On the Law of Life Asymmetry / Về Định luật Sự sống Bất Đối Xứng

Pasteur's Law of Life Asymmetry copy

In 1847, in doing research on molecular structures of matter, Louis Pasteur discovered a law of primary importance: the Law of Life Asymmetry. Evolutionists admit that life is asymmetric but they are afraid of calling it a law, because this law destroys evolution theory. However any truthful one can see that this is really one of the most important laws of life.

Năm 1947, khi nghiên cứu cấu trúc phân tử của vật chất, Louis Pasteur đã khám phá ra một định luật quan trọng bậc nhất: Định luật Bất đối xứng của Sự sống. Các nhà tiến hóa thừa nhận sự sống bất đối xứng nhưng sợ gọi đó là một định luật, vì định luật này hủy hoại Thuyết Tiến hóa. Nhưng bất kỳ người trung thực nào cũng có thể thấy đây thực sự là một trong những định luật quan trọng bậc nhất của sự sống.

 CHÚ Ý: Toàn bộ các bài viết về SINH HÓA và Thuyết Tiến hóa trên trang PVHg’s Home (viethungpham.com) đã được sắp xếp đầy đủ theo thứ tự thời gian tại địa chỉ sau đây:

True Biology: Nền Sinh học chân chính

 

1/ Về tên gọi của định luật

Ngày 05/07/2015, trong bài “Pasteur và Chúa” trên PVHg’s Home, tôi viết: “Định luật thứ nhất: Tính Bất Đối Xứng của Sự Sống”. Nói cách khác, tôi đã trình bày định luật thứ nhất của Pasteur là Định luật Sự Sống Bất Đối Xứng.

Trong nhiều trường hợp khác, tôi đã trình bày định luật này dưới tên gọi Định luật Sự sống thuận tay trái, vì hầu hết phân tử của sự sống đều thuận tay trái, trừ phân tử đường (lấy từ vật chất sống).

Mới đây, một đọc giả có nickname “tdtran” đã cung cấp cho tôi một tài liệu mang tên: “Occurances of D-amino acids in some natural materials” (Sự xuất hiện của acid amin thuận tay phải trong một số vật chất tự nhiên), trong đó cho biết có sự xuất hiện của acid amin thuận tay phải trong tế bào của một vài vi khuẩn.

Có nghĩa là trong hàng tỷ trường hợp, đặc trưng thuận tay trái bị vi phạm một vài trường hợp. Vì thế, có thể nói rằng sự sống vẫn có xu hướng thuận tay trái. Đó là lý do câu hỏi “Tại sao sự sống thuận tay trái?” (Why is Life Left-Handed?) đã trở thành câu hỏi phổ biến trong khoa học. Kể cả các nhà tiến hóa cũng đặt ra câu hỏi đó.

Thật vậy, có thể dễ dàng kiểm chứng điều này bằng cách vào Google, gõ: Why is Life Left-Handed? Ta sẽ nhận được hàng loạt thông tin sau đây:

Life: It is All Left-Handed, and We Don’t Know Why (Sự sống: Tất cả đều thuận tay trái, và chúng ta không biết tại sao)

Why Is Life Left-Handed? The Answer Is In The Stars (Tại sao sự sống thuận tay trái? Câu trả lời nằm ở các vì sao)

Why Life on Earth is Left-Handed (Tại sao sự sống trên Trái Đất thuận tay trái)

How Life Became Left-Handed (Làm thế nào mà sự sống trở nên thuận tay trái)

Left-Handed Proteins – Darwinism refuted (Proteins thuận tay trái – Học thuyết Darwin bị bác bỏ)

Life’s ‘Left-Handed’ Amino Acids Still A Puzzle (Acid amin thuận tay trái của sự sống vẫn là một câu hỏi thách đố)

Cosmic Evolution – Chemical (Tiến hóa Vũ trụ – Hóa học), một bài báo của các nhà tiến hóa,  viết:

Phần lớn sự sống được nói là thuận tay trái một cách cố hữu, đặc biệt là các acid amin của nó. Từ trước tới nay không ai có thể giải thích được một cách thỏa mãn làm thế nào mà sự sống lại trở nên bất đối xứng như vậy” (Much of life is said to be inherently left-handed, especially its amino acids. No one has ever been able to explain satisfactorily how life became so asymmetric) (chữ tô đậm là do tôi nhấn mạnh, PVHg).

Tôi khuyên những ai thắc mắc về tên gọi Định luật sự sống thuận tay trái hãy chịu khó đọc kỹ những bài nói trên để thấy rằng nếu đặc trưng sự sống thuận tay trái không mang tính phổ quát như một nguyên lý, một xu thế tự nhiên, một quy luật phổ biến thì tại sao các nhà khoa học (bao gồm những nhà tiến hóa) lại đặt những câu hỏi như trên? Liệu họ có đặt câu chữ tùy tiện không? KHÔNG! Họ là những chuyên gia trong lĩnh vực sinh học tiến hóa. Họ không ngớ ngẩn khờ dại đâu. Chỉ có những người đọc mắc bệnh hủ nho mới tìm cách bới lông tìm vết mà thôi. Việc bới lông tìm vết này không bảo vệ được Thuyết Tiến hóa, mà chỉ càng bộc lộ rõ nỗi sợ hãi của những người mê tiến hóa trước một nguyên lý tự nhiên bác bỏ Thuyết Tiến hóa mà thôi.

Tóm lại, tên gọi Định luật Sự sống Thuận Tay vẫn đúng, vì nó phản ánh xu hướng thuận tay trái. Tôi chân thành cảm ơn bạn “tdtran” vì tài liệu bạn cung cấp đã giúp tôi diễn giải khái niệm “sự sống thuận tay trái” một cách chính xác là “sự sống có xu hướng thuận tay trái”. Định luật Sự sống Thuận Tay Trái xin được hiểu là định luật về xu hướng thuận tay trái của sự sống, một cách phát biểu mang tính cụ thể hóa Định luật Sự sống Bất đối xứng do Louis Pasteur khám phá ra năm 1848. Và xin khẳng định rằng đó là một ĐỊNH LUẬT.

2/ Tính bất đối xứng của sự sống là một định luật của tự nhiên

Hầu hết phân tử của sự sống đều thuận tay trái, sự sống có thiên hướng thuận tay trái, đó là một quy luật tự nhiên nói lên bản chất bất đối xứng của sự sống. Ngay cả trường hợp phân tử đường thuận tay phải cũng vẫn nói lên tính bất đối xứng. Tóm lại tính bất đối xứng mang tính phổ quát, do đó nó là một đặc trưng mang tính nguyên lý, đã được Louis Pasteur phát biểu dưới dạng một Định đề, hoặc một Định luật của sự sống.

Thật vậy, bài báo “The whole story” (Toàn bộ Câu chuyện về Pasteur) của Viện Pasteur (Institut Pasteur) viết RÕ RÀNG như sau:

“Ông (Louis Pasteur) đã thiết lập nên một định luật có tầm quan trọng bậc nhất. “Chỉ những sản phẩm bắt nguồn từ ảnh hưởng của sự sống thì mới bất đối xứng, bởi vì chúng phát triển dưới ảnh hưởng của những lực vũ trụ mà bản thân những lực này là bất đối xứng”. Tính bất đối xứng là ranh giới chủ yếu phân biệt thế giới hữu cơ với thế giới vô cơ”. (Chữ tô đậm là do tôi, PVHg).

Nguyên văn tiếng Anh như sau:

“He established a law of primary importance. “Only products originating under the influence of life are asymmetrical because they developed under the influence of cosmic forces which were themselves asymmetrical.” Asymmetry is the major dividing line between the organic and mineral worlds”.

Trong cuốn sách “Louis Pasteur” của Patrice Debré, trang 76, tác giả viết:

Sự sống là Bất Đối xứng!” (Asymmetry is Life!).

