Gallup’s Poll on Evolution / Thăm dò của Viện Ga-lớp về Tiến hóa

Gallup (1)

Is there somebody who doesn’t accept Newton’s Law of Gravity? Why do scientists readily acknowledge Pasteur’s Law of Left-handed Life? Who doesn’t believe in Enstein’s Theory of Relativity? Who dares challenging Gödel’s Theorem of Incompleteness? And how many people actually reject Darwin’s theory of evolution? Gallup’s Poll on Evolution in 2014 may shed some light into these questions…

Có ai không chấp nhận Định luật hấp dẫn của Newton? Tại sao các nhà khoa học đều thừa nhận Định luật sự sống thuận tay trái của Pasteur? Ai không tin Thuyết tương đối của Einstein? Ai dám thách thức Định lý Bất toàn của Gödel? Trong khi đó, có bao nhiêu người bác bỏ Thuyết tiến hóa của Darwin? Thăm dò của Viện Ga-lớp năm 2014 sẽ làm sáng tỏ những câu hỏi này

Hình trên: Giáo sư John Hartnett đang trình bày bài giảng “8 Reasons Why Evolution is Foolish” (8 lý do tại sao Thuyết Tiến hóa là xuẩn ngốc) tại Đại học Adelaide, Australia, Tháng 06/2014

CHÚ Ý: Toàn bộ các bài viết về SINH HÓA và Thuyết Tiến hóa trên trang PVHg’s Home (viethungpham.com) đã được sắp xếp đầy đủ theo thứ tự thời gian tại địa chỉ sau đây:

True Biology: Nền Sinh học chân chính

 

Gần đây có người lên tiếng rằng không có sự tranh cãi về Thuyết Tiến hóa, chỉ có sự tranh cãi sự tiến hóa xảy ra như thế nào mà thôi. Thậm chí có người nhiều chữ nghĩa đặt câu hỏi “tại sao lại phê phán Thuyết Tiến hóa?”. Bài viết hôm nay sẽ trả lời cả hai thắc mắc này.

TẠI SAO GALLUP THĂM DÒ DƯ LUẬN VỀ THUYẾT TIẾN HÓA?

Lý thuyết của Newton, Pasteur, Einstein, Gödel, là những lý thuyết khoa học THẬT SỰ, được CHỨNG MINH một cách chặt chẽ và thuyết phục bằng cả lập luận logic lẫn bằng chứng thực nghiệm, do đó không ai phản đối và không cần thăm dò dư luận. Chỉ có Thuyết Tiến hóa của Darwin mới là đối tượng cần thăm dò dư luận, vì nó gây nên tranh cãi.

Viện Gallup là viện thăm dò dư luận lớn nhất thế giới, nổi tiếng vì tính khách quan và độc lập của nó. Gallup tiến hành thăm dò dư luận trên hầu hết các lĩnh vực hoạt động xã hội. Trong phạm vi hoạt động khoa học, Gallup chú ý đến quan điểm của các tầng lớp xã hội đối với Thuyết Tiến hóa. Tại sao vậy? Vì lý thuyết này, mặc dù đóng vai một khoa học chính thống, nhưng từ lâu đã bị rất nhiều nhà khoa học lên tiếng phản đối, phê phán, tố cáo nó chỉ là một giả thuyết vô bằng chứng, trái với nhiều định luật khoa học cơ bản. Gallup đã nhiều lần tổ chức thăm dò ý kiến về Thuyết Tiến hóa, lần gần đây nhất là năm 2014. Kết quả thăm dò đã được trình bày trong bài báo nhan đề:

In US, 42% Believe Creationist View of Human Origins” (Tại Mỹ, 42% tin vào quan điểm sáng tạo về Nguồn gốc loài người) của Frank Newport.

