Scientific Dissent from Darwinism / Bất đồng quan điểm về khoa học với Học thuyết Darwin

1

There is a great dissent from Darwinism, which  deserves to be heard. About 1000 scientists, most of whom are prestigious professors at universities and doctors of science in USA, have recently signed a common declaration to express their scientific dissent from Darwinism. The list of these scientists is getting longer and longer, perhaps until the end of evolution…

Có một sự bất đồng lớn với học thuyết Darwin đáng được lắng nghe: Khoảng 1000 nhà khoa học, phần lớn là giáo sư đại học và tiến sĩ khoa học có thanh thế ở Mỹ, mới đây đã ký một tuyên bố chung thể hiện sự bất đồng của họ về mặt khoa học đối với học thuyết Darwin. Danh sách những nhà khoa học này ngày càng kéo dài, có lẽ đến ngày tận của thuyết tiến hóa…

Scientific Dissent from DarwinismHình bên: (một phần của trang 1 của) Tuyên bố của 1000 nhà khoa học bất đồng với Học thuyết Darwin, tiếp theo là danh sách những nhà khoa học đó, liệt kê trong 23 trang.

Dưới tiêu đề lớn: “A Scientific Dissent from Darwinism” (Một sự Bất đồng Quan điểm về mặt Khoa học đối với Học thuyết Darwin), tuyên bố chung viết:

Chúng tôi ngờ vực những khẳng định cho rằng sự đột biến ngẫu nhiên và chọn lọc tự nhiên có khả năng giải thích tính phức tạp của sự sống. Cần phải khuyến khích sự kiểm tra kỹ lưỡng các bằng chứng đối với học thuyết Darwin” (We are skeptical of claims for the ability of random mutations and natural selection to account for the complexity of life. Careful examination of the evidence for Darwinian theory should be encouraged)

Khi ký tên vào tuyên bố chung, các nhà khoa học đều phát biểu ý kiến riêng của mình. Tất cả những ý kiến này đều thể hiện một quan điểm thống nhất là cần phải xét lại học thuyết Darwin về mặt khoa học. Thậm chí có ý kiến công khai nhận xét nó là một câu chuyện hoang đường. Xin trích và lược dịch một số ý kiến:

stilltheoryincrisis

Hình bên: Sách của Micheal Denton: “Tiến hóa: Một lý thuyết vẫn đang khủng hoảng”

Tiến sĩ Vladimir L. Voeikov, Giáo sư Sinh học Hữu cơ (Bioorganic), Đại học quốc gia Moskva, Viện sĩ Viên hàn lâm khoa học tự nhiên Nga, phát biểu:

Hệ tư tưởng và triết lý của học thuyết Tân-Đác-uyn (neo-Darwinism), mà các nhà chuyên môn trong lĩnh vực này rao giảng như nền tảng lý thuyết khoa học của sinh học, (thực ra) đã gây cản trở nghiêm trọng đến sự phát triển của khoa học, và đã che đậy không để cho sinh viên biết những nan đề thực tế không giải quyết được trong lĩnh vực này” (The ideology and philosophy of neo-Darwinism which is sold by its adepts as a scientific theoretical foundation of biology seriously hampers the development of science and hides from students the field’s real problems).

Tiến sĩ Stanley Salthe, Giáo sư danh dự Đại học Brooklyn thuộc Đại học Thành phố New York:

Thuyết tiến hóa của Darwin là lĩnh vực chuyên ngành của tôi trong sinh học. Trong số nhiều công việc khác nhau, ba mươi năm trước đây tôi đã viết một cuốn giáo khoa về chủ đề này. Tuy nhiên trong thời gian đó tôi đã trở thành một người bỏ đạo đối với học thuyết Darwin và đã mô tả nó như một phần của câu chuyện hoang đường về nguồn gốc theo quan điểm hiện đại. Do đó tôi hoàn toàn nhất trí cho rằng sinh viên sinh học ít nhất phải có cơ hội được biết những sai lầm và hạn chế của học thuyết Darwin…” (Darwinian evolutionary theory was my field of specialization in biology. Among other things, I wrote a textbook on the subject thirty years ago. Meanwhile, however I have become an apostate from Darwinian theory and have described it as part of modernism’s origination myth. Consequently, I certainly agree that biology students at least should have the opportunity to learn about the flaws and limits of Darwin’s theory…”

