MATHS DISPROVE EVOLUTION / Toán học bác bỏ thuyết tiến hóa

EPAfDC6PXTTL4T7NF7btEe3a“The probability of life originating from accident is comparable to the probability of the unabridged dictionary resulting from an explosion in a printing shop”, said biologist Edwin Conklin. In order to understand why many biologists do not believe in evolution, please read the following article on EPOCH TIMES 23/11/2015…
“Xác suất để sự sống nảy sinh một cách ngẫu nhiên có thể so sánh với xác suất để một cuốn từ điển đầy đủ hình thành [một cách ngẫu nhiên] từ một vụ nổ trong tiệm in”, nhà sinh học Edwin Conklin nói. Để hiểu tại sao nhiều nhà sinh học không tin vào tiến hóa, xin đọc bài báo sau đây trên Đại Kỷ Nguyên 23/11/2015

Đọc tiếp

Khám phá di tích con tàu Noah, bằng chứng của Đại Hồng Thủy

noahsarkandrainbowKinh Thánh kể lại cách đây mấy ngàn năm con người đã hư hỏng hỗn láo đến mức Chúa nổi cơn thịnh nộ. Ngài quyết định trừng phạt bằng cách gây ra nạn Đại Hồng Thủy, nhấn chìm tất cả đám nhân loại hư hỏng đó. Chỉ có gia đình ông Noah là người tử tế được cứu sống trên một con tàu,… Năm 1987, khảo cổ học bất ngờ tìm thấy di tích con tàu Noah, như một bằng chứng cảnh cáo con người trong thời đại ngày nay: Hãy tỉnh lại đi, trước khi quá muộn! PVHg’s Home xin trân trọng giới thiệu sự kiện khảo cổ vĩ đại này thông qua bài báo sau đây… Đọc tiếp

Why did Great Scientists Believe in God? Tại sao các nhà khoa học vĩ đại nhất tin Chúa?

Louis Pasteur said: “The more I study nature, the more I stand amazed at the work of the Creator”. Nearly one century later, Albert Einstein also lauded the same: “The more I study science, the more I believe in God”. The video “God of Wonders” may explain why the greatest scientists as Pasteur, Einstein,… believe in God. Please enjoy this wonderful video with Vietnamese interpretation.
Louis Pasteur nói: “Càng nghiên cứu tự nhiên, tôi càng kinh ngạc trước kỳ công của Đấng Sáng tạo”. Gần một thế kỷ sau, Albert Einstein cũng thốt lên lời ngợi ca tương tự: “Càng nghiên cứu khoa học tôi càng tin Chúa”. Cuốn video “Chúa sáng tạo những điều kỳ diệu” có thể giải thích vì sao những nhà khoa học vĩ đại nhất như Pasteur, Einstein,… tin vào Chúa. Xin mời thưởng thức video tuyệt vời này với thuyết minh tiếng Việt.

Misconception of Evolution in Text-books / Nhận thức sai về tiến hóa trong sách giáo khoa

NietzcheA bad doctor can kill patients. A stupid engineer can make buildings to be collapsed. But how dangerous is a misconception of the world which has been taught for years in text-books? I think of this question in reading a new article on Epoch Times 17/11/2015: Fraudulent evidences and wrong experiments of evolution in biological text-books…
Một bác sĩ tồi có thể giết chết bệnh nhân. Một kỹ sư dốt có thể làm đổ nhà. Nhưng một nhận thức sai lầm về thế giới được dạy nhiều năm trong sách giáo khoa thì nguy hiểm như thế nào? Tôi nghĩ đến câu hỏi này trong khi đọc một bài báo mới trên Đại Kỷ Nguyên ngày 17/11/2015: Bằng chứng ngụy tạo và thí nghiệm sai lầm về tiến hóa trong sách giáo khoa sinh học… (Hình trên: “Tôi không buồn vì bạn dối trá tôi, tôi buồn rằng từ nay tôi không thể tin bạn nữa” (Friedrich Nietzsche). Tương tự, tôi không buồn vì các nhà tiến hóa ngụy tạo bằng chứng để lừa dối mọi người, nhưng tôi buồn vì từ nay tôi không thể tin thuyết tiến hóa nữa (PVHg’s Home)). Đọc tiếp

