Very Bad News For Evolution / Những tin rất xấu cho Thuyết tiến hóa

First, genetic entropy theory points out that genetic mutation is not an evolutionary mechanism, but a death knell for the evolutionary theory. Second, mitochondrial DNA studies reveal that there is not evolution at all. Third, an international conference on the origin of life deems evolution a “hoax”… Those are very bad news for evolution!

Thứ nhất, lý thuyết về thoái hóa di truyền chỉ ra rằng đột biến gene không phải là một cơ chế tiến hóa, mà là một tiếng chuông báo tử cho thuyết tiến hóa. Thứ nhì, nghiên cứu về DNA ty thể để lộ ra rằng chẳng có tiến hóa nào cả. Thứ ba, một hội nghị quốc tế về nguồn gốc sự sống coi thuyết tiến hóa là “trò lừa bịp”… Đó là những tin rất xấu cho thuyết tiến hóa!

Theo bài báo “Life, A Grand Design / Sự sống, một Thiết kế Vĩ đại”[1], vừa được công bố ngày 20/08/2018, “tòa lâu đài tiến hóa” dựa trên hai trụ cột:

 • Một, Giả thuyết Đột biến Gene ─ giả thuyết cho rằng đột biến gene sẽ dẫn tới biến đổi hệ gene, làm cho loài biến đổi, tức là dẫn tới tiến hóa.
 • Hai, Giả thuyết Phi Tạo sinh (Abiogenesis) ─ giả thuyết cho rằng sự sống đầu tiên ra đời một cách ngẫu nhiên từ vật chất không sống.

Nhưng những khám phá MỚI NHẤT của sinh học di truyền vừa được công bố cách đây vài ba tháng đã để lộ cho thấy những vết nứt trầm trọng không thể cứu chữa của cả hai cột trụ nói trên, dự báo sự sụp đổ tất yếu của “tòa lâu đài tiến hóa”.

Tin tức thứ nhất: Đột biến gene chống lại sự tiến hóa!

Thật vậy, thay vì đột biến gene dẫn tới tiến hóa như học thuyết Tân Darwin tuyên truyền, bài báo sau đây chứng minh điều ngược lại: đột biến gene chỉ dẫn tới sự thoái hóa, thậm chí sự tuyệt chủng của sinh vật!

Đó là bài báo Evolution vs Mutation Meltdown and Genetic Entropy[2], tạm dịch là “Sự thoái hóa do đột biến gene và sự suy giảm trật tự di truyền chống lại sự tiến hóa”, đăng trên trang mạng “ED” (Evolution Dismantled – Thuyết tiến hóa bị bóc trần).

Chủ đề nghiên cứu về “Genetic Entropy” hoặc “Sự suy giảm trật tự di truyền” là một trong những định hướng nghiên cứu đang phát triển mạnh mẽ hiện nay, trở thành một mối đe dọa ngày càng lớn đối với sự tồn vong của thuyết tiến hóa.

Những ai đã hiểu Định luật 2 của Nhiệt động lực học, tức Định luật Entropy, thì sẽ dễ dàng hiểu khái niệm “genetic entropy”, tức “sự suy giảm trật tự di truyền”:

Nếu Định luật Entropy mô tả quy luật suy giảm trật tự trong các hệ động lực học nói chung[3] thì hiện tương “genetic entropy” mô tả quy luật suy giảm trật tự trong hệ di truyền của sự sống, và đó chính là nguyên nhân dẫn tới bệnh tật, cái chết và sự tuyệt chủng của các loài. Điều này rõ ràng là trái ngược với quan điểm đột biến gene dẫn tới tiến hóa.

Để thấy rõ ý nghĩa sâu sắc của những nghiên cứu về “genetic entropy”, cần biết rõ lý do ra đời của lý thuyết đột biến gene:

Đầu thế kỷ 20, khi các Định luật Mendel về Di truyền được tái khám phá, thuyết tiến hóa có nguy cơ sụp đổ. Đơn giản vì các định luật di truyền cho thấy LOÀI LÀ CỐ ĐỊNH ─ các đặc trưng của loài được di truyền theo những định luật xác định một cách chính xác như toán học. Nói cách khác, loài không thể thay đổi, không có sự tiến hóa ─ cái gọi là “vĩ tiến hóa” (macro-evolution) hoàn toàn là sản phẩm của trí tưởng tượng.

Để cứu vãn thuyết tiến hóa, các nhà tiến hóa đưa ra Giả thuyết Đột biến Gene, được gọi là học thuyết Tân-Đác-uyn (Neo-Darwnism), trong đó cho rằng trong quá trình tương tác thích nghi với môi trường, gene có thể bị đột biến, và vô số đột biến liên tiếp trong một khoảng thời gian dài hàng trăm triệu năm có thể tích lũy thành một biến đổi lớn của hệ gene làm cho loài thay đổi, tức là tiến hóa.

Nhưng bất chấp các nhà tiến hóa trình bày giả thuyết đột biến gene hấp dẫn như thế nào, những người tỉnh thức vẫn thấy rõ bản chất của gỉa thuyết này là một NIỀM TIN chống lại khoa học và phản tự nhiên. Đơn giản vì nó chống lại các Định luật Mendel về Di truyền ─ những định luật khoa học đã được chứng minh một cách rõ ràng và được toàn thế giới thừa nhận như những định luật tất yếu của tự nhiên.

