Darwinism criticized by pictures / Hình ảnh phê phán học thuyết Darwin

Darwinism (1)

Abstract: In the history of science, there is a strange and unique scientist who is considered as one of the greatest scientists and in the same time one of the greatest liars. That’s Charles Darwin! The following anti-Darwinist pictures on internet may shed light to the darkness of Darwinism.
Tóm tắt: Trong lịch sử khoa học, có một nhà khoa học kỳ lạ và độc đáo, được coi là một trong những nhà khoa học vĩ đại nhất và đồng thời là một trong những kẻ nói dối vĩ đại nhất. Đó là Charles Darwin! Những hình ảnh chống Darwin sau đây trên internet có thể rọi ánh sáng vào bóng tối của Darwin.

CHÚ Ý: Toàn bộ các bài viết về SINH HÓA (bao gồm Thuyết Tiến hóa) trên trang PVHg’s Home (viethungpham.com) đã được sắp xếp đày đủ theo thứ tự thời gian tại địa chỉ sau đây:

True Biology: Nền Sinh học chân chính

■ Một trích đoạn trong cuốn “Về nguồn gốc các loài” của Charles Darwin. Nội dung bao gồm:

Darwin nhận xét đôi mắt là một bộ máy kỳ diệu, hoàn hảo, phức tạp, không thể bắt chước được.
Darwin thú nhận việc coi đôi mắt có thể hình thành bởi chọn lọc tự nhiên là điều thậm vô lý – Rất khó để tin rằng đôi mắt có thể hình thành bởi chọn lọc tự nhiên.
– Nhưng Darwin nêu giả thuyết: Nếu có thể chỉ ra sự tồn tại của rất nhiều biến đổi dần dần từ một đôi mắt thô sơ không hoàn hảo đến đôi mắt hoàn hảo và phức tạp, và nếu có thể chỉ ra rằng sự biến đổi từng tí một là có lợi và có thể di truyền lại cho thế hệ sau thì không nên coi điều rất khó tin ở trên là lý do để đánh đổ thuyết tiến hóa.
Darwinism (2)Bình luận của PVHg’s Home:
– Darwin thông minh hơn và trung thực hơn những đệ tử của ông rất nhiều khi dám thú nhận rằng việc coi một bộ máy phức tạp và tinh vi như đôi mắt có thể hình thành bởi chọn lọc tự nhiên là điều thậm vô lý và rất khó tin.
– Tuy nhiên, do quá “lãng mạn”, ông đã tưởng tượng ra quá trình biến đổi dần dần từng tí một sẽ dẫn đến sự thay đổi bản chất của một bộ máy, giống như một loạt hình ảnh nối tiếp thay đổi từng tí một trong một cuộn phim sẽ làm cho người xem thấy hình ảnh cử động như thật vậy. Thời Darwin chưa có phim ảnh mà ông đã tưởng tượng như thế thì quả thật là ông có trí tưởng tượng phong phú. Hậu duệ hiện nay của ông đã khai thác triệt để trí tưởng tượng này để tạo dựng những hình ảnh tiến hóa liên tục bằng công nghệ 3D và đánh lừa được rất nhiều trẻ em và người lớn nhẹ dạ cả tin. Lớp hậu duệ này bất chấp lòng trung thực của ông thầy của mình. Phim 3D dựng lên càng đánh lừa được nhiều càng được coi là thành công của thuyết tiến hóa. Thuyết tiến hóa đo sự thành công qua số lượng người bị đánh lừa, thay vì bằng chứng minh khoa học cụ thể.
– Nhưng sự thay đổi dần dần từng tí một chỉ có trên phim 3D mà thôi, không có trên thực tế. Vì thế, những cơ cấu phức tạp và tinh vi như đôi mắt chính là những bằng chứng đánh đổ thuyết tiến hóa. Hiện nay, cơ cấu tinh vi phức tạp nhất để đánh đổ thuyết tiến hóa chính là DNA. Vì DNA có trong tất cả chúng ta, nên mỗi chúng ta chính là một bằng chứng bác bỏ thuyết tiến hóa: That’s you who is an evidence to disprove Evolution! Darwinism (2)b

■ Một câu nói của Darwin mà giới vô thần không muốn bạn biết. Đó là nhận xét của Darwin về sự kỳ diệu của đôi mắt, và lời thú nhận của ông rằng coi đôi mắt có thể hình thành bởi chọn lọc tự nhiên là hết sức vô lý. Bạn có thể kiểm chứng lới thú nhận của Darwin ở Chương 6 cuốn “Về nguồn gốc các loài” của Charles Darwin.

