuộc thảo luận đều không thể kéo dài mãi mãi. Vậy bác muốn dừng việc trao đổi với cháu ở đây. Cháu thông cảm nhé.
   Có một quy luật mà có lẽ cháu đồng ý: SỰ THẬT sẽ là thước đo chân lý. Vậy cháu hãy yên tâm rồi sẽ đến lúc chân lý được sáng tỏ. Thực ra nó đã sáng tỏ rồi, chỉ có con người hoặc là tối tăm hoặc là sáng suốt mà thôi.
   Thế nhé, cuộc thảo luận giữa 2 bác cháu minh nên kết thúc ở đây.

   PVHg

   Thích

  • Trao đổi với cháu Nhân Trần về ý kiến ngày 17/03/2017
   Hôm trước bác quá bận với hội thảo nên đọc không kỹ ý kiến của cháu. Vì thế bác nói cuộc trao đổi giữa 2 bác cháu mình nên dừng. Hôm nay bác đọc lại tất cả các comments trong tháng vừa qua, bác thấy đa số là những ý kiến tích cực, riêng ý kiến của cháu ít mang ý nghĩa thảo luận vào nội dung Thuyết Tiến hóa, mà mang ý nghĩa dèm pha nhiều hơn.
   Tuy nhiên, bác có 3 lý do để thông cảm với cháu :
   Một, cháu đã bị tiêm nhiễm quá nặng tư tưởng của Thuyết Tiến hóa, nên dẫu sao cũng rất khó chịu khi niềm tin của mình bị thách thức. Anh Nguyễn Văn Võ đã thấy rõ điều này ở cháu. Ý kiến của cháu trả lời anh Nguyễn Văn Võ càng cho thấy điều đó rõ hơn. Rõ nhất là ở chỗ cháu bắt bẻ anh Võ về chính tả (bĩu môi hay biễu môi). Trong chuyện này, lời khuyên của anh Võ đối với cháu rất đúng: « …ngẫm đủ kỹ thì bạn sẽ thấy khúc mắc của mình thât trẻ con. Chúc bạn đủ kiên nhẫn và bình tỉnh để đi tìm ra câu trả lời… »
   Hai, cháu viết: « Cháu là 1 học sinh quèn… ». Lúc đầu thì bác không để ý lắm đến những chỗ cháu tỏ ra khiêm tốn như thế. Nhưng sau khi đọc lại thì bác thấy cháu khiêm tốn như thế là may mắn lắm, bởi nếu những người như cháu mà tự phụ thì rất nguy cho cộng đồng. Vậy dù ý kiến của cháu rất sai lệch, bác cũng nên nhẹ nhàng khuyên bảo cháu mà thôi, không nên tranh luận gay gắt làm gì.
   Ba, bác chủ trương sống theo ĐẠO YÊU THƯƠNG như Chúa dạy. Với những người không hiểu, mình không được ghét người ta, ngược lại, phải thương người ta, vì người ta không may mắn được ánh sáng minh triết rọi tới. Về vấn đề này thì bác biết rõ hơn cháu : Dù có đoạt Giải Nobel như ông George Wald mà tuyên bố « Time itself performs miracles » để bào chữa cho thất bại của Thuyết Tiến hóa trong sự giải thích nguồn gốc sự sống thì có ích gì đâu hả cháu ? Cái lý luận ấy đến trẻ con nó cũng thấy buồn cười. Thú thật là khi bác biết George Wald tuyên bố như thế, bác thực sự choáng váng, hiểu ra Thuyết Tiến hóa là cái gì, dựa trên nền tảng gì. Có nghĩa là ông George có thể cùng một lúc RẤT GIỎI trong việc này (đoạt Giải Nobel) nhưng lại RẤT DỐT trong