Có một chuyện tình, một bản nhạc như thế

 

Xem trên You Tube (chất lượng hơn):