18.06.2019 Seminar at IBT / Hội thảo tại Viện CN Sinh học

Click vào hình để xem với kích thước lớn hơn