Micro and Macro-Evolution / Vi và Vĩ Tiến hóa

“Micro” & “macro-evolution” are a pun trick by evolutionists to make people who believe in “micro-evolution” to easily believe in “macro-evolution”, then to believe that evolution is a reality. Although this trick has been exposed many times, some people still do not understand clearly what are micro and macro-evolution. So, this trick needs to be exposed once again and for all.

“Tiến hóa vi mô” & “tiến hóa vĩ mô” là một trò lừa chữ nghĩa của các nhà tiến hóa nhằm làm cho những ai đã tin vào “tiến hóa vi mô” sẽ dễ dàng tin vào “tiến hóa vĩ mô”, rồi tin rằng tiến hóa là chuyện có thật. Mặc dù trò lừa này đã bị vạch trần nhiều lần, nhưng nhiều người vẫn không hiểu rõ “vi” và “vĩ tiến hóa” là gì. Vậy trò lừa này cần phải được vạch trần một lần nữa và mãi mãi.

Ngày 03/01/2023, bạn Nguyễn Văn Viên Trần gửi email cho tôi, thắc mắc về “vi tiến hóa” và “vĩ tiến hóa”:  

–  Chào bác. Con đang tìm hiểu thuyết tiến hóa Darwin. Có nhận định cho rằng bằng chứng thực tế cho thấy cái gọi là tiến hóa vi mô đã xảy ra. Điều ấy cho thấy phải có tiến hóa vĩ mô. Vậy phải hiểu thế nào về nhận định này? Mong bác hướng dẫn cho.

Thay vì trả lời cá nhân bạn Viên Trần, tôi viết bài này để giúp tất cả những ai đang còn thác mắc về “vi” và “vĩ tiến hóa” sẽ tháo gỡ được thắc mắc đó và để nhìn thấy sự thật trong trò đánh lận con đen này.

Sự thật của “vi” và “vĩ tiến hóa”

“Vi tiến hóa” (micro-evolution) và “vĩ tiến hóa” (macro-evolution) là 2 thuật ngữ mới của thuyết tiến hóa, không phải do Darwin tạo ra, mà do các nhà tiến hóa ngày nay “chế tạo” ra, nhằm những mục đích của riêng họ. Những thuật ngữ này không phải là thuật ngữ khoa học được toàn thể cộng đồng khoa học thừa nhận, vì nó không phản ánh đúng sự thật, mà chủ yếu chỉ được các nhà tiến hóa sử dụng với những ý nghĩa cụ thể như sau:

● “Vi tiến hóa” là thuật ngữ được các nhà tiến hóa sử dụng để mô tả những biến đổi nhỏ – biến đổi trong loài – của sinh vật.

● “Vĩ tiến hóa” là thuật ngữ được các nhà tiến hóa sử dụng để mô tả những biến đổi lớn – biến đổi từ loài này thành loài khác – của sinh vật.

Cả 2 thuật ngữ nói trên đều sai, vì không phản ánh đúng thực tế. Thật vậy:

Cái gọi là “vi tiến hóa”, tức những biến đổi nhỏ trong loài, hoàn toàn không phải là “tiến hóa”, mà chỉ là “vi biến hóa” (micro-transformation/micro-variation/micro-change). Vậy việc áp đặt chữ “tiến hóa” cho những biến đổi nhỏ là một trò đánh lận con đen, nhằm làm cho mọi người tin rằng tiến hóa là chuyện có thật, từ đó sẽ dễ dàng tin rằng có “tiến hóa lớn”, tức “vĩ tiến hóa”, cũng là chuyện có thật.

Những người tỉnh thức sẽ không dễ để bị đánh lừa như thế. Tuy nhiên, cũng có những người chống thuyết tiến hóa mà vẫn bị đánh lừa (vẫn sử dụng thuật ngữ “vi tiến hóa” cho trường hợp biến đổi nhỏ trong loài), chẳng hạn, trong bài báo sau đây:

“Evidence does not support the theory of evolution”[1] (Bằng chứng không ủng hộ thuyết tiến hóa) trên tờ The Irish Times, ngày 18/07/2001.

Đó là một bài báo chống thuyết tiến hóa rất rõ ràng, tuy nhiên tác giả vẫn mắc bẫy khi sử dụng thuật ngữ “micro-evolution” trong lúc nói về những biến đổi nhỏ trong loài.

Hy vọng sự nhắc nhở này sẽ làm cho mọi người tỉnh thức để không ai bị mắc lừa như thế nữa.

Còn “vĩ tiến hóa” thì sao? Cái gọi là “vĩ tiến hóa”, tức sự biến đổi loài này thành loài khác, là một khái niệm hoàn toàn tưởng tượng của Charles Darwin, được nêu lên lần đầu tiên trong cuốn “Về Nguồn gốc các loài” (On the Origin of Species) của ông xuất bản năm 1859. Từ đó đến nay đã là 164 năm, tuyệt nhiên không hề có bất cứ một bằng chứng nào xác nhận chuyện tưởng tượng của Darwin. Tất cả những ai dám khẳng định có bằng chứng cho sự biến đổi loài đều là nói sai sự thật hoặc nói dối.