433354

Hình bên: Sách của Miceal Behe: “Tình trạng nguy khốn của Thuyết Tiến hóa”

Tiến sĩ Raul Leguizamon, nhà bệnh lý học, Giáo sư Y khoa Đại học Guadalajara, Mexico:

Tôi ký vào bản tuyên bố Bất đồng về Khoa học với Học thuyết Darwin vì tôi tin chắc vào sự thiếu hụt bằng chứng khoa học ủng hộ học thuyết này. Không ai trong khoa học sinh học, bao gồm cả y học, cần đến học thuyết Darwin này làm gì cả” (I signed the Scientific Dissent From Darwinism statement, because I am absolutely convinced of the lack of true scientific evidence in favour of Darwinian dogma. Nobody in the biological sciences, medicine included, needs Darwinism at all).

Tiến sĩ Sinh Hóa Lý Rebecca Keller:

Tôi nhận thấy việc ký vào tuyên bố này là quan trọng vì tôi tin rằng sự tự do về trí tuệ sẽ kích thích khám phá khoa học. Nếu chúng ta, với tư cách nhà khoa học nhưng không được phép chất vấn, suy ngẫm, đào xới, và đánh giá một cách có phê phán tất cả các lĩnh vực khoa học, mà cứ phải chiều theo quan điểm khoa học chính thống hiện nay thì có nghĩa là chúng ta đang hoạt động theo một cung cách trái với bản chất của khoa học” (I found it important to sign this statement because I believe intellectual freedom fuels scientific discovery. If we, as scientists are not allowed to question, ponder, explore, and critically evaluate all areas of science but forced to comply with current scientific orthodoxy then we are operating in a mode completely antithetical to the very nature of science)

what darwin got wrong

Hình bên: Sách của Jerry Fodor: “Darwin phạm sai lầm gì”

Tiến sĩ Michael Egnor, Giáo sư phẫu thuật thần kinh và nhi khoa thuộc Đại học Quốc gia ở New York, Stony Brook:

Bằng trực giác chúng ta biết bằng học thuyết Darwin có thể đạt được một vài thứ, nhưng không đạt được những thứ khác. Vấn đề là ở chỗ đâu là ranh giới? Phải chăng thông tin chứa trong sự sống đã vượt khỏi ranh giới đó? Các môn đệ của chủ nghĩa Darwin không bao giờ đối mặt với những câu hỏi như thế. Họ không bao giờ hỏi một cách khoa học, liệu đột biến ngẫu nhiên và chọn lọc tự nhiên có thể tạo ra thông tin trong những thực thể sống không” (“We know intuitively that Darwinism can accomplish some things, but not others. The question is what is that boundary? Does the information content in living things exceed that boundary? Darwinists have never faced those questions. They’ve never asked scientifically, can random mutation and natural selection generate the information content in living things)

Tiến sĩ hóa học Roland Hirsch, người quản lý chương trình của Ban khoa học Y học thuộc Cơ quan nghiên cứu Sinh học và Môi trường, Bộ Năng lượng Mỹ:

Sự sống được vén mở bởi các công nghệ mới tỏ ra phức tạp hơn rất nhiều so với những gì học thuyết Darwin có thể tiên liệu. Vì thế thuyết tiến hóa, vốn được xem như nền tảng chủ yếu của sinh học vào thời điểm 1959, ngày nay chỉ còn đóng vai trò thứ yếu,… một người am hiểu về khoa học hiện đại sẽ có nhiều nghi ngờ đối với thuyết tiến hóa của Darwin” (“Life as revealed by new technologies is more complicated than the Darwinian viewpoint anticipated. Thus evolutionary theory, which was considered to be a key foundation of biology in 1959, today has a more peripheral role. … modern science makes it possible to be a scientifically informed doubter of Darwinian theories of evolution).

Còn rất nhiều ý kiến khác. Để tìm hiểu danh sách các nhà khoa học đã ký vào tuyên bố chung, xin click vào địa chỉ sau đây:

A Scientific Dissent from Darwinism

Ở đó cũng có chỗ dành cho chữ ký và ý kiến của bạn, nếu bạn nghi ngờ hoặc phản đối học thuyết Darwin.