Đó là một tuyên bố mạnh mẽ mang tính khẳng định một nguyên lý, mở đầu một chương khẳng định tính bất đối xứng là một quy luật, một định luật tất yếu của sự sống. Xin các nhà tiến hóa hãy chịu khó đọc và hiểu từng chữ trong chương đó, kể cả dấu chấm than. Xin trích:

“Con người, động vật, cây cối khác với thế giới vô cơ bởi hình học không gian của các phân tử của chúng. Thế giới sinh học được định hướng theo hướng này hoặc hướng khác. Khám phá này mang tính nền tảng theo nghĩa chính xác của từ này. Từ đó Pasteur không do dự gì nữa mà suy ra rằng phân tử của sự sống là bất đối xứng. Thậm chí phát triển tư tưởng này xa hơn nữa và đạt tới một tầm mức giàu tính khoa học cũng như siêu hình học, ông nêu lên định đề cho rằng sự sống cần sự bất đối xứng” (chữ tô đậm là do tôi, PVHg)

Nguyên văn tiếng Anh như sau:

“Humans, animals, and plants differ from the mineral world by the spatial geometry of their molecules. The world of the biosphere is oriented in one or the other direction. This discovery was fundamental in the proper sense of the word. Pasteur did not hesitate to deduce from it that the molecules of life are asymmetrical. Going even further and taking a position that was metaphysical as much as it was scientific, he postulated that life needs asymmetry”.

Pasteur còn cho rằng bản thân vũ trụ là bất đối xứng, và tính bất đối xứng của sự sống là kết quả trực tiếp hoặc gián tiếp của tính bất đối xứng của vũ trụ. Cuối đời ông lấy làm tiếc đã không tiếp tục những công trình nghiên cứu theo hướng này, mà đã dừng lại ở vấn đề bất đối xứng của sự sống. Đây, hãy nghe ông tuyên bố:

“Vũ trụ là bất đối xứng và tôi bị thuyết phục rằng sự sống, như chúng ta đã biết, là kết quả trực tiếp của tính đối xứng của vũ trụ hoặc hệ quả gián tiếp của nó. Vũ trụ là bất đối xứng” (The universe is asymmetric and I am persuaded that life, as it is known to us, is a direct result of the asymmetry of the universe or of its indirect consequences. The universe is asymmetric) [1]

Tôi nghĩ rằng trình bày như thế là đủ để thấy đặc trưng bất đối xứng là một định luật tự nhiên. Nếu các nhà tiến hóa ngạc nhiên không thấy định luật này trong sách giáo khoa hoặc những tài liệu tiến hóa mà họ say mê thì đơn giản là chính các ông thầy tiến hóa đã che đậy sự thật, tảng lờ định luật này, không cho bạn biết, hoặc trong những trường hợp buộc phải nhắc đến nó, mấy ông thầy đó không gọi nó là một định luật, mà chỉ mô tả nó như một tính chất bình thường như hàng trăm tính chất khác mà thôi. Tại sao họ phải làm thế? Vì họ SỢ định luật này!

Họ phải làm mọi cách để che đậy hoặc giảm nhẹ sự chú ý của mọi người đối với nguyên lý phổ quát này, vì nếu mọi người biết nguyên lý phổ quát này thì RẤT NGUY HẠI cho Thuyết Tiến hóa.

3/ Định luật Pasteur về tính bất đối xứng của sự sống đe dọa Thuyết Tiến hóa

Mối quan tâm đặc biệt của các nhà tiến hóa đối với Định luật sự sống thuận tay trái hay Định luật Sự sống Bất đối xứng nói lên rằng định luật này là mối đe dọa đặc biệt đối với Thuyết Tiến hóa. Nói cách khác, các nhà tiến hóa sợ hãi nhất khi phải đối mặt với định luật này. Xin nhắc lại tiêu đề mấy bài báo đã dẫn ở trên để thấm thía nỗi lo lắng ấy lớn đến chừng nào:

“Sự sống: Tất cả đều thuận tay trái, và chúng ta không biết tại sao”.

“Tại sao sự sống thuận tay trái? Câu trả lời nằm ở các vì sao”

“Tại sao sự sống trên Trái Đất thuận tay trái?”

“Làm thế nào mà sự sống trở nên thuận tay trái?”

“Acid amin thuận tay trái của sự sống vẫn là một câu hỏi thách đố”.

Vì thế tôi không ngạc nhiên khi có độc giả thắc mắc “làm gì có định luật đó”. Đó là cách con đà điểu rúc đầu xuống cát, muốn né tránh sự thật.

Sự thật là tại sao sự sống thuận tay trái, đúng như mấy bài báo nói trên đã hỏi. Các nhà tiến hóa hàng đầu trả lời: vì vũ trụ! Vũ trụ chứa sự sống thuận tay trái, rồi thiên thạch mang sự sống đó đến trái đất!

Đó là lý do xuất hiện từ ngữ mới: “Cosmic Evolution” (Tiến hóa Vũ trụ). Nếu có một Giải Nobel dành cho một học thuyết vượt trội về sáng tác thuật ngữ mới, thì Giải đó ắt phải về tay Thuyết Tiến hóa – nhà vô địch về việc sáng tác khái niệm mới, thuật ngữ mới, giả thuyết mới rất… hư ảo!

Trả lời vũ trụ là nguyên nhân của sự sống thuận tay trái cũng bằng không trả lời. Tôi e rằng lịch sử loài người sẽ chấm dứt trước khi loài người có thể tìm thấy câu trả lời trong vũ trụ!

Thực ra các nhà tiến hóa đã cố trả lời ngay trên Trái Đất, bằng những thí nghiệm tổng hợp hóa học tạo ra sự sống. Nhưng thất bại, thất bại, và thất bại. Acid amin do Stanley Miller chế tạo ra trong phòng thí nghiệm không thuận tay trái, mà cân bằng phải-trái, đó không phải là sự sống. Theo xác suất, xác suất xuất hiện phân tử thuận tay phải / tay trái là 50/50. Vì thế phân tử hữu cơ do con người chế tạo ra xuất hiện 50 phải, 50 trái. Nhưng phân tử hữu cơ do Ông Trời, hay Bà Mẹ Tự Nhiên chế tạo ra lại xuất hiện 100% thuận tay trái, trừ vài trường hợp đặc biệt mà Ông Trời có ý riêng, con người không sao hiểu được.

Vì thế có người nói: “Cha đẻ ngành vi sinh vật học là chướng ngại cực lớn đối với học thuyết Darwin”. Câu nói tế nhị này có thể chữa lại cho cụ thể và rõ ràng như sau:

“Các định luật của Pasteur đập tan Thuyết Tiến hóa”.

4/ Phải chăng Chúa thuận tay trái?

lef-handedNgay sau khi bài viết “Về Định luật Sự sống Bất đối xứng” lên mạng, độc giả Nguyễn Tiến Nam đã cung cấp cho chúng ta một bài báo thú vị nhan đề “Is God left-handed?” (Phải chăng Chúa thuận tay trái?) của Gary Bates. Xin chân thành cảm ơn bạn Tiến Nam.

Bài viết này dựa trên kết quả phỏng vấn Tiến sĩ Ken Funk, một nhà hóa học chuyên về peptide, từng có 3 bằng sáng kiến phát minh và nhiều bài báo trên các tạp chí khoa học hàng đầu. Sau đây là tóm lược những phần chủ yếu của bài báo.

4.1. Chướng ngại vật đối với Thuyết Tiến hóa

Trong cuộc phỏng vấn, Tiến sĩ Ken trình bày một câu chuyện liên quan đến chuyên ngành của ông, được gọi là câu chuyện “Chúa thuận tay trái” (God is left-handed). Tiêu đề giàu ngụ ý này ám chỉ “Nan đề chirality” [2], tức “Bài toán nan giải về tay phải/tay trái” của Thuyết Tiến hóa.

Ken cho biết vào khoảng thời gian ông làm luận án tốt nghiệp, thí nghiệm Urey-Miller được tuyên truyền rùm beng như một thành tựu chứng minh sự sống có thể nẩy sinh tự phát từ nồi soup nguyên thủy. Năm 1953, Stanley Miller, khi ấy mới là một sinh viên tốt nghiệp, đã tiến hành những thí nghiệm dựa trên những giả định của Harold Urey về những điều kiện môi trường cần thiết để sự sống có thể nẩy sinh một cách ngẫu nhiên trên Trái Đất hàng tỷ năm trước đây. Người ta thường nói thí nghiệm đó nằm trong lĩnh vực tiến hóa hóa học.

Trong thí nghiệm này, Miller cho phóng một tia lửa điện qua một hỗn hợp khí gas trong một bình thủy tinh để tạo ra acid amin, một loại phân tử cơ bản của sự sống. Nhưng sản phẩm chủ yếu thu được trong thí nghiệm của Miller (chiếm khoảng 85% thể tích) là một hỗn hợp các chất giống như hắc ín rất độc hại đối với sự sống, trong khi acid amin thu được chỉ có khoảng 0,9% tổng thể tích. Sau đó có nhiều thí nghiệm tương tự được thực hiện với nhiều cải tiến, nhưng đều thất bại.