Cuộc tranh cãi về Giả thuyết Đột biến Gene đã buộc toán học vào cuộc. Hội nghị quốc tế tại Viện Wistar, Philadelphia, 1966 đã đi đến kết luận: “Học thuyết Tân-Darwin không thể bảo vệ được bằng toán học”, tức là toán học bác bỏ khả năng đột biến dẫn tới tiến hóa[4]. Vậy mà các nhà tiến hóa vẫn bất chấp, họ tiếp tục ôm “giấc mộng đột biến gene” như một “ĐỨC TIN” không thể lay chuyển. Nhưng… “cái gì của Ceasar phải trả lại cho Ceasar”[5], sự thật phải trả lại cho sự thật! Bài báo về “Sự suy giảm trật tự di truyền” trên trang ED nói trên đã trả lại sự thật cho câu chuyện về đột biến gene, giáng một đòn nặng vào “đức tin” của học thuyết Tân-Darwin khi đưa ra những khẳng định sau đây:

 • Đột biến là một lỗi sao chép mã DNA. Sinh vật có “phép lạ” là khả năng tự chữa lỗi[6].
 • Dữ liệu thực tế cho thấy hầu hết đột biến đều có hại, hại nhiều hoặc hại ít. Hầu như không tìm thấy đột biến có lợi.
 • Tồn tại một quá trình được gọi là “genetic entropy”, hoặc “sự suy giảm trật tự di truyền” thông qua các thế hệ: Trung bình một đời người sẽ nẩy sinh khoảng 300 đột biến có hại. Những đột biến này được di truyền lại cho đời sau. Mỗi đời sau tiếp thu đột biến của đời trước cộng với đột biến mới nẩy sinh trong đời mình, do đó sau nhiều thế hệ, số lượng đột biến này ngày càng lớn ─ lớn đến mức dẫn tới bệnh hoạn, cái chết, hoặc tuyệt chủng loài! Sự suy giảm trật tự di truyền có thể kiểm chứng được, và đó là một quy luật chống lại sự tiến hóa!
 • Cơ chế chọn lọc tự nhiên không có khả năng chọn lựa đột biến, do đó cơ chế chọn lọc tự nhiên là vô dụng trong hầu hết thời gian. Do đó, cái gọi là sự tiến hóa dựa trên chọn lọc tự nhiên cũng chỉ là một thứ tưởng tượng trái với thực tế

Bài báo kết luận:

“Nội dung cốt lõi của học thuyết Tân-Darwin hiện đại là lý thuyết đột biến kết hợp với lý thuyết chọn lọc tự nhiên. Nhưng dữ liệu thực tế cho thấy số lượng đột biến áp đảo là có hại (ngay cả khi nó chỉ có hại một chút), và cho thấy sự chọn lọc tự nhiên là vô dụng trong hầu hết thời gian, bởi nó không thể “nhìn thấy” hầu hết các đột biến để loại bỏ chúng. Trong khi khó trở thành một cơ chế đứng vững cho thuyết tiến hóa, lý thuyết đột biến đang gióng lên hồi chuông báo tử cho thuyết tiến hóa ─ một lý thuyết nói rằng mọi sinh vật đều có một nguồn gốc chung”.

Tin tức thứ hai: DNA ty thể cho thấy không có tiến hóa!

Trong Tháng 05/2018 vừa qua, một khám phá mới về di truyền học đã gây ra một chấn động lớn trong thế giới khoa học như một tiếng chuông báo tử dành cho thuyết tiến hóa.

Mặc dù các hãng tin lớn (từng ủng hộ thuyết tiến hóa) đã cố tình im lặng trước tin tức về khám phá mới này, nhưng càng bưng bít sự thật càng làm cho những người yêu sự thật háo hức tìm kiếm sự thật đó hơn.

Đó là công trình nghiên cứu của hai nhà tiến hóa là Mark Stoeckle thuộc Đại học Rockefeller ở New York và David Thaler tại Đại học Basel ở Thụy Sĩ, công bố trên tạp chí “Human Evolution” (Sự tiến hóa của con người), số 1-2 (1-30), Tập 33, năm 2018, dưới tiêu đề:

Why should mitochondria define species” (Tại sao ty thể sẽ xác định loài?)

“Đây là một nghiên cứu tham vọng nhất và mang tính quyết định của các nhà sinh học tiến hóa về những biến đổi lịch sử trong các mã vạch ADN của động vật và con người”[7].

Nói một cách dễ hiểu, các tác giả của công trình nghiên cứu này, Stoeckle và Thaler, muốn giải thích sự tiến hóa đã diễn ra như thế nào thông qua sự biến đổi của các mã vạch DNA.

Để thực hiện tham vọng đó, Stoeckle và Thaler đã nghiên cứu, khảo sát, so sánh một tập hợp dữ liệu khổng lồ gồm 5 triệu tấm ảnh chụp nhanh của gene ─ được gọi là các mã vạch DNA ─ do các nhà nghiên cứu trên khắp thế giới thu thập từ 100.000 loài động vật bao gồm cả con người, đã được gửi vào cơ sở dữ liệu GenBank của chính phủ Mỹ.

Nếu thành công thì đây sẽ là một khám phá vĩ đại! Vậy nó có thành công không?

Câu trả lời là KHÔNG! Thậm chí nó cho kết quả ngược lại, rằng:

90% các loài động vật xuất hiện gần như cùng một lúc với con người vào một thời điểm không xa chúng ta lắm khoảng từ 100.000 đến 200.000 năm trước đây[8].

Có nghĩa là chẳng hề có tiến hóa gì cả! Đây là một đòn trời giáng lên thuyết tiến hóa!

Một bài báo trên trang Phys.Org cay đắng thừa nhận “nếu khám phá này không lật đổ thuyết tiến hóa thì chắc chắn sẽ xô đẩy thuyết tiến hóa nhiều hơn là đưa ra được một ý tưởng chắc chắn (để giải thích) sự tiến hóa đã diễn ra như thế nào”[9]. Bài báo này nói rõ: “Trong việc phân tích mã vạch DNA trên 100.000 loài, các nhà nghiên cứu tìm thấy một dấu hiệu rõ ràng cho thấy hầu như tất cả các loài động vật đều xuất hiện cùng thời điểm với con người[10]

Thaler, một trong hai tác giả của công trình nghiên cứu, thú nhận: “Kết luận này rất đáng ngạc nhiên, và tôi đã cố gắng chiến đấu chống lại nó hết mức có thể”.

