Những nghịch lý nói lên tính bất toàn trong đời sống loài người

Ảnh bên: Tranh “Adam & Eve in the worthy paradise“, tranh của Peter Paul Rubens, 1615

Kể ra thì vô số nghịch lý trên đời … Cuối cùng con người tưởng mình có khoa học, hiểu biết và khôn ngoan sau khi ăn “trái cấm”[1], nhưng con người càng tự phụ giỏi giang lại càng thấy rắm rối và ngu dốt, càng hiểu biết thêm mới càng thấy con người khác nào “anh mù sờ voi”. Chỉ có Bà Mẹ Tự Nhiên mới tạo ra tất cả! Con người muốn làm chủ vũ trụ, chinh phục thiên nhiên lại bị thiên nhiên dậy cho những bài học đau đớn nhất. Con người không theo ý Bà Mẹ, bị Bà Mẹ trừng phạt. Chừng nào con người còn tự phụ cho mình là hiểu biết, tưởng rằng khoa học hiện đại có thể giúp con người tránh được mọi thảm hoạ thì chừng đó con người càng trở nên ngu dốt, u minh … (danjow, một độc giả). Tiếp tục đọc