“Pho Phai Gai Luong” / “Phố Phái Gái Lương”

Several decades ago, a verse was spread in the world of Vietnamese painters: “Pho Phai Gai Luong” – Bui Xuan Phai’s paintings of Hanoi old streets were the most beautiful, and Tran Dong Luong’s paintings of young ladies were the most enchanting. Some people said it was wrong, the verse was actually “Pho Phai Gai Lien”, not “Pho Phai Gai Luong”. So what was the truth?

Cách đây vài chục năm, giới hội họa Việt Nam lan truyền nhau một câu ca: “Phố Phái Gái Lương” – tranh phố cổ Hà-nội của Bùi Xuân Phái là đẹp nhất, tranh thiếu nữ của Trần Đông Lương là mê hồn nhất. Một số người bảo không phải thế, câu ca ấy thực ra là “Phố Phái Gái Liên”, chứ không phải “Phố Phái Gái Lương”. Vậy đâu là sự thật?  Tiếp tục đọc

A Melancholic Poetic Nostalgia / Một Nỗi Sầu Nhớ Quê Nhà Thơ mộng

Among the many immortal compositions of Frederic Chopin, one has remained with me throughout my life. It is the Tristesse de Chopin. It comforts all of those who fall into nostalgia for their homeland so melancholically that they want to cry, or want to write poetry …

Trong số rất nhiều nhạc phẩm bất hủ của Frederic Chopin, có một bản gắn bó với tôi trong suốt cuộc đời. Đó là bản Tristesse de Chopin. Nó an ủi tất cả những ai rơi vào nỗi nhớ quê nhà da diết đến nỗi muốn khóc, hoặc muốn làm thơ… Tiếp tục đọc

Beethoven’s “Eroica” / Giao hưởng “Anh hùng ca” của Beethoven

Beethoven’s Eroica voted greatest symphony of all time. German and Austrian composers occupy eight of top 10 places in survey of leading conductors by BBC Music magazine

Giao hưởng “Anh hùng ca” của Beethoven vừa được bầu chọn là bản giao hưởng vĩ đại nhất mọi thời đại. Các nhà soạn nhạc Đức và Áo chiếm 8 trên 10 vị trí hàng đầu trong một cuộc thăm dò ý kiến các nhạc trưởng hàng đầu thế giới do tạp chí Âm nhạc BBC thực hiện…
Tiếp tục đọc