Tại sao phải ngạc nhiên? Vì nó trái với NIỀM TIN của Thaler nói riêng và của các nhà tiến hóa nói chung. Chẳng hạn, theo dự đoán của các sách giáo về tiến hóa hoặc các mô hình toán học mô tả thuyết tiến hóa thì “một loài có quần thể càng lớn thì mức độ biến đổi gene trong quần thể ấy càng lớn”[11], nhưng kết quả nghiên cứu này cho thấy dự đoán đó hoàn toàn sai.

Stoeckle nói:

“Văn hóa, kinh nghiệm cuộc sống và những thứ khác có thể làm cho con người rất khác nhau, nhưng về mặt sinh học, chúng ta giống như những con chim. Bằng việc xác định sự biến đổi gene bên trong các loài động vật, mà chỉ gần đây mới có thể thực hiện được nhờ một số lượng phong phú những chuỗi DNA, chúng tôi đã chứng minh được một cách có căn cứ rằng con người chúng ta chẳng phải là một ngoại lệ (về mặt di truyền so với động vật)” [12].

Có thể nói: Nếu công trình về “genetic entropy / sự suy giảm trật tự di truyền” là tiếng chuông báo tử thứ nhất đối với thuyết tiến hóa thì công trình nghiên cứu về DNA ty thể của Stoeckle và Thaler là tiếng chuông báo tử thứ hai!

Kết quả của công trình nghiên cứu này dẫn tới một nỗi thất vọng tràn trề trong giới tiến hóa. Nhiều “ông lớn về tiến hóa” IM LẶNG! Sự im lặng kém cỏi này đã bị một số báo chí vạch trần, chẳng hạn bài báo ngày 15/07/2018 trên trang WND:

“Truyền thông im lặng khi một nghiên cứu về gene thách thuyết tiến hóa giải thích” (Media silent on genetic study defying evolution)[13].

Bài báo này viết: “Kể từ đó, không có một hãng tin lớn nào đưa tin về những phát hiện gây sốc này. Không có bất kỳ một nỗ lực đáng kể nào của giới tiến hóa bác bỏ nghiên cứu này. Không có một báo cáo nào về chuyện ồn ào này trong giới khoa học hàn lâm”[14].

Đứng trước một sự thật như thế, một nhà khoa học nên chọn cách hành động như thế nào cho phù hợp?

Lựa chọn 1: Từ bỏ Thuyết tiến hóa, vì học thuyết này PHẢN LẠI TỰ NHIÊN!

Lựa chọn 2: Sửa chữa thuyết tiến hóa! Đưa ra giả thuyết mới để thoát khỏi “Nghịch lý về mã vạch DNA”!

Các tác giả của công trình nghiên cứu về DNA ty thể đã chọn lựa chọn 2. Các vị đó đã đề ra một giả thuyết rằng có thể có một thảm họa nào đó đã xảy ra trong khoảng thời gian từ 100.000 ─ 200.000 năm trước đây tiêu diệt hầu hết mọi sinh vật, và mọi thứ bắt đầu lại từ đầu…

Mặc dù có người nói nếu có một thảm họa như thế thì đó chính là trận Đại Hồng Thủy xa xưa mà Kinh Thánh đã nói đến, nhưng tôi không quan tâm tới giả thuyết của các nhà tiến hóa vì hai lý do:

Một, thuyết tiến hóa là ông vua của các giả thuyết. Đã có quá nhiều giả thuyết, và tất cả các giả thuyết đều bị “treo lơ lửng” trong suốt hơn 150 năm nay mà không hề có thực tế chứng minh. Nay lại thêm một giả thuyết mới nữa. Như thế có đáng gọi là một lý thuyết khoa học không?

Hai, với hàng loạt luận cứ khoa học thuyết phục, tôi đã từng chứng minh rõ rằng toàn bộ Thuyết tiến hóa là SAI LẦM ─ sai từ nền móng, sai từ những tiên đề ban đầu. Toàn bộ thuyết tiến hóa là một câu chuyện tưởng tượng, bắt đầu từ Darwin, nhưng được diễn tả bằng những thuật ngữ có vẻ khoa học. Thực chất đó là một học thuyết ngụy khoa học (pseudoscience), hoặc như một hội nghị khoa học quốc tế về nguồn gốc sự sống mới diễn ra gần đây tại Istanbul, thủ đô Thổ Nhĩ Kỳ, còn kết luận thuyết tiến hóa là một “trò lừa bịp”.

Tin thứ ba: Hội nghị khoa học quốc tế coi thuyết tiến hóa là một “trò lừa bịp”

Ngày 04/06/2018 vừa qua, tờ The New American ở Mỹ loan báo trên cả báo giấy lẫn báo mạng một tin tức làm cho các nhà tiến hóa vô cùng thất vọng:

Hội nghị khoa học quốc tế coi thuyết tiến hóa là một “trò lừa”” (International Scientific Conference Deems Evolution A ‘Hoax’)[15].

Tên gọi đầy đủ của hội nghị này là “Hội nghị quốc tế lần thứ ba về Nguồn gốc Sự Sống và Vũ trụ” (The 3rd International Conference on the Origin of Life and the Universe), diễn ra vào ngày 28/04/2018 tại Istanbul, thủ đô Thổ Nhĩ Kỳ.

