Nella Fantasia (Thế giới trong tưởng tượng của tôi)

“Nella Fantasia” (In My Fantasy) is a musical masterpiece, praising a peaceful and happy world, sung in Italian, one of the most beloved pieces in the classical opera tradition. In the world today, many of the best singers compete to perform it …

“Nella Fantasia” (Trong tưởng tượng của tôi) là một tuyệt tác âm nhạc, ca ngợi một thế giới thanh bình, hạnh phúc, được hát bằng tiếng Ý, một trong những bản nhạc theo truyền thống opera cổ điển được ưa chuộng nhất trên thế giới hiện nay, được rất nhiều ca sĩ bậc nhất thi nhau biểu diễn … Tiếp tục đọc