Video: Information Machines / Những cỗ máy thông tin

“Shoot an arrow, follow the arrow”, although knowing that the road is deadlocked and wrong, but because of the honor, Darwinists still tried to claim that chemical reactions will eventually produce the DNA code (!!!), ignored the conclusion of the International Conference on the Origin of Life taking place in MAINZ, Germany from 10 to 15/07/1983, concluded that INFORMATION NEVER ARISES FROM MATERIALS…

“Đâm lao phải theo lao”, mặc dù biết rằng con đường đã chót đâm lao là con đường bế tắc, sai lầm, nhưng vì danh dự, các môn đệ của Darwin vẫn cố tuyên bố rằng các phản ứng hóa học rốt cuộc sẽ đẻ ra mã DNA (!!!), bất chấp kết luận của Hội nghị quốc tế về nguồn gốc sự sống diễn ra tại MAINZ, CHLB Đức từ 10 đến 15/07/1983, đã kết luận rằng THÔNG TIN KHÔNG NẨY SINH TỪ VẬT CHẤT …

Josh Groban: an Angel Voice / Một giọng hát thiên thần

O Holy Night, by Josh Groban

Trong những hình ảnh Giáng Sinh, có lẽ không có hình ảnh nào sinh động và đẹp hơn hình ảnh trong video nói trên. Giọng hát của Josh Groban làm cho hình ảnh ấy vốn đã thiêng liêng lại càng thiêng liêng hơn. Xem thêm video sau đây để thấy Josh Groban là một chàng trai tài năng, đẹp như thiên thần, và thật đáng yêu ra sao…

Bridge Over Troubled Water, performed by Josh Groban & Brian McNight

Video: “Who Created The Creator? Ai tạo ra Đấng Sáng Tạo?

Those who do not believe in the Creator are very satisfied when asking: Who made the Creator? But in the eyes of those who penetrated Gödel’s Theorem, that question is an absurd, meaningless, naive, childish question, ignorant of cognitive logic and Gödel’s Theorem…

Những người không tin vào Đấng Sáng Tạo rất đắc chí khi hỏi: Ai tạo ra Đấng Sáng Tạo? Nhưng dưới con mắt của những người thấm nhuần Định lý Gödel, câu hỏi ấy là một câu hỏi vô lý, vô nghĩa, ngây thơ, ấu trĩ, kém hiểu biết về logic nhận thức, không biết gì về Định lý Gödel …

Magic Music / Âm nhạc kỳ diệu

“Music produces a kind of pleasure which human nature cannot do without” (Confucius)[1]. Hopefully the following magical music, performed by two of the world’s top pianists today, Daniil Trifonov from Russia and Yeol Eum Son from South Korea, will bring you endless pleasure …

“Âm nhạc tạo ra một loại khoái cảm mà bản chất con người không thể thiếu” (Khổng Phu Tử). Hy vọng những bản nhạc kỳ diệu sau đây, do hai danh cầm hạng nhất thế giới hiện nay là Daniil Trifonov của Nga và Yeol Eum Son của Hàn Quốc trình bày, sẽ mang đến cho bạn khoái cảm bất tận …  

Tiếp tục đọc

HAVE YOU EVER REALLY LOVED A WOMAN? Bạn đã bao giờ thực sự yêu một người đàn bà?”

It’s the name of a famous song by Bryan Adams. He doesn’t ask if you’ve ever been in love, but if you’ve ever really loved. If you have not really loved, you will not understand the wonderful sweetness of love. So listen to this song to understand what love is.

Đó là tên một ca khúc nổi tiếng của Bryan Adams. Anh ấy không hỏi bạn đã bao giờ yêu chưa, mà hỏi bạn đã bao giờ thực sự yêu chưa. Nếu chưa thực sự yêu, bạn sẽ không hiểu được cái ngọt ngào tuyệt vời của tình yêu. Vậy hãy nghe bản nhạc này để thấm thía thế nào là yêu nhé.

Tiếp tục đọc

Truly Scientific Biology / Nền sinh học thực sự khoa học

Any theory without laws is not a true science. Biology has only really become a science since Louis Pasteur and Gregor Mendel discovered the indisputable laws of biology. If you want to study life through a truly scientific lens, please read carefully the following articles about Pasteur and Mendel…

Bất kỳ lý thuyết nào không có các định luật không phải là một khoa học thực sự. Sinh học chỉ thực sự trở thành một khoa học kể từ khi Louis Pasteur và Gregor Mendel khám phá ra những định luật sinh học không thể tranh cãi được. Nếu bạn muốn nghiên cứu sự sống dưới lăng kính thực sự khoa học, bạn hãy đọc kỹ những bài báo sau đây về Pasteur và Mendel…

Tiếp tục đọc