việc khác, cháu ạ. Trong con mắt của bác thì ông ấy giỏi trong chuyên môn hẹp của ông ấy nhưng dốt về triết học (chắc chắn không biết gì về Định lý Bất toàn và nhiều định luật vũ trụ khác), dốt về toán học (vì toán học xác suất bác bỏ cái « lý thuyết thời gian làm phép lạ » của ông ấy). Có nghĩa là cái bằng cấp của ông ấy chỉ là một tờ giấy xác nhận một giá trị nhất định của ông ấy mà thôi cháu ạ. Ngược lại, có học sinh từng bị điểm 1 trong môn vật lý, bị thầy vật lý khuyên đừng theo ngành vật lý, và bị thầy dạy Toán mắng là « con chó lười biếng »… cuối cùng đã trở thành một nhà vật lỹ vĩ đại đấy cháu ơi. Cháu có biết đó là ai không ? (Nếu không biết thì cháu cứ hỏi nhé). Cháu cũng biết chuyện hơn 500 luận án tiến sĩ đã được SẢN XUẤT RA trên đề tài « Người Piltdown » rồi chứ ? Liệu có môn khoa học nào LỐ BỊCH hơn thế không ? Điều đó có nghĩa là đối với bác, dù cháu là « một học sinh quèn » hay « một tiến sĩ về tiến hóa » đều không quan trọng. Điều quan trọng là cháu NÓI CÁI GÌ, NÓI THẾ NÀO. Đáng tiếc là cháu nói sai nhiều quá. Nhưng dù thế nào thì bác vẫn quý mến cháu, vì cháu DÁM NÓI ra suy nghĩ của cháu. Hơn thế nữa, cháu là khách của bác (khách của PVHg’s Home), bác phải lịch sự quý mến cháu chứ. Bác chỉ nghĩ cháu không may mắn mà thôi. Cháu không may mắn vì không được Chúa ban cho cái trực giác tự nhiên để phân biệt cái hay cái dở mà thôi.
   Bây giờ bác nói vài điều về những chỗ cháu chưa có kiến thức đầy đủ nhé.
   ● Cháu viết : « Ở các trường học lý thuyết tiến hóa được giảng dạy thực sự có chứa các ý tưởng về nguồn gốc sự sống, nhưng phần quan trọng và chủ yếu của thuyết tiến hóa là giải thích nguồn gốc các lòai, vì chính Darwin cũng không rõ về nguồn gốc sự sống, cũng như tới hôm nay chúng ta cũng không rõ. Nên thực ra dù nguồn gốc sự sống có như thế nào thì cũng không ảnh hưởng đến lý thuyết tiến hóa mà cốt lõi là cái giải thích sự đa dạng của các loài dù chúng có 1 tổ tiên chung ».
   Cám ơn cháu cho bác biết sự thật đó. Bác xin phép cháu sẽ đưa câu nói này của cháu lên một bài viết chính thức để làm rõ hơn cho mọi người biết hiện nay Thuyết Tiến hóa đang tiếp tục đánh lừa tuổi trẻ như thế nào. Việc để cho học sinh mơ hồ về vấn đề nguồn sự sống nói lên cái gì ? Nó nói lên rằng Thuyết Tiến hóa biết rõ đây là cái « gót A-sin » của mình, Vì thế không nên đả động đến cái « tổ chấy » ấy làm gì ? Lờ nó đi là tốt nhất. Bác tin chắc rằng chính các nhà tiến hóa mà nghe cháu nói như vậy thì họ sẽ lo lắng đấy, vì đó sẽ là cái cớ để Thuyết Tiến hóa càng bị phơi bày thực chất hơn mà thôi.