Darwinism (3)■ Trust Me (Hãy tin tôi). Liar (Kẻ nói láo)

■ Tranh biếm họa: Evolutionary Time Line (Lịch trình tiến hóa) Darwinism (4)
Atoms (nguyên tử), Origine of Life? (Nguồn gốc sự sống?), Fossil Record? (Hồ sơ Hóa thạch?), Thầy giáo nói với học sinh: “Now class, We don’t have any details yet, but we know we evolved” (Này các em, Chúng ta không có bất kỳ chi tiết nào cả, nhưng chúng ta biết chúng ta tiến hóa), Hmmm…

Darwinism (5)

■ What Darwin didn’t know (Điều Darwin không biết), sách của Geoffray Simmons
A doctor dissects the Theory of Evolution (Một bác sĩ mổ xẻ thuyết tiến hóa)

Darwinism (6)

■ Evolution without Evidence (Thuyết tiến hóa vô bằng chứng), Barry G. Gale

Darwinism (7)■ When Darwin met father (Khi Darwin gặp tổ tiên),
Fake Evolution Theory: Humans emerged from monkey (Thuyết tiến hóa bịa đặt: Con người xuất thân từ khỉ)

Darwinism (8)■ Darwinian Delusions: In a tailor made universe (Sự lường gạt của Darwin: vũ trụ được tạo ra trong một tiệm may quần áo).
Discover why evolution is: (Hãy khám phá xem tại sao thuyết tiến hóa…)
– logically inconsistent (bất hợp lý về logic);
– philosophical absurd (ngớ ngẩn về triết học);
– historically unverifiable (không thể kiểm chứng về lịch sử);
– empirically unsustainable (không thực chứng được);
– existentially unlivable (không tồn tại trong thực tế cuộc sống);
– a failed hypothesis (một giả thuyết thất bại)

Darwinism (9)

■ Darwin’s Evolution is technically impossible, Ten hard facts (Thuyết tiến hóa của Darwin là bất khả về mặt kỹ thuật, Mười sự kiện thách thức)

Darwinism (10)

■ Darwin’s Legend (Huyền thoại Darwin), tranh biếm họa trên tờ The New Yorker

Darwinism (11)■ Evolution is impossible (Tiến hóa không thể xẩy ra)
Định luật về nguồn gốc sự sống (của Pasteur) nói rằng sự sống chỉ có thể ra đời từ sự sống.
Những người tin vào thuyết tiến hóa không đồng ý với định luật đó, mặc dù định luật đó đã được (Pasteur) chứng minh (không thể chối cãi). Họ tin rằng sự sống hình thành từ vật chất không sống, thông qua các quá trình tự nhiên, thay vì bởi những lực lượng siêu tự nhiên.
Nếu bạn muốn kiểm tra thuyết tiến hóa, bạn chỉ cần kiểm tra lý thuyết của nó về sự hình thành sự sống tự phát. Lý thuyết này phản lại định luật sự sống chỉ ra đời từ sự sống, do đó thuyết tiến hóa trở thành phi khoa học. Thuyết tiến hóa đã chết.

Darwinism (12)■ Man is but a worm (Người hóa ra cũng chỉ là một con giun) Tranh biếm họa 1882

Darwinism (13)

■ The Evolution Deceit: The Scientific Collapse of Darwinism and its Ideological Background (Sự lừa gạt của thuyết tiến hóa: Sự sụp đổ về mặt khoa học của học thuyết Darwin và nền tảng tư tưởng của nó)
Sách của Harun Yahya và Mustapha Ahmad

Darwinism (14)■ Evolution is wrong (Thuyết tiến hóa SAI)
Darwin: They’ve never told me (Họ chẳng bao giờ nói với tôi)
Amazing Discovery baffles Darwin (khám phá kinh ngạc làm hỏng Darwin)
Thách đố “quả trứng gà” đã được giải.

