English articles on Evolution / Những bài báo Anh ngữ về thuyết tiến hóa

PVHg’s Home would like to introduce below some English articles on Evolution Theory. If you want to know whether the theory of evolution is a scientific theory or not, you should read these articles. PVHg’s Home welcomes the ones who are able to translate these articles into Vietnamese. Thank you very much.

PVHg’s Home xin giới thiệu dưới đây một số bài báo Anh ngữ về Thuyết tiến hóa. Nếu bạn muốn biết Thuyết tiến hóa có phải là một lý thuyết khoa học hay không, bạn nên đọc những bài báo này. PVHg’s Home xin hoan nghênh những bạn có thể chuyển những bài báo này sang tiếng Việt. Xin trân trọng cảm ơn. Tiếp tục đọc

Impressive Comments / Những bình luận ấn tượng (1)

Dear readers,

Reading again the readers’ comments on PVHg’s Home, I am impressed by many interesting opinions. I feel very grateful because those comments make me feel that life is more meaningful. I think these comments are useful to open mind and vision for me and maybe for many others… So I decided to…

Quý độc giả thân mến, Đọc lại những bình luận của độc giả trên PVHg’s Home, tôi rất ấn tượng với nhiều ý kiến rất thú vị. Tôi cảm thấy biết ơn, vì những lời nhận xét đó khiến tôi cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn. Tôi nghĩ rằng những nhận xét này rất hữu ích để mở mang đầu óc và tầm nhìn cho tôi và có thể cho nhiều người khác… Vì vậy, tôi quyết định… Tiếp tục đọc

Hội thảo khoa học về chủ đề thông tin

CUỘC CÁCH MẠNG THÔNG TIN

Trong 10 khám phá vĩ đại của thế kỷ 20 sau đây, khám phá nào là vĩ đại nhất?

  1. 1900 Thuyết lượng tử, bởi Max Planck
  2. 1905 Thuyết tương đối hẹp, bởi Albert Einstein
  3. 1915 Thuyết tương đối rộng, bởi Albert Einstein
  4. 1927 Nguyên lý Bất định của Cơ học lượng tử, bởi Werner Heisenberg
  5. 1931 Định lý Bất toàn, bởi Kurt Gödel
  6. 1948 Khoa học computer, bởi Kurt Gödel, Alan Turing, John von Neumann
  7. 1948 Khoa học về Thông tin, bởi Claude Shannon, Kurt Gödel, Norbert Wiener
  8. 1953 Khám phá ra DNA và thông tin sinh học, Watson & Crick
  9. 1983 Internet ra đời, Vinton Cerf & Bob Kahn[1]
  10. 2000 Công bố bản đồ gene người, Francis Collins, Craig Venter

Hãy chú ý tới giai đoạn 1931 – 1953 (22 năm), giai đoạn bản lề phân biệt nền khoa học kinh điển thuần túy động lực học với nền khoa học thông tin. 

Đó là khởi điểm của cuộc cách mạng thông tin – cuộc cách mạng không chỉ thay đổi căn bản đời sống vật chất (thông tin liên lạc), mà còn thay đổi căn bản nhận thức của khoa học:

Lần đầu tiên khoa học chấp nhận một thực tại phi vật chất là THÔNG TIN để nghiên cứu, hơn thế nữa, còn thấy rõ vài trò ĐIỀU KHIỂN của thông tin đối với vũ trụ và SỰ SỐNG!

Đó là lý do của chuyên đề “Từ Nguyên lý cơ bản của thông tin đến thông tin của sự sống” do diễn giả Phạm Việt Hưng, tác giả cuốn “Định lý Gödel – Nền tảng của Khoa học Nhận thức Hiện đại”, sẽ thuyết trình trong hội nghị phổ biến thông tin khoa học sắp tới tại Khoa Triết Đại học KHXH&NV ngày 23/06/2022. Kính mời quý độc giả tới nghe và phát biểu ý kiến thảo luận về đề tài rất mới và rất thú vị này.


