The Most Interesting Lecture of Gödel’s Theorem / Bài giảng hay nhất về Định lý Gödel

In a lecture of Gödel’s Theorem, Perry Marshall remarked: “Gödel’s Incompleteness Theorem definitively proves that science can never fill its own gaps. We have no choice but to look outside of science for answers”. In other words, that’s science which requires philosophical and theological knowledge to answer the questions posed by science itself.

Trong một bài giảng về Định lý Gödel, Perry Marshall nhận định: “Định lý Bất toàn của Gödel chứng minh một cách dứt khoát rằng khoa học không bao giờ có thể lấp kín những lỗ hổng của chính nó. Chúng ta không có lựa chọn nào khác là nhìn ra bên ngoài khoa học để tìm câu trả lời”. Nói cách khác, chính khoa học đòi hỏi những tri thức triết học và thần học để trả lời những câu hỏi do chính khoa học đặt ra. Tiếp tục đọc

Hầu hết bác sĩ ở Mỹ tin vào tâm linh

Là cường quốc số một thế giới, Hoa Kỳ đi đầu trong rất nhiều lĩnh vực công nghệ trong đó có y học. Nhưng khác với các ngành khoa học khác, một cuộc khảo sát trên phạm vi toàn quốc về niềm tin tôn giáo của các bác sĩ tại Mỹ, kết quả thật bất ngờ: “Hầu hết các bác sĩ Mỹ đều tin vào sự tồn tại của Thần và thế giới bên kia.”

Lời tóm tắt ở trên là phần mở đầu của một bài báo đáng chú ý về khoa học và tâm linh trên Đại Kỷ Nguyên ngày 10/06/2018. Nguyên văn tiêu đề của bài báo là: “Tại sao hầu hết các bác sĩ ở Mỹ lại tin vào thế giới tâm linh?

Trang PVHg’s Home xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài báo đó với độc giả… Tiếp tục đọc