Darwinism (15)

■ If Darwin had known about DNA (Nếu Darwin biết về DNA)
The Darwinism that developed in a climate of ignorance (Học thuyết Darwin được phát triển trong hoàn cảnh dốt nát)

Darwinism (16)■ Khi cuốn sách đầu tiên của Michael Behe, Darwin’s Black Box (Chiếc Hộp Đen của Darwin), công bố năm 1996, nó mở đầu cho trào lưu thiết kế thông minh. Phe tiến hóa rít lên chống đối, tuy nhiên hàng trăm ngàn độc giả – và số lượng các nhà khoa học tăng lên – đã thích thú suy ngẫm về nhận định của Behe rằng học thuyết Darwin không thể giải thích được cỗ máy phức tạp bên trong tế bào. Nay, cuốn sách được chờ đợi lâu đã ra mắt, Behe lại nêu thêm một thách thức mới đối với học thuyết Darwin: Ông trình bầy bằng chứng của cuộc cách mạng di truyền – bằng chứng trực tiếp đầu tiên của những đường mòn biến dị trong tự nhiên – để xác định lại cuộc tranh luận về học thuyết Darwin.

Darwinism (18)Darwinism (19)■ Chủ nghĩa quốc xã và Thuyết tiến hóa.

Hitler tin vào cuộc đấu tranh như một nguyên lý của Darwin về sự sống của loài người:
– Cuộc đấu tranh hối thúc mọi người cố gắng thống trị kẻ khác
– Điều này biện hộ cho sự hủy diệt người Do Thái
– Sử dụng thuyết tiến hóa để hợp lý hóa sự căm ghét người Do Thái
Hitler viết trong cuốn “Cuộc đấu tranh của tôi” (Mein Kampf): “Nếu tự nhiên không muốn những cá nhân yếu hơn làm bạn với kẻ mạnh hơn, thì nó càng không muốn chủng tộc cao cấp (như dân tộc Đức) trộn lẫn với một chủng tộc hèn kém (như chủng tộc Do Thái). Tại sao? Bởi vì, trong một trường hợp như thế, những cố gắng của nó qua hàng trăm hàng ngàn năm để tạo nên một giống người tiến hóa ở bậc cao hơn sẽ trở thành vô ích”.
■ Adolf Hitler: “Ta có quyền hủy diệt một chủng tộc thấp kém sinh đẻ như sâu bọ”

Darwinism (20)■ Biến dị ngẫu nhiên là một quá trình biến đổi mù quáng không có mục đích, nó không thể biến đổi mã DNA để biến một loài này thành loài khác. Chọn lọc tự nhiên là gì? Phải chăng Tự Nhiên bản thân nó có mắt và trí thông minh để chọn lọc những biến dị có lợi? KHÔNG! Nếu nó có, nó không phải là Tự Nhiên, mà là Bà Mẹ của Tự Nhiên – Đấng có trí tuệ để sáng tạo ra Tự Nhiên.

■ Nếu có thể chứng minh được rằng bất kỳ một bộ phận phức tạp nào tồn tại mà không phải được tạo thành bởi vô số biến dị nhỏ, liên tiếp, thì lý thuyết của tôi sẽ hoàn toàn đổ vỡ” (Charles Darwin, Về nguồn gốc các loài). Darwinism (20)a
Bình luận của PVHg’s Home:
DNA là bằng chứng chứng minh rằng không thể có vô số biến dị liên tiếp để biến đổi loài, vì mã DNA của mỗi loài là một chương trình cố định, không thể thay đổi. Mỗi thay đổi của mã DNA đều dẫn tới cái chết hoặc hủy hoại sinh vật, gây ra bệnh tật, vô sinh,… Khái niệm chuỗi biến dị có lợi dẫn tới thay đổi loài phạm 3 sai lầm:
Một, biến dị là biểu hiện của vô trật tự (trật tự mã DNA bị phá vỡ). Nói cách khác, biến dị là một biểu hiện của sự tăng entropy. Định luật Entropy (Định luật thứ hai của Nhiệt động học) nói rằng mọi hệ thống đều có xu hướng tăng entropy, tức là tiến tới trạng thái vô trật tự cao hơn. Vì thế biến dị là một biến thiên ngược chiều với tiến hóa – tiến hóa được xem như sự biến đổi sinh vật từ đơn giản đến phức tạp, tức là ngày càng có tổ chức cao hơn, trái với Định luật Entropy.
Hai, biến dị gây nên bệnh tật, thay vì tiến hóa.
Ba, biến dị chỉ tạo ra những biến đổi trong loài. Sự thay đổi mã DNA không thể thay đổi tập hợp lệnh hướng dẫn sự sống tạo ra một loài nhất định mà nó đã chương trình hóa. Thí dụ DNA của chó chứa những chỉ thị sự sống tạo ra protein của chó. Do đó sự biến dị chỉ có thể tác động tới những biến đổi nhỏ trong phạm vi loài.
Darwin là người trung thực, vì dám đề cập tới những chỗ yếu trong lý thuyết của ông ta. Ngược lại, các đệ tử của ông lại tìm mọi cách che giấu những điểm yếu đó. Nhân cách của Darwin cao hơn những đệ tử chỉ biết thờ lạy ông.