Các ý kiến sẽ tiếp tục được bổ sung trong bài viết này….

pinarviola_dazed_turkey3

Hình bên: Hóa thạch cua 37 triệu năm tuổi, giống y như cua hiện đại, chứng tỏ không có tiến hóa gì hết. Tiến hóa chỉ là chuyện hoang đường tưởng tượng.

Giới tiến hóa rất lo lắng trước sự kiện 1000 nhà khoa học tuyên bố bất đồng về khoa học với học thuyết Darwin. Trong trường hợp này họ không có cớ để đổ vấy cho những người chống thuyết tiến hóa là “bênh vực tôn giáo”, như chiêu trò họ thường áp dung. Tuyên bố của 1000 nhà khoa học nói trên dường như biết rõ chiêu trò đó, nên đã nói rất rõ ngay trên tiêu đề của tuyên bố, rằng đây là một SỰ BẤT ĐỒNG VỀ MẶT KHOA HỌC với học thuyết Darwin.

Tất nhiên giới tiến hoa lập tức phải tiến hành những công việc tự vệ, như viết bài chê bai, dèm pha, bới móc sự kiện nói trên. Đây là công việc quen thuộc của họ, không có gì đáng ngạc nhiên. Vả lại, đó là nhu cầu sống còn của họ, họ không thể không tự vệ. Họ không thể ngồi chờ cho học thuyết của họ chết. Điển hình là bài viết về sự kiện này trên Wikipedia, một trang “bách khoa toàn thư” có quan điểm bênh vực và bảo vệ thuyết tiến hóa, luôn luôn tìm cách thổi phồng các sự kiện bênh vực thuyết tiến hóa và giảm nhẹ các sự kiện chống thuyết tiến hóa. Nhưng họ sẽ không thể chống nổi sự thật. Điều họ sợ nhất hiện nay là công khai hóa mọi sự thật cho học sinh ở nhà trường và toàn xã hội được biết. Chẳng hạn những sự thật sau đây:

– Những vụ lừa đảo về tiến hóa

– Sự tuyệt đối vô bằng chứng của thuyết tiến hóa

– Những bằng chứng thực tế chống lại thuyết tiến hóa

– Tính chất phản khoa học của thuyết tiến hóa (Thuyết tiến hóa phản lại nhiều định luận cơ bản của khoa học)

– Sự thất bại hoàn toàn của thuyết tiến hóa trong việc giải thích nguồn gốc của sự sống.

– Sự bác bỏ của Lý thuyết Thông tin đối với thuyết tiến hóa.

– Sự bác bỏ của toán học đối với thuyết tiến hóa.

– Tính chất phản nhân văn của thuyết tiến hóa (kích thích tư tưởng phân biệt chủng tộc, đề cao đấu tranh sinh tồn dẫn tới những thảm họa lịch sử).

v.v. và v.v.

Mặc dù những sự thật nói trên chưa được giảng dạy ở nhà trường và chưa được giới truyền thông ủng hộ, nhưng số người tin vào thuyết tiến hóa cũng chỉ đạt tới con số khoảng 19% (theo thăm dò của Viện Gallup). Tuy nhiên con số 19% này lại chiếm được những “pháo đài” quan trọng trong lĩnh vực truyền bá thông tin, đó là nhà trường và những kênh thông tin chính thức. Đó không phải là một chiến thắng khoa học, mà là một sự trớ trêu có một không hai của lịch sử hiện đại, trong đó có công lớn của những vụ lừa đảo về tiến hóa, điển hình là vụ “Người Piltdown”.