Thoạt nghe con số 42% tin vào Thuyết Sáng tạo, nhiều người có cảm tưởng số người tin vào Thuyết Sáng tạo (tức là phản đối Thuyết Tiến hóa) chiếm thiểu số. Không, không phải như vậy. Thực tế ngược lại, số người tin vào Thuyết Sáng tạo chiếm đa số áp đảo so với số người tin vào Thuyết Tiến hóa, như kết quả thăm dò sẽ thấy dưới đây. Nhưng trước hết, hãy xem Gallup đặt câu hỏi như thế nào.

CÂU HỎI PHỎNG VẤN

Nguyên văn câu hỏi phỏng vấn do Gallup nêu lên trong cuộc thăm dò dư luận từ ngày 08 đến 11/06/2014 là:

Ý kiến nào trong 3 ý kiến sau đây là gần nhất so với quan điểm của bạn về nguồn gốc và tiến hóa của con người?

 1. Con người đã tiến hóa qua hàng triệu năm nay, nhưng Chúa hướng dẫn sự tiến hóa đó.
 2. Con người đã tiến hóa qua hàng triệu năm nay, nhưng Chúa không tham gia vào quá trình tiến hóa đó.
 3. Chúa sáng tạo ra loài người giống y như hiện nay vào cùng một thời điểm trong khoảng 10.000 năm nay.

Như vậy theo Gallup, tồn tại 3 quan điểm xung quanh Thuyết Tiến hóa:

–  Quan điểm Tiến hóa (Ý kiến 2): Thuyết Tiến hóa hoàn toàn ĐÚNG. Sự sống tiến hóa từ đơn giản đến phức tạp như Thuyết Tiến hóa của Darwin đã nói. Chúa hoàn toàn không cần thiết.

–  Quan điểm Sáng tạo (Ý kiến 3): Thuyết Tiến hóa hoàn toàn SAI. Chúa sáng tạo ra sự sống.

–  Quan điểm Trung gian (Ý kiến 1): Có tiến hóa, nhưng Chúa quyết định sự tiến hóa.

KẾT QUẢ THĂM DÒ CỦA GALLUP (từ 08 – 11/06/2014)

Toàn bộ kết quả thăm dò được trình bày trong 2 biểu. Gallup không đặt tên cho các biểu này. Việc đặt tên biểu dưới đây là do tôi (PVHg).

Gallup (2)Gallup (3) 

PHÂN TÍCH & BÌNH LUẬN

Nhận xét 1

Nhìn vào Biểu đồ 1 ta thấy: Quan điểm Sáng tạo luôn luôn chiếm tỷ lệ áp đảo so với Quan điểm Tiến hóa. Điều này biểu lộ rõ tại tất cả các thời điểm Gallup tiến hành thăm dò, từ 1982 đến 2014 (cứ 2 năm một lần).

Cụ thể năm 2014, quan điểm sáng tạo chiếm 42%, quan điểm tiến hóa chiếm 19%, như vậy số người theo quan điểm sáng tạo so với số người theo quan điểm tiến hóa là 42/19 ≈ 2,2. Tức là số người tin vào Thuyết Sáng tạo nhiều gấp 2,2 lần so với số người tin vào Thuyết Tiến hóa. Nói cách khác, số người coi Thuyết Tiến hóa là SAI nhiều gấp 2,2 lần so với số người nói Thuyết Tiến hóa là ĐÚNG.

Gallup (4)Hình bên: (Tranh biếm họa) Tại giảng đường giáo sư hỏi: “Bao nhiêu người trong các bạn tin vào Thuyết Tiến hóa?”

Trong 32 năm liền, suốt từ 1982 đến 2014, đồ thị màu xanh lục vàng (thể hiện quan điểm sáng tạo) luôn luôn nằm ở tầng trên cùng, cao hơn hẳn so với đồ thị màu xanh lục tươi (thể hiện quan điểm tiến hóa.

Mặc dù tỷ lệ người ủng hộ Thuyết Tiến hóa gần đây có tăng lên chút ít, nhưng tỷ lệ người bác bỏ Thuyết Tiến hóa vẫn lấn át.