Darwinism (21)Darwinism (23)■ Sai lầm chết người số 2. Sai lầm tệ hại thứ hai của thuyết tiến hóa. Thuyết tiến hóa của Darwin không hiểu vấn đề bô sung gene. Thuyết tiến hóa Darwin lý luận rằng sinh vật có khả năng bổ sung gene khi chúng tiến hóa thành những sinh vật phức tạp hơn, nhưng không có cơ chế nào của hệ di truyền để bổ sung gene – biến dị KHÔNG TẠO RA GENE MỚI, chúng chỉ biến đổi một gene đã tồn tại.

■ Darwin tiếp thu tư tưởng của Lamarck về cái gọi là “acquired characteristics” (đặc trưng mới giành được) – những đặc tính không bẩm sinh, mà giành được từ sau khi sinh ra đời, trong quá trình sống, và có thể di truyền lại cho các đời sau. Darwin đã sử dụng lý thuyết này của Lamarck để giải thích tại sao có hươu cao cổ (cái cổ dài dần ra từng tí một thông qua quá trình tiến hóa). Lý thuyết này đã bị chứng minh là SAI, vì những đặc tính mới giành được không hề liên quan đến gene, và do đó không di truyền được.

Darwinism (24)

■ TOÁN HỌC của TIẾN HÓA, Sách của Fred Hoyle. Sử dụng Toán học như một vũ khí, nhà thiên văn học Fred Hoyle (được phong hầu tước ở Anh) đấu tranh chống lại học thuyết Tân-Darwin. Fred Hoyle: “Học thuyết Darwin SAI!”

Darwinism (25)

■ Câu chuyện hoang đường của Darwin, Cuộc sống và những dối trá của Charles Darwin. Sách của Tiến sĩ Benjamin Wiker

■ Video treen Youtube: “Chứng minh: DNA bác bỏ thuyết tiến hóa”

PVHg 16/08/2015

Advertisement

5 thoughts on “Darwinism criticized by pictures / Hình ảnh phê phán học thuyết Darwin

 1. 1. Học thuyết tiến hóa của Darwin là một học thuyết sai hoàn toàn. Tình hình hiện tại đối với học thuyết này có thể mô tả ngắn gọn như sau:

  – Bản thân Darwin đã thú nhận những nghi ngờ chết người cho giả thuyết của ông ta.
  – Không ai có thể trưng ra một chứng cứ đủ sức thuyết phục cho học thuyết này.
  – Có vô số chứng cứ khoa học chống lại học thuyết tiến hóa của Darwin mà một số nhỏ trong chúng đã được trang mạng PVHg tổng thuật và viện dẫn.

  2. Darwin khi xây dựng giả thuyết của mình chỉ chú tâm đến sự tiến hóa (hoàn thiện) về thể xác vật lí của các loài mà không quan tâm đến sự tiến hóa về trí tuệ/ tâm linh/ tinh thần… của sinh giới, đặc biệt là loài người. Có thể khẳng định đây là một học thuyết không có tính nhân bản, tức là một học thuyết về con người nhưng lại thiếu vắng đối tượng quan trong nhất là chính con người, hay là “một học thuyết về con người không có con người”.

  Nếu nói như dân IT, thì Darwin chỉ quan tâm tới “phần cứng” của cái máy tính chứ không quan tâm tới “phần mềm” của chiếc máy này. Sự so sánh này thật ra cũng không chuẩn lắm, nhưng phần nào có thể cho thấy được một minh họa gần đúng. Thật ra trong kỹ thuật thì phần mềm phải tương thích với phần cứng. Các hệ điều hành càng hiện đại muốn hoạt động được cần phải có các phần cứng có cấu hình hiện đại. Thí dụ như Thuyết tương đối rộng không thể sản sinh ra từ bộ óc của loài khỉ, loài ếch nhái…mà phải được sản sinh từ bộ óc của loài người, hơn nữa đó là bộ óc của Einstein- một người gốc Do thái – một dân tộc đã bị Hitler coi là dân tộc hạ đẳng và cần phải tiêu diệt.