4.2. “Nan đề chirality”

chiralityĐiều làm cho các nhà tiến hóa thất vọng nhất là ở chỗ acid amin hình thành trong thí nghiệm của Miller đều thuộc loại hỗn hợp cân bằng phải/trái (số lượng phân tử thuận tay trái cân bằng với số lượng phân tử thuận tay phải, tỷ lệ phải/trái = 50/50), trong khi “cây cối và động vật chỉ sử dụng acid amin thuận tay trái để tạo ra protein” (một ngoại lệ là acid amin đơn giản nhất, glycine).

Trong quá trình kết nối các acid amin để hình thành protein, chỉ cần lọt vào một acid amin không đúng loại là sẽ làm cho protein không thể gấp nếp một cách đúng đắn thành những hình dạng cần thiết thích hợp với chức năng của nó. Sự sống đòi hỏi chỉ những acid amin thuận tay trái, trong khi các phản ứng hóa học luôn luôn tuân thủ các định luật ngẫu nhiên, và do đó luôn luôn tạo ra một hỗn hợp cân bằng phải/trái. Riêng các phân tử đường trong DNA và RNA lại thuận tay phải, nếu không thì chuỗi xoắn kép mang thông tin của sự sống sẽ không thể hình thành.

Theo Ken, các nhà tiến hóa lập luận rằng nếu có đủ thời gian thì protein có thể hình thành một cách ngẫu nhiên. Nhưng chỉ cần xét một protein bao gồm 100 acid amin tối thiểu thôi cũng đã thấy là không thể rồi. Để tất cả 100 acid amin này đều thuận tay trái, với giả thiết không cần đếm xỉa đến thứ tự kết nối của chúng, thì xác suất để điều đó xảy ra đã có thể ví như gieo một đồng xu một trăm lần đều ngửa cả trăm. Đó là chuyện không tưởng.

Thực tế còn khó khăn gấp bội, bởi vấn đề trật tự kết nối các acid amin đóng vai trò quyết định. Vì có 20 acid amin thuận tay trái cần thiết cho sự sống nên sự lựa chọn ngẫu nhiên một trong 20 loại acid amin này là vô cùng khó. Điều này thực sự tạo nên một nan đề đối với Thuyết Tiến hóa.

Theo Ken, để độ lượng với các nhà tiến hóa, ta có thể giả định trong một cái ao đã có sẵn 20 loại acid amin thuận tay trái cần thiết cho sự sống. Khi đó cơ hội để cho một loại protein hình thành từ 140 acid amin (mỗi acid amin chọn ngẫu nhiên trong số 20 acid amin đã có) kết nối với nhau đúng trật tự sẽ là 1 trên 10 mũ 182. Cơ hội ấy coi như bằng 0, và chúng ta sẽ không bao giờ có protein mong muốn [3].

Tiến sĩ Ken cho rằng việc tổng hợp ngẫu nhiên các protein chức năng và các enzyme bằng phương pháp hóa học trong nồi soup nguyên thủy là không hợp lý, trong khi tính độc đáo của sự sáng tạo đặc biệt của Chúa đáng được xem xét. Nan đề chirality đến hôm nay vẫn là bài toán không thể giải quyết được đối với cả các nhà hóa học lẫn sinh học – những người đang đào xới con đường sinh học tiến hóa nhằm tạo ra bất kỳ một protein chức năng nào, một bài toán đơn giản hơn rất nhiều so với việc xuất hiện một tế bào đầu tiên.

Tóm lại là Thuyết Tiến hóa bế tắc với “Nan đề Chirality”.

Khi được hỏi về những tham vọng ngông cuồng đi tìm nguồn gốc sự sống trong vũ trụ, Tiến sĩ Ken cười phá lên nói:

Ken-portrait“Những ý tưởng như thế không giải quyết được bất kỳ cái gì đối với các nhà tiến hóa – họ chỉ tự dàn xếp với nhau mà thôi. Họ vẫn vấp phải nan đề làm thế nào sự sống đầu tiên xuất hiện, và nan đề chirality vẫn cứ tồn tại dai dẳng – rồi bài toán trên hết vẫn là vấn đề ngẫu nhiên. Tất cả những gì họ đã làm là đẩy bài toán ra ngoài không gian, trong khi miệng thì nói: “Đúng rồi, nếu sự sống không thể xảy ra ở đây thì ắt nó phải xảy ra ở ngoài kia, bởi vì chúng ta biết thuyết tiến hóa là đúng mà!””.

5/ Bình luận của PVHg’s Home

Thay cho lời bình luận của cá nhân tôi, xin nhắc lại ý kiến của Stephen Blume trong bài báo “Abiogenesis made difficult” (Tạo ra sự sống từ cái không sống thật khó khăn):

“ĐẦU TIÊN hãy lấy những tế bào chết rồi biến chúng thành tế bào sống đã. Nếu không làm nổi điều này thì sẽ là hoàn toàn vô nghĩa khi tổ chức rầm rộ việc tổng hợp hóa sinh, trong khi không có hy vọng để thành công trong việc tạo ra mô sống từ một hỗn hợp vật chất không sống. Khoa học này thực ra chỉ là để kiếm chác tiền tài trợ và công ăn việc làm mà thôi!”

6/ Ý kiến bổ sung, viết ngày 28/01/2023

Bài báo này được công bố vào ngày 04/07/2016, tính đến hôm nay, 28/01/2023, thời gian trôi qua đã là 6 năm rưỡi – một thời gian đủ dài để con người trưởng thành hơn trong sự nhận thức. Giai đoạn 2015-2016 là giai đoạn tôi mới bắt tay vào nghiên cứu các lý thuyết của Louis Pasteur và Thuyết tiến hóa. Nay đọc lại bài báo này, tôi thấy hồi ấy (2015-2016) bản thân mình còn có những nhận thức chưa đầy đủ trong những lĩnh vực học thuật này. Cụ thể: Thuật ngữ “Định luật sự sống thuận tay trái” là một thuật ngữ chưa chính xác, do chịu ảnh hưởng của những bài báo tôi đã đọc, như đã liệt kê ở mục 1 (Về tên gọi của định luật). Từ lâu tôi đã từ bỏ thuật ngữ này, và sử dụng thuật ngữ chính xác là:

ĐỊNH LUẬT PASTEUR về tính bất đối xứng của sự sống. 

Tôi thấy cần nói rõ điều này như một mục bổ sung (mục 6) cho bài báo này. Qua đó độc giả có thể thấy rõ sự trưởng thành trong nhận thức của bản thân tôi. Thuật ngữ chính xác về ĐỊNH LUẬT PASTEUR đã được sử dụng trong một ấn bản chính thức, đó là cuốn:

“LOUIS PASTEUR – GREGOR MENDEL và cuộc cách mạng sinh học – y khoa”, do NXB Tri Thức xuất bản trong Tháng 12/2022 vừa qua.

Độc giả có thể tìm thấy nội dung chính xác của Định luật Pasteur trong cuốn sách nói trên.

 

PVHg 04/07/2016, viết bổ sung ngày 28/01/2023

CHÚ THÍCH:

[1] http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/l/louispaste159483.html

[2] Nguyên văn: “chirality problem”. Chirality là một tính chất hình học của một phân tử (hoặc một ion) sao cho phân tử đó (hoặc ion đó) không thể chồng khít lên ảnh gương của nó, giống như bàn tay trái không thể chồng khít lên bàn tay phải (khi chồng 2 bàn tay phải đặt sao cho 2 mu bàn tay cùng nằm về một phía của không gian). Giả sử bàn tay là một “phân tử” thì bàn tay có tính chất “chiral”. Chữ “A” không có tính chất chiral, vì ảnh gương của nó có thể chồng khít lên nó.

[3] Theo Émile Borel, mói sự kiện có xác suất nhỏ hơn 1 trên 10 mũ 50 đều chắc chắn không xảy ra, bất kể thời gian kéo dài chừng nào, và có bao nhiêu cơ hội xảy ra. Xem bài “Chemical Evolution is impossible/Tham vọng tổng hợp sự sống thất bại” trên PVHg’s Home ngày 24/06/2016

Advertisement

23 thoughts on “On the Law of Life Asymmetry / Về Định luật Sự sống Bất Đối Xứng

 1. Từ khi sinh ra đến khi chết đi, chúng ta đều sống trong đầy dẫy các sự mặc định, sự định kiến. Sự mặc định đầu tiên và kéo dài nhất là sự mặc định tên gọi. Chẳng hạn như tên gọi sự sống và không sự sống đã che lấp đi sự kì diệu của tự nhiên.

