The Missing of “Romanticism” / Sự mất tích từ “Lãng mạn”

01

Abstract: A fish can express his “romantic sentiment” to attract his lover, but paradoxically, an “evolved” man can marry a woman simply because of some advantage. That’s what emerged in my mind when reading the story “Darwin’s Dictionary: The Missing of Romanticism” by Trịnh Nhật Vũ. PVHg’s Home would like to publish this sentimental story with many thanks to the author.
Tóm tắt: Một con cá có thể biểu lộ “tình cảm lãng mạn” của nó để hấp dẫn bạn tình, nhưng trớ trêu thay, một con người “tiến hóa” có thể kết hôn với một phụ nữ chỉ vì một lợi ích nào đó. Đó là ý nghĩ nẩy sinh trong đầu tôi khi đọc truyện “Từ điển của Darwin thiếu vắng từ lãng mạn” của Trịnh Nhật Vũ. PVHg’s Home xin giới thiệu câu chuyện tình cảm này với lời cảm ơn chân thành gửi tới tác giả. Tiếp tục đọc