Thổ Nhĩ Kỳ hiện nay là một trong những quốc gia đi đầu trong việc phủ nhận thuyết tiến hóa, vì thế các nhà khoa học phủ nhận thuyết tiến hóa từ khắp nơi trên thế giới tụ họp ở đây để cùng nhau nói lên tiếng nói của sự thật. Sự thật đó là:

 • Toàn bộ thuyết tiến hóa là một sự “nói dối” (a lie), “lường gạt” (hoax)
 • Vũ trụ và sự sống không thể tự nó tạo ra từ hư không, hoặc tự nó tạo ra nó. Vì thế ắt phải có Đấng Sáng tạo hoặc Nhà Thiết kế Vũ trụ, hoặc Nhà Thiết kế Sự Sống.

Tiến sĩ sinh hóa Fazal Rana, trong bài thuyết trình mang tên “The Human Genome: ENCODED by Design” (Bộ gene của con người: được mã hóa bởi thiết kế), đã chỉ ra rằng:

 • Ngôn ngữ lập trình được sử dụng trong DNA ắt phải có tác giả, và tác giả đó ắt phải là Chúa.
 • Những hệ hóa học và sinh học vô cùng phức tạp trong tế bào, sự phối hợp hoạt động vô cùng tinh vi và kỳ diệu của các bộ phận trong tế bào nói lên rằng tế bào phải được thiết kế bởi một trí tuệ siêu thông minh. Sự phức tạp và kỳ diệu của các hệ sinh học vượt quá xa khả năng hiểu biết và trí tưởng tượng của con người.
 • Tự nhiên đã cung cấp bằng chứng về những công trình do đích thân Chúa làm ra.
 • Bộ gene của con người là ngôn ngữ do Chúa viết ra để tác thành con người. Tập hợp các gene trong Bộ gene của con người giống như các từ ngữ trong một cuốn Từ Điển.
 • Bất kể cái gì do Chúa tạo ra đều kỳ diệu và có mục đích. Vì không ý thức được điều đó nên các nhà khoa học trước đây từng cho rằng phần lớn chuỗi DNA là những “mẩu tạp nham vô dụng” (junk DNA), đó là một lập luận được giới tiến hóa sử dụng trong nhiều năm. Nhưng những khám phá mới nhất cho thấy “DNA tạp nham” có mục đích của nó mà khoa học chưa biết. Dự án ENCODE, viết tắt của cụm từ “Encyclopedia of DNA Elements” (Bách khoa toàn thư các thành phần của DNA) giúp giải mã mục đích của các gene, đã đóng vai trò quyết định trong việc vạch trần sai lầm của cái gọi là “DNA tạp nham”.

Tiến sĩ vật lý David Snoke, Giáo sư Đại học Pittsburgh ở Mỹ, cũng đặc biệt nhấn mạnh đến đặc trưng thiết kế trong vũ trụ và trong các hệ sinh học. Ông nhấn mạnh:

 • Các nhà khoa học trên khắp thế giới, dù muốn hay không, đều đang dựa trên tiên đề cho rằng các hệ sinh học là những hệ đã được thiết kế có mục đích.
 • Một con chíp điện tử ắt phải có kỹ sư thiết kế nó. Không thể có một con chíp ngẫu nhiên hình thành mà không có thiết kế. Sự sống là một hệ thống được thiết kế một cách tối ưu. Nguyên lý thiết kế đã trở nên quen thuộc trong sinh học. Tài liệu khoa học ngày nay chứa đừng đầy rẫy những tham khảo liên quan đến đặc trưng thiết kế và mục đích của các thành phần của sự sống.
 • Thông tin của sự sống nói lên mục đích ẩn sâu bên trong sự sống.

Để minh họa, Snoke cho mọi người xem một video trình bày cơ chế tái bản DNA đang làm việc ─ một hoạt động phức tạp đến mức không thể tưởng tượng nổi mà Snoke ví như một vũ khúc kỳ diệu đã được Chúa cài đặt vào bên trong tế bào. Ông nói:

 • Cơ chế này phải làm việc trước khi chọn lọc tự nhiên có thể làm bất cứ cái gì, vì bạn phải sao chép DNA. Thậm chí tất cả những thứ này là cần thiết cho sự sống tồn tại

Khi trả lời phỏng vấn của tờ The New American, Snoke nhận xét rằng nhiều người chống lại Thuyết Sáng tạo không phải vì lý lẽ khoa học, mà vì những lý do xã hội. Họ nhận thức sai khi cho rằng tin vào sự sáng tạo của Chúa hoặc tin vào đặc trưng thiết kế trong vũ trụ và trong sự sống là chạy theo chủ nghĩa thần bí (mysticism) và mê tín. Ông giải thích rằng đó là một nhận thức sai lầm vì thực ra những nhà sáng lập của khoa học hiện đại đều là những người Cơ đốc giáo tin tưởng mạnh mẽ vào Chúa như Isaac Newton, William Harvey, Blaise Pascal, G.W. Leibniz, William Thompson (Lord Kelvin), Wernher von Braun,…

 • “Tất cả những nhà khoa học này đang nói rằng có thể nhìn thấy Chúa trong công trình do Ngài tạo ra”, Snoke kết luận.

Nhưng tham luận thú vị nhất trong hội nghị này có lẽ thuộc về Tiến sĩ Oktar Babuna, một bác sĩ thần kinh tốt nghiệp ở Mỹ. Ông nêu lên những thách thức khoa học mà chắc chắn thuyết tiến hóa không bao giờ có thể giải quyết được:

 • Nghịch lý con gà và quả trứng: Phải có DNA để tạo ra protein, nhưng DNA nằm trong protein, vậy muốn chế tạo ra protein phải có protein! “Phải có proteins để xuất hiện proteins”, Babuna nói, “Vậy trước hết phải có một tế bào rồi mới có thể tổng hợp proteins. Đây là một đòn chí mạng giáng lên học thuyết Darwin”[16].
 • “Đòn chí mạng thứ hai” giáng lên học thuyết Darwin là sự vắng mặt tuyệt đối của hóa thạch các loài chuyển tiếp. TS Babuna lập luận: “Nếu chúng ta tiến hóa, chúng ta phải có hóa thạch chuyển tiếp”. “Chúng ta có 700 triệu hóa thạch nhưng không hề có một hóa thạch chuyển tiếp nào cả. Cơ quan Hội tổ chức ra hội nghị này sẽ chi trả 3 triệu dollars cho bất kỳ ai có thể chỉ ra một hóa thạch chuyển tiếp”[17].
 • Thuyết tiến hóa, TS Babuna kết luận, đơn giản là dựa trên những lời nói dối, và những lời nói dối này không có gì mới. “Thuyết tiến hóa là một thứ mê tín tối dạ có từ thời cổ Ai-cập và Sumerian”, Babuna nói, “Bằng khoa học, chúng ta sẽ thấy thuyết tiến hóa là bất khả thi”[18].