  Định luật bất đối xứng đã giúp ta phân biệt cái nào là sự sống và cái nào là không sự sống. Axit tataric của tự nhiên là sự sống, axit tataric trong phòng thí nghiệm là không sự sống. Cháu xin đặt một câu hỏi ngược: Cái gọi là không sự sống như axit tataric trong phòng thí nghiệm có chịu ảnh hưởng của các quy luật tự nhiên mà axii tataric tự nhiên đang bị chi phối? Nếu trả lời là có thì tại sao lại gọi chúng là không sự sống? Nếu không thì chúng nằm ngoài quy luật vận hành của tự nhiên à?

  Đã thích bởi 1 người

  • Trả lời bạn Quế Anh,
   Dễ hiểu thôi cháu ạ. Acid tartaric tự nhiên (sống) và acid tartaric sản xuất trong thí nghiệm (không sống) có công thức hóa học giống hệt nhau, nhưng cấu trúc phân tử khác nhau. Cụ thể: Acid không sống có 2 dạng phân tử đối xứng gương với nhau (giống như 2 bàn tay) có số lượng tương đương (50/50), trong khi acid sống chỉ có 1 dạng phân tử thôi, mà dạng phân tử trái (giống như bàn tay trái). Việc phân biệt trái/phải xuất phát từ một quy ước do Pasteur nêu lên lần đầu tiên.
   Tất cả mọi phân tử trong tự nhiên dĩ nhiên đều chịu tác động của tự nhiên, nhưng vì chúng có cấu trúc khác nhau nên cũng chịu những tác động khác nhau, và ngược lại, bản thân chúng cũng tác động lên tự nhiên một cách khác nhau. Acid không sống không làm quay mặt phẳng ánh sáng phân cực đi qua nó, acid sống làm quay. Acid sống chịu tác động trực tiếp của lực sống, acid không sống thì không. Lực sống là một khái niệm bí hiểm. Hiện nay khoa học tin rằng nó tồn tại, nhưng chịu chết không biết nó như thế nào, hành vi ứng xử ra sao. Một con cá vừa chết và con cá đang sống có cấu tạo phân tử giống hệt nhau, DNA giống hệt nhau. Nhưng trong con cá chết, lực sống không tồn tại, vì thế phân tử của nó tan rã dần theo định luật entropy. Trong con cá sống, lực sống chống lại entropy, làm cho con cá sống.
   Lực sống cũng là một khái niệm hủy hoại Thuyết Tiến hóa, vì các thí nghiệm tổng hợp hóa học của Lý thuyết Tiến hóa Hóa học không làm thế nào có thể tạo ra lực sống. Họ bảo các nguyên tử phân tử ngẫu nhiên may mắn kết hợp lại thành phân tử sống. Đó là một ý nghĩ ngây thơ, vì các phản ứng hóa học không thể tạo ra lực sống. Vì thế các thí nghiệm tổng hợp hóa học sẽ vĩnh viễn không tạo ra được sự sống. Con cá chết không thể làm sống lại, mặc dù có sẵn mọi phân tử hữu cơ và DNA, RNA, proteins,… giống hệt con cá sống. Nếu làm con cá chết sống lại được thì đó là một phép lạ, vượt ra ngoài tầm với của khoa học.
   PVHg

   Thích

  • Cám ơn bạn Nguyễn Tiến Nam vì bài báo rất hay.
   Nhan đề bài báo, “Is God left-handed?”, là một câu hỏi, nhưng thực ra lại là một câu trả lời tế nhị cho những ai thắc mắc với tên gọi Định luật Sự sống thuận tay trái.
   Tôi sẽ trích đăng bài báo này ngay bây giờ, như một PHỤ LỤC cho bài của tôi mới đăng “On the Law of Life Asymmetry”.
   Xin các nhà tiến hóa chịu khó đọc và suy ngẫm về xu thế thuận tay trái của sự sống, tức là Định luật Sự sống thuận tay trái, và đặc biệt, điều đáng suy ngẫm hơn, đó là SỰ BẾ TẮC CỦA THUYẾT TIẾN HÓA TRONG VIỆC GIẢI THÍCH TÍNH THUẬN TAY TRÁI, và SỰ BẾ TẮC CỦA THUYẾT TIẾN HÓA TRONG VIỆC CHẾ TẠO RA PHÂN TỬ THUẬN TAY TRÁI.
   Xin nhắc lại, điều quan trọng nhất đối với những ai muốn bênh vực Thuyết Tiến hóa là hãy trả lời TẠI SAO SỰ SỐNG THUẬN TAY TRÁI?
   Rõ ràng là hiện tượng sự sống thuận tay trái là một ĐỊNH HƯỚNG có chủ ý của Bà Mẹ Tự Nhiên.
   Một là bạn hãy thừa nhận Bà Mẹ Tự Nhiên là Nhà Thiết kế vĩ đại đã thiết kế ra sự sống nói chung phải thuận tay trái;
   Hai là bạn không thừa nhận như thế thì bạn phải đưa ra lời giải thích. Không giải thích được thì nên chọn đáp án là IM LẶNG chứng kiến sự sụp đổ dần dần của Thuyết Tiến hóa mà thôi.
   PVHg

   Thích

  • Thưa quý độc giả,
   Tôi đã bổ sung vào bài viết mới nhất, “Về Định luật Sự Sống Bất Đối xứng”, những thông tin thú vị từ bài báo do bạn Nguyễn Tiến Nam cung cấp, “IS GOD LEFT-HANDED?”.
   Xin chân thành cảm ơn bạn Tiến Nam vì bài báo và cảm ơn quý độc giả vì sự quan tâm và chia sẻ.
   PVHg

   Thích

 2. Kính chào anh Hưng.
  Trong lần trước, cũng nói về thuyết tiến hóa, tôi có đề nghị về việc anh, với tầm vóc khoa học và nhiệt huyết của mình, sẽ chỉ cho chúng tôi thấy được việc phổ biến sai lầm của thuyết tiến hóa một cách chính thống hơn, bằng chính con đường mà nó đã dùng chế ngự nhận thức của loài người trong vòng 150 năm nay, là con đường của các bản tin khoa học quốc gia, khu vực; và con đường truyền giảng chính thức trong hệ thống giáo dục của các nước. Việc này làm sớm ngày nào hay ngày đó, giống như khi loài người chuyển từ nhận thức “địa tâm” sang “nhật tâm” vậy.
  Rất mong được đọc những nghiên cứu của anh về việc phổ cập đó.
  Chúc anh khỏe.

  Thích

  • Kính chào anh Nguyễn Xuân,
   Thực tình tôi cũng rất muốn làm được điều anh nói. Thà không biết gì về Thuyết Tiến hóa thì thôi, khi đã biết rõ nó, tôi không thể nào tưởng tượng nổi tại sao con người có thể ngây thơ dại dột như thế, để cho ông Darwin và những người theo đuôi ông lường gạt dễ dàng như thế. Nghe Richard Dawkins nói “nếu bạn cho phép một chút may mắn trong thế hệ này, một chút may mắn trong thế hệ kế tiếp, rồi một chút may mắn trong thế hệ kế tiếp nữa, thì…”, tôi NGẠC NHIÊN SỬNG SỐT khám phá ra rằng HÓA RA THUYẾT TIẾN HÓA LÀ MỘT THUYẾT CẦU MAY, GIỐNG Y NHƯ CHƠI TRÒ ĐỎ ĐEN VẬY!!!!!!
   Nhưng tôi ngạc nhiên về Dawkins 1 thì ngạc nhiên về ông tổ của Dawkins 10, vì thực chất ông tổ của Dawkisn cũng tư duy như thế. Chỉ có điều Dawkisn diễn đạt ra RÕ RÀNG TRONG SÁNG HƠN mà thôi. Và…. tôi ngạc nhiên về các đệ tử của Darwin, Dawkins 100 lần!!!!
   Vấn đề nghiên cứu Thuyết Tiến hóa có lẽ sẽ đến lúc phải chuyển sang nghiên cứu tâm lý hoặc bệnh lý học, bệnh cả tin. Có lẽ đó là điểm yếu có sẵn trong bản năng của con người. Học thuyết Darwin đánh trúng vào cái bản năng ấy mà thôi.
   Riêng về tài liệu thì tôi đã sẵn sàng để xuất bản thành sách, chỉ cần mất công một chút trong việc biên tập chỉnh sửa, sẽ có thể có một cuốn sách dày và phong phú để lột trần bản chất non-scientific, anti-scientific và pseudo-scientific của Darwinism.
   Rất mong có sự đóng góp của đông đảo các anh chị và các bạn trong sự nghiệp làm sáng tỏ một chân lý học thuật. PVHg

