GOD OF WONDERS / Đấng Sáng tạo những điều kỳ diệu

CHÚ Ý: Toàn bộ các bài viết về SINH HÓA và Thuyết Tiến hóa trên trang PVHg’s Home (viethungpham.com) đã được sắp xếp đày đủ theo thứ tự thời gian tại địa chỉ sau đây:

True Biology: Nền Sinh học chân chính

Thay cho bình luận bài “Nhà lập trình vĩ đại nhất” trên PVHg’s Home, bạn Phạm Tùng giới thiệu với chúng ta cuốn video ở trên: “God of Wonders” (Chúa của những điều kỳ diệu). Xem video này, tôi nhớ đến câu nói của Einstein: “Có hai cách để sống: bạn có thể sống như chẳng có cái gì là phép mầu cả; bạn có thể sống như mọi thứ đều là một phép mầu”. Darwin thuộc loại thứ nhất nên mới cả gan giải thích sự sống bằng những khái niệm bịa đặt như biến dị di truyền và chọn lọc tự nhiên dẫn tới tiến hóa, làm méo mó nhận thức về thế giới. PVHg’s Home xin trân trọng giới thiệu với độc giả cuốn video tuyệt vời này và xin chân thành cảm ơn bạn Phạm Tùng (PVHg). Nguyên bản tiếng Anh xem dưới đây… Tiếp tục đọc