Love, a Law of Nature / Yêu thương, một luật tự nhiên

Not only human has friendship, but animals have, too. Sometimes, friendship between animals may be better than what we can imagine. Darwinism was wrong in thinking that “evolution” is based only on “struggle for survival”. In fact, the diversity and the balance of Nature follow yet the law of friendship between species. A such law is applied for human, too.

Không chỉ con người có tình bạn, mà con vật cũng vậy. Đôi khi tình bạn giữa các động vật có thể tốt hơn những gì ta nghĩ. Học thuyết Darwin sai khi nghĩ rằng cuộc sống chỉ dựa trên “đấu tranh sinh tồn”. Thực tế, tính đa dạng và cân bằng của Tự nhiên còn tuân theo luật về tình hữu nghị giữa các loài. Một luật như vậy cũng được áp dụng cho con người.

Videos trên trích từ cuốn phim “Zeus and Roxanne”, một cuốn phim của George T. Miller năm 1997

Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s