Nhận xét 2

Hãy quan tâm tới những người có quan điểm trung gian. Một nhân vật điển hình trong số đó là Tiến sĩ Francis Collins, giám đốc của một trong 2 trung tâm nghiên cứu tìm ra Bản đồ Gene Người năm 2000. Ông là tác giả cuốn “Ngôn ngữ của Chúa”, khẳng định mã DNA là ngôn ngữ của Chúa.

Liệu những người theo Thuyết Tiến hóa có ủng hộ Collins không? Tôi nghĩ là KHÔNG, vì sự chấp nhận vai trò của Chúa ở bất kỳ mức độ nào cũng sẽ dẫn tới sự tiêu vong của Thuyết Tiến hóa. Chẳng hạn, nếu thừa nhận mã DNA là ngôn ngữ của Chúa thì toàn bộ những nghiên cứu của Thuyết Tiến hóa Hóa học (Theory of Chemical Evolution) sẽ trở thành VÔ VỌNG, vì các phản ứng hóa học làm sao có thể tạo ra « ngôn ngữ của Chúa », tức mã DNA ?

Ngon ngu cua ChuaThông tin không phải là vật chất. Thông tin tồn tại độc lập với vật chất. Thông tin chỉ có thể xuất phát từ một nguồn trí tuệ thông minh. Tóm lại, nếu ủng hộ Collins thì Thuyết Tiến hóa sẽ phá sản. Tóm lại, số người có quan điểm trung gian thực chất cũng là những người không ủng hộ Thuyết Tiến hóa của Darwin.

Vậy thực chất tỷ lệ số người không ủng hộ Thuyết Tiến hóa của Darwin so với số người ủng hộ Thuyết Tiến hóa của Darwin sẽ không phải là 42/19, mà là 81/19 ≈ 4,26. Có nghĩa là cứ 10 người thì có đến hơn 8 người không ủng hộ Thuyết Tiến hóa của Darwin !

Nhận xét 3

Quan sát chiều biến thiên của các đồ thị trong Biểu đồ 1 ta thấy sự thăng giáng các quan điểm trong 32 năm qua không lớn. Các đồ thị tuy có dao động, nhưng dao động không lớn lắm. Quan điểm sáng tạo hầu như không thay đổi. Quan điểm tiến hóa có tăng lên, nhưng tăng chậm (đồ thị có độ dốc nhỏ). Sự tăng lên này chủ yếu do sự giảm bớt của quan điểm trung gian. Những người có quan điểm trung gian có thể là những người không có lập trường vững vàng.

Nhưng phải xét kỹ hơn về sự tăng của quan điểm tiến hóa. Viện Gallup tỏ ra rất khách quan khi nhận xét rằng tỷ lệ ủng hộ Thuyết Tiến hóa từ năm 1982 đến 2014 đã tăng 2,1 lần. Đó là một phần thưởng đầy khích lệ đối với các nhà tiến hóa. Nếu áp dụng lý thuyết dự báo tương lai vào trường hợp này, các nhà tiến hóa có thể lạc quan suy đoán rằng chiều tăng của quan điểm tiến hóa sẽ tiếp tục, và sẽ đến một lúc nào đó nó sẽ chiếm được đa số. Giả sử cứ theo đúng đà này thì 32 năm nữa kể từ 2014, tức là đến năm 2046, tỷ lệ ủng hộ tiến hóa sẽ là 38%. Chao ôi, vẫn là thiểu số so với phần còn lại. Điều này chứng tỏ Thuyết Tiến hóa là chính thống nhưng không chính danh! Nó không thu phục được lòng người. Mà đây chỉ là giả sử thôi. Với tình hình hiện nay, khi sự thật về Thuyết Tiến hóa ngày càng được bạch hóa, thì đà tăng trưởng của quan điểm tiến hóa e rằng sẽ bị đảo ngược. Cứ tưởng tượng mà xem, khi những vụ lừa đảo của Thuyết Tiến hóa được công khai nói cho tất cả các em học sinh biết, khi các phương tiện truyền thông công khai thông báo cho mọi người biết những vụ gian lận thế kỷ của Thuyết Tiến hóa,… thì Thuyết Tiến hóa có còn chỗ đứng trong trái tim mọi người nữa không ?

