Baby Angel Conductors / Nhạc trưởng thiên thần nhí

guardian-angel1So wonderful and lovely are the Baby Angel Conductors in the videos below! Angels are real, they are not only in the heaven, but even on the earth, next to us, around us, as the wonders that God created…
Thật kỳ diệu và đáng yêu những nhạc trưởng nhí trong những videos dưới đây! Thiên thần là có thật, không chỉ ở trên thiên đường mà ngay cả trên trái đất, ở bên cạnh chúng ta, xung quanh chúng ta, như những điều kỳ diệu do Chúa tạo ra… Tiếp tục đọc