NGHIỆP (KARMA), NGUỒN GỐC CỦA HÀNH VI

3

Tôi nghĩ rằng hung thủ cũng như con người nói chung không làm chủ được hành vi của mình, họ bị thôi thúc bởi cái mà Phật giáo gọi là nghiệp (karma). Có một sức mạnh sâu xa hơn ý thức quyết định những gì sẽ xảy ra.

Đó là ý kiến của nhà nghiên cứu LA THIẾU BÌNH, nhân vụ án Bình Phước. Ông cung cấp cho chúng ta những videos làm sáng tỏ nhận định trên. PVHg’s Home xin trân trọng giới thiệu… Tiếp tục đọc