   Thích

 3. Chào chú, cháu đã xem qua buổi nói chuyện của chú trên mạng hôm vừa rồi. Cảm ơn chú, cháu rất thích. Đúng là trước đó là cháu được học ở trường Phổ thông và cháu cũng tin vào thuyết tiến hóa qua bài giảng của thầy cô giáo… Nhưng giờ khi cháu cũng nghiên cứu chuyên sâu hơn về sinh học và DNA. Nhiều lúc cháu cũng có những câu hỏi về việc con người xuất phát như thế nào? Nghiên cứu DNA thì cho thấy các loài đều giống nhau về cấu trúc DNA và chỉ khác ở trình tự mà thôi (chú gọi là DNA code hay DNA sequence) ở cả thực vật lẫn động vật… rồi cháu lại đọc tiếp và xem các bài về thiên văn… mới thấy rằng vũ trụ hay tự nhiên quả thực là quá kì diệu… khoa học của loài người chưa thể đạt đến tầm có thể giải thích hết được… mọi thuyết cần được kiểm chứng và so sánh để tìm ra tận cùng chân lý.

  Thích

  • Bạn Duy Sơn ơi, thịt nhân tạo là cái gì thế? Bạn được ăn chưa? Hay chỉ nghe nói trên sách báo, truyền hình?
   Hãy cẩn thận đấy nhé. Sách báo và truyền hình nhiều chuyện nhảm nhí lắm đấy.
   Tôi chưa được ăn thịt nhân tạo, không biết nó thế nào, nó có phải là thịt không, hay thịt “giả cầy”?
   Nếu có thịt nhân tạo thuận tay trái thì đó sẽ là CHUYỆN RÚNG ĐỘNG THẾ GIỚI đấy bạn ơi!
   Khi ấy các nhà tiến hóa sẽ cười đắc chí và bảo “Thấy chưa? Thấy thế nào là Thuyết Tiến hóa chưa?”
   Vì thế câu hỏi của bạn làm nức lòng các nhà tiến hóa lắm đấy. Bạn hãy báo tin vui này đến cho họ nhé.
   Còn tôi thì sẽ “nghiên cứu thịt nhân tạo” vì tôi chưa được “ăn” nó bao giờ. PVHg

   Thích

 4. Cháu tình cờ tìm được một cái tên như thế này: law of hemihedral correlation. Có một số tài liệu tiếng anh về Pasteur nói như vậy. Có lẽ chính xác tên định luật của pasteur là như thế. Cháu thử search google nhưng vì đọc kém Anh ngữ nên cháu cũng khó kiểm tra được. Bác thử xem giúp cháu nhé

  Thích

  • Cháu Tiến Nam thân mến,
   Không, tên gọi ấy dành cho một vấn đề hoàn toàn khác. Việc SÁCH VỞ không goi “Biogenesis” là “the Law of Biogenesis” là vì sách vở Sinh học bị thống trị bởi Giới Tiến hóa, giới này ngấm ngấm chống Pasteur, thậm chí không dạy Định luật Biogenesis ở trường phổ thống.
   Cũng tương tự như vấn đề Asymmetrical Molecules họ cũng không muốn gọi nó là the Law of Life Asymmetry, mà thường chỉ gọi là một tính chất, một đặc trưng,… HỌ SỢ NÓ.
   Những người không có bản lĩnh bị họ dẫn dắt hoàn toàn. Nhất là giới HỦ NHO, họ không tranh cãi vấn đề khoa học, mà tranh cãi theo kiểu dò từng câu đến từng chữ. Ngược lại những người có bản lĩnh thì sẵn sàng nói TRÚNG VÀO BẢN CHẤT CỦA VẤN ĐỀ, sẵn sàng tuyên chiến với sự giả dối và dốt nát.
   Khi bác quan sát các vấn đề trên thế giới xảy ra xung quanh mình, bác thường tìm và tìm thấy bản chất cốt lõi của vấn đề, và khi bác diễn đạt những gì mà đã hiểu, bác gọi tên sự vật bằng đúng cái tên của nó. TƯ DUY TOÁN HỌC rất có lợi trong những trường hợp đó. Người có đầu óc toán học (thật) thường có khả năng nắm bắt bản chất vấn đề rất nhanh, và họ không nô lệ vào sách vở. Nếu đã thấu hiểu tư duy của giới tiến hóa thì đừng nô lệ vào nó. Ngược lại phải vạch trần bản chất giả dối và lừa bịp của nó. PHẢI NÓI SỰ THẬT MÀ NÓ KHÔNG NÓI HOẶC NÓ CHE ĐẬY.
   Trên phạm vị rộng hơn, bác từng chỉ ra thiếu sót trong khoa học, ngay cả trong những công trình của những nhà khoa học bậc nhất. Cháu hãy đọc bài về Hệ Tiên đề Hilbert (đã đăng trên TIA SÁNG và trên trang của bác) để thấy rõ tinh thần phê phán của bác đối với bất cứ sự kém cỏi hoặc giả dối nào.
   Điều quan trọng không phải là sách nói thế nào, mà là chúng ta xét đoán vấn đề thế nào. Bác đang chuẩn bị viết một bài về SỰ VÔ MINH CỦA CON NGƯỜI, ngẫu nhiên phù hợp với nội dung bác cháu mình đang thảo luận.
   PVHg

   Thích

 5. Pingback: Sưu tầm blog hay – Blog KHOAI TÂY

 6. Nếu những nhà tiến hóa có thiện chí và tôn trọng sự thật thì tại sao không giải quyết cái vấn đề bất cập đó là chirality / homochirality problem ? Mà lại phải truy lùng cho bằng được cái tên của định luật ấy để làm gì ?

  Thậm chí có người còn muốn thấy tài liệu khoa học nào đề cập tới “The Law of Life Asymmetry ” và “ The Law of Left-Handed Life”; và tài liệu khoa học nào nói “ The Law of Life Asymmetry” cũng là “ The Law of Left-Handed Life”, tài liệu khoa học nào nói Pasteur, Pasteur chứ không ai khác, bảo rằng chỉ có thuận tay trái, thì mới chịu phục

  Trong khi, mặc dù chú Hưng đã trưng dẫn tuyên bố của Pasteur một cách rõ ràng như trên, và bài báo ” whole story ” trích dẫn ở trên cũng đã khẳng định chắc nịch rằng đó là một định luật:
  ” He established a law of primary importance: ” Only products originating under the influence of life are asymmetrical because they developed under the influence of cosmic forces which were themselves asymmetrical. ” Asymmetry is the major dividing line between the organic and mineral worlds. ”
  Ngoài ra, rất nhiều trang báo khác khi nói về tiểu sử của Pasteur, cũng đã có những đoạn viết khẳng định điều tương tự, rằng bất đối xứng thật là một định luật.

  Vấn đề đáng thảo luận là ở mấy điểm đó. Thế nhưng có ” nhà tiến hóa ” thậm chí còn đánh lạc hướng vấn đề. Họ bảo rằng viện Pasteur là một tổ chức liên tục ứng dụng tiến hóa vào nghiên cứu. Phải chăng, ý họ là trích dẫn của chú Hưng mâu thuẫn ? Nhưng đâu có gì mâu thuẫn đâu. Trang của viện Pasteur dù có ủng hộ tiến hóa thì họ vẫn phải trung thực khi nói về tiểu sử của Pasteur chứ. Họ vẫn phải thành thật mà gọi cho ” qua loa ” đó là định luật thì sao ? Nhưng còn vấn đề chirality hay homochirality thì họ có dám nhìn thẳng vào mà phân tích, bàn luận về sự thật ấy không ? Nếu giới hủ nho thích dò từng câu đếm từng chữ thì hãy thử vào trang web của viện Pasteur đó rồi search từ ” chirality hoặc homochirality ” xem có ra kết quả nào không ? Tại sao giới tiến hóa phải né tránh và giấu nhẹm cái sự thật phũ phàng ấy ?
  Mà theo giới hủ nho thì có lẽ trang web của viện Pasteur đó là một tổ chức viện nghiên cứu, cho nên uy tín của viện ấy rất cao rồi đấy. Vậy thì còn gì phải nghi ngờ khi họ tuyên bố: ” He established a law of primary importance….. ” nữa ?