   Cháu nói rất đúng rằng chính Darwin cũng mơ hồ về nguồn gốc sự sống. Lúc đầu có người chất vấn ông ấy về điều đó, ông ấy còn nói rằng có « điên rồ » mà nói chuyện đó. Nhưng sau này, có lẽ ông ấy cũng cảm thấy có gì đó KHÔNG ỔN nếu nói cả một chuỗi tiến hóa mà không biết cái chuỗi ấy bắt đầu từ đâu (giống như một đống định lý toán học mà không có hệ tiên đề), nên cuối cùng ông ấy lại bịa ra chuyện « cái ao ấm áp », được các đệ tử biến tấu thành « nồi soup nguyên thủy », rồi sang trọng hơn là « thuyết tiến hóa hóa học »… Cháu có được học những chuyện này không ? Nếu được học, chẳng lẽ người ta dám nói Darwin cũng mơ hồ về nguồn gốc sự sống à ? Người ta dám nói vấn đề nguồn gốc sự sống không liên quan đến Thuyết Tiến hóa à ? Ngược lại, bác nói cho cháu biết sự thật nhé : Các nhà tiến hóa NÓI RẤT NHIỀU về nguồn gốc sự sống. Và cách nói của họ chĩa mũi nhọn vào Thuyết Sáng tạo, họ phủ nhận sự tồn tại của Chúa, họ lên án tôn giáo, họ có tình biến chuyện khoa học thành chuyện chống tôn giáo. Họ làm thế để những người ngây thơ bận tranh cãi về Chúa với họ, quên tranh luận với họ về vấn đề khoa học. Bác không ngây thơ như thế đâu. Bác bác bỏ Thuyết Tiến hóa hoàn toàn bằng khoa học, 100% khoa học, không dính dáng đến tôn giáo gì cả.
   ● Cháu viết : « Thuyết Tiến Hóa đang được giảng dạy tại các trường Đại Học lẫy lừng nhất trên tòan thế giới ! ». Vậy Thuyết Tiến hóa QUÁ QUAN TRỌNG, đúng không ? Nếu nó quan trọng như thế thì phải xem xét xem nó ĐÚNG HAY SAI – Đúng thì may mắn cho nhân loại, sai thì bất hạnh cho nhân loại, trước hết là cho người học. Vậy mà cháu lại nói « Chuyện Thuyết Tiến Hóa, ĐÚNG hay SAI xin khoan nói mà là vấn đề thực tế nó như thế ». Vậy cháu SAI rồi, cháu tôn sùng Thuyết Tiến hóa chỉ vì nó đang được dạy tại các trường đại học lừng lẫy nhất trên thế giới. Cháu ĐO GIÁ TRỊ qua cái vỏ bề ngoài như thế thì cháu sai quá rồi. Thời đại của bác, các trường đại học ở Liên Xô cấm dạy Thuyết Di Truyền, chỉ được học Thuyết Lư-Sen-Cô. Bây giờ thì người Nga biết rõ đó là một SAI LẦM ẤU TRĨ của các đại học ở Liên Xô rồi. Cháu tưởng tất cả các đại học lừng lẫy đều là « thánh » cả ư ? Vả lại, nếu Thuyết Tiến hóa đúng thì tại sao lại DÃY NẨY LÊN SỢ HÃI những lời phê phán ? Nếu ý kiến phê phán Thuyết Tiến hóa sai thì hãy nói cho mọi người biết cái sai đó. Hãy đưa ý kiến phê phán Thuyết Tiến hóa đến nhà trường, lên truyền hình, lên mọi báo chí, để mọi người phán xét. Kẻ SAI mới sợ ánh sáng. Người đúng càng mong được đưa ra ánh sáng. Bác chỉ mong các đại học và viện nghiên cứu mời bác đến nói chuyện về Sự thật Thuyết Tiến hóa mà thôi, như vừa rồi bác nói chuyện tại Viện VIDS của Bộ Ngoại giao, Viện Pasteur Nha Trang, Đại học Nha Trang,… Bác rất mong gặp trực tiếp những người như cháu đã bác trưng ra những bằng chứng rõ như ban ngày chứng minh Thuyết Tiến hóa sai lầm và lừa đảo như thế nào.