KẾT LUẬN

1/ Về Giải thưởng dành cho Thuyết tiến hóa:

Thuyết tiến hóa có 2 giải thưởng VĨ ĐẠI, những người mê Thuyết tiến hóa chớ nên bỏ lỡ:

 • Giải thưởng 3 triệu dollars mà Tiến sĩ Oktar Babuna đã tuyên bố, dành cho bất kỳ ai tìm được một hóa thạch chuyển tiếp.
 • Giải thưởng 5 triệu dollars, mà Perry Marshall đã tuyên bố, dành cho bất kỳ ai chỉ ra được Nguồn mã DNA[19]

Chú ý rằng Giải Nobel chỉ có 1 triệu dollars, Giải Field chỉ có 15000 dollars Canada (quá nhỏ về tiền). Vậy Thuyết Tiến hóa rất vinh dự vì có những giải thưởng vĩ đại mà không một lý thuyết nào khác có thể có (!). Điều này chứng tỏ thách đố dành cho Thuyết Tiến hóa quá lớn, lớn hơn bất kỳ một thách đố nào khác từng được trao Giải Nobel hoặc Giải Field!

2/ Về Giả thuyết Đột biến Gene:

Thực ra từ lâu, nhiều nhà sinh học hàng đầu đã phủ nhận Giả thuyết Đột biến Gene. Nhưng giới tiến hóa vẫn làm ngơ, để hôm nay họ bị chính những công trình nghiên cứu của họ chống lại họ. Nghiên cứu về DNA ty thể của Stoeckle và Thaler cho thấy chẳng hề có sự tiến hoá nào cả. Điều này ủng hộ kết luận của Hội nghị Khoa học Quốc tế lần thứ 3 về Nguồn gốc Sự Sống và Vũ trụ ngày 28/04/2018 ở Istanbul, rằng thuyết tiến hóa là một “Hoax”!

Vậy một lần nữa, để giúp độc giả thấy rõ những người thông minh nghĩ gì về Giả thuyết Đột biến Gene và Thuyết Tiến hóa, xin trích vài ý kiến của Pierre Paul Grassé, nhà sinh học vĩ đại nhất của Pháp trong thế kỷ 20, nguyên chủ nhiệm Khoa Sinh học Tiến hóa Đại học Sorbonne, Paris, từng là Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Pháp

 • Bất kể có số lượng nhiều bao nhiêu, đột biến gene không tạo ra bất kỳ một dạng tiến hóa nào cả” (No matter how numerous they may be, mutations do not produce any kind of evolution)[20].
 • …Đột biến không thể dẫn tới tiến hóa bởi vì nó bị loại bỏ bởi chính chọn lọc tự nhiên” (…mutations have no evolutionary effect because they are eliminated by natural selection[21].
 • Ích lợi của những đột biến không ngừng của vi khuẩn là gì nếu chúng không thay đổi? Tóm lại, đột biến của vi khuẩn và virus chỉ là những dao động di truyền xung quanh vị trí trung bình; một dao động về bên phải, một dao động về bên trái, nhưng không có hiệu quả tiến hóa cuối cùng” (What is the use of their (bacteria) unceasing mutations if they do not change? In sum the mutations of bacteria and viruses are merely hereditary fluctuations around a median position; a swing to the right, a swing to the left, but no final evolutionary effect)[22].

Có nghĩa là có đột biến, đột biến là một sự thật không ai phủ nhận, nhưng đột biến chỉ dẫn tới những biến đổi nhỏ trong loài. Thí nghiệm gây đột biến nổi tiếng nhất là ruồi giấm. Ruồi giấm có thể biến đổi để mọc một cái cánh thứ ba, bay nhanh hơn, to hơn,… nhưng chúng vẫn LUÔN LUÔN là ruồi giấm.

Các nhà tiến hóa luôn luôn nói đột biến dẫn tới biến đổi rồi sau đó cơ chế “chọn lọc tự nhiên” sẽ làm “PHÉP LẠ” là “chọn lọc” những biến đổi có lợi. Nhưng Grassé nói với chúng ta rằng đột biến không có bất kỳ một mục đích hoặc mục tiêu nào cả. Đột biến đơn giản chỉ là những dao động nhỏ, nhưng luôn luôn có xu hướng trở về vị trí trung bình.

Vả lại, “chọn lọc tự nhiên” là cái gì mà nó có khả năng “chọn lọc”? Khả năng chọn lọc ắt chỉ có thể có ở những thực thể có trí tuệ, có trí thông minh? Vậy nếu Tự Nhiên là một thực thể có trí tuệ thông minh thì Tự Nhiên chính là Đấng Sáng tạo, tức là Chúa! Tóm lại, bản thân khái niệm “chọn lọc tự nhiên” (natural selection) đã là một khái niệm mơ hồ không rõ ràng, một khái niệm của chủ nghĩa tự nhiên (scientism) nhưng rốt cuộc lại chống lại chủ nghĩa tự nhiên.