  Đúng là một căn bệnh hủ nho hết chỗ nói và hết thuốc chữa ! Đáng thương cho họ !

  Thích

 7. Tôi trích dẫn mấy tài liệu sau đây để bạn đọc thấy rõ hơn:
  Life is composed of 100% left-hand amino acids. Anything that is alive, such as you, or trees, or sardines has no right-hand amino acids.
  When something dies the amino acids slowly become 50% left-handed and 50% right-handed. That’s one way police labs determine the time of death, by measuring the ratio of right and left-handed amino acids. So non-life (death) is characterized by 50% left-handed and 50% right-handed amino acids.
  What the experiment created was 50% left-handed and 50% right-handed amino acids. It created death, not life. The proteins of life can not be created from a 50-50 mixture of amino acids because the right-handed amino acids interfere with the formation of required proteins. ” — trích ( http://www.missiontoamerica.org/genesis/creation-email/questions-creation.html ).

  ” The interesting part of this is, when we try to make amino acids in the lab, we always end up with a 50/50 mixture of right- and left-handed amino acids. But when scientists try to construct proteins from this 50/50 mixture, the proteins do not function properly. Right-handed amino acids do not work. So the big question is: How did nature make only left-handed amino acids? Or was there a 50/50 mixture and nature somehow isolated only the left-handed ones to make proteins? ” — trích ( http://www.evolutionnews.org/2012/07/tagish_lake_met062651.html ).

  ” Right-handed amino acids are found in nature, but for whatever reason proteins only employ left-handed amino acids. Laboratory synthesis of amino acids produces a 50/50 mixture, as is expected with chiral molecules, and both are chemically equivalent. Obviously this cannot be attributed to chance any more so than someone flipping a coin 100 times and getting all heads can. So from naturalistic premises, the only way to solve this is to find some reason why the chemistry favored a particular orientation of biomolecules ” — trích ( http://www.evolutionnews.org/2011/01/homochirality_the_truth_is_out042971.html ).

  ” On Earth, the amino acids characteristic of life are all “left-handed” in shape, and cannot be exchanged for their right-handed doppelgänger. Meanwhile, all sugars characteristic of life on Earth are “right-handed.” The opposite hands for both amino acids and sugars exist in the universe, but they just aren’t utilized by any known biological life form. (Some bacteria can actually convert right-handed amino acids into the left-handed version, but they can’t use the right-handed ones as is.) In other words, both sugars and amino acids on Earth are homochiral: one-handed. More than 4 billion years ago, when our home planet was in its fiery and temperamental youth, both the biological building blocks and their mirror reflections were present. In fact, both still coexist on Earth today—just not in life as we know it. Certainly, if you cook up a batch of amino acids, sugars or their precursor molecules in a laboratory, you’ll always get a 50-50 mixture of left and right. But somehow, as life emerged in the countless millennia that followed the Earth’s formation, only the left-handed amino acids and the right-handed sugars were selected. Chiral molecules have even been found in interstellar space. In a landmark discovery announced by the National Radio Astronomy Observatory this June, scientists identified molecules at the center of the galaxy that could be used to construct either the right- and left-handed sugars. While they still have no clue whether there are more of one hand than the other, the finding sets the stage for further experiments that could illuminate more about the origins of handedness.
  The big questions still remain: How and why did life choose only one of two mirror reflections to construct every single creature in her menagerie? Does life require homochirality to get its start, or could life forms exist that use both the earthly building blocks and their alter egos? Did the seeds of homochirality originate in the depths of interstellar space, or did they evolve here on Earth? ”
  — trích ( http://www.smithsonianmag.com/space/must-all-molecules-life-be-left-handed-or-right-handed-180959956/ )

  Ngoài ra, một số tài liệu khác cũng giúp chúng ta hiểu rõ:
  http://www.creationscience.com/onlinebook/LifeSciences40.html

  http://harunyahya.com/en/Evolution-Dictionary/16453/left-handed-amino-acids-(levo

  http://www.darwinismrefuted.com/molecular_biology_04.html

  http://www.icr.org/article/evolution-hopes-you-dont-know-chemistry-problem-wi/

  Có một vấn đề rất nan giải khác cũng liên quan đến ” nghịch lý con gà và quả trứng ” đó là vấn đề DNA và cơ chế sửa chữa của nó
  Nếu thực sự chúng được hình thành từ các quy trình tự nhiên nhờ cơ hội xảy ra ngẫu nhiên thì sẽ thế nào ?. Nếu cơ chế sửa chữa được tiến hóa ( hình thành ) trước, vậy thì cái gì điều hành cơ chế ấy nếu DNA chưa có ? Hoặc nếu DNA tiến hóa trước, thì bằng cách nào mà DNA thậm chí còn biết trước rằng nó sẽ cần một cơ chế sửa chữa để bảo vệ và hoàn thiện mình ? Các phân tử hóa học có thể suy nghĩ được chăng ? DNA không phải là phân tử hóa học ổn định, cho nên nếu thiếu cơ chế sửa chữa, nó sẽ rất dễ bị hư hỏng do quá trình oxy hóa và các tác nhân khác. Không có cách giải thích nào thỏa đáng cho việc làm thế nào DNA có thể tồn tại hàng triệu năm trong khi cơ chế sửa chữa đang trong quá trình hình thành. DNA chắc chắn sẽ bị phân hủy trở lại thành vũng nước soup trước khi hàng tỷ những đột biến có lợi ngẫu nhiên có thể tạo thành cơ chế sửa chữa.

  Nếu nó không xảy ra tình cờ, thì chúng ta sẽ hiểu rằng toàn bộ vũ trụ không phải là sản phẩm của một quá trình ngẫu nhiên, may rủi. Đó là kết quả của một Đấng Sáng Tạo đã tạo ra mọi thứ bằng quyền năng của Ngài
  Thật khôi hài khi các nhà tiến hóa thường phản bác thuyết sáng tạo bằng cách nói rằng tất cả mọi thứ đều phải được giải thích bằng khoa học tự nhiên, cho nên có sự can thiệp của Chúa thì không phải là khoa học. Khi nhận thấy rằng các quy luật của khoa học tự nhiên không thể giải thích cho sự tồn tại của cái gọi là chirality, thì các nhà tiến hóa lại nói rằng quá trình này đã xảy ra cách đây rất lâu bằng một CƠ CHẾ nào đó không rõ, mà họ chưa thể giải thích. Vậy thì ai mới đang dựa vào lời giải thích siêu nhiên ? Mặc dù họ không gọi, cũng như không dám thừa nhận đó là sự can thiệp của Chúa, nhưng chắc chắn rằng họ đang đặt một đức tin thật lớn để tin vào một quá trình ĐUI MÙ nhưng CÓ Ý THỨC nào đó đã tạo ra sự sống, chứ không phải dựa vào khoa học thực chứng

  Thích

 8. Chí phải đấy. Có một số tài liệu sau đây kể về tiểu sử của Pasteur cũng xác nhận về định luật ấy. Cũng có câu: ” He formulated a fundamental law…” dành cho những ai thích dò từng câu đếm từng chữ
  http://jpkc.yzu.edu.cn/course/yxmyx/chapter1/louis%20Pasteur.htm#crystallo
  https://prezi.com/m/_1j8gdx48jqs/louis-pasteur/
  http://www.amuseum.de/medizin/htm/pasteur.htm

  Còn bài báo whole story nói về Pasteur của trang web thuộc viện Pasteur gì kia thì là một trang uy tín của tiến hóa nên không gì có thể chối cãi được nữa rồi. Chính các nhà tiến hóa đã tự vạch áo cho người xem lưng. Xin được trích dẫn lại rõ ràng
  https://www.pasteur.fr/en/institut-pasteur/history/early-years-1847-1862

  Những người bênh vực tiến hóa thay vì giải quyết nan đề mà định luật đó nêu ra thì lại lái sang hỏi về nguồn gốc tên của định luật ấy xem nó có thật hay không, rồi lại lái sang nói về tư cách của chú Hưng. Nào là chú Hưng bịa đặt, chú Hưng tạo dựng định luật làm Pasteur đau buồn nọ kia, để đánh lạc hướng sự chú ý của mọi người khỏi sự bất lực của thuyết tiến hóa trong việc giải thích nguồn gốc sự sống

  Thích

 9. Thêm nữa, người có đầu óc và lý trí bình thường cũng hiểu rằng, nếu không phải Pasteur đã nghiên cứu kỹ lưỡng và cẩn thận, nghiêm túc để đưa ra kết luận rằng TẤT CẢ phân tử bất đối xứng đều chỉ dành cho sự sống, còn vật chất không sống thì LUÔN LUÔN có 50/50 cả trái lẫn phải, thì tại sao người ta lại khẳng định rõ ” He formulated a fundamental law…” ? Có cần thiết phải tìm cho bằng được lời trích dẫn trực tiếp câu nói phát biểu của Pasteur hay không ?