   Cháu bảo bác toàn lấy tài liệu từ Viện Discovery,… chứ chẳng có gì mới cả. Oh, nếu cái viện ấy nói đúng thì sao nhỉ ? Vấn đề không phải là cái viện ấy là viện nào, mà là nội dung thông tin ấy ĐÚNG hay SAI. Nếu Discovery nói đúng thì cháu không chịu nghe à ? Vậy cháu tôn thờ cái gì ? Cháu tôn thờ LẼ PHẢI hay cháu tôn thờ Thuyết Tiến hóa ? Nếu cháu tôn thờ lẽ phải thì tại sao cháu phải bận tâm tới cái Viện Discovery, thay vì bận tâm tới lẽ phải? Oh, phải chăng cháu muốn nói Viện Discovery không phải là lẽ phải? Vậy cái gì là lẽ phải? Darwin chăng? Ông ấy mù mờ về nguồn gốc sự sống mà? Thuyết Tiến hóa chăng? Một lý thuyết vô bằng chứng loài chuyển tiếp, phản lại Định luật Tạo Sinh, bế tắc với Định luật Bất Đối xứng của sự sống, phản lại các Định luật Mendel về Di truyền, phản lại Định luật 2 của Nhiệt động lực học, ….và từng tạo ra một loạt bằng chứng SAI LẦM, hoặc GIẢ MẠO để LÙA ĐẢO toàn thế giới như “Người Piltdown”, Archaeoraptor”,…. một lý thuyết như thế là lẽ phải ư? Cháu có mơ ngủ không đấy? Không, bác không nghĩ cháu mơ ngủ. Cháu bị những giá trị lòe loẹt của Thuyết Tiến hóa nó đánh lừa đấy thôi. Cháu là một nạn nhân của Thuyết Tiến hóa chứ không phải một luật sư biện hộ cho nó. Bác thông cảm với cháu vô cùng đấy.
   Cháu viết: “Francis Collins nói thế này: “The theory of neo‐Darwinian evolution cannot rationally be doubted by any educated person.”. Chao ôi, cháu có biết bác nghĩ gì về Francis Collins không? Bác rất thương ông ấy, và yêu mến ông ấy, vì ông ấy rất TRUNG THỰC và nhân hậu. Nhưng bác cũng thương ông ấy vì ông ấy cũng đã nhiễm bệnh tiến hóa, cố cài tư tưởng tiến hóa vào sự biến hóa của sinh vật. Chính ông ấy kể trong cuốn “Ngôn ngữ của Chúa” rằng khi ông ấy diễn thuyết, khán giả hưởng ứng ghê lắm, nhưng khi nói đến Darwinism, thính giả bỏ phòng họp đi ra ngoài, và ông ấy rất khó chịu. Thế đấy, người bác bỏ Thuyết Tiến hóa nhiều lắm cháu ạ. Viện Gallup thông báo thăm dò dư luận 2014 chỉ có 19% ủng hộ Thuyết Tiến hóa mà thôi. Cháu biết rồi chứ? Một lý thuyết khoa học gì mà đã được nhồi sọ vào mọi người trong hơn 100 năm qua mà không thể thu phục được lòng người như vậy?
   Cháu lại viết: “Đức Giáo Hòang cũng đồng ý với TTH, chúng ta không thể đơn giản nói như vậy với ông. Hey, Papa ngây thơ quá !!!”. Bác khuyên cháu nhé: chớ dại nói năng như thế. Người theo ĐẠO sẽ phản ứng dữ dội với cháu vì cách ăn nói dại dột đó đấy. Cháu sẽ biện hộ tại sao cháu nói thế, vì… vì… Nhưng có một điều cháu không hiểu: khi chót vô tình xúc phạm đến bất cứ một tôn giáo nào đều sẽ để lại hậu quả không tốt đẹp đâu cháu ơi. Vì thế, bác khuyên cháu nếu muốn nói điều này chỉ nên nói thầm với ai mà cháu biết chắc không phản đối cháu thôi. Với tư cách người cao tuổi, bác khuyên cháu như thế đấy. Riêng bác thì bác không giận cháu đâu, bác coi đây là cái ngây thơ dại dột của tuổi trẻ mà thôi.
