QUO VADIS

A reader named Therese has just sent to PVHg’s Home a story of QUO VADIS, a literature and cinema masterpiece, in which she said “you will waste your life if you don’t enjoy it”. Great thanks to Therese and I would like to introduce this masterpiece to the readers …

Một độc giả tên là Therese vừa gửi tới PVHg’s Home một câu chuyện về QUO VADIS, một kiệt tác văn học và điện ảnh, trong đó nói rằng “nếu không thưởng thức tác phẩm này thì phí cả đời người”. Xin chân thành cảm ơn Therese và xin trân trọng giới thiệu kiệt tác này với độc giả … Tiếp tục đọc