  Nếu không phải ” Life is composed of 100% left-hand amino acids… ” và ” On Earth, the amino acids characteristic of life are all “left-handed” in shape, and cannot be exchanged for their right-handed doppelgänger. Meanwhile, all sugars characteristic of life on Earth are “right-handed.” The opposite hands for both amino acids and sugars exist in the universe, but they just aren’t utilized by any known biological life form. (Some bacteria can actually convert right-handed amino acids into the left-handed version, but they can’t use the right-handed ones as is.) In other words, both sugars and amino acids on Earth are homochiral: one-handed… “, như một bạn đã trích dẫn ở phía trên. Tức là tất cả sự sống chỉ thuận tay trái, trừ một số ngoại lệ như đường hoặc vài loại vi khuẩn thuận tay phải, thì tại sao lại không thể gọi hẳn tên định luật đó là The Law of Life Asymmetry hoặc The Law of Left-Handed Life ?

  Vì vậy, nếu quả thật người bênh vực tiến hóa họ nói phải tìm tài liệu khoa học nào đề cập tới “The Law of Life Asymmetry ” và “ The Law of Left-Handed Life”; rồi tài liệu khoa học nào nói “ The Law of Life Asymmetry” cũng là “ The Law of Left-Handed Life”, tài liệu khoa học nào nói Pasteur chứ không phải ai khác, bảo rằng chỉ có thuận tay trái. Thì đây rõ ràng là lý sự cùn rồi còn gì nữa. Họ tự để lộ cái sự ngây thơ, ấu trĩ của trí thức hủ nho vậy đó

  Thích

 10. Chú Hưng cho cháu hỏi trong cơ thể chúng ta chẳng phải vẫn có đường, mà đường thuận tay phải đó sao ? Nếu vậy thì chẳng lẽ ta sẽ không sống vì có phân tử thuận tay phải ở trong cơ thể sao ?

  Thích

  • Trả lời bạn Funsai: Cháu nói đúng, trong hàng trăm, hàng ngàn, hàng triệu phân tử sống, có phân tử đường thuận tay phải, nhưng cũng là bất đối xứng (Đường hóa học do con người chế tạo ra là đối xứng). Vì thế sự sống luôn luôn bất đối xứng. Tính chất BĐX là ĐẶC TRƯNG của sự sống. Đó là nội dung của Định luật sự sống bất đối xứng. Giới tiến hóa cũng phải thừa nhận điều này, họ chỉ sợ chữ “Định luật”, không dám dùng chữ này, vì dùng chữ này thì họ tự thú nhận sự sụp đổ của Thuyết tiến hóa. Vì hầu hết phân tử sống thuận tay trái, nên nhiều tài liệu, chẳng hạn một bài báo trên Futurism 2004 chạy một hàng tít lớn viết “All life is Left-handed, and we don’t know why?”. Xin lưu ý đây là trang báo ủng hộ thuyết tiến hóa. Tóm lại, ĐỊNH LUẬT SỰ SỐNG BẤT ĐỐI XỨNG TUYỆT ĐỐI ĐÚNG, và hầu hết phân tử sống thuận tay trái. Đã có bạn trẻ mê thuyết tiến hóa lấy phân tử đường ra để bẻ lại Định luật sự sống thuận tay trái. Điều này đã được trả lời trong bài “Về Định luật Bất Đối xứng”, vậy cháu hãy đọc kỹ lại bài báo ấy nhé. Nếu cần, hãy viết thư cho tạp chí Futurism, nói chuyện phân tử đường cho họ nghe. và chất vấn họ tại sao họ viết “All life is Left-handed, and we don’t know why?”. Họ sẽ giảng cho các nhà tiến hóa nghe, bởi chính họ cũng ủng hộ thuyết tiến hóa đây. Cái tiêu đề ấy nói lên nỗi khổ sở của họ không hiểu vì sao tất cả sự sống đều thuận tay trái đấy. Nhìn lên bầu trời ban đêm, mặc dù có những vì sao sáng lốm đốm, nhưng người ta vẫn nói bầu trời tối đen cháu à. Vì thế nhìn vào toàn bộ sự sống có hàng triệu hàng tỷ phân tử thuận tay trái, lọt thỏm một hai cái chấm thuận tay phải thì người ta vẫn phải thốt lên rằng sự sống thuậ tay trái là một quy luật cháu à. Chỉ có toán học mới có thể dùng 1 và chỉ 1 trường hợp không đúng với định lý để bác bỏ định lý mà thôi. Nhưng sinh học không phải là toán học!

   Thích

 11. Đúng thế. Có một cuốn sách tên là ” Amino Acids and the Asymmetry of Life ” cũng cho biết phân tử thuận tay phải tồn tại trong nhiều dạng sống nhưng vẫn là bất đối xứng ( đây là cuốn sách uy tín và ủng hộ tiến hóa ). Các bạn xem cuốn sách ấy tại đây
  https://drive.google.com/file/d/0BwIsxgygRLAebWdqN3lwcDJrcnM/view

  Tôi trích dẫn và chụp hình những chỗ quan trọng ở trong đó để các bạn bớt thắc mắc và cũng để các nhà tiến hóa không thể chối cãi được

  1/ Trang 49: https://postimg.org/image/ifg6t0geh/

  Bacteria are known to make use of D-amino acids in several peptide antibiotics
  in which the “wrong” amino acids D-glutamate, D-phenylalanine, D-aspartate, and
  D-valine were found to be incorporated. It is important to note that the classical
  biosynthetic pathway in which DNA codes for the twenty L-amino acids of proteins
  cannot produce these exceptional D-amino acid-containing peptides. DNA does not
  code for D-amino acids. D-Amino acid containing peptides, on the contrary, are formed by specific biosynthetic routes that have nothing in common with usual protein synthesis. Bacteria implement D-α-alanine and D-glutamate not only in specificpeptides, but also in the cell wall peptidoglycan layer
  Tạm dịch: vi khuẩn được biết sử dụng amino acid dạng D trong một vài kháng sinh peptide, trong đó các amino acid được xem như là “sai”: D-glutamate, D-phenylalanine, D-aspartate, và D-valine được thấy kết hợp với nhau. Chú ý quan trọng là con đường sinh tổng hợp thông thường, trong đó DNA mã hóa cho 20 amino acid dạng L, không thể tạo ra các amino acid dạng D. Ngược lại, các peptide chứa amino acid dạng D được tạo ra bằng các con đường sinh tổng hợp chuyên biệt và không liên quan gì đến sinh tổng hợp protein thông thường. Vi khuẩn sử dụng D- α –alanine và D-glutamate không chỉ trong các peptide chuyên biệt mà còn trong lớp peptidoglycan của vách tế bào”

  2/ https://s20.postimg.org/7osk7c2rx/2016-07-08_15-27-30.png

  In honey samples that usually contain 100 mg amino acids per 100 g honey, D-phenylalanine
  was found at up to 3%, and D-leucine up to 4%. In tea samples, the D-enantiomer of theanine, an amino acid commonly found in tea, was identified at up to 3%. Formosa Oolong tea even contained 13% D-theanine. Roasted cocoa beans, cocoa powder, chocolate, and cocoa shells include D-amino acids and in particular D-proline was found in amounts up to 37% (P ̈atzold and Br ̈uckner 2006). As expected, the quantities of D-amino acids increased on heating of the cocoa samples.