  3. Các tôn giáo lớn khi nói về “tiến hóa” thì đều nói đến sự tiến hóa/ tiến bộ về tâm linh. Câu chuyện này liên quan đến cuộc chiến giữa cái thiện và cái ác, giữa tình yêu và hận thù, giữa chiến tranh và hòa bình…Đây là một đặc thù chỉ có ở loài người. Nhiều học thuyết xã hội đã vô tình hoặc cố ý quên đi tính nhân bản, nhân văn, văn hóa…trong học thuyết của họ. Do đó khi các học thuyết này bị lợi dụng thì đem đến những hệ lụy khủng khiếp cho xã hội loài người.

  4. Trong sinh giới một loài này không thể chuyển hóa thành loài khác được. Trong một loài, do có sự kết hợp đa dạng nguồn gene của các cá thể đực và cái mà tạo ra sự phong phú và đa dạng của các cá thể. Bạn có thấy có hai người nào mà có vân tay giống hệt nhau trong số dân cư gần bảy tỷ người trên trái đất không ? Câu trả lời là Không. Mỗi người là một vũ trụ riêng biệt. Chúng ta có “cộng nghiệp” của loài người, song mỗi người lại có “biệt nghiệp” của riêng mình. Mỗi người có một lịch sử riêng, là sản phẩm đơn chiếc của Tạo hóa.

  Trong khi chủ trương sự tiến hóa là tiến hóa về tâm linh, Ấn Độ giáo và Phật giáo chủ trương có sự chuyển loài bằng thuyết về Nghiệp (Karma), về luân hồi tái sinh, về luật Nhân -Quả: Con người sẽ luân hồi tái sinh trong sáu loài tùy thuộc vào Nghiệp của anh ta: Ngã quỷ (quỷ đói), súc sinh, A-tu-la, chư thiên, loài người, địa ngục. Cái Nghiệp (thiện-ác) sẽ quyết định một con người sau khi chết đi sẽ được tái sinh vào cảnh giới của loài nào trong sáu loài vừa nêu. Cơ đốc giáo cũng nói đến “Ngày phán xử cuối cùng”, phán xử theo hồ sơ “thiện -ác” của mỗi con người, nói đến “thiên đường” và “địa ngục”…Như vậy các tôn giáo coi trọng sự tiến bộ về “tâm linh” hơn là sự tiến hóa về “cấu hình thể xác”.

  5. Tuy nhiên, Darwin và những kẻ lợi dụng học thuyết của ông ta vào những mục đích cá nhân đen tối vẫn cần phải lên án và kết tội.

  Thích

 2. Tại sao kết tội Darwin là kẻ lừa đảo lớn nhất lịch sử, thừa nhận là học thuyết Darwin có nhiều chỗ không đúng nhưng tại sao lại kết tội ông, kết tội học thuyết của ông như 1 kẻ tội đồ vậy.Ngay cả nhà logic vĩ đại Aristoteles cũng có nhiều tư tưởng sai nhá, đó là chuyện bình thường trong khoa học. Một tâm hồn ham học hỏi, dành rất nhiều năm trời đi bôn ba để nghiên cứu mà gọi để rút ra học thuyết mà cho rằng ông ấy tưởng tượng ra học thuyết, thật nực cười. Lại còn gán cho chủ nghĩa Phát-xít của Hitler là được Darwin dạy dỗ nữa chứ, thật nực cười ! Thế bao nhiêu phần tử hồi giáo cực đoan nhân danh Thánh Ala, các nước tư bản phương Tây nhân danh Jesus làm hại không biết bao nhiêu mạng người thì chắc cũng nên lên án chứ nhỉ ? Và việc ông đăng những bức ảnh biếm hóa 1 vị danh nhân như này chẳng khác gì việc những đứa trẻ vẽ bậy vào các danh nhân trong SGK là mấy.