Vì vô bằng chứng nên các nhà tiến hóa đã từng phải tạo ra bằng chứng lừa đảo để cứu vãn cho học thuyết của mình, điển hình là các vụ:

Người vượn Piltdown: Vụ lừa đảo lớn nhất về tiến hóa (xem viethungpham.com ngày 23/09/2015)[2]

Khủng long bay (Archaeoraptor) (xem viethungpham.com ngày 06/04/2017)[3]

Còn nhiều thí dụ khác về những bằng chứng sai lầm hoặc lừa đảo của các nhà tiến hóa không thể liệt kê hết ra đây được, nhưng có thể sẽ được liệt kê trong một bài viết khác trong tương lai, nếu cần thiết. Nhưng dù liệt kê nhiều hay ít, một người trung thực sẽ dễ dàng nhận ra rằng không ai trên thế giới từng chứng kiến một sự thật nào về sự biến đổi loài. Có rất nhiều bằng chứng chứng minh rằng thuyết tiến hóa tuyệt đối vô bằng chứng về sự biến đổi loài. Điển hình là 2 cuốn sách nổi tiếng của Tiến sĩ Sinh học Duane Gish:

 

Mặt khác, các định luật Mendel về Di truyền đã cho thấy loài là cố định. Bản thân Gregor Mendel cũng chống lại Thuyết tiến hóa Darwin. Sự thật này đã được trình bày rất rõ trong cuốn sách mới ra mắt, “Louis Pasteur – Gregor Mendel và cuộc cách mạng sinh học – y khoa”, của tác giả Phạm Việt Hưng, do NXB Tri Thức xuất bản trong Tháng 12/2022 vừa qua.

Sự thật là sinh vật mặc dù có biến đổi, nhưng chỉ biến đổi trong một giới hạn nhất định, đó là giới hạn biến đổi trong loài!

Đó là điều các nhà tiến hóa không hiểu, hoặc có thể họ cũng biết nhưng không muốn cho bạn biết.

Tóm lại, tuyệt đối không có sự biến đổi loài, tức là không có “vĩ tiến hóa” – thuật ngữ “vĩ tiến hóa” là một thuật ngữ phi khoa học, phi thực tế, một khái niệm tưởng tượng, bịa đặt, sai sự thật.

Kết luận:

● Tuyệt đối không có “vi tiến hóa”, chỉ có “vi biến hóa”, tức là sự thay đổi trong loài. Từ nay, bất kể bạn trông thấy chữ “vi tiến hóa” ở đâu, bạn có thể xóa nó đi, và chữa lại thành “biến đổi trong loài”. 

● Tuyệt đối không có “vĩ tiến hóa”, đây là một khái niệm tưởng tượng 100%, phi thực tế, phi khoa học. Bất kỳ ai tuyên bố có “vĩ tiến hóa” thì người ấy hoặc kém hiểu biết, hoặc cố tình đánh lừa người khác. Từ nay, bất kể bạn trông thấy chữ “vĩ tiến hóa” ở đâu, bạn có thể xóa nó đi và cho một ngoặc đơn chú thích: (chuyện tưởng tượng bịa đặt). 

Để hiểu rõ vấn đề hơn, xin đọc “Một bài báo khổng lồ về tiến hóa” trên viethungpham.com ngày 26/07/2021[4] hoặc trên Audio Catholic[5], trong đó có đoạn sau đây:

Thuyết tiến hóa trộn lẫn hai câu chuyện với nhau, một câu chuyện có thật và một câu chuyện tưởng tượng. Chuyện có thật là những biến đổi nhỏ, tức biến đổi trong loài (variation). Chuyện tưởng tượng là những biến đổi lớn, tức những biến đổi làm cho loài này thành loài khác.

Để mọi người dễ tin câu chuyện tưởng tượng là có thật, họ gọi biến đổi lớn là “vĩ tiến hóa”, còn biến đổi nhỏ là “vi tiến hóa”. Những người nhẹ dạ cả tin sẽ nghĩ biến đổi lớn và biến đổi nhỏ có cùng một bản chất là tiến hóa – “vĩ tiến hóa” chẳng qua là tích phân của các “vi tiến hóa” (!).

Nhưng người thông minh có bản lĩnh thì không bị lừa, vì họ biết rằng biến đổi trong loài có giới hạn – đặc trưng của loài chính là giới hạn của sự biến đổi. Do đó, dù biến đổi trong loài diễn ra bao lâu chăng nữa cũng không bao giờ biến loài này thành loài khác. Do đó cái gọi là “vĩ tiến hóa” chỉ là câu chuyện tưởng tượng.

“Vi tiến hóa” là một thuật ngữ sai lầm, không phản ánh chính xác sự thật, vì những biến đổi trong loài không phải là tiến hóa. Đơn giản đó chỉ là những biến đổi nhỏ trong phạm vi loài.

Sự khám phá ra thông tin của sự sống càng cho thấy sự biến đổi để thích nghi hoặc đột biến không bao giờ tạo ra loài mới, bất kể thời gian kéo dài bao lâu, đơn giản vì những biến đổi ấy không làm TĂNG thông tin.

PVHg 18/01/2023 (27 Tết Quý Mão)


[1] https://www.irishtimes.com/opinion/evidence-does-not-support-the-theory-of-evolution-1.318354

[2] https://viethungpham.com/2015/09/23/piltdown-man-evolution-greatest-hoax-nguoi-piltdown-vu-lua-dao-lon-nhat-ve-tien-hoa/

[3] https://viethungpham.com/2017/04/06/frauds-support-evolution-bang-chung-lua-dao-ung-ho-thuyet-tien-hoa/

[4] https://viethungpham.com/2021/07/26/a-huge-article-on-evolution-mot-bai-bao-khong-lo-ve-thuyet-tien-hoa/

[5] https://www.youtube.com/watch?v=d-AY3NPscbk&t=231s

Advertisement

One thought on “Micro and Macro-Evolution / Vi và Vĩ Tiến hóa

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s