Những câu chuyện khoa học hiện đại_Chương I: VẬT LÝ HỌC

NCCKHHD IChương I của cuốn “Những câu chuyện khoa học hiện đại” dành cho VẬT LÝ HỌC luôn tâm niệm lời nói của Niels Bohr: “It is wrong to think that the task of physics is to find out how Nature is. Physics concerns what we say about Nature” (Thật là nhầm lẫn khi cho rằng nhiệm vụ của vật lý là khám phá xem Tự nhiên là như thế nào. Vật lý bận tâm tới những gì chúng ta nói về Tự nhiên). Hơn thế nữa, khi nói về Tự nhiên, chúng ta phải nói làm sao để một người hầu bàn cũng có thể hiểu, đó là ý muốn của Albert Einstein (It should be possible to explain the laws of physics to a barmaid)… Tiếp tục đọc

NHỮNG CÂU CHUYỆN KHOA HỌC HIỆN ĐẠI (Lời Nói Đầu)

Nếu bạn có một tủ sách trông ra vườn thì bạn còn thiếu gì nữa đâu?” (Blaise Pascal). Mấy hôm nay, đọc lại cuốn “Đắc nhân tâm” của Dale Carnegie do Nguyễn Hiến Lê dịch, tôi sửng sốt thích thú nhận ra những chi tiết mà ngày xưa tôi không để ý. Chẳng hạn đoạn sau đây: “Loài vật không có dục vọng ấy. Nghiêm quân của tôi khéo nuôi heo và bò, kỳ đấu xảo canh nông nào ông cũng được giải thưởng. Ở nhà ông ghim hết thảy bằng cấp đó lên trên một tấm lụa trắng, khách khứa lại ông mở ra khoe. Heo thản nhiên đối với những giải thưởng ấy, còn ông thì khoái lắm, vì những giải thưởng đó cho ông cái cảm tưởng rằng ông rất quan trọng”. Đó là chỗ khác biệt giữa con người với con vật mà… Tiếp tục đọc