  Đã thích bởi 1 người

  • Trả lời bạn Vô Danh,
   Ý kiến của bạn cho thấy bạn tin vào Thuyết Tiến hóa, bạn coi Darwin là một vĩ nhân,… Nhưng điều đó chỉ đúng với bạn và với những người tin vào Thuyết Tiến hóa thôi. Để hiểu sự thật, bạn nên bình tâm đọc hết những bài trên trang mạng này trong mục SINH HÓA. Chúc bạn may mắn. PVHg

   Thích

   • Không biết ông đã đọc kĩ bình luận của tôi chưa ? Tôi đã thừa nhận rằng thuyết tiến hóa có nhiều chỗ không đúng. Tôi tin vào Mendel và Louis Pasteur hơn Darwin. Việc ông có nhiều bài viết để cho nhiều người hiểu rằng thuyết tiến hóa sai, không có gì đáng bàn cãi.Nhưng việc thái độ của ông và những bài viết để “móc nối” Darwin với Hitler, bôi nhọ Darwin, nguyền rủa Darwin. Như tôi đã viết ở bình luận trên, việc ông kết tội Darwin khơi mào cho tư tưởng chủng tộc của Hitler thì thế chắc chúng tôi kết tội Thành Ala và Chúa Jesus chắc cũng hợp lí nhỉ ? Ông từng nói ông có 1 suy nghĩ mở nhưng tôi nghĩ nó vừa mở mà lại vừa đóng đấy, vì suy nghĩ của ông có 2 cửa.

    Thích

   • Trả lời bạn Vô Danh,
    Bạn yên tâm, tôi đọc kỹ bình luận của bạn rồi.
    1/ Cám ơn bạn thừa nhận Thuyết Tiến hóa có nhiều chỗ không đúng.
    2/ Tuy bạn không hoàn toàn đồng quan điểm với tôi, nhưng tôi thấy cảm kích khi bạn nói bạn tin vào Mendel và Louis Pasteur hơn Darwin. Điều này cũng dễ hiểu, vì Mendel và Pasteur có thí nghiệm chắc chắn để chứng minh cho học thuyết của mình, còn Darwin thì TUYỆT NHIÊN KHÔNG CÓ. Thí nghiệm của Stanley Miller 1953 (sau Darwin gần 1 thế kỷ) nhằm chứng minh quan điểm nguồn gốc sự sống của Darwin lại là một thí nghiệm THẤT BẠI.
    3/ Cám ơn bạn vì ý kiến cho rằng tôi có nhiều bài viết để cho nhiều người hiểu rằng Thuyết Tiến hóa sai là việc bình thường.
    4/ Nhưng bạn nói tôi có thái độ và những bài viết “móc nối” Darwin với Hitler, bôi nhọ Darwin, nguyền rủa Darwin,… và bạn không tán thành việc này, và so sánh việc này với hành vi của bọn IS hoặc những kẻ nhạo báng tôn giáo khác… Về điểm này bạn và tôi khác nhau 100%, vì có lẽ bạn vẫn còn coi Darwin là vĩ nhân, một nhà khoa học đáng kính,… còn tôi thì ngược lại. Đối với tôi, Học thuyết Darwin ra sao, tôi không cần nhắc lại, vì MẤY CHỤC BÀI BÁO của tôi phê phán học thuyết Darwin đã chứng minh rằng học thuyết này là NON-SCIENTIFIC, ANTI-SCIENTIFIC, PSEUDO-SCIENTIFIC, đó không phải là khoa học, mà chỉ là một HYPOTHESIS, một MYTH, một IDEOLOGY,… Sự tôn vinh Darwin và học thuyết của ông là một nhầm lẫn lớn của khoa học. Quan điểm của tôi dựa trên những hiểu biết thực tế mà có thể bạn chưa biết. Vì thế bạn và tôi bất đồng quan điểm ở chỗ này.
    5/ Theo quan điểm của bài “Trí giả không tranh biện”, lẽ ra tôi không đăng ý kiến của bạn, vì nếu đăng thì sẽ mất thì giờ tranh biện, mà tôi không muốn điều đó. Nhưng vì trong ý kiến của bạn có chứa đựng những ý đúng, nên tôi vẫn quyết định đăng. Tuy nhiên tôi nghĩ rằng chúng ta đều đã hiểu rõ quan điểm của nhau, tranh biện tiếp sẽ vô ích. HÃY ĐỂ THỜI GIAN trả lời, bạn nhé. Chúc bạn may mắn. PVHg

    Thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s