Tôi tin chắc rằng nếu Gallup đặt thêm nhưng câu hỏi như : « Quý vị có biết những vụ lừa đảo trong Thuyết Tiến hóa không ? », hoặc « Quý vị có biết rằng TS Collins kết luận mã DNA là ngôn ngữ của Chúa không ? » thì trong số 19% ủng hộ Thuyết Tiến hóa sẽ có rất nhiều người từ bỏ niềm tin của mình.

Các em bé rất ngây thơ và thường rất tin vào thầy giáo của mình. Nếu các thầy giáo dạy Sinh học kể cho các em nghe về sự thật « Người Piltdown », « Người Neanderthal » và rất nhiều sự thật khác thì các em còn tin vào Thuyết Tiến hóa nữa không ?

Tôi tin rằng trong số 19% tin vào Thuyết Tiến hóa, mặc dù là thiểu số, có rất nhiều người không biết sự thật về những vụ lừa đảo của Thuyết Tiến hóa, không biết sự thật là Thuyết Tiến hóa vô bằng chứng, sách báo và phim ảnh 3D trên TV đã đánh lừa họ, và họ càng không biết sự thật là Thuyết Tiến hóa phản lại nhiều định luật khoa học cơ bản.

Chỉ cần những cuộc tranh luận về Thuyết Tiến hóa được thực hiện công khai và công bằng tại các trường học và trên các phương tiện truyền thông rộng rãi, đặc biệt là trên TV, tôi tin chắc Thuyết Tiến hóa sẽ sụp đổ. Gallup sẽ không cần thăm dò dư luận về tiến hóa nữa.

Nhận xét 4

darwin-statue-night-safariNhìn vào Biểu đồ 2, phần phân loại theo tôn giáo, ta thấy : Những người có đức tin tôn giáo cao hầu như đều bác bỏ Thuyết Tiến hóa. Niềm tin tôn giáo càng cao thì niềm tin vào Thuyết Tiến hóa càng thấp. Tuy nhiên, cuộc tranh cãi xung quanh Thuyết Tiến hóa không phải là cuộc tranh cãi giữa tôn giáo với khoa học, đơn giản vì Thuyết Tiến hóa không phải là khoa học. Bằng chứng là có người vừa có đức tin tôn giáo cao vừa có niềm tin vào Thuyết Tiến hóa (1%), và ngay trong số những người có đức tin tôn giáo thấp (những người rất hiếm khi hoặc không bao giờ đến nhà thờ) thì số người tin vào Thuyết Tiến hóa vẫn chiếm thiểu số (34%). Lý do chủ yếu để số người tin vào Thuyết Tiến hóa luôn luôn chiếm thiểu số chủ yếu vì Thuyết Tiến hóa không phải là khoa học, mà là một thứ « tôn giáo » đòi hỏi quá nhiều « đức tin » đến nỗi không thể tin được, như cách mô tả của Tiến sĩ Ben Carson thuộc Viện Y học của Viện hàn lâm quốc gia Mỹ, rằng « Phải có đức tin để tin vào Chúa và tin vào Thuyết Tiến hóa, vì cả hai đều là tôn giáo ; nhưng để tin vào Thuyết Tiến hóa đòi hỏi nhiều đức tin hơn là tin vào Chúa ».

