Secrets of Consciousness / Bí mật của ý thức

(Một dị bản của bài “The Biggest Puzzle in Science / Thách đố lớn nhất trong khoa học” đã đăng trên PVHg’s Home ngày 20/01/2020)

Gödel’s Theorem shows that there are so many facts beyond the reach of science. Among them, the origin of consciousness is the biggest puzzle. Nobody knows what consciousness is and where it comes from, except Nicola Tesla. The story of Tesla may reveal many secrets of consciousness…

Định lý Gödel chỉ ra rằng có vô số thứ nằm ở phía bên kia tầm với của khoa học. Trong số đó, nguồn gốc của ý thức là thách đố lớn nhất. Không ai biết ý thức là gì và nó từ đâu đến, ngoại trừ Nicola Tesla. Câu chuyện về Tesla có thể vén mở nhiều bí mật về ý thức… Tiếp tục đọc

ĐỊNH LÝ BẤT TOÀN (6): Tính ngẫu nhiên trong toán học

Gregory Chaitin: “God not only plays dice in quantum mechanics, but even with the whole numbers”(1)

T rong số các nhà khoa học, có lẽ các nhà toán học, và nhất là giới giảng dạy toán, là những người bảo thủ nhất. Bằng chứng là đa số những người này đã bất chấp bài học tầy liếp của Frege(2), bất chấp Định Lý Bất Toàn của Gödel, và bất chấp hàng đống sự kiện thực tế trong khoa học và đời sống, vẫn tiếp tục theo đuổi tư tưởng lỗi thời của Chủ Nghĩa Hình Thức do David Hilbert đề xướng từ đầu thế kỷ 20. Họ tiếp tục đề cao toán học như một hệ thống chân lý tuyệt đối, và do đó đã ra sức nhồi nhét logic và tập hợp vào chương trình toán học phổ thông, sính trình bầy các khái niệm đơn giản bằng ngôn ngữ hình thức phức tạp, sáo rỗng, xa rời cuộc sống, làm cho môn Toán càng ngày càng trở nên nặng nề, rắm rối, mất sức sống. Điều này đã được John Casti và Werner DePauli nói rõ trong cuốn “Gödel, A Life of Logic” (Gödel, Một cuộc đời vì Logic): “Thậm chí sau khi Gödel và Turing đã chỉ ra rằng giấc mơ của Hilbert chỉ là hão huyền, trên thực tế phần lớn các nhà toán học vẫn tiếp tục theo đuổi tinh thần của Hilbert, dù nhiều hơn hoặc ít hơn so với trước kia”(3). Tiếp tục đọc