Giả thuyết Poincaré (Poincaré Conjecture)

Henri Poincaré (1854-1912). GIẢ THUYẾT POINCARÉ là một bài toán vĩ đại do Henri Poincaré, “con quỷ toán học”, nêu lên từ năm 1904 và đã được giải quyết trọn vẹn bởi Grigori Perelman năm 2006. Đến nay “sự kiện Perelman” đã “cũ”, nhưng giả thuyết Poincaré vẫn luôn luôn là một nguồn kích thích những suy tư về bản chất của không gian – một câu hỏi lớn của vật lý và triết học tự ngàn xưa. Đó là điều đã được Phạm Việt Hưng đề cập đến trong bài báo về Giả thuyết Poincaré trên Tia Sáng số 12 Tháng 07.2003 – khi lời giải của Perelman mới được công bố trên mạng còn “chưa ráo mực” và giới toán học đang còn “nín thở” chờ đợi “phán quyết” của Hội đồng Toán học Thế giới… Tiếp tục đọc