  3/ Trang 51: https://postimg.org/image/mysfeiya1/

  D-aspartic acid enantiomers were found in the brain of rats, chickens, and humans.
  Here, concentrations of D-aspartic acid seem to be related to developmental stages
  since concentrations increase and then rapidly decrease to trace amounts again in
  adult tissues. For example, in the prefrontal cortex of the human brain, as much
  as 60% of the total aspartic acid is present in its D-configuration at week 14 of
  gestation, but rapidly decreases to trace levels by the time of birth (Hashimoto
  et al. 1993). Nagata et al. (1994) identified a similar timely distribution pattern
  for the concentration of D-serine in the forebrain of mammals such as mouse, rat,
  and bull.
  D-serine, D-α-alanine, and D-proline were reported to be present in human
  plasma in D/L-ratios up to 0.24 (Nagata et al. 1992a) and also in mouse kidney
  in D/L-ratios up to 0.035 (Nagata et al. 1992b). In these experiments, particular at-tention had to be paid to the enantioselective analysis of serine. Unexpectedly, under
  the chosen hydrolysis conditions using 6 molar hydrochloric acid, the D-enantiomer
  decomposed faster than the L-enantiomer (Nagata and Tagashira 1998). Experi-mental data on D/L-ratios of serine are therefore to be handled with care.
  Tạm dịch: D-aspartic được thấy trong não của chuột, gà và người. Ở đây, nồng độ của D-aspartic dường như liên quan đến các giai đoạn phát triển vì nồng độ tăng và sao đó giảm nhanh xuống tới số lượng thấy được lập lại trong các mô trưởng thành.
  D-serine, D- α -alanine, và D-proline được thấy hiện diện trong huyết thanh người với tỷ lệ D/L là 0,24 và còn trong thận của chuột với tỷ lệ D/L lên tới 0,035

  Hơn nữa, chính cuốn sách này cũng phải đặt nghi vấn về tính bất đối xứng và cũng xác nhận sự khác nhau giữa phân tử tự nhiên và phân tử khi con người điều chế trong phòng thí nghiệm luôn xuất hiện với tỉ lệ đối xứng 50/50
  1/ Trang 2 và 3:
  a/ https://scontent.fhan5-2.fna.fbcdn.net/v/t34.0-12/27153280_570275213331965_536140439_n.jpg?oh=ef64ce3ddb257b205c29adaf50826c02&oe=5A6B88DF

  b/ https://scontent.fhan5-2.fna.fbcdn.net/v/t34.0-12/27292445_570275239998629_2006972428_n.jpg?oh=b433bf99f2ba559c0319378e1fc2e7c6&oe=5A6B4492

  2/ Trang 4:
  https://scontent.fhan5-2.fna.fbcdn.net/v/t34.0-12/27294306_570275233331963_189316960_n.jpg?oh=3bf44ce8118f76e60b7d2e5a6113d5d3&oe=5A6B42C5

  3/ Trang 5:
  a/ https://scontent.fhan5-2.fna.fbcdn.net/v/t34.0-12/27292271_570275216665298_1130668139_n.jpg?oh=cd8bf2bb14718eb8af562f2c5f70e8fd&oe=5A6B5F35

  b/ https://scontent.fhan5-2.fna.fbcdn.net/v/t34.0-12/27157656_570275219998631_1762559040_n.jpg?oh=1f72f5cdf304657c4a7a54f2a0990681&oe=5A6B48F7

  4/ Trang 79:
  https://scontent.fhan5-2.fna.fbcdn.net/v/t34.0-12/27153397_570275203331966_946486803_n.jpg?oh=e56ca94fc40806de8f4514483c276694&oe=5A6B62D6

  Trang 82:
  https://scontent.fhan5-2.fna.fbcdn.net/v/t34.0-12/27157236_570300773329409_610633739_n.jpg?oh=5eb793fbb4fc43efb515ecf2854074bf&oe=5A6B60FA

  Trang 83:
  https://scontent.fhan5-4.fna.fbcdn.net/v/t34.0-12/27157315_570275223331964_778325443_n.jpg?oh=4ba810b714ea159edb63a5f46e9e2a16&oe=5A6C14E6

  Trang 84:
  https://scontent.fhan5-4.fna.fbcdn.net/v/t34.0-12/27292560_570275226665297_91618275_n.jpg?oh=8e07cc2557e7c4490a79dfccc52052af&oe=5A6C2FE6

  Trang 94:
  https://scontent.fhan5-2.fna.fbcdn.net/v/t34.0-12/27153067_570300769996076_752935533_n.jpg?oh=9dd43a8526f36ece1abea02252f0acac&oe=5A6B2E68

  Trang 68:
  https://scontent.fhan5-2.fna.fbcdn.net/v/t34.0-12/27394520_570300793329407_582045704_n.jpg?oh=eca75110de5a49371dce93a06aac8e3c&oe=5A6B67AA

  5/ Trang 47 và 48:
  a/ https://scontent.fhan5-2.fna.fbcdn.net/v/t34.0-12/27152807_570300796662740_371797837_n.jpg?oh=d04d8a00d1d1515aa421712ff1ee8f1b&oe=5A6B3EF8

  b/ https://scontent.fhan5-2.fna.fbcdn.net/v/t34.0-12/27153372_570300779996075_1139599520_n.jpg?oh=c330512e2f7fc0d0fc52b6b7f52ce3ce&oe=5A6B586D

  Ngoài ra, các bạn có thể xem thêm video sau ( bấm vào CC để hiện phụ đề ). Trong video này cũng giải thích rõ nếu sự sống hình thành ngẫu nhiên thì bây giờ đã có cả amino acid trái lẫn phải trong protein, nhưng bằng cách nào protein chỉ chọn duy nhất amino acid tay trái ? Nếu không phải là có bàn tay của Nhà Thiết Kế ?

  Các bạn cũng tham khảo thêm bài báo sau
  https://evolutionnews.org/2015/04/how_cells_keep/
  Ngay đầu bài đã nói: ” One of the wonders of life at the molecular scale — a fact that defies chance — is the purity of left-handed amino acids in proteins. Without this “homochirality,” as it is known, proteins would never fold properly into the functional structures that make life possible.
  Theoretically, life could be built backwards, using only right-handed amino acids — as long as the mixture is pure. But the cell’s translation machinery (TM) would have to be redesigned to accommodate the change. (Note: left-handed amino acids are prefixed by L- and right-handed ones by D-).
  Tạm dịch: Một trong những kỳ quan của sự sống là ở cấp độ phân tử – một sự thật thách thức lời giải theo cơ hội – chính là độ thuần khiết của các amino acid thuận tay trái trong protein. Nếu không có ” tính đồng nhất ” này như nó được biết, thì các protein sẽ không bao giờ xếp đúng vào các cấu trúc chức năng mà khiến cho sự sống có thể hoạt động.
  Về mặt lý thuyết, sự sống có thể được xây dựng ngược trở lại, tức là chỉ sử dụng các axit amin tay phải – miễn là hỗn hợp này phải thuần khiết như vậy. Nhưng bộ máy dịch thuật của tế bào sẽ phải được thiết kế lại để thích nghi với sự thay đổi ấy. (Lưu ý: các axit amin tay trái được ký hiệu ở trước là L- và tay phải thì là D- )

  Tóm lại cho dễ hiểu thì trong cùng một dạng sống hay cơ thể sống thì có thể có cả phân tử tay trái và phân tử phải, nhưng 2 phân tử ấy vẫn là bất đối xứng riêng biệt ( D-amino acid không trộn lẫn với L-amino acid và ngược lại ). Trong cơ thể chúng ta hay bất cứ sinh vật nào, protein chỉ có L-amino acid mà không trộn thêm với D-amino acid, Đường trong tự nhiên hầu hết là D-Glucose và cũng có ngoại lệ là L-Glucose, nhưng một phân tử đã D thì miễn L, mà đã L thì sẽ miễn D chứ không bao giờ hòa lẫn cả 2 với nhau. Còn khi ta điều chế một chất nào đó trong phòng thí nghiệm thì nó sẽ luôn luôn xuất hiện với tỉ lệ trộn lẫn 50/50 cả L và D.

  Như vậy, tất cả những vấn đề đã được nêu ra và phân tích như đã thấy, mới chính là câu hỏi mà các nhà tiến hóa cần phải trả lời, chứ không phải là tên của định luật ấy. Nếu không trả lời được tại sao, bằng cách nào sự sống hình thành bởi sự ngẫu nhiên, cơ hội và thời gian dài, mà tạo ra tính bất đối xứng ấy, thì sẽ phải thừa nhận là có sự sắp đặt của Tạo Hóa.
  Còn đặc trưng bất đối xứng của sự sống có đáng được gọi bằng cái tên The Law of Life Asymmetry hay không thì tự mỗi người đều hiểu rõ

  Thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s