Clarence Darrow, a famous Chicago lawyer, and William Jennings Bryan, defender of Fundamentalism, have a friendly chat in a courtroom during the Scopes evolution trial. Darrow defended John T. Scopes, a biology teacher, who decided to test the new Tenessee law banning the teaching of evolution. Bryan took the stand for the prosecution as a bible expert. The trial in 1925 ended in conviction of Scopes. ca. 1925 Dayton, Tennessee, USA

Clarence Darrow, a famous Chicago lawyer, and William Jennings Bryan, defender of Fundamentalism, have a friendly chat in a courtroom during the Scopes evolution trial. Darrow defended John T. Scopes, a biology teacher, who decided to test the new Tenessee law banning the teaching of evolution. Bryan took the stand for the prosecution as a bible expert. The trial in 1925 ended in conviction of Scopes. ca. 1925 Dayton, Tennessee, USA

Hình bên: 2 luật sư trong vụ án John Scopes ở tiểu bang Tennessee, Mỹ, năm 1925. Luật sư Clarence Darrow (trái) là người CÓ CÔNG LỚN trong việc làm cho thuyết tiến hóa thắng thế trong nhà trường trên toàn thế giới, vì ông đã sử dụng bằng chứng “Người Piltdown” để chứng minh John Scopes vô tội – anh ta chỉ truyền bá khoa học khi dạy thuyết tiến hóa mà thôi – vì cho đến thời điểm đó “Người Piltdown” vẫn được tin là bằng chứng khoa học thực sự của thuyết tiến hóa. Mãi đến năm 1953 (28 năm sau vụ án), nhân loại mới GIẬT MÌNH được biết “Người Piltdown” là bằng chứng giả mạo, một vụ lừa đảo xấu xa và ô nhục của thuyết tiến hóa. Nhưng vụ án Scopes không bao giờ được xét xử lại. Bất công được giữ nguyên cho tới tận hôm nay. Thuyết Tiến hóa không cảm thấy xấu hổ vì đã thắng lợi nhờ những vụ lừa đảo như thế. Không phải một, mà nhiều vụ lừa đảo như thế! Không có một lý thuyết khoa học nào có thể so sánh với Thuyết Tiến hóa về kỷ lục lừa đảo bằng bằng chứng giả mạo! Việc này được che đậy trong các nhà trường trên khắp thế giới!

Kết luận

Sự ra đời và tồn tại của Học thuyết Darwin là một sai lầm tệ hại nhất của khoa học, chính xác hơn, đó là một trong những thảm họa về nhận thức của con người, một trong những sản phẩm ngụy khoa học lớn nhất trong nền văn minh nhân loại, ra đời trong thế kỷ 19, cần phải được xóa bỏ.

Đó là lý do để nhiều nhà khoa học đã tập hợp lại, ra tuyên bố chung, chính thức thông báo cho toàn nhân loại biết sự thật phi khoa học của Học thuyết Darwin. Như chính bản tuyên bố đã nói: “It deserves to be heard”, tuyên bố này đáng được lắng nghe.

PVHg 15/08/2016

 

Advertisement

7 thoughts on “Scientific Dissent from Darwinism / Bất đồng quan điểm về khoa học với Học thuyết Darwin

 1. 1/ Ngoài những hóa thạch sống như con cua ở bài viết trên cho thấy không có sự tiến hóa. Người ta còn phát hiện rất nhiều cổ vật đi trước thời đại. Chúng ta còn sống chung với khủng long chứ không phải đùa. Ví dụ như sau:
  http://mb.daikynguyenvn.com/khoa-hoc/9-co-vat-thach-thuc-su-hieu-biet-cua-nhan-loai.html
  http://tinhhoa.net/tang-da-ica-con-nguoi-da-song-chung-voi-khung-long-tu-65-trieu-nam-truoc.html
  http://tinhhoa.net/bi-an-ve-lo-phan-ung-hat-nhan-thoi-tien-su.html
  http://tinhhoa.net/co-vat-trong-than-da-chung-minh-thuyet-tien-hoa-la-sai-lam.html
  http://tinhhoa.net/qua-cau-kim-loai-28-ty-nam-tuoi-thach-do-thuyet-tien-hoa-loai-nguoi.html
  Bác Hưng cũng nên tìm hiểu qua về văn minh thời cổ đại để thấy rằng con người chúng ta đã làm được những gì. Có lẽ, nhiều người sẽ nghĩ những thứ đó là do người ngoài hành tinh (aliens) giúp đỡ chúng ta. Thật là khôi hài !
  Einstein và Robert Oppenheimer cũng không phải là người đầu tiên phát minh ra bom nguyên tử. Thật sự là vũ khí nguyên tử đã có từ thời cổ đại rồi (mọi người có thể tìm hiểu trên mạng ). Chúng ta hãy suy nghĩ xem những nền văn minh như Atlantis họ đã làm gì mà để biến mất không còn dấu vết như vậy ! Nếu giả sử bây giờ thế giới của chúng ta bị hủy diệt do chiến tranh hạt nhân, rồi 10000 năm sau con người khi đó nhặt được chiếc đĩa CD, hay chiếc smartphone thì chắc chắn họ cũng sẽ thắc mắc vì sao chúng ta có được những thứ này

