BEN HUR

Today, Therese, a friend of PVHg’s Home, sent me again an introduction of BEN HUR, a literature and cinema masterpiece of 19-20 century. Once again, she said: if you don’t enjoy this masterpiece, you waste a lifetime. Opening with the event of Christ’s birth, Ben Hur may give you a better understanding the meaning of Christmas …

Therese, một độc giả của PVHg’s Home, hôm nay lại gửi cho tôi một bài giới thiệu về BEN HUR, một kiệt tác văn học và điện ảnh thế kỷ 19-20. Một lần nữa Therese nói: Nếu không thưởng thức kiệt tác này thì phí cả một đời. Mở đầu bằng sự kiện Chúa Giáng Sinh, Ben Hur có thể giúp bạn hiểu rõ hơn ý nghĩa của Lễ Giáng Sinh …

Tiếp tục đọc

A New Year with Hope / Năm Mới Hy Vọng

Dear readers, A horrifying year with CV19 is about to pass. Wishing all of you a NEW YEAR 2021 filled with joy and hope, because the prophets announced very long ago: Emmanuel, God is with us. And indeed the Lord has come, has been and is with us!

Quý độc giả thân mến, Một năm kinh hoàng với CV19 sắp qua đi. Chúc tất cả các bạn một NĂM MỚI 2021 tràn đầy niềm vui và hy vọng, bởi vì từ xa xưa các nhà tiên tri đã loan báo: Emmanuel, Chúa ở cùng chúng ta. Quả thật Chúa đã đến, đã và đang ở cùng chúng ta! Tiếp tục đọc

Prof J. Lennox: “Hawking is Wrong” / GS J. Lennox: “Hawking SAI”

Responding to Hawking’s “Grand Design”, Professor John Lennox at Oxford University claimed in an article published on Dailymail, UK, 3 September 2010: “As a scientist I’m certain Stephen Hawking is wrong. You can’t explain the universe without God”. Lennox pointed out how illogical were Hawking’s scientific and philosophical arguments. It’s my honour to introduce the above article to everyone through my following brief translation and comments…

Đáp lại cuốn “Thiết kế lớn” của Hawking, Giáo sư John Lennox tại Đại học Oxford tuyên bố trong một bài báo đăng trên Dailymail ở Anh ngày 03/09/2010: “Với tư cách một nhà khoa học tôi khẳng định Stephen Hawking sai. Bạn không thể giải thích vũ trụ mà không có Chúa”. Lennox đã chỉ ra cho thấy luận cứ khoa học và triết học của Hawking phi logic như thế nào. Xin hân hạnh giới thiệu bài báo nói trên với mọi người thông qua bản lược dịch và bình luận của tôi sau đây… Tiếp tục đọc

Kẻ Sĩ tặng nhau lời nói

platoHình bên: “Người khôn ngoan nói vì họ có cái gì đó để nói; Người ngu nói vì họ phải nói một cái gì đó” (Plato)

Trộm nghe: “Người giầu tặng nhau tiền bạc; Kẻ sĩ tặng nhau lời nói”…  Lời nói của cổ nhân và danh nhân là quà tặng vô giá của kẻ sĩ tặng kẻ sĩ. Tất nhiên đó không phải là những lời để học thuộc lòng, mà để lắng nghe, suy ngẫm – suy ngẫm xem họ nói gì, tại sao họ nói như thế, họ nói trong hoàn cảnh nào, họ muốn nói điều gì,… Có những lời hôm nay ta không hiểu, chưa hiểu, nhưng hãy ghi lòng, để kiểm nghiệm qua thời gian, qua thực tế cuộc sống. Ngày xưa thầy dạy tiếng Anh của tôi, GS Bùi Phụng, có lần hỏi tôi: “Have you read the Bible yet?”, tôi lắc đầu trả lời: “No, I haven’t”. Thầy nói: “If you haven’t read the Bible yet, you seem to know nothing”. Vì ngưỡng mộ thầy, nên tôi ghi nhớ câu nói đó. Nhiều năm về sau, cuộc đời đưa đẩy, tôi bỗng đọc Kinh Thánh. Khi sửng sốt khám phá ra những điều kỳ diệu trong Kinh Thánh, tôi giật mình nhớ lại lời thầy dạy. Thế mới biết những bậc tài cao học rộng chẳng nói điều gì thừa. Vậy hãy cố mà học. Đó là lý do để tôi chép lời dạy của cổ nhân lên trang PhamVietHung’s Home, như một việc làm bắt chước các kẻ sĩ… Tiếp tục đọc