Một bệnh nghiêm trọng (A grave disease)

2Abstract: Despite Sylvester Medal awarded to George Cantor in 1904 by British Royal Society, and although David Hilbert declared that Cantor had created a Paradise of Mathematics, Cantor’s ideas were actually a “grave disease” of Mathematics (as Henri Poincaré noted) and “pernicious idioms” for Mathematics (as Ludwig Wittgenstein lamented). Unfortunately, this disease has been infecting the education for many years. What to do with it? That is a question for the education.

Bất chấp Huân chương Sylvester do Hội Hoàng gia Anh trao tặng cho George Cantor năm 1904, và mặc dù David Hilbert tuyên bố Cantor đã tạo ra một Thiên đường Toán học, tư tưởng của Cantor thực ra là một “bệnh tật nghiêm trọng”của Toán học (như Henri Poincaré nhận xét) và là “những trình bầy độc hại” đối với toán học (như Ludwig Wittgenstein than phiền). Không may, căn bệnh này đã và đang nhiễm độc nền giáo dục trong nhiều năm. Phải làm gì với căn bệnh đó? Đó là một câu hỏi đối với nền giáo dục. Tiếp tục đọc

Darwin was wrong / Darwin SAI

newscientist-darwin-cover 9 LÝ DO CHỨNG MINH THUYẾT TIẾN HÓA CỦA DARWIN SAI

Lời Giới Thiệu: Từ lâu tôi đã không tin Học thuyết Darwin. Đối với tôi, Darwinism is not a scientific theory, but only an ideology. Nhưng khi chia sẻ với bạn bè điều này, tôi thường nhận được sự lãnh đạm, hoặc phản đối. Rất may, bạn Kẻ Tầm Đạo, trong khi comment bài “Phép Mầu” trên PhamVietHung’s Home, đã giới thiệu cho tôi biết một bài báo trên New Scientist phê phán Darwinism, đã được dịch ra tiếng Việt và đăng trên trang Huyền học. Tôi xin đặc biệt cảm ơn bạn Kẻ Tầm Đạo và trang Huyền học. Xin trân trọng giới thiệu bài báo trên với bạn đọc (với một chút sửa chữa biên tập của tôi). PVHg’s Home. Tiếp tục đọc