The Existence of LOVE / Sự tồn tại của Tình yêu

Madam-RimskyAbstract: In discussing on evolution, Dr Phan Chí Thành wrote: “LOVE is the biggest mystery and also the most sacred gift that God gave the humanity as present”. This meant that the natural selection can never produce the LOVE and is not able to explain the existence of human cultural and spiritual life. That’s why Darwin’s “The Descent of Man” was WRONG. PVHg’s Home would like to introduce Dr Thành’s view on this subject.
Tóm tắt: Trong khi thảo luận về tiến hóa, TS Phan Chí Thành viết: “Tình yêu là một bí ẩn lớn lao nhất và cũng là món quà thiêng liêng nhất mà Thượng Đế đã ban tặng cho loài người”. Điều này ngụ ý chọn lọc tự nhiên không bao giờ có thể tạo ra TÌNH YÊU và không thể giải thích được sự tồn tại đời sống văn hóa và tâm linh của con người. Vì thế lý thuyết “Nguồn gốc loài người” của Darwin SAI. PVHg’s Home xin giới thiệu quan điểm của TS Thành về vấn đề này. Tiếp tục đọc

Bài toán đạo đức: đâu là lời giải?

Lão tử: “…thất Đạo nhi hậu Đức; thất Đức nhi hậu Nhân; thất Nhân nhi hậu Nghĩa; thất Nghĩa nhi hậu Lễ”                                                       François Rabelais: “Khoa học vô lương chỉ là sự hư nát của linh hồn!” Jawaharlal Nehru: “Nền văn hoá toàn cầu ngày nay tạo ra nhiều của cải vật chất, nhưng vô trách nhiệm đối với việc chăm sóc đạo đức của con người”. Tiếp tục đọc