   Bác hiểu ý cháu không tán thành cách bác bảo cháu là “ngây thơ, ấu trĩ, kém trực giác”. Bác nhất trí với cháu rằng bác không nên nói như thế với cháu. Nhưng nói như thế về Thuyết Tiến hóa thì không sai. Như ông Collins đấy, ông ấy nói những người có giáo dục không thể không tin Thuyết Tiến hóa. Đó là ông ấy mắng những người chống Thuyết Tiến hóa đấy. Không sao, ông ấy có thể mắng chung chung như thế. Nhưng ông ấy mắng ai cụ thể như thế thì ông ấy sẽ gặp rắc rối đấy cháu ạ. Đừng dại áp dụng cái chung vào cái riêng. Cháu có hiểu ý bác không? Giống như Einstein mắng cái đám đông là NGU, không nhưng không ai phản ứng, mà người ta còn thấy đúng. Einstein quá thông minh để không áp dụng lời mắng đó vào một ai cụ thể. Bác hy vọng cháu lắng nghe lời khuyên này.
   Cháu nói: “Liệu chúng ta có thể dịch những bài viết của bác ra tiếng Anh cho họ coi để họ thay đổi quan điểm chăng ?”. Hay quá, nếu ai làm việc này thì bác rất biết ơn. Thực ra có nhiều người đề nghị bác tự làm việc này đấy. Nhưng mệt lắm. Bác làm được, nhưng tuổi cao rồi, để các bạn trẻ làm. Và có thể sẽ có bạn trẻ làm đấy. Cháu nghĩ khó thay đổi những cái đầu tiến hóa lắm phải không? Cháu SAI rồi. Đã, đang, và sẽ có thêm rất nhiều nhà tiến hóa rời bỏ hàng ngủ để quay lại chống thuyết tiến hóa. Cháu có muốn biết tên tuổi họ không? Bác sẽ tặng cháu một danh sách dài lắm. Điển hình nhất là nhà triết học nổi tiếng Antony Flew. Hãy đọc về nhân vật này, ông ấy không thuộc Viện Discovery đâu cháu ạ.
   Cháu viết: “Bác có thể là cao nhân, cháu không rành vì cháu chưa được đọc bài nghiên cứu của bác trong chuyên ngành đã đăng trên các tạp chí chuyên ngành”. Câu này chứng tỏ cháu không phải “học sinh quèn”, vì “học sinh quèn” sẽ chẳng biết gì về chuyện nghiên cứu với các bài viết chuyên ngành. Bác phiên dịch câu cháu viết sang một ngôn ngữ dễ hiểu nhé: “Bác đóng vai một cao nhân, nhưng cao nhân gì mà chẳng có bài báo nào trong các tạp chí chuyên ngành”. Bác dịch như thế cháu thỏa mãn chưa? Bác không giận cháu vì cháu tìm cách hạ thấp bác xuống. Bác sống theo ĐẠO YÊU THƯƠNG. Cuộc đời sẽ dạy cháu cái gì là có giá trị ở đời cháu ạ. Cháu càng viết càng lộ ra “cái gót A-sin” của cháu. Nhưng bác còn nhường cả bạn bè cùng trang lứa nữa là cháu. Chắc cháu còn ít tuổi hơn con gái bác. Chị ấy có 2 bằng tiến sĩ, từng đoạt Giải Nhì Toán Học sinh Giỏi Toàn quốc ở VN, Giải Nhất Tiếng Anh Học sinh Giỏi toàn quốc ở VN, Tốt nghiệp thủ khoa Đại học Công Nghệ Bulgaria, hiện chị là một chuyên gia cao cấp của một viện nghiên cứu thuộc một công ty của Mỹ đặt ở Úc, mà về nhà lúc nào cũng tâm sự với bác câu này: “Bố ơi, còn càng học càng thấy mình dốt bố ạ”. Bác cũng vậy, càng nghiên cứu càng thấy mình dốt. Mãi cho tới năm 2015 bác mới biết rõ bộ mặt thật của Thuyết Tiến hóa, đó là một cái dốt. Bác từng tôn sùng những nhà khoa học đoạt Giải Nobel như thánh, đó là cái dốt thứ hai. Còn nhiều cái dốt khác nữa, không kể hết được. Nhưng cái dốt nhất mà bác nghiệm thấy là đứng trước sự thật mà không trông thấy, không cảm thấy, đó là cái dốt thảm hại nhất. Nhưng bác lại thương người dốt, vì chẳng quan họ không được ơn Chúa soi sáng bằng những người thông minh mà thôi. Họ không đáng ghét, mà đáng thương, cháu ạ.