  2/ Về ý kiến của 1000 nhà khoa học ở bài viết trên. Giới tiến hóa họ cũng chống đỡ bằng cách bảo rằng có 1300 chữ ký của những nhà khoa học ủng hộ tiến hóa – nhiều hơn số người bác bỏ tiến hóa để thấy rằng tiến hóa vẫn được chấp nhận rộng rãi

  Thích

 2. Bác ơi !
  – Lâu rồi cháu không nói chuyện với bác , chắc hẳn bác vẫn khỏe và miệt mài đọc – dịch những tài liệu quý giá cho người trẻ chúng cháu.

  – Qua vấn đề về Thuyết Bất Toàn của Godel và Ngụy Học Thuyết Darwin . Ở đây, cháu không bàn về nội dung của nó, mà cháu muốn nói về việc nhờ có bác mà cháu và nhiều người có thể có được những kiến thức quý báu mà trong nước khó có được.

  – Cháu rất bất ngờ khi biết rằng hàng loạt các nhà khoa học nổi tiếng đã phản đối Ngụy Học Thuyết Darwin từ những năm thế kỷ XX , mà đến giờ thế kỷ XXI chúng cháu vẫn phải học cái Ngụy Học Thuyết đó.

  – Nên cháu có một thỉnh cầu với bác 2 điều:

  + Thứ nhất : Ngoài những sự thật bác đã viết mà chúng cháu không được biết bấy lâu, thì bác hãy có những bài viết về những nội dung khác chúng cháu cũng không được biết đi ạ.

  + Thứ 2 : Với tinh thần ” Người kết nối thế hệ ” của bác, bác hãy tạo điều kiện cho chúng cháu được tiếp xúc, được giao lưu, được nghe kể chuyện từ các giáo sư đầu ngành như giáo sư Cao Chi, những người mà bác thấy thích hợp cho sự phát triển của chúng cháu.

  – Cháu khẩn thiết mong bác hãy đưa chúng cháu đến tiếp cận những tri thức bên ngoài với ạ.

  – Tiếp nữa là bác ơi, cháu vừa mới biết được sự thật là Steve Jobs đã đọc cuốn ” Tự Truyện của một yogi ” của Yogananda rất nhiều lần, mỗi năm ông ấy đọc cuốn đó 2 lần, và trong đám tang của ông, thì mọi người đến dự đều được phát cho 1 cuốn sách đó. Nên cháu tin là ông ấy muốn gửi gắm một thông điệp gì đó khi phát sách như vậy. Rồi ông ấy hàng tuần mời 1 vị cao tăng Phật Giáo đến để giao lưu và Thiền. Cho thấy một đời sống tâm linh phong phú của Steve Jobs. Steve Jobs đã từng nói rằng muốn trở thành một thánh nhân. Vậy cháu muốn biết bác có nhận xét gì về điều này không ?