Yeol Eum Son, a magic pianist / Yeol Eum Son, một nghệ sĩ dương cầm có ma lực

2012park-4 copy

Darwinism said women less evolve than men. It is a wrong judgment which is disproved by women themselves. Yeol Eum Son, a magic female pianist, proves how women are intelligent and talented. Please enjoy some following pieces of music to think how music is beautiful and how Darwinism is supid…
Chủ nghĩa Darwin nói phụ nữ kém tiến hóa so với đàn ông. Đó là một nhận định sai lầm bị chính phụ nữ bác bỏ. Yeol Eum Son, một nữ nghệ sĩ dương cầm có ma lực, chứng minh phụ nữ thông minh và giỏi giang thế nào. Xin mời thưởng thức những tác phẩm âm nhạc sau đây để thấy âm nhạc tuyệt vời thế nào và học thuyết Darwin “stupid” ra sao… Đọc tiếp

Scientists are abandoning Darwinism / Giới khoa học đang từ bỏ học thuyết Darwin

1 Ernst_Boris_Chain-quote-675x396

Darwinism is an hypothesis without any evidence, but it has been considered as a true scientific theory for a very long time. This is the worst mistake of the science and education over the world. Now is the time to reveal the truth. PVHg’s Home has honour to introduce the new article on EPOCH TIMES, titled: “Scientist are abandoning Darwinism”…
Học thuyết Darwin là một giả thuyết vô bằng chứng, nhưng trong một thời gian rất dài nó đã được coi như một lý thuyết khoa học chân chính. Đây là sai lầm tệ hại nhất của khoa học và giáo dục trên toàn thế giới. Nay là lúc phải làm rõ sự thật. PVHg’s Home trân trọng giới thiệu bài mới trên Đại Kỷ Nguyên, nhan đề: “Giới khoa học đang từ bỏ học thuyết Darwin”Đọc tiếp

The Magic of Music / Sự Kỳ diệu của Âm nhạc

Henri-Lucien_Doucet_-_CarmenLudwig van Beethoven once said: “Music is a higher revelation than all wisdom and philosophy”. Sarah Chang and Yeol Eum Son, two Korean girls among the most talented musicians in the world nowadays, may bring to you some happiest moments and help you to discover something extraordinary that science cannot explain. Please enjoy: 1/ Carmen Fantasy by Pablo Sarasate, perfectly presented by Sarah Chang, and 2/ Piano Concerto No. 21, K.467 by Wolfgang Amadeus Mozart, magically presented by Yeol Eum Son, a “Mozart resurrection” in Tchaikovsky Concours 2011.
Ludwig van Beethoven có lần nói: “Âm nhạc là một sự khai mở cao hơn mọi sự khôn ngoan và triết học”. Sarah Chang và Yeol Eum Son, hai cô gái Hàn quốc trong số những nghệ sĩ âm nhạc tài năng nhất thế giới ngày nay, có thể mang đến cho bạn những khoảnh khắc hạnh phúc nhất và giúp bạn khám phá ra cái gì đó phi thường mà khoa học không thể giải thích được. Xin thưởng thức: 1/ Carmen Fantasy của Pablo Sarasate, trình bầy tuyệt hảo bởi Sarah Chang, và 2/ Piano Concerto No. 21, K.467 của Wolfgang Amadeus Mozart, với tiếng đàn mê hoặc của Yeol Eum Son, một “Mozart tái sinh” trong cuộc thi âm nhạc Tchaikovsky năm 2011.
Hình trên: Nhân vật Carmen trong vở Opera CARMEN của Georges Bizet (dựng theo tiểu thuyết cùng tên của Prosper Mérimée), một trong những vở opera kinh điển nhất thế giới, đến nay vẫn truyền ngọn lửa rạo rực của cuộc sống cho chúng ta và làm mê hoặc lòng người bởi cái đẹp quyến rũ của nó.

 

Đọc tiếp