Một tháng Thư ngỏ gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo

What-is-the-Deal-with-Computer-Addiction

Hôm nay ngày 04/05/2015, đúng lúc 7:30pm tôi mở cửa bước vô trang nhà PVHg’s Home của mình, ngạc nhiên thích thú thấy cột thống kê của wordpress “báo động đỏ” – số lượt người đọc hôm nay tăng vọt tới 647 (và sẽ còn hơn nữa vì chưa hết ngày). Tôi lập tức tìm hiểu “nguyên nhân”. Thì ra số lượt độc giả đọc “Thư ngỏ gửi Bộ GD&ĐT về thiếu sót trong đề thi minh họa môn Toán 2015” tăng vọt! Riêng hôm nay có tới 411 lượt độc giả đọc Thư ngỏ này! Hoàn toàn vô tình, ngó lên ngày công bố Thư ngỏ, 04/04/2015, tôi giật mình nhận ra rằng hóa ra đến hôm nay Thư ngỏ đã tồn tại đúng tròn 1 tháng. Tôi mở trang thống kê tháng, thấy tổng số người đọc Thư ngỏ trong tháng qua là 750 – bình quân mỗi ngày có 25 độc giả, nhưng rõ ràng là số người quan tâm tới Thư ngỏ tăng lên đột ngột, riêng hôm nay là 411 người, vượt xa mức bình quân! Điều này nói lên cái gì? Tiếp tục đọc