Music For Tet 2023 / Âm Nhạc Tết 2023

The following pieces of beautiful music may bring you some very good times on the occasion of Tết Quý Mão 2023. May God bless you!

Joy to The World (Live At The Helix In Dublin, Ireland/2013)

O Holy Night – JOSLIN LIVE with the IRVING SYMPHONY ORCHESTRA

Những bản nhạc sau đây có thể mang đến cho bạn những khoảng thời gian thật tuyệt vời nhân dịp Tết Quý Mão 2023. Xin Chúa ban phước lành cho bạn!

Ave Maria, Bach-Gounod, Chloe Agnew & Celtic Woman

Romance by Beethoven & Theme from “Elvira Madigan” by Mozart, James Last Orchestra

 

The Sound of Angels / Âm thanh của thiên thần

Ave Maria, Franz Schubert, Stjepan Hauser and the Orchestra

Do you believe in the existence of angels? If you do, please share with me some happiest moments in listening these sounds. If not, please try to listen deep enough and long enough. I hope one day you will recognize what I have seen today…

Bạn có tin vào sự tồn tại của các thiên thần không? Nếu có, xin hãy chia sẻ với tôi vài khoảnh khắc hạnh phúc nhất khi nghe những âm thanh này. Nếu không, xin hãy cố lắng nghe đủ sâu và đủ lâu. Hy vọng một ngày nào đó bạn sẽ nhận ra cái mà tôi đã thấy hôm nay…

Concierto de Aranjuez, Stjepan Hauser (cellist) & Petrit Çeku (guitarist)

Meditation from Thais, Jules Massenet, Stjepan Hauser

Tango en Skai, Stjepan Hauser (cellist) & Petrit Çeku (guitarist)

The Swan, Camille Saint-Saëns, Stjepan Hauser

Hungarian Rhapsody, Stjepan Hauser

Bachianas Brasileiras No. 5 – Aria, Cantilena, Stjepan Hauser (cellist) & Petrit Çeku (guitarist)

(Nguồn Youtube)

PVHg, Sydney 19/02/2018