3/ Về sự “lừa dối” trong Thuyết Tiến hóa, Pierre Paul Grassé nói:

 • Sự lừa dối đôi khi là vô thức, nhưng không phải luôn luôn là vô thức, vì một số người, do chủ nghĩa bè phái của họ, cố ý bỏ qua thực tế và không chịu thừa nhận những điều không thỏa đáng và sai lầm trong niềm tin của họ” (The deceit is sometimes unconscious, but not always, since some people, owing to their sectarianism, purposely overlook reality and refuse to acknowledge the inadequacies and the falsity of their beliefs)[23].

DJP, Sydney 29/08/2018

CHÚ THÍCH:

[1] https://viethungpham.com/2018/08/20/life-a-grand-design-su-song-mot-thiet-ke-vi-dai/

[2] http://evolutiondismantled.com/meltdown

[3] Khi phát biểu một cách chặt chẽ, người ta thường nói Định luật Entropy áp dụng cho các hệ khép kín, nhưng trên thực tế không tồn tại hệ tuyệt đối khép kín, vì thế Định luật Entropy thực ra đúng với mọi hệ nói chung.

[4] Xem mục “Chủ nghĩa Tân-Darwin và sự đánh giá của toán học” trong bài “Mendel disproved Darwinism / Mendel bác bỏ học thuyết Darwin” https://viethungpham.com/2015/08/28/mendel-disproved-darwinism-mendel-bac-bo-hoc-thuyet-darwin/

[5] “Vậy hãy trả lại cho Ceasar cái gì của Ceasar, và trả lại cho Chúa cái gì của Chúa / So give back to Caesar what is Caesar’s, and to God what is God’s.” (Phúc Âm, Matthew 22:21)

[6] LESSONS FROM NOBEL PRIZES 2015 / Những bài học từ Giải Nobel 2015 https://viethungpham.com/2015/10/08/lessons-from-nobel-prizes-2015-nhung-bai-hoc-tu-giai-nobel-2015/

[7] “Media silent on genetic study defying evolution” https://www.wnd.com/2018/07/media-silent-on-genetic-study-defying-evolution/  The study was most ambitious and sweeping study by evolutionary biologists on the historic changes in animal and human DNA barcodes

[8] “Media silent on genetic study defying evolution” https://www.wnd.com/2018/07/media-silent-on-genetic-study-defying-evolution/

[9] Sweeping gene survey reveals new facets of evolution https://phys.org/news/2018-05-gene-survey-reveals-facets-evolution.html

[10] Chú thích ảnh minh họa trong bài trên PHYS.ORG, chú thích 9.

[11] https://www.eurekalert.org/pub_releases/2018-05/tca-ffs051418.php

[12] Genetic differences between people across the world are no greater than differences between pigeons https://www.independent.co.uk/news/science/genetic-differences-people-dna-pigeons-mitochondria-world-a8362336.html (Culture, life experience and other things can make people very different but in terms of basic biology, we’re like the birds. By determining the genetic variety within species of the animal kingdom, made possible only recently by the burgeoning number of DNA sequences, we’ve documented the absence of human exceptionalism)

[13] Như chú thích 8.

[14] Since then, not one major news agency has reported the shocking findings. There has not been any significant attempt at refutation of the research by the evolutionary scientific community. There are no reports of an uproar in the science academy.

[15] https://www.thenewamerican.com/print-magazine/item/29183-international-scientific-conference-deems-evolution-a-hoax

[16] http://www.thenewamerican.com/files/TNA3412.pdf

[17] Như chú thích 16

[18] Như chú thích 16

[19] Evolution 2.0 Prize https://viethungpham.com/2018/08/08/evolution-2-0-prize-giai-thuong-5-trieu-usd-cho-thuyet-tien-ho/

[20] https://www.azquotes.com/author/39109-Pierre_Paul_Grasse

[21] https://www.azquotes.com/author/39109-Pierre_Paul_Grasse

[22] (Pierre-Paul Grasse, Evolution of Living Organisms (New York: Academic Press, 1977), 87.) https://www.newyorkapologetics.com/4-quotes-on-natural-selection-everyone-should-be-aware-of/

[23] https://www.azquotes.com/author/39109-Pierre_Paul_Grasse

16 thoughts on “Very Bad News For Evolution / Những tin rất xấu cho Thuyết tiến hóa

 1. Kinh chao thay Hung!

  Theo em nghi van de chinh trong thuyet tien hoa la gioi tien hoa ngay tu dau da dua ra mot gia thuyet sai( vat chat khong song ngau nhien tap hop lai thanh su song dau tien), roi sau do tiep tuc suy luan theo logic de dua den nhung ket qua thay rat hop ly nen ho cu nghi la ho dung, nhung do la sai lam vi ta thay tu mot gia thuyet sai co the dua den mot ket qua dung, vi du trong toan hoc ta dua ra gia thuyet : -2 = 2 day la gia thuyet sai, nhung tu gia thuyet sai nay ta co the dua toi ket qua dung la (-2) binh phuong = (2) binh phuong.

  Trân trong kinh chao thay!