   Cháu lại viết: “Chuyện đánh giá 1 học thuyết khoa học đang được giảng dạy là ĐÚNG hay SAI là vượt khỏi tầm của cháu, dù cháu cũng hiểu nó một phần nhưng cháu chưa có một bài nghiên cứu nào đăng trên các tạp chí chuyên ngành, thì để đánh giá các nhà khoa học ở các đại học lẫy lừng, thì cháu với không tới.”. Có vẻ như cháu muốn nói: “Bác không có bài báo nào chuyên ngành thì bác không đủ trình độ bàn luận…”. Cháu nhấn mạnh ý này ở câu tiếp theo:“NẾU bác có 1 luận điểm nào độc đáo hơn, phát kiến nào lớn hơn những gì Discovery đã đưa ra, thì cháu hy vọng có thể làm chấn động khoa học thế giới và họ sẽ thay đổi”. Đại ý cháu muốn nói “bác không biết thì nền dựa cột mà nghe”, bác hiểu ý cháu.
   Theo phản xạ thông thường, bác sẽ có thể nổi giận vì những câu nói như thế. Nhưng một lần nữa, bác không giận cháu. Anh Võ bảo cháu còn “trẻ con”, còn bác thì chỉ mỉm cười thương cháu, và nếu có giận, thì bác giận cái ông Darwin, sau hơn 150 năm, vẫn còn phát huy những tư tưởng sai lệch của mình trong con cháu. Đôi khi bác không sao hiểu nổi tại sao các nhà tiến hóa không biết xấu hổ với “Người Piltdown”, “Người Nebraska”, “Khủng long bay”, “Bướm đêm”,… Vậy bác đề nghị với cháu thế này nhé:
   Nếu cháu muốn tiếp tục trao đổi với bác, thì hãy trả lời câu hỏi sau đây, đừng nói điều gì khác. Nếu không trả lời được thì không nên trao đổi, đừng lạc đề:
   1/ Nếu Thuyết Tiến hóa có bằng chứng, tại sao phải tạo ra hàng loạt bằng chứng giả mạo?
   2/ Cháu nghĩ gì về những bằng chứng SAI LẦM và LỪA ĐẢO của Thuyết Tiến hóa?
   3/ Cháu nghĩ gì về tình trạng tuyệt đối vô bằng chứng loài chuyển tiếp mà Darwin thú nhận, và các nhà sinh học lớn đã tố cáo?
   Còn nhiều câu hỏi nữa về Thuyết Tiến hóa. Bác sẽ lần lượt nêu câu hỏi, nếu cháu muốn. Bác không muốn chúng ta làm mệt độc giả vì những ý kiến lạc đề. Bác muốn thảo luận trực tiếp vào những câu hỏi về Thuyết Tiến hóa. Bất kỳ ai muốn bảo vệ Thuyết Tiến hóa đều phải trả lời những câu hỏi đó, dù người hỏi là bất kỳ ai.

   Chúc cháu nhận được ÁNH SÁNG MINH TRIẾT CỦA THƯỢNG ĐẾ!
   Bác Hưng

   Thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s