Tsujii Nobuyuki, a God’s Miracle / Một Phép Mầu của Chúa

Nobuyuki Tsujii – La Campanella – BBC Proms 2013  

辻井伸行さん プロムス2013 アンコー

If you do not believe in God, you are foolish. In watching Tsujii Nobuyuki, a blind genius Japanese artist, playing music, Van Cliburn, a famous American pianist, exclaimed: “He was absolutely miraculous. His performance had the power of a healing service. It was truly divine”. Japanese press also wrote, Tsujii is “a God’s miracle”…

Nếu bạn không tin Chúa, bạn thật dại dột. Chứng kiến nghệ sĩ khiếm thị thiên tài người Nhật Tsujii Nobuyuki chơi nhạc, nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng người Mỹ là Van Cliburn thốt lên: “Anh ấy thực sự kỳ diệu. Biểu diễn của anh ấy có sức mạnh chữa lành vết thương. Thật là thần thánh”. Báo chí Nhật cũng viết, Tsujii là một “phép mầu của Thượng đế”… Tiếp tục đọc