  Thích

  • Cám ơn bạn Huynh Tan Vien,
   Bạn nói đúng rằng Thuyết Tiến hóa xuất phát từ một giả thuyết SAI
   Nhưng bạn SAI khi nói rằng bằng suy luận logic lý thuyết này đưa đến một số kết quả thấy rất hợp lý.
   Nếu một cái SAI mà suy luận thành cái hợp lý thì suy ra rằng cái suy luận logic ấy SAI.
   Vả lại, thuyết tiến hóa không đưa đến bất kỳ một kết quả hợp lý nào cả, bởi vì mọi “kết quả” của thuyết tiến hóa đều là trí tưởng tượng chứ không có trên thực tế. Thí dụ một “kết quả hợp lý” (quan trọng nhất) là:
   “Tổ tiên của người là vượn!”
   “Kết quả” này do ông Darwin sáng tác ra năm 1871, và năm 1912 được các môn đệ trong nhóm Dawson biến thành “sự thật” bằng một bằng chứng lừa đảo, đó là “Người vượn Piltdown”. Thuyết tiến hóa chỉ có những “sự thật hợp lý” tương tự như thế thôi.
   Nếu bạn Huynh Tan Vien chỉ ra được một kết quả hợp lý thực sự thì bạn sẽ đoạt giải thưởng 3 triệu USD đấy, như TS Oktar Babuna đã tuyên bố đấy.
   Vì thế chỉ có thể nói:
   Thuyết tiến hóa xuất phát từ một giả thuyết SAI ngay từ đầu và do đó bằng suy luận logic dẫn tới hàng loạt kết quả SAI hoặc chống lại thuyết tiến hóa.
   Cám ơn bạn Huynh Tan Vien một lần nữa vì comment của bạn đã giúp tôi nói rõ vấn đề hơn. PVHg

   Thích

   • gỉa thiết sai, nhưng suy luận đúng …có thể cho kết quả đúng … như …2=-2 là sai nhưng bình phương 2 vế lại đúng …thuyết tiến hóa theo mô hình blog-chain..từ các trực quan , kết nối thành lý thuyết …nhưng các kết nối này sai , không tìm được bằng chứng…chỉ nên tham khảo …không nên đưa vào sách giáo khoa như hiện nay

    Thích

   • Bạn ĐỨC THỊNH đúng khi nói rằng “các kết nối” của Thuyết tiến hoá sai, không có bằng chứng… và không nên đưa vào sách giáo khoa như hiện nay.
    Nếu Thuyết tiến hoá “chỉ nên để tham khảo”, như bạn Đức Thịnh nói, thì nên nói rõ rằng chỉ nên tham khảo để thấy rõ Darwin và các đệ tử của ông sai lầm như thế nào, dẫn đến những hệ quả tệ hại trong nhận thức thế giới như thế nào, chứ không đáng để tham khảo như tham khảo một lý thuyết khoa học thực sự.
    Ý kiến cho rằng “giả thiết sai, suy luận đúng có thể dẫn tới kết quả đúng” là ý kiến không đúng về logic. Nếu giả thiết đã SAI, suy luận đúng, thì ắt phải dẫn tới kết quả SAI. Nếu giả thiết SAI, suy luận dẫn tới kết quả đúng, thì ắt suy luận phải SAI.
    Trong toán học, phép bình phương 2 vế luôn luôn phải có điều kiện kèm theo là 2 vế cùng dấu. Nếu 2 vế không cùng dấu mà vẫn cứ bình phương thì phép bình phương đó là SAI, tức là suy luận SAI!
    Thuyết tiến hoá là một GIẢ THUYẾT vừa SAI về giả thiết, vừa SAI về suy luận!
    PVHg

    Thích

 2. Cám ơn bác Hưng vì bài viết tuyệt vời ! Với những tin tức này mà mấy ông tiến hóa còn gân cổ lên cãi thì hết nói. Vả lại còn cãi với ai nữa khi mà các “ông lớn về tiến hóa” trên thế giới như bác Hưng đã nói trong bài là cũng phải im lặng ? Nếu cãi được thì các ông ấy đã cãi rồi chứ không đợi đến lượt mấy “ông tiến hóa” ở VN chỉ biết bắt chước theo đuôi đứng ra cãi đâu.
  Tôi không phải nhà khoa học, tôi cũng không hiểu nhiều gì về sinh học ngoài những kiến thức nhà trường cách đây ba chục năm, nhưng từ nay ai dám nói người xuất thân từ vượn thì tôi sẽ nói cho người ấy biết rằng đó là bịp bợm hoặc dốt nát vì khám phá mới nhất về ADN cho thấy chẳng có tiến hóa quái gì cả ! Nếu người ấy không tin thì tôi sẽ cho địa chỉ bài báo nóng sốt mới ra lò của bác Hưng hôm qua 28-8-2018.
  Tôi thấy tội nghiệp cho mấy nhà tiến hóa trên thế giới vì họ cố gắng tìm kiếm bằng chứng nhưng càng tìm càng lộ ra thêm nhiều bằng chứng chống lại thuyết tiến hóa. Thật là gậy ông đập lưng ông.
  Tôi rất thích kết luận chuyện đột biến gen không dẫn đến tình trạng Tiến hóa mà chỉ mang đến chuyện bệnh hoạn và gây chết người như thí nghiệm đã nghiên cứu với ruồi dấm đã được chứng minh. Đó là chuyện sờ sờ trước mắt lại không muốn tin trong khi lại muốn tin vào trí tưởng tượng vô căn cứ của ông ông Đác-uyn từ hơn một trăm năm trước.
  Tôi là người tin Chúa nên tôi nghĩ Chúa giúp cho hai nhà tiến hóa tìm ra sự thật không có tiến hóa để các ông ấy tỉnh ngộ, như thế sẽ thuyết phục mọi người phải tâm phục khẩu phục.
  Trong phần kết luận tôi thấy rất hay là trong sự lừa dối của thuyết tiến hóa có người do vô thức và có người do bè phái nên cố tình không chịu thừa nhận sai lầm. Điều này rất đúng với thực tế vì con người ngày nay đã “tiến hóa” nhiều quá đến nỗi nhiều người mang danh nhà khoa học nhưng mang cái tâm đố kị nên nhiều khi thấy sự thật bày ra sờ sờ trước mắt mà không dám thừa nhận. Bây giờ những vị này sẽ lý luận gì với những khám phá mới này đây.
  Một lần nữa xin cám ơn bác Hưng vì bài viết quá hay, quá thuyết phục, dồn thuyết tiến hóa vào chỗ hết đường cãi. Chúc bác sức khỏe để có những bài hay hơn nữa. Cháu Bình Minh.