Nhận xét 5

Nhìn vào Biểu đồ 2, phần phân loại theo trình độ văn hóa, ta thấy : Bất kể trình độ văn hóa ra sao, số người ủng hộ Thuyết Tiến hóa vẫn chiếm thiểu số (từ 10% đến 41%). Tầng lớp có trình độ văn hóa cao là tầng lớp tốt nghiệp đại học có tỷ lệ tin vào Thuyết Tiến hoa cao hơn (41%). Phải chăng điều này nói lên rằng Thuyết Tiến hóa là một lý thuyết khoa học, nên trình độ văn hóa càng cao càng bị thuyết phục nhiều hơn? Tôi xin trả lời KHÔNG ! Điều này chỉ chứng tỏ rằng những người có trình độ văn hóa cao bị lệ thuộc vào sách vở nhiều hơn, bị nhồi sọ Thuyết Tiến hóa nhiều hơn. Điều này rất dễ hiểu, vì Thuyết Tiến hóa được coi là lý thuyết chính thống, sách vở xuất bản nhiều hơn, được chính thức và công khai truyền bá quảng cáo nhiều hơn. Ngay trong đám trí thức nhiều chữ nghĩa, thậm chí trong đám trí thức hành nghề sinh học, rất nhiều người đến nay vẫn không biết những sự thật lừa đảo trong Thuyết Tiến hóa, hoặc biết mà cố tình lảng tránh sự thật, đồng lõa với việc che đậy sự thật, ngụy biện cho những việc làm sai trái của Thuyết Tiến hóa. Trong số những người có văn hóa, đáng chú ý nhất là những người đã tốt nghiệp trung học. Họ đã được dạy khá đày đủ về Thuyết Tiến hóa ở trường trung học. Nhưng tỷ lệ tin vào Thuyết Tiến hóa cũng chỉ đến 27%. Đó là bằng chứng hùng hồn nói lên rằng Thuyết Tiến hóa KHÔNG PHẢI KHOA HỌC !

Nhận xét 6

Gallup (5)Nhìn vào Biểu đồ 2, phần phân loại theo lứa tuổi, ta thấy : Người càng nhiều tuổi càng không tin vào Thuyết Tiến hóa, càng nhiều tuổi càng tin vào Thuyết Sáng tạo. Đây có lẽ là một kết quả thăm dò thú vị nhất ! Tuổi từ 18 đến 29 tin vào Thuyết Tiến hóa nhiều nhất, tuy vậy cũng chỉ đạt tới tỷ lệ 30% mà thôi. Điều này thật dễ hiểu. Đây là tuổi mới rời sách vở nhà trường,  ảnh hưởng của nhà trường còn nặng, chưa đủ bản lĩnh để có tư duy độc lập. Nhưng khi tuổi đời tăng lên, con người càng sâu sắc hơn, và do đó càng nhận ra những khiếm khuyết trong mớ sách vở nhà trường, sự trưởng thành và bản lĩnh cho phép con người có tư duy độc lập nhiều hơn. Khi đó người ta sẽ nhận ra những sai lầm của Thuyết Tiến hóa rõ hơn. Quả thật là những con số biết nói, rõ ràng là về già, số người còn tin vào Thuyết Tiến hóa giảm hẳn, và số người tin vào sự sáng tạo của Chúa tăng lên đến mức lấn át. Đúng là « ngũ thập tri thiên mệnh » (tư tưởng Đông Tây gặp nhau) ! Nếu người già thua lớp trẻ ở sức bật và ý chí phân đấu, nhưng chắc chắn người già sâu sắc hơn, nhìn thấy rõ sự thật hơn. Tất nhiên, trong thực tế có những bạn trẻ rất thông minh, thông minh hơn người già trong từng sự việc cụ thể, chẳng hạn trong cách suy nghĩ về Thuyết Tiến hóa. Trên trang PVHg’s Home có những bạn trẻ rất sáng suốt trong nhận định về Thuyết Tiến hóa, sớm nhận thấy tính phi khoa học, phản khoa học và ngụy khoa học của lý thuyết này. Trong khi có những cụ già mãi tới tuổi 81 mới nhận ra mình đã bị đánh lừa bởi Thuyết Tiến hóa trong suốt cả cuộc đời, để rồi thay đổi lập trường, tuyên bố rằng Chúa sáng tạo ra sự sống. Cụ giá đó là Antony Flew, nhà triết học nổi tiếng người Anh, người chủ trương Thuyết Bằng chứng, rằng chỉ có bằng chứng mới là cái đáng tin. Rốt cuộc, Chúa đã cung cấp bằng chứng cho ông, đó là DNA. Với DNA, ông tuyên bố từ bỏ Thuyết Tiến hóa, và khẳng định « Ắt phải có Nhà Thiết kế Thông Minh » (There Must Be An Intelligent Designer). Mặc dù tuyên bố của ông quá muộn, nhưng « muộn còn hơn không bao giờ » (Tard vaut mieux que jamais / Better late than never) !

