Mặc cảm tội lỗi (Bài viết của Cô tử)

MẶC CẢM TỘI LỖI: một góc khuất tâm lý trong “Tội ác và trừng phạt” và “Một nỗi đau riêng”. Phải chăng đang có một sự gia tăng đáng lo ngại của cái ác trong xã hội? Phải giải thích như thế nào đây về trường hợp của những  tên sát nhân máu lạnh như Nguyễn Đức Nghĩa, Lê Văn Luyện… Chúng ta có thể bi quan phần nào về thực trạng trước mắt nhưng chúng ta không thể đưa ra một kết luận tuyệt vọng về con người… Tiếp tục đọc