Cuộc săn lùng “Hạt của Chúa”

I want to know God’s idea (Albert Einstein). Abstract: CERN announced today 03.07.2012: after 50 years, the Higgs hunt could be over! A very good news for Physics! Higgs hunt has been one of the greatest adventure of science and technology since 1960s. Physicists call Higgs as “God’s particle”  because it plays a fundamental role in our understanding of Nature. If Higgs is detected, it will be one of the greatest event of the 21 century! The following story will explain why. Cuộc săn lùng “Hạt của Chúa” đã bắt đầu từ cách đây nhiều năm và tin tức mới nhất cho hay “Hạt của Chúa” dường như đã lộ diện! Nhân dịp này, PVH’s Home xin đăng lại hai bài báo của Phạm Việt Hưng về vấn đề này: “Hạt của Chúa thách thức Mô hình Tiêu chuẩn” trên Tia Sáng Tháng 04 năm 2002 và “Cuộc săn lùng Hạt Thần Thánh” trên Khoa học & Tổ quốc Tháng 07 năm 2008. Tiếp tục đọc