 

PVHg, 26/06/2016

 

Advertisement

9 thoughts on “Gallup’s Poll on Evolution / Thăm dò của Viện Ga-lớp về Tiến hóa

 1. Kính chào anh Hưng
  Tôi đã đọc một cách phấn khích một loạt các vấn đề đã được anh đưa trên trang PVH trong đó loạt bài về tiến hóa không chỉ của anh mà anh còn tập hợp các loại nội dung các chuyên đề, chương trình, ấn phẩm khoa học khác về nó. Tôi bày tỏ lòng kính phục anh về tâm huyết và khả năng tổng hợp xung quanh một vấn đề như tiến hóa hiện nay.
  Để nhằm mục đích vấn đề nhận thức lại về tiến hóa phải được phổ cập hóa thành kiến thức phổ biến của nhân loại, đây là quá trình có thể ví như khi nhân loại chuyển từ nhận thức “địa tâm” sang “nhật tâm” thời trung cổ vậy, tôi xin đề xuất anh tổng hợp tiếp tục:
  – Nhận thức về tiến hóa theo hướng phủ nhận (hoàn toàn/ không hoàn toàn, …) của các hệ thống khoa học (Tổ chức, cá nhân có uy tín…) trên thế giới hiện nay là như thế nào, bao nhiêu tổ chức, cá nhân khoa học, bao nhiêu tổ chức chính phủ có niềm tin vào sự cần thiết phải nhận thức lại về thuyết Đác-uyn?
  – Sự cản trở chính trong quá trình cách mạng nhận thức này là gì. Ví dụ: một số tổ chức, cá nhân khoa học có uy tín vẫn chưa có chính kiến, hoặc chính kiến không rõ ràng để cuộc cách mạng này có thể xúc tiến trên hiện thực. Có thể có cả các cản trở có màu sắc chính trị như thời Hit-le… Hoặc màu sắc kinh tế như không có tiền điều chỉnh sách giáo khoa, đào tạo lại giáo viên, phá bỏ các viện bảo tàng…
  – Một số chương trình có thể xúc tiến để cuộc cách mạng này có tính thực tế. Ví dụ: tổ chức hội thảo với chính phủ, Bộ Giáo dục của một nước nào đó (càng to càng tốt, càng tiên tiến như trong G7 càng hay…) để có thể biến thành hiện thực về nhận thức trong từng cộng đồng cụ thể, chính thống hóa. Chứ không làm một lúc cho toàn thế giới được.
  – Xây dựng lý luận thay thế, không chỉ là phản bác Đác-uyn, về nguồn gốc sự sống nói chung và loài người nói riêng, kể cả lý luận theo hướng nêu rõ sự thiếu cơ sở nhận thức đúng đắn về nguồn gốc sự sống hiện nay, nhưng quyết không thể vì thế mà nhận thức sai như Đác-uyn; giải thích sự tồn tại của Đác-uyn do sự hạn chế có tính lịch sử của cá nhân ông ta và nhân loại thời đó.
  Một vài ý do phấn khích mà nói ra, xin anh chia sẻ. Chúc anh khỏe.
  Nguyễn Xuân Phương