  Thích

  • Kính chào thầy Hưng!
   Chắc là thầy chưa đọc kỹ ý kiến của em
   vì em nói từ một giả thuyết sai rồi theo suy luận logic để đưa đền một kết quả hợp lý(chỉ hợp lý về mặt lỳ thuyết, chưa phải hợp lý về mặt thực tế). Nhưng em có khẳng định cái suy luận ấy là sai lầm.
   Em đồng quan điểm với thầy là từ một cái sai mà suy luận thành cái hợp lý thì suy ra rằng cái suy luận logic ấy là sai.
   Trân trọng kính chào thầy! Kính chúc thầy có nhiều sức khỏe!

   Thích

 3. Pingback: Share – Very Bad News For Evolution / Những tin rất xấu cho Thuyết tiến hóa — PhamVietHung’s Home – Nguyen Phi Long

 4. Lê V. Tuấn
  24/08/2018 lúc 19:19

  Ông PHẠM VIỆT HƯNG quý mến,
  Tình cờ đọc lại câu chuyện (Cuộc đối thoại về Niềm Tin giữa cậu sinh viên và vị giáo sư triết học) lưu chuyển trên internet cách đây đã khá lâu, rồi qua tìm kiếm trên google, tôi gặp vài bài phản bác những lập luận trong truyện nói trên nhưng vì những kiến thức khoa học thủ đắc từ 5, 6 chục năm trước không đủ để phát hiện những sai lầm, ngụy biện trong cách lập luận trong các bài viết nầy nên xin gửi các links để ông tham khảo và nếu có thể, xin ông có một bài viết về câu chuyện nầy thì hay biết bao!
  Thân kính,
  Lê Tuấn
  http://suthatvekinhthanh.blogspot.com/2014/08/cuoc-oi-thoai-ve-niem-tin-giua-cau-sinh_25.html
  https://vantuyen.net/2016/05/17/nguyen-nhan-tri-mot-cau-chuyen-ve-einstein/
  http://huongdionline.com/2015/08/22/cau-chuyen-ve-albert-einstein-co-that/

  Thích

  • Ông Lê Văn Tuấn quý mến,
   Cám ơn ông đã có nhã ý đề nghị tôi viết một bài về câu chuyện mà ông đã gửi qua mấy đường link. Về việc này, tôi có mấy ý kiến sau đây:
   1/ Tôi quá bận để có thể làm mọi việc không nằm trong kế hoạch của tôi hoặc không gây hứng thú đối với tôi.
   2/ Câu chuyện ông gửi là một truyện ngắn do ai đó sáng tác chứ không phải chuyện thật, nhưng người sáng tác phạm sai lầm là gán cho cậu sinh viên đó là Albert Einstein nên bị coi là bịp bợm. Điều này vô tình coi thường người đọc.
   3/ Dụng ý của người viết truyện này là đề cao Đức Tin. Dụng ý là tốt, nhưng nghệ thuật viết truyện chưa đủ thuyết phục.
   4/ Kiểu viết truyện dựa trên một khung đối thoại giữa 2 nhân vật đại diện cho 2 quan điểm đối lập như thế này là một lối viết phổ biến trên sách báo Tây phương, nhằm thuyết phục độc giả ngả theo một quan điểm mà tác giả định hướng. Đây là kiểu mẫu viết sách khởi đầu từ Galieo Galilei với tác phẩm “Đối thoại” của ông. Một số tác giả trình độ thấp, kể cả ở Tây phương, nhiều khi cũng có “tác phong” gán bừa tên tuổi của danh nhân vào truyện của mình, làm cho lịch sử bị hổ lốn, có những trường hợp gây nên tranh cãi không dứt. Nhưng câu chuyện cậu bé “Einstein” này thì quá lộ liễu. Đây là chỗ chứng tỏ trình độ tác giả viết truyện này còn thấp.
   5/ Ý kiến của những người bình luận (trong những bài báo mà ông Lê Văn Tuấn gửi cho tôi) cũng còn non nớt lắm. Nhất là khi nói về học thuyết Darwin. Với những gì tôi biết về học thuyết Darwin, tôi có thể nói rằng học thuyết này là một mớ lý thuyết ngụy khoa học. Những người tin nó là những người bị lừa, hoặc không chịu nghiên cứu, hoặc ngây thơ cả tin, hoặc là tín đồ của “chủ nghĩa tự nhiên” (naturalism), hoặc là tín đồ của “chủ nghĩa sùng khoa học” (scientism), không đủ thông minh để phân biệt khoa học thật với ngụy khoa học.
   6/ Để đề cao Đức Tin và để vạch trần sai lầm của chủ nghĩa vô thần, không nên mất thì giờ vào những câu chuyện hư cấu, mà nên thảo luận về những gì là SỰ THẬT đã hoặc đang diễn ra, như những bài tôi đã công bố trên PVHg’ Home.
   Cám ơn ông Lê Văn Tuấn rất nhiều vì những nhã ý của ông
   PVHg

   Đã thích bởi 1 người

 5. Pingback: Share – Elephants without ivory / Voi không ngà — PhamVietHung’s Home – Nguyen Phi Long

 6. đọc trong bài thấy đoạn này nói DNA nằm trong protein, liệu DNA có nằm trong protein, xin cho lời giải

  Nghịch lý con gà và quả trứng: Phải có DNA để tạo ra protein, nhưng DNA nằm trong protein, vậy muốn chế tạo ra protein phải có protein! “Phải có proteins để xuất hiện proteins”, Babuna nói, “Vậy trước hết phải có một tế bào rồi mới có thể tổng hợp proteins. Đây là một đòn chí mạng giáng lên học thuyết Darwin”

  Thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s