[1] https://www.britannica.com/story/who-invented-the-internet

Bicentenary of Pasteur’s Birth / Pháp kỉ niệm 200 năm ngày sinh của Pasteur

While Pasteur is famous as the “benefactor of humanity”, the full breadth of his scientific achievements is less well known, despite the fact that they continue to have a great impact on today’s science, medicine and our daily lives. The bicentenary of Pasteur’s birth is a good occasion to learn the significance of his universal legacy.

Mặc dù Pasteur nổi tiếng là “ân nhân của nhân loại”, nhưng bề dày thành tựu khoa học của ông lại ít được biết đến, mặc dù thực tế là chúng vẫn tiếp tục có tác động lớn đến khoa học, y học và cuộc sống hàng ngày của chúng ta ngày nay. Kỷ niệm 200 năm ngày sinh của Pasteur là một dịp tốt để tìm hiểu tầm quan trọng của di sản phổ quát của ông.

Tiếp tục đọc

BRUNO GRÖNING

In his book “Axioms of Order & Biological Space-Time”, Dr. Vu Huu Nhu presented a concise formula expressing the nature of life that “ORDER ◄═► INFORMATION”. It is a wonderful formula that can be used to explain phenomena such as “psychic” or “spiritual” healing …

Trong cuốn “Tiên đề Thứ tự & Không-Thời-gian Sinh học”[1], TS Vũ Hữu Như đã nêu lên một công thức ngắn gọn nhưng thể hiện được bản chất sự sống, rằng “THỨ TỰ ◄═► THÔNG TIN”. Đó là một công thức tuyệt vời có thể dùng để giải thích những hiện tượng như chữa bệnh bằng “ngoại cảm” hoặc “tâm linh”.

Tiếp tục đọc

Gödel Destroyed Logical Positivism / Gödel vô hiệu hóa chủ nghĩa logic thực chứng

On the occasion of the Lunar New Year, I would like to bring to the readers a TẾT’s gift: a short story about how Gödel destroyed the logic-positivism, published on MMN (Mind Matters News) on March 7, 2021. Hopefully this story refreshes your mind…

Nhân dịp Tết Nhâm Dần, xin gửi đến quý độc giả một món quà TẾT: một câu chuyện ngắn về việc Gödel đã vô hiệu hóa chủ nghĩa logic thực chứng ra sao, đăng trên trang MMN (Mind Matters News) ngày 07/03/2021. Hy vọng câu chuyện này sẽ làm cho bạn thấy sảng khoái …

Tiếp tục đọc

Tết Nhâm Dần 60 năm trước

Kể từ đó về sau, tôi luôn luôn tìm trong sách vở những trích đoạn hay nhất về trạng thái hạnh phúc nhất trong đời người. Thú thật, tôi không tìm thấy một trích đoạn nào đẹp hơn sự xuất hiện của Quyên tại cửa ra vào buồng thờ Nhà 52 Quán Sứ Tối Mồng 1 Tết Nhâm Dần 1962! Đó là một tâm điểm phát sáng rực rỡ chói lọi. Đó là một thiên thần hiện ra trong các truyện cổ tích – một chuyện cổ tích có thật …..

Tiếp tục đọc

2022: PASTEUR – MENDEL 200 Y.O.

There is a strange coincidence between Louis Pasteur and Gregor Mendel that suggests us to think of God’s will: the two fathers of modern biology born in the same year 1822. In the occasion of the 200th anniversary of these two geniuses’ birthday, 2022, we’d better think about their unique discoveries that have led to insights into the nature of life as we know it today…

Có một sự trùng hợp kỳ lạ giữa Louis Pasteur và Gregor Mendel gợi cho chúng ta liên tưởng đến ý Chúa: hai cha đẻ của sinh học hiện đại sinh cùng năm 1822. Nhân dịp kỷ niệm 200 năm ngày sinh của hai thiên tài này, 2022, chúng ta nên nghĩ đến những khám phá độc đáo của hai ông, dẫn đến những hiểu biết sâu sắc về bản chất sự sống như ta biết ngày nay …

Tiếp tục đọc