  Thích

  • Anh Nguyễn Xuân Phương thân mến,
   Cám ơn anh vì những chia sẻ. Ý kiến của anh và của nhiều độc giả khác không chỉ là sự khích lệ đối với cá nhân tôi, mà thực sự là sự đóng góp cho chân lý nói chung. Mỗi người đóng góp một tay, như thế chân lý sẽ mau sáng tỏ hơn.
   Tôi nhìn vào bức tượng Darwin mà thấy xấu hổ cho nước Anh. Đôi khi tôi cũng thấy khó hiểu tại sao nước Anh sản sinh ra những Isaac Newton, Lord Kelvin, Paul Dirac,… lại đồng thời sản sinh ra những Charles Darwin?
   Nước Anh đã rời bỏ EU, vậy bao giờ nước Anh sẽ dỡ bỏ bức tượng Darwin?
   PVHg

   Thích

 2. Kính chào chú Hưng.
  Cảm ơn chú vì những bài viết, đã giúp cháu và rất nhiều người thay đổi thế giới quan.

  Thích

 3. Thưa anh Phạm Việt Hưng!
  Tôi không phải người làm khoa học, chỉ đọc được vài cuốn sách thú vị nên rất hứng thú với trang của anh. Trước khi gặp trang PVH, tôi tình cờ đọc bộ sách của viện sĩ E Rơ nơ Mun đa sep (Nga). Đây là bộ sách có tính tư biện rất cao nhưng tôi bị thuyết phục hoàn toàn. Trong cuốn Ma trận sự sống trên trái đất ông Mun đa sép nêu ra khái niệm ” Chíp sự sống” do Chúa sáng tạo ra rất thú vị. Quan điểm của nhà khoa học người Nga đó có những tương đồng cơ bản với quan điểm của anh Phạm Việt Hưng về Đấng sáng tạo và chương trình của sự sống được thiết kế thông minh. Vì thế khi gặp trang của anh, tôi thấy ý nghĩ của mình được củng cố. Niềm tin rằng sự sống được tạo nên bởi một năng lực vĩ đại đã thay đổi khá nhiều con người tôi. Chúc anh khỏe và mong được đọc thường xuyên những bài viết hay của anh!

  Thích

 4. 1/ Cháu cũng tự hỏi khi nào người ta sẽ vứt bỏ tượng đài Darwin và lý thuyết của ông

  2/ Evolit họ cũng đã có bài phản biện
  http://sinhtienhoa.blogspot.com/?m=1
  Bác để ý mấy comment trong bài (phần 3 và 4) của họ cũng sẽ rõ. Nào là họ bảo bác bênh vực tôn giáo, không hiểu khoa học. Rồi thì bác suy diễn định lý bất toàn, rồi thì tính bất đối xứng sự sống không phải luật cũng không phải của Pasteur. Rồi thì họ bảo không thể tính xác suất hình thành sự sống khi chưa hiểu cơ chế, điều kiện, tính chất vật lý/hóa học…. Nói chung, cháu thấy đám Evolit đó như đám trí thức nửa mùa vậy thôi. Có lẽ, bác sẽ cần viết một bài về ” Trí thức nửa mùa “, để độc giả sẽ tự lựa chọn và tự biết rằng đâu là lẽ phải

  3/ Bác nói đúng. Chỉ cần những cuộc tranh luận, vụ lừa đảo về Thuyết Tiến hóa được thực hiện công khai và công bằng tại các trường học và trên các phương tiện truyền thông rộng rãi, đặc biệt là trên TV. Thuyết Tiến hóa sẽ sụp đổ
  Nếu là người bảo vệ tiến hóa số 1 thì đã có Richard Dawkins rồi, đâu đến lượt nhóm người Evolit đó. Họ còn tệ hơn cả ông Dawkins

  Đã thích bởi 1 người

 5. Pingback: 'Phát súng ân huệ' cho chọn lọc tự nhiên - Nghệ An news

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s