  Thích

  • Trả lời cháu Chinh,
   1/ Cám ơn cháu rất nhiều vì sự đồng cảm. Xin lỗi cháu vì bác trả lời hơi muộn.
   2/ Quả thật, ngay khi vừa đặt chân tới Úc định cư (lúc ấy internet mới manh nha, thông tin chủ yếu vẫn tìm qua sách vở), bác đã “khám phá” ra những thông tin động trời mà khi còn ở VN bác không hề biết, và có lẽ những người khác cũng không biết. Bác đã lập tức viết bài để chia sẻ với bạn đọc tiếng Việt. Thí dụ:
   ● Ý nghĩa thực sự của chữ Vạn, tức Swastika, giải quyết dứt điểm thắc mắc về sự trùng hợp về hình thức bề ngoài rất khó hiểu giữa chữ Vạn của Phật giáo với dấu thập ngoặc của chủ nghĩa quốc xã Đức.
   ● Định lý Bất toàn của Kurt Godel, bác choáng váng vì ý nghĩa to lớn của nó cả về khoa học lẫn triết học. Bác ngạc nhiên không hiểu tại sao ở VN không ai biết, không ai nhắc đến. Bác tìm ra lý do: nó bị chính giới toán học trên thế giới tảng lờ, che đậy. Cuối thế kỷ 20, khoa học computer tái khám phá ra nó, và nhân loại mới bừng tỉnh. Bác lập tức viết bài giới thiệu định lý này ở VN. Tên gọi định lý này trong tiếng Việt, Định lý Bất toàn, do bác chuyển ngữ từ tiếng Anh là Theorem of Incompleteness. Bác mừng là tên gọi này đến nay đã trở thành phổ biến ở VN.
   ● Hàng loạt thông tin khoa học về vật lý, toán học, sinh học, khoa học computer, khoa học thần kinh, ngôn ngữ học, triết học mà bác đã liên tục đưa tin trên các báo, đã được tổng hợp thành sách trong cuốn “Những câu chuyện khoa học hiện đại”, NXB Trẻ xuất bản năm 2004. Đã đưa lên PVHg’s Home.
   ● Hơn một năm qua, bác đã đọc rất nhiều bài báo về thuyết tiến hóa Darwin, và đã làm hết sức mình để giới thiệu với độc giả VN về tính chất phi khoa học, phản khoa học, ngụy khoa học của học thuyết này, thậm chí về hệ quả độc hại của học thuyết này đối với đạo đức con người.
   Đó là một vài chủ đề mà bác học được trong những năm qua, kể từ khi đến Úc, và cũng là một công vụ tông đồ khi mang những sự thật về những gì mình học được đến với độc giả VN. Bác rất ngạc nhiên khi thấy những gì mình “khám phá” được từ khi đến Úc đều ít hay nhiều, trực tiếp hoặc gián tiếp liên quan đến ĐẠO! Nhưng đó là một ngạc nhiên thú vị, a nice surprise, vì chẳng có chủ đề nào có ý nghĩa bằng chủ đề về ĐẠO!
   Bác chịu ảnh hưởng rất nặng của Pascal khi ông cho rằng con người là một cây sậy có tư tưởng, và rằng tư tưởng làm nên tầm vóc con người, và rằng có thể hiểu được một người không có đầu nhưng không thể hiểu được một người không có tư tưởng, và rằng một nhà toán học thuần túy cũng chỉ giống như một anh thợ thủ công mà thôi…
   Không có tư tưởng (tư tưởng rỗng tuếch) cũng tương tự như sống thực vật; hoặc nếu tư tưởng nhảm nhí như thuyết tiến hóa chẳng hạn thì đó là bệnh hoạn của con người.
   3/ “Tự truyện của một Yogi” là một cuốn sách đặc biệt dành cho những người thông minh. Steve Jobs là một người thông minh đầy cá tính. Bác không ngạc nhiên khi thấy ông ấy mê cuốn sách này, vì bác rất mê. Nếu ông ấy không mê cuốn này thì mới là chuyện lạ. Giới tiến hóa không đủ trình độ đọc cuốn sách này. Thế giới hiện nay tồn tại song song hai loại người đối lập: một loại biết trân trọng phép mầu; một loại không. “Tự truyện của một yogi” là sách dành cho những người sâu sắc. Kiểu tư duy cơ giới và lắp ghép bịa đặt như thuyết tiến hóa thì không bao giờ hiểu nối loại sách “Tự truyện của một Yogi”.
   4/ Ý kiến của cháu cho thấy mặc dù biển thông tin hiện nay tràn ngập (internet), nhưng vấn đề chọn lọc và xử lý thông tin lại là một thử thách đối với con người. Nếu con người không có trực giác tốt, và đặc biệt. nếu ko có tâm Đạo sáng, thì sẽ chìm ngập trong biến thông tin mà nhầm lẫn và sai lầm. Vì thế người ta không thể cậy mình thế này hoặc thế nọ, mà phải khiêm tồn học hỏi, đặc biệt phải trau dồi cái Tâm Đạo. Không có Tâm Đạo mà chỉ có vài hiểu biết khoa học thuần túy thì thậm chí là nguy hiểm, điển hình là Thuyết Tiến hóa. Trong khi Định lý Bất toàn dạy chúng ta rằng tư duy logic và khoa học vô cùng khiếm khuyết, con người càng nên khiêm tốn.
   Bác rất mong nhận được nhiều ý kiến của cháu.
   PVHg

   Thích

 3. Trước đây chú Hưng đã viết nhiều bài phê phán thuyết tiến hóa nhưng hình như có một số người bảo thủ nghĩ rằng mình có thừa trí thức nên vẫn cứng đầu cho rằng đó là quan điểm riêng của chú và của những người tin theo tôn giáo . Chỉ có những người thực sự có tinh thần học hỏi cầu tiến, nhất là các bạn trẻ, thì mới tin điều chú Hưng nói và hưởng ứng tinh thần phê phán thuyết tiến hóa . Nhưng bây giờ đây là quan điểm của 1000 nhà khoa học hàng đầu thế giới phản đối thuyết tiến hóa thì tôi tin rằng suy nghĩ của những người bảo thủ cũng sẽ bị lung lay . Mong rằng họ sẽ không còn tin vào thứ lý thuyết nhảm nhí gọi là tiến hóa ấy nữa. Thật là ngược đời , gọi là “tiến hóa” nhưng thực ra theo tôi lại là thứ lý thuyết bệnh hoạn làm cho con người thoái hóa , băng hoại đạo đức , khiến cho xã hội suy đồi ngày càng kém đạo đức như hiện nay.
  Nhân đây tôi xin nói về ý kiến của bạn Tiến Nam nói giới tiến hóa sẽ ra tuyên bố có 1300 chữ ký ủng hộ thuyết tiến hóa… Tôi biết là bạn chỉ nói vui để châm biếm thói bảo thủ cố chấp của giới tiến hóa mà thôi. Nhưng giả sử đúng như thế thì đó sẽ là trò cười, vì thuyết tiến hóa là lý thuyết chính thống, làm danh sách chữ ký ủng hộ thì hóa ra “lạy ông tôi ở bụi này” à ? Anh là chính thống thì anh không thể làm thế, làm thế là dại , là tự vả vào mặt mình.
  Tôi tin rằng bài viết này có sức thuyết phục to lớn như một tiếng bom nổ giữa trời xanh. chúc chú Hưng có nhiều thành công hơn nữa!

  Thích

  • Bạn Hữu Ái.
   Không. Thực ra tôi không nói vui. Đúng là thế đấy
   Có người bảo rằng Tổ chức Discovery Institute nêu tên 1000 nhà khoa học (thời điểm công bố là 100 gom từ năm 2001) không đồng tình với thuyết tiến hoá. Để đáp lại, tổ chức vì Giáo dục Khoa học Mỹ (NCSE) đã lập 1 danh sách các nhà khoa học tuyên bố ủng hộ tiến hoá, và điều đặc biệt là chỉ nhận chứ kí của những người có gốc tên Steve (Steven, Stephen, Stephanie…), và gom được hơn 1300 chữ ký. Hơn nữa, 1300 evolutionist ở đây chỉ là 1%, và phải nhân con số 1300 lên 100 lần, tức là 130.000 evolutionist.

   Đấy, nguyên văn một người bênh vực tiến hóa nói như thế. Tôi không rõ chính xác con số những nhà khoa học ủng hộ tiến hóa là bao nhiêu. Nhưng bạn nhận xét đúng. Việc xin chữ ký ủng hộ tiến hóa như vậy chẳng khác nào ” vạch áo cho người xem lưng “. Họ tự để lộ ra rằng thuyết tiến hóa bị nghi ngờ là phản khoa học, phi khoa học và ngụy khoa học.

   Thích

 4. Pingback: CUỘC SỐNG ĐỜI THƯỜNG TRÊN THẾ